Číslo: 13
29.03.1999
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Cože to ten Internet vlastně je?
Jak se na Internet připojíme
Policie pátrá...
Všechny srdečně zveme na výstavy vín
Oznámení organizacím, v jejichž náplni je práce s dětmi a mládeží
Dnešní doba nemá řečníků
Veselý domeček nabízí
Udavačství a donašečství za druhé světové války v okrese Uh. Hradiště

Cože to ten Internet vlastně je?

Než zde začneme psát o stránkách a zajímavostech, které najdete na Internetu, vysvětlíme si, co Internet je a co umožňuje. Internet je celosvětová počítačová síť - tzn. že na různých místech po světě (dnes už zřejmě v˙každém větším městě) jsou rozmístěny počítače /servery/, propojené mezi sebou kabelem, satelitem či jiným spojením. Tyto servery jsou propojeny nepřetržitě, takže jsou dostupné v˙kteroukoli hodinu z˙kteréhokoli místa na světě, kde máte také přístup na Internet. Aby se dalo po takové síti počítačů přehledně pohybovat, má každý počítač připojený do Internetu jedinečnou adresu (tzv. URL), kterou nemá žádný jiný počítač na světě. Tato adresa se bud udává ve tvaru číselném, např. 193.165.210.6, nebo ve tvaru, který se lépe pamatuje, např. www.uh.cz. Obecně shrnuto, Internet obsahuje všechny možné typy informací, které můžete uložit do počítače. Aby se dalo k˙těmto informacím jednoduše přistupovat, existuje několik typů protokolů (dále jen služeb), které zohledňují formu v˙počítači uložených info rmací a umožňují jejich používání a přenášení mezi počítači. Nejpoužívanější služby jsou služby http, ftp, telnet. Jinou kategorií služeb je služba e-mail (elektronická pošta), sloužící pro příjem a odesílání informací mezi dvěma a více subjekty majícími e-mailovou adresu. O e-mailu se dozvíte dále. Služba http se nejvíce používá pro přenos www stránek. Www stránky si představte jako stránky s textem, mohou ale také obsahovat obrázky, animace, zvuky, apod. Jednou z˙nejzajímavějších vlastností www stránek je používání odkazů. Odkaz může např. vypadat jako podtržený text nebo jako obrázek, po zvolení konkrétního odkazu (kliknutím myší) jste přeneseni na jinou www stránku, jejíž obsah souvisí s˙odkazem, který jste vybrali. Malý příklad: Čtete stránku pojednávající o autech a v˙jednom odstavci autor píše o novém typu zimních pneumatik pro daný automobil. Slova novém typu zimních pneumatik jsou podtržená, což znamená, že po kliknutí na toto sousloví budete přeneseni na www stránku, blíže popisující zmíněné zimní p neumatiky.
Počítačovým programům určeným na prohlížení www stránek říkáme prohlížeče. Služba ftp se používá pro přenos souborů. Na Internetu jsou takovým způsobem například zveřejňovány nové verze počítačových programů, aktualizace antivirových databází, ceníky, nákresy, dokumentace, atd. Počítačovým programům určeným pro přenos souborů říkáme ftp klienti. Služba telnet se používá pro vzdálený přístup na počítač z˙příkazové řádky. Od http se liší v˙tom, že výstup na obrazovku je pouze textový, tzn. že se nemůže používat grafiky, zvuků a jiných rozšíření jako u http. Na rozdíl od ftp nemůže přímo přenášet soubory. Tuto službu používají nejvíce studenti vysokých škol a správci počítačových sítí.
V˙dalších článcích budeme nejvíce psát o www stránkách, které jsou na Internetu asi nejzajímavějším zdrojem informací.Jak se na Internet připojíme
Abyste se mohli připojit na Internet, musíte si nejdříve připojení na Internet koupit či předplatit. Připojení na Internet nabízejí firmy, které nazýváme poskytovatelé Internetu (ISP). Ti často spolupracují s˙prodejci výpočetní techniky, kde si připojení na Internet můžete také zakoupit. Poskytovatel vlastní minimálně jeden server, který je nepřetržitě připojen na Internet. Nejvíce uživatelů se připojuje na Internet pomocí počítače, do kterého je připojen modem. Modem slouží k˙přenosu dat po telefonní lince, podobně jako např. fax.
Když se tedy chcete připojit na Internet a prohlížet si www stránky nebo posílat e-maily, vytočí váš počítač číslo na modem vašeho poskytovatele. Váš modem a modem poskytovatele navážou datové spojení mezi vaším počítačem a serverem poskytovatele. V˙tento okamžik se stanete součástí Internetu a můžete komunikovat s˙kterýmkoli serverem na světě, který je do Internetu také zapojen. Zde musím upozornit, že ať už si prohlížíte www stránky umístěné na serveru v˙Austrálii nebo v˙Brně, neplatíte žádný další poplatek za komunikaci s˙tímto počítačem. platíte pouze telefonní poplatek, obvykle místní telefonní hovor, za spojení na vašeho poskytovatele. Stejný princip platí pro posílání a příjem e-mailů, ať už posíláte e-mailů 100 nebo jen 1, do ČR nebo do světa, neplatíte žádný poplatek xy Kč / e-mail. Běžný uživatel Internetu odesílá e-maily přibližně 1 až 2 minuty, za každý odeslaný e-mail zaplatí tak pouze telefonní poplatek, jako by místně telefonoval po dobu 1 až 2 minuty.
Zjednodušeně řečeno, komunikujte s˙celým světem za místní telefonní poplatky.
Připravil Martin KupPolicie pátrá...
Pomozte při pátrání po odcizených osobních automobilech:

	UH 28-26 Renault Clio 1,9 D šedé metalízy (C112728), 
	UHI 28-48 červená Škoda Favorit (1898928), 
	UHI 30-82 Honda Prelude 2.0 I šedé metalízy (1706217), 
	UHI 51-05 žlutá Škoda Favorit 136l (129495), 
	UHI 52-24 Mitsubishi Pajero šedé metalízy (052663).
Údaje v závorkách jsou výrobní čísla motorů.Všechny srdečně zveme na výstavy vín
V neděli 4. 4. 1999 se v Boršicích v Kulturním domě od 9.30 hodin za doprovodu cimbálové muziky Ondráš uskuteční výstava 700 vzorků vína. Všichni jste srdečně zváni.
Všechny ctitele vína zve Český zahrádkářský svaz na výstavy vín:
4. dubna - sokolovna v Polešovicích od 9.00 hodin
4. dubna - dům zahrádkářů ve Vlčnově od 13.00 hodin
4. dubna - dům zahrádkářů v Uh. Ostrohu od 9.30 hodin
4. dubna - Kudlovice od 10.00 hodinOznámení organizacím, v jejichž náplni je práce s dětmi a mládeží
Okresní úřad v Uherském Hradišti oznamuje všem organizacím, rodičům a subjektům, které jsou zainteresované v péči o děti a mládež, že od 1. 4. 1999 dochází na Okresní hygienické stanici, Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště k otevření laboratoře na kvalitativní zjištění návykových látek v organismu. Tento servis bude zajišťovat MUDr. Vladimíra Obdržálková, tel. 0632/551379.
Provozní doba laboratoře:

pondělí: od 8.00 - 12.00 hodin
středa:  od 8.00 - 15.00 hodin
pátek:   od 8.00 - 12.00 hodin
Vyšetření bude prováděno z moče, slin a potu klienta. Výsledky vyšetření jsou známy asi do 15. minut. U osoby mladší patnácti let je nutné doložit souhlas jednoho z rodičů. Dále zde bude prováděno i vyšetření pevných látek, tj. látek, které jsou podezřelé, že se jedná o látky návykové. Veškerá vyšetření budou prováděna zdarma. Vždy před vyšetřením kontaktujte předem telefonicky MUDr. Vladimíru Obdržálkovou z důvodu urychlení a bezproblémovosti celé záležitosti. Věříme, že tento vstřícný krok je krokem k utlumení zneužívání návykových látek v našem okrese a zároveň otevírá informační možnosti rodičům a pedagogům pro jejich další práci s dětmi a mládeží.
Mgr. Marek Navrátil
protidrogový koordinátor OkÚDnešní doba nemá řečníků
Mluvit před veřejností, sdělovat myšlenky před lidmi je umění. K tomu, aby člověk dobře řečnil, je potřeba mnoho věcí - nejen mít myšlenky, znalosti, ale stejně tak je důležité mluvit jasně, srozumitelně, mít dobrou výslovnost, mluvit hlasitě a plynule.
Víme, že v antice bylo považováno řečnictví za velké umění, pěstovalo se. Tribun lidu byl ve velké vážnosti. Ze školy známe řečníka Demonsthéna, který měl vadu řeči, ale odnaučoval se jí tak, že překřikoval hukot moře.
Dalším řečníkem, který vešel do dějin, byl Cicero, jehož řečnické umění bylo nepřekonatelné. Kdo uměl mluvit, kdo se nebál předstoupit před veřejnost, byl vždy a v každé době potřebný a žádaný.
U nás, v Uherském Brodě, byli výborní řečníci Dr. Renner - starosta Sokola i města, starosta města Boh. Luža s jeho politickými projevy byl nazývánm Tribun lidu. Dále ředitel měšťanské školy František Němeček, akademický a kultivovaný řečník - ředitel gymnázia Karel Křivánek, prof. gymnázia Dr. Jar. Hruban, Dr. Karel Tysovský, ředitel Vil. Růžička, prof. Al. Blažek a Mgr. Hlobil.
Dnešní doba trpí nedostatkem řečníků, umění mluvit se nevyučuje a nevěnuje se mu. Je to chyba, protože kdo umí mluvit - má velkou moc - ovládá myšlení a názory lidí.
Ivona KonečnáVeselý domeček nabízí
Veselý domeček při II. ZŠ Mojmír Uh. Hradiště nabízí rodičům a předškolním dětem následující kurzy:

Psaní levou rukou správně a hezky

Dvouměsíční kurz pro předškoláky - leváky, s cílem správného nácviku držení psacích potřeb, stříhání a uvolňovacích cviků. Kurz bude probíhat 1x týdně v odpoledních hodinách.

Grafomotorický kurz

Tříměsíční kurz na uvolnění ruky při psaní. Je určený pro děti s chybným úchopem psací potřeby, s přítlakem, s poruchou jemné motoriky. Kurz bude probíhat 1x týdně v odpoledních hodinách.

Bližší informace ke kurszům můžete získat na tel. 549 391 od 18.00 do 19.00 hodin.

Jitka Kavková, Pod valy 1315, Kunovice
Udavačství a donašečství za druhé světové války v okrese Uh. Hradiště
Další akce Albrecht II. byla provedena po atentátu na Hitlera 20. 6. 1944. Odpor proti okupační moci postupně sílí, začínaly se vytvářet a aktivně pracovat odbojové skupiny, které měly za cíl oslabovat Říši tzv. zevnitř. Jedna z těchto sabotážních skupin, působila v Uherském Brodě a vedl ji a vedl ji pojišťovací úředník Josef Kalíšek. On a jeho spolupracovníci se provinili tím, že do ložisek nákladního vlaku nasypali písek a střepy, aby se ložiska zadřela, a tím byla nacistická doprava zbržděna. Tímto činem musely být četné železniční vagony vyřazeny z provozu. Celá skupina byla stanným soudem v Brně odsouzena k trestu smrti a 15. října 1941 popravena.
Nacisté samozřejmě reagovali na všechny tyto akce represemi a zatýkáním. Protože nacistická vojenská mašinérie byla velmi dobře organizována, bylo proto odboj také dobře organizovat.

Budeme se bránit - Odbojové skupiny
Vznikaly odbojové skupiny organizované jak z vyšších míst, tak i na nižší úrovni, které se postupem času slučovaly a formovaly do podoby z roku 1941, kdy na českém působily tři velké odbojové skupiny:
1) Obrana národa
Petiční výbor Věrni zůstaneme
3) KSČS
Už v roce 1938, v době ohrožení republiky, se v českém generálním štábu diskutovalo o postoji armády k politickým událostem. Řada vlastenecky orientovaných důstojníků, mezi nimiž bylo hodně legionářů, prožívala velké pohoršení nad událostmi z podzimu 1938 a března 1939. Proto po okupaci došlo k organizování vojenské odbojové organizace Obrana národa (zpočátku označované jako Podzemí, Národní odboj či Hnutí za svobodu). Uherské Hradiště bylo sídlem krajského velitelství Obrany národa pro tehdejší okresy Hodonín, Kyjov, Uherské Hradiště, Zlín a Vsetín. Funkci velitele zastával pplk. Vladimír Štěrba. Soustředil kolem sebe asi 40 lidí, kteří byli většinou z Uherského Hradiště a Uherského Brodu, a byli to převážně aktivní důstojníci z posádky v Uherském Hradišti a známí hospodářství a kulturní činitelé. Lidé pracující v této skupině byli rozděleni do 15 skupin. Každá skupina pak byla pověřena speciálními úkoly, např. sabotážemi, zásobováním, organizací atd.

Organizace a struktura odbojové skupiny Obrana Národa v našem okrese a okolí
Struktura ON v Uh. Hradišti vypadala následovně:
Velitel oblasti - pplk. Vladimír Štěrba
1. zástupce velitele - pplk. JUDr. Jan Vančura
2. zástupce velitele - důst. v záloze František Kratochvíl
Pobočník velitele - rtm. Vladimír Hrabec
Důstojník pro zvláštní účely - pplk. Gustav Dufka
Hlavní spojka - por. František Kudělek
Organizátoři - rtm. Vl. Hrabec a ostatní činitelé
Sabotážní - por. Oldřich Hejl, por. Jiří klička
Propagační - JUDr. Andrýsek, prof. Karel Nigeun
Zpravodajci - mjr. Štěpán Dupel, dr. Th. Poledněk
Finanční - JUDr. Rostislav Bychler, Ant. Turek
Zdravotní - MUDr. Jan Vignáti a další
Politické zpravodajství - PhDr. Václav Najbrt
Organizace přechodu hranic - kapitán v záloze S. Janečka (učitel), kpt. v zál. Jaromír Hudek (učitel)
Zahraničí - mjr. Otmar Pavel (evang. farář)
Teroristická - por. v zál. Adolf Gotz
Dopravní - Emil Pipal, por. v zál. Otakar Petrov
Zbrojní - Emil Pipal, Otto Richter
Mobilizovaní - pplk. Bohumil Kaluža, kpt. Jindřich Slabák
V listopadu 1939 dostala ON těžkou ránu v podobě velkého zatýkání, které proběhlo na Moravě i v Čechách (probíhalo až do roku 1943). Podmětem této rozsáhlé akce se stalo zatčení Františka Šmída z Chrlic u Brna pro rozšiřování ilegálních letáků.
Šmíd byl po zatčení převezen na Špilberk, kde byl vyslýchán. Zpočátku zapíral, ale poté, co bylo proti němu použito zostřeného výslechu (25 ran holí), prohlásil, že chce udělat rozsáhlé doznání pod podmínkou, že bude propuštěn a bude moci pracovat jako konfident pro gestapo. Slíbili mu, že jeho požadavkům bude vyhověno, a tak František Šmíd udělal rozsáhlou výpověď, která se stala počátkem tragédie mnoha členů ON. Tímto činem se stal konfidentem pracujícím pod značkou B-105. Šmíd byl udavačem takových kvalit, že jej gestapo označovalo králem konfidentů. On nebyl jediným konfidentem, ale nad ostatní vynikl svojí pílí a houževnatostí. Je možné ho charakterizovat jako člověka, který si snažil zachránit život za každou cenu (tj. i za cenu zdary jiných lidí), a toužícím po lepším životě.
Šmíd se například pokoušel proniknout do moravského zemského vedení KSČ (měl hlavně políčeno na I. Herycha a R. Rédra), do Malíkovy organizace ve Zlíně atd. Ovšem ani on spravedlnosti jako konfident neušel a byl odhalen a v únoru 1945 zlikvidován odbojáři.

Poněvadž Šmíd pracoval jako spojka mládeže ze Zemského národního výboru v Brně (civilní složka NO), věděl toho o Obraně národa hodně. Prozradil celé vedení odboje, spoje a vypracoval organizační přehled pro potřeby gestapa. Co nevěděl Šmíd, to pak řekl Šmídem udaný poslanec Ferdinand Richter. Brněnské gestapo vytvořilo pro likvidaci Obrany národa zvláštní referáty II BM a II BM/SO umístěných v Sušilových kolejích a vedené komisařem Emaldem Taudtem. Nastalo zatýkání, jemuž padli za oběť Dr. V. Najbrt, pplk. Štěbra a další členové krajského velitelství ON v Uherském Hradišti. Vladislav Štěrba byl převezen na Špilberk a i přes tvrdý výslech nic neprozradil. Po konfrontaci s generálem Všetičkou, který byl jeho nadřízeným a jenž ho zprostil slibu mlčení, zvolil raději pplk. Štěrba v noci z 27. na 28. března 1940 dobrovolnou smrt, aby se vyhnul nutnosti promluvit. Mezi zatčenými byl i prof. Karel Nigeun, který však byl pro těžké onemocnění odvezen do nemocnice v Uh. Hradišti, odkud se mu i přes neustálý dozor p odařilo utéci. V jeho bytě byl však nalezen deník (označovaný jako Odboj Moravského Slovácka), ve kterém byla řada jmen z ON. Tento deník se stal důkazem v procesu se členy Obrany národa. Během roku 1940 bylo zatčeno jen v Uh. Hradišti více než 500 členů ON. K rozsáhlému zatýkání došlo tedy v Kunovicích, Mařaticích, Starém Městě, Jarošově a Uherském Brodě.

Za této situace byla činnost Obrany národa ochromena a ustala poté, co v květnu 1940 odešel JUDr. Jan Vančura a další členové do zahraničí.

Připravil O. Hlaváček
www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund