Číslo: 13
27.03.2000
Článků: 81

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Vznikl nový mikroregion
Přednáška pro všechny ovocnáře
Pozvánka do mateřské školy
Tržnice u nádraží opět otevřena
Dobrá perspektiva pro absolventy škol
Pomůže ČSSD LETu?

Vznikl nový mikroregion
Region (Kk) - Společně hodlá od středy 22. března 2000 oficiálně vystupovat jedenáct obcí, které v tento den schválilo vznik mikroregionu Za Moravú. Neformální sdružení obcí Mikroregion Za Moravú funguje již od roku 1992, kdy byl realizován pravidelnými schůzkami starostů obcí. Mikroregion leží na rozhraní dvou částí okresu, historicky označovanými Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko a spojuje obce Mistřice, Březolupy, Bílovice, Částkov, Prakšice, Pašovice, Kněžpole, Nedachlebice, Svárov, Zlámanec a Topolná. Zapojením se do nově vzniklého mikroregionu Za Moravú chtějí obce důsledněji řešit problémy týkající se dopravní obslužnosti, zásobování vodou, rekonstrukce místních komunikací a sociální problematiky.Přednáška pro všechny ovocnáře
Vzhledem k mírnému průběhu zimního období, je předpoklad velkého výskytu nemocí a škůdců ovocných dřevin. Proto ÚR ČZS zajistila mimořádnou přednášku na téma Choroby a škůdci ovocných dřevin a ochrana proti nim. Informace budou zaměřeny na maximální využití ekologických prostředků na ochranu životního prostředí. Přednáška bude v neděli 2. dubna v 8.30 hod., Palackého nám. 293, 1. poschodí, dveře č. 15. Součástí bude také projekce a zodpovězení dotazů.
Ovocnáře zve ÚR ČZSPozvánka do mateřské školy
Uherské Hradiště (red) - Mateřská škola s křestanskou výchovou zve všechny zájemce na Den otevřených dveří. Uskuteční se 3. až 4. dubna v sídle školky na Husově ulici 838, od 7.30 do 10 hodin jsou připraveny praktické ukázky práce s dětmi, od 10 do 12 hodin pak konzultace s ředitelkou mateřské školy. Zápis probíhá od 3. do 14. dubna.Tržnice u nádraží opět otevřena
Po zimní přestávce se opět od začátku března 2000 otevřely brány tržnice v Uh. Hradišti (u vlakového nádraží) a byl zahájen provoz pro rok 2000. Na základě zkušenosti z minulých let bude tržnice otevřena většinou pouze dva dny v týdnu:
- středa a sobota od 5 do 11 hodin
Dnem otevření byla zahájena zároveň již osvědčená rezervace prodejních míst. Zájemcům o tuto službu podá informace správce tržnice v uvedené provozní dny přímo na tržnici.
Poplatky za pronájem jsou oproti minulosti vyšší. Prostory a vybavení tržnice zaručují prodejcům i kupujícím dobré podmínky pro nabídku i odzkoušení širokého sortimentu zboží (nejen ovoce a zeleniny). Na tržnici jsou pořádány každou třetí neděli v měsíci rovněž "ptačí burzy".
Areál tržnice nabízí i možnost pro uplatnění vaší reklamy na panelech 200 x 90 cm a inzerce nejrozmanitějšího druhu v minimálních cenových relacích.
Prostory a zařízení tržnice dávají různé možnosti, které nejsou zatím plně využívány. Proto upozorňuji na tuto skutečnost zejména zájemce o krátkodobé pronájmy případně i celé tržnice pro potřeby firem, organizací či fyzických osob za nejrůznějšími účely.
Pro zahrádkáře a milovníky zeleně připomínáme, že byl zahájen i prodej okrasných dřevin a různého zahradnického zboží v areálu zahradnictví společnosti HRATES, a.s. (uprostřed spojovací cesty podél železničních kolejí mezi J. E. Purkyně a Průmyslová). Prodej se uskutečňuje v pracovní dny denně od 7 do 14 hod.
Ing. Josef Krupa, ředitel HRATES, a.s., Uh. HradištěDobrá perspektiva pro absolventy škol
Ve dnech 21.-22.2.2000 proběhl 3. ročník soutěže Odborných dovedností žáků odborných učilišť učebního oboru Opravářské práce v resortu MZE ČR. Soutěže se zúčastnili i žáci odborného učiliště při SOU zemědělském v Uh. Brodě. Tato celostátní soutěž se konala ve SOUZ Vlašim na odloučeném pracovišti Tehov. Účelem celé soutěže je podchytit odborné dovednosti žáků zvláštních škol a hlavně po stránce odborné je připravit pro budoucí uplatnění na trhu práce.
Soutěže se zúčastnili žáci 14 odborných učilišť ČR, ve kterých se tento obor vyučuje. Dosažené bodové hodnocení v jednotlivých disciplínách dokazuje dobrou úroveň soutěže.
Soutěžilo se v těchto disciplínách:
- zámečnické práce - zhotovení výrobku dle výkresu
- soustružení, naostření nože
- kování - renovace hřebu bran
- seřízení ventilů traktoru, údržba akumulátoru
- oprava el. instalace přívěsu
Zvítězil žák OU Lovosice Tomáš Šedivý. Reprezentant SOUZ a OU Uherský Brod Martin Hájek obsadil 6. místo, žák Tomáš Přibyl 12. místo z 34 soutěžících. V soutěži družstev obsadilo SOUZ a OU Uh. Brod 3. místo. Tyto pěkné výsledky dokazují kvalitní přípravu žáků pro život a jejich pozdější uplatnění v praxi.Pomůže ČSSD LETu?
Uh. Hradiště (fal) - Minulý pátek se v Uh. Hradišti uskutečnila okresní konference ČSSD. Hlavním bodem programu byla volba kandidátů do krajského zastupitelstva Zlínského kraje. První místo schválené třináctičlenné kandidátky obsadil starosta Uh. Brodu Ladislav Kryštof. Hosty konference byli i zástupci odborářů LETu, a.s., Kunovice, kteří stranu seznámili s aktuální situací v továrně. Poté bylo přijato usnesení, ve kterém ČSSD nabízí odborářům LETu pomoc. Ta spočívá ve zprostředkování kontaktů na ministry naší vlády s tím, zda je možné lidem z LETu v současné situaci ještě nějak pomoci.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund