Číslo: 14
05.04.1999
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Bydlím, bydlíš, bydlíme, aneb rady pro nynější i budoucí vlastníky nemovitostí a bytů
Pozvánka US
Hasičská pouť
Stanislav Šula oslavil narozeniny
Policie pátrá...

Bydlím, bydlíš, bydlíme, aneb rady pro nynější i budoucí vlastníky nemovitostí a bytů
Pravidelní čtenáři týdeníku Dobrý den, Slovácko pravděpodobně již zaregistrovali novou rubriku společnosti Realitas, s.r.o. s˙názvem Bydlím, bydlíš, bydlíme. Pokud jste tuto rubriku objevili až nyní, vězte, že se s˙námi můžete setkávat každé první pondělí (respektive viz toto povelikonoční vydání každé první číslo) v˙týdeníku Dobrý den Slovácko.
Všem čtenářům se omlouváme za technickou chybu, díky níž nebyla v˙březnovém článku uvedena adresa, na kterou můžete zasílat své dotazy.
Jak jsme Vás již informovali, budeme Vás seznamovat s˙problematikou týkající se všech typů nemovitostí a bytů. Okruhy našich rad můžete volit i Vy, jelikož dle požadavků budeme aktuálně zařazovat problémy, ve kterých si nevíte rady. Jelikož naše společnost spolupracuje s˙právníky, notáři, soudními znalci, bytovými družstvy, bankami, stavebními spořitelnami a pod., budou na Vaše dotazy odpovídat mimo naší realitní kanceláře REALITAS také uvedení odborníci. Doufáme, že pomůžeme vlastníkům i potencionálním zájemcům o byty, rodinné domy, chaty, chalupy, pozemky, podnikatelské objekty aj.
Pro příspěvek naší rubriky, který si budete moci přečíst začátkem května 1999, jsme zvolili téma naší společnosti nejbližší, to je činnost realitních kanceláří, v˙červnovém čísle hodláme rozebrat problematiku oceňování majetku, zejména nemovitostí. Pro další čísla máme v˙plánu tematiku dědictví, SJM (společné jmění manželů - dříve BSM), družstevní byty a byty ve vlastnictví, stavební řízení, katastr nemovitostí a pod. Jak jsme již sdělili, uvedená témata budeme pokud možno zařazovat dle zájmu Vás čtenářů, a proto prosím, navrhněte nám sami, co Vás nejvíce zajímá, popř. trápí.
Těšíme se na shledanou na stránkách Dobrého dne Slovácko. Z˙důvodu zachovávání soukromí neuvádíme plná jména tazatelů, ale pouze iniciály a město (obec). Pokud si přejete být uvedeni plným jménem, výslovně to v˙dotazu uveďte. Děkujeme.Pozvánka US
Okresní výbor Unie svobody v Uh. Hradišti oznamuje, že dne 6.4.1999 se v 18.00 hod. koná okresní shromáždění Unie svobody, které se uskuteční v Uh. Hradišti na Palackého nám. 293, I. patro - zasedací místnost. Zveme tímto všechny členy US, ale také ostatní příznivce Unie svobody, případné zájemce o členství v naší straně. Informace každou středu v okresní kanceláři US v Uh. Hradišti, Palackého nám. 293, II. patro č. dv. 24.
Okresní výbor US v Uh. HradištiHasičská pouť
9. okrsek okresu Zlín zajišťuje tradiční pouť k oslavě sv. Floriána v sobotu 1. května na sv. Hostýně. Nástup 9.45 hodin na cestě směr větrná elektrárna. 10.15 hodin mše za živé a zemřelé členy hasičských sborů. Kyvadlová doprava zajištěna. Účast ve vycházkových uniformách včetně historických praporů.
Na vaši účast se těší pořadatelé.Stanislav Šula oslavil narozeniny
Předloni jste v našem týdeníku Dobrý den, Slovácko publikoval na pokračování seriál odborných článků o grafologii nazvaný Tajemství písma, který u široké čtenářské veřejnosti vzbudil velký zájem. Co vás vedlo k prozrazení vašeho dlouholetého bádání?
Na mé články o písmu, jak se z něj dá vyčíst povaha pisatele, reagovalo mnoho čtenářů s velikým zájmem. Mnoho jich chtělo určit povahu pisatele podle zaslaného rukopisu a byly i případy, kdy se například podnikatel obrátil přes redakci na mne a chtěl zjistit, jací jsou jím nově přijatí pracovníci. Chtěl totiž o nich vědět, zda jim může plně důvěřovat, jak dalece jsou poctiví a svědomití, a jaké je na ně spolehnutí při obchodní činnosti se zahraničím. V současné diobě se totiž grafologie již čím dál více využívá v personalistice. Je to jev celosvětový.

Po ukončení rubriky Tajemství písma v našich novinách jste údajně začal intenzivně pracovat na vydání Základů grafologie. S jakým záměrem?
Šlo o velmi náročné dílo, k němuž jsem shromažďoval podklady skoro 30 let. Bylo již loni vydáno a je určeno pro tzv. korespondenční dálkové studium zájemců o grafologii z celé České republiky. Začínají se o toto studium zajímat studenti i ze Slovenska. To dokazuje, že v posledních letech u nás značně stoupá zájem o studium tohoto vědního oéboru, který se mimo jiné již také vyučuje na celé řadě vysokých škol.

Kdybychom zvažovali možnost opětného zveřejňování článků o grafologii, můžeme s vaší spoluprací v naší redakci počítat včetně každotýdenního vylosování jednoho z příspěvků, u kterého bude rozebráno písmo?
Zajisté.

Včera jste oslavil narozeniny. Mohu vědět kolikáté?
Ano, je mi sedmdesát let.
V tom případě přejeme hodně zdraví a sil do dalších let.

-ava-Policie pátrá...
Pomozte při pátrání po odcizených osobních automobilech:
UHI 28-48 červená Škoda Favorit (1898928),
UHI 30-82 Honda Prelude 2.0 I šedé metalízy (1706217),
UHI 51-05 žlutá Škoda Favorit 136l (129495).
Údaje v závorkách jsou výrobní čísla motorů.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund