Číslo: 15
12.04.1999
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Jak si pohlídat poplatky za telefon
Obchodní rejstřík na internetu
Karas bere Zemana za slovo
Vsadili na útulnost a kulturu prodeje!
Udavačství a donašečství za 2. světové války v okrese Uh. Hradiště

Jak si pohlídat poplatky za telefon

Všechny internetově pozitivní uživatele, připojující se pomocí modemu a telefonní linky, si dovolím upozornit na program nesoucí název TelMan http://www.pedro.cz/aberka/czech/frame.html
Po downloadu TelManu vás zaujme jeho jednoduchost a přehlednost. Jaké funkce TelMan nabízí? Upozorní vás, zda se jedná o levnější nebo dražší provoz podle ISP, barevným vyobrazením. Zadáte volané číslo na poskytovatele a v tarifním pásmu si vyberete druh spojení, jedná-li se o pevnou síť, síť GSM nebo NMT, a také je zde audiotext, operátor ERMES a další, většinou se bude jednat o pevnou síť. Modemová spojení na Internet se monitorují automaticky, takže se nemusíte bát nějakých nesrovnalostí ve výsledcích.
Ve statistice najdete hodnoty: počet hovorů, počet hovorů denně, celkem impulsů, průměrná doba impulsů denně, modemový čas a další velice zajímavé informace. Dále ve statistice najdete: volaná místa, dny, Internet a celkový rozpis.
Když kliknete na zobraz rozmezí, tak se vám ukáže rozmezí statistiky: tedy období, pro které má být zobrazena statistika. V˙konfiguraci programu můžete upravit nebo vytvořit nové účty nebo upravit tarifikace a také upravit časové rozmezí atd. Můžete vypnout monitorování modemu a nastavit si manuální připojení k ISP. Také jsou zde nastaveny svátky, které taktéž můžete upravovat a přidávat, je to pouze a jenom na vás.V preferencích pak je tzv. tikání (upozornění na konec impulsu) - zvolit si můžete od jednoho až po 30 sec.
Všechny informace se také zaznamenávají do textového souboru. TelMan je program z˙kategorie praktických programů a všem ho mohu jen doporučit.
Martin KupObchodní rejstřík na internetu
Určitě se mnohým z˙vás stalo, že jste potřebovali výpis z˙obchodního rejstříku vašeho obchodního partnera. Na www stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) najdete obchodní rejstřík on-line. Jedná se o službu poskytovanou zdarma. Na úvodní stránce si vyberete typ kódování češtiny a za ní najdete vyhledávací formulář. Tento formulář vám umožní najít výpis právnické osoby dle zadaných kritérií. Vyhledávací kritéria jsou jméno společnosti, IČO, ulice, obec, právní forma, číslo oddílu, číslo složky, místo Krajského obchodního soudu, právní forma. Po odeslání vyplněného dotazu se zobrazí seznam nalezených subjektů. U každého subjektu si můžete vybrat tzv. výpis platných nebo úplný výpis. Obsah výpisů je totožný s˙výpisem z˙Krajského obchodního soudu.
Martin KupKaras bere Zemana za slovo
Dosavadní přístup vlády k řešení vztahu státu a církví je předmětem už druhé interpelace poslance KDU-ČSL Jiřího Karase. Na některé otázky premiér neodpověděl jasně, jiné ponechal v podstatě bez odpovědi, tvrdí poslanec a dožaduje se vysvětlení výroků o tom, že katolická církev měla svůj majetek pouze pronajatý. Navíc vybízí premiéra Miloše Zemana, aby reagoval na otevřený dopis téměř 100.000 občanů, kteří jej vyzvali k neprodlenému řešení problému postavení a praktického zabezpečení církví. V únorové interpelaci Karas žádal premiéra, aby objasnil svá tvrzení při výkladu expertizy o postavení majetku katolické církve. Protože to premiér neučinil a v odpovědi označil položené otázky za nedorozumění nebo zkreslení svých výroků, poslanec mu nyní připomíná jeho vlastní slova pronesená v pořadu rádia Frekvence 1. Zde premiér o církevním majetku několikrát výslovně hovořil jako o pronajatém.
Karas cituje Zemanova slova o tom, že církev měla majetek pronajatý buď od Habsburků, nebo od státu, přičemž panovnická dynastie byla někdy totožná se státem. Poslanec znovu premiéra vybízí ke zdůvodnění nebo alespoň vysvětlení těchto nepravdivých slov, která z úst předsedy vlády zapůsobila na veřejné mínění zvlášť nepříznivým dojmem. Zeman v odpovědi na první interpelaci neobjasnil ani své vyjádření, podle něhož prý lze hovořit jen o tom, že by stát katolické církvi něco daroval. Také tato slova však pronesl v rádiu F1 a Karas mu je také doslovně cituje. Zároveň žádá o sdělení, který konkrétní státní majetek měl na mysli, když mluvil o jeho darování církvi. Rovněž připomíná otevřený dopis téměř 100.000 občanů, v němž premiéra vyzývají k neprodlenému přijetí takových opatření, která by v nejbližší době vedla k vyřešení problému postavení a praktického zabezpečení církví. Ptám se, zda a jakým způsobem budete na tuto výzvu reagovat, uvádí Karas v závěru interpelace.
Ferdinand PeroutkaVsadili na útulnost a kulturu prodeje!
Obyvatelům Starého Města a blízkého okolí určitě neunikla proměna interiéru a především vystaveného zboží v obchodě, kde dříve pan Štěrba nabízel spotřební elektroniku. Důvod je prostý - změna majitele. V prosinci minulého roku zde zahájila prodej nábytku s. r. o. RAN MORAVA, dceřiná společnost firmy Emka, specializující se na výrobu a montáž kuchyňských linek dodávaných do okolních prodejen. Nynější společnost RAN MORAVA s. r. o. se zaměřila na prodej nábytku vyráběného z velmi odolného materiálu MDF, který obdržel od státní zkušebny atest ekologické nezávadnosti. Jedná se o pružný materiál dlouhé životnosti, jehož hlavní předností je nízká cena, a právě díky tomu je možné přiblížit jeho užitné kvallity nejširším spotřebitelským vrstvám.
Prodejna společnosti RAN MORAVA přitahuje po zásluze kolemjdoucí i okolojedoucí pohledy, je totiž velmi hezky, útulně zařízená a odvážně odolává zavedené konkurenci sídlící přímo naproti.
O bližší vyjádření jsme požádali majitele Petra Lahutu a hned v úvodu položili onu ošemetnou otázku:
Neobáváte se negativního dopadu sousedství s konkurentem?
Ale Lahuta se tvářil vyrovnaně a s lehkým úsměvem odvětil:
Naopak, myslím si, že každý přemýšlivý zákazník má takhle alespoň možnost vzájemného porovnání, co se týče vzhledu, kvality užitných vlastností a v neposlední řadě cenové relace nabízeného zboží v jednotlivých prodejnách. Náš sortiment je však jedinečný, protože vycházíme z určitých modulových prvků, s jejichž pomocí se dá zařídit jakýkoli pokoj nebo předsíň prakticky přímo na míru. V současné době máme zhruba sto modulů ve dvou dezénech, a to v ořechu a olši. Montáž výrobků ze zahraničních komponentů se odehrává v Bojkovicích, používáme kvalitní rakouské kování a úchytky, německé panty atd.
Interiér je přizpůsoben k nezávaznému prohlížení a plánování, které je usnadněno, protože zde objevíte již přímo zařízené pokoje lákající k spočinutí. Nabízí se tu i krásná ložnice, a poněvadž si ji jako chceme pořídit zkoumáme, jak by pochodil zákazník, kdyby si svůj příbytek chtěl zařídit na splátky. Ptáme se tedy majitele a dostává se nám odpovědi:
Jitě!!! Strategií firmy je dostat kvalitu ke každému a přiblížit naše zboží nejširším vrstvám. Proto jsme zavedli splátkový prodej obohacený o bezúročnost do tří měsíců!
Poté, co jsme si s upřímným zájmem poslechli zasvěcený proslov pana majitele, museli jsme si ještě jednou všechno kolem prohlédnout a vězte, že se nám z tak útulně zařízeného prostředí ani nechtělo odcházet. Ostatně, kdo nevěří, může se přesvědčit!
Květa KrálíkováUdavačství a donašečství za 2. světové války v okrese Uh. Hradiště
Odboj na okrese významným způsobem ovlivnily výsadky vysazované zpočátku z Anglie a později z Itálie. Nejen Západ, ale i Moskva se podílely svými parašutistickými výsadky na organizaci odboje. Jedním z důvodů, proč k výsadkům vůbec nedošlo, bylo silné narušení spojení s londýnskou emigrační vládou. Toto utlumení bylo způsobeno utlumením činnosti Obrany národa, která byla těžce zasažena činností gestapa v letech 1939-40. Londýnské vedení nemělo zprávy o okupované republice. Proto jsou od roku 1941 posílány na naše území skupiny vojáků v parašutistických výsadcích. Navázat spojení však nebylo jediným úkolem. Kromě výsadků spojovatelských (např. Steel), zpravodajských a organizačních (např. Zinc) měly některé úkoly diverzního (např. Bioscop) nebo teroristického (Tin, Antropoid). V celé řadě výsadků byli zapojeni i občané z našeho regionu. Nelze nevzpomenout i dva naše rodáky, kteří se podíleli na jednom z nejodvážnějších činů našeho odboje za nacistické okupace.
Tímto činem byl atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Byli to četař aspirant Josef Bublík z Bánova a desátník Jak Hrubý z Kunovic. Spolu s rotmistrem Bohuslavem Koubou tvořili skupinu Bioscop. Jejich úkolem byla doprava destrukčního materiálu a provedení destrukčních a sabotážních akcí. Místem výsadku se stala oblast u obce Požáry na Křivoklátsku. Prostorem působení měla být východní Morava a Praha. Po ukrytí materiálů se rozdělili. Kouba odešel do Prahy a Bublík s Hrubým jeli na Moravu do Uherského Hradiště. Zde se pokoušeli hledat pomoc na záchytných adresách, které jim byly sděleny v Londýně. Brzy však zjistili, že jim nejsou moc platné, neboť lidé zde bydlící jsou zatčeni či popraveni. Krátkou dobu se skrývali u rodiny Cenkových v Uherském Hradišti. Po krátkém rozhodování odjeli do Prahy, kde vstoupili do skupiny A. Opálky. Jejich další osudy jsou dostatečně známy.
Spolu s dalšími parašutisty (Opálkou, Kubišem, Gabčíkem a dalšími) padli 18. června 1942 po statečném boji v chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Přímo na okres Uherské Hradiště směřovala parašutistická skupina Zinc. Předpokládaným místem setkání měly být buchlovské lesy. Výsadek měl zajišťovat spojovací zpravodajskou činnost. K tomuto úkolu byl i náležitě vybaven (tři rádiové komplety Zifa s vlastním šifrovacím klíčem a s velkým finančním obnosem - 3 miliony korun v okupační měně a v markách). Do uherskohradišťské oblasti zasahovali svou činností v letech 1942-43 členové výsadku Tin a Intransitive Ludvík Cufal a Vojtěch Lukaštík. Jejich úkolem bylo zničit nádrže minerálních olejů v Kolíně. Ovšem pro nepovedený seskok a Cufalovo poranění se situace změnila. Přes různé problémy se nakonec Cufal dostal do velehradské cihelny, kde si vytvořil úkryt. Asi od srpna 1942 začal hledat spojení na Lukaštíka, o kterém již delší dobu neměl žádné zprávy. Díky obchodníku Šturomovi se oba opět sešli na Velehradě.
Dohodli se, že se budou soustřeďovat na sabotážní akce na železnici. Pomocí výbušniny, kterou jim obstaral strýc L. Remešové, se pokusili v září 1942 o poškození železniční tratě Přerov-Břeclav u Nedakonic. Akce se nepovedla, protože nálož byla nalezena dříve, než byla odpálena. Počátkem roku 1943 byli oba parašutisté odhaleni. První stopu získali manželé Blahovi z Popovic, kteří s pomocí své dcery zjistili, že Lukaštík pobývá u Remešových v Jankovicích. Blahovi spolupracovali s konfidentem gestapa Karlem Gambertským, který pak předal zprávu gestapu. Druhou stopu získalo gestapo při likvidaci ilegální sítě KSČ na Zlínsku, se kterou se Lukaštík pokoušel navázat kontakt. Pomocí Františky Škrabalové se spojil s Aloisem Olarhem (KSČ) a Petrem Kadlecem z Traplic, který spolupracoval s dalším členem ilegální skupiny Jaroslavem Čechmánkem z Bílovic. A právě s ním se chtěl Lukaštík prostřednictvím Kadlece setkat. Ke schůzce nedošlo, Čechmánek byl 20. 12. 1942 gestapem zatčen.
Navíc v lednu (6. a 7. 1. 1943) došlo v souvislosti se zatýkáním členů ilegální sítě KSČ k zatčení několika komunistů z Uherského Hradiště. Mezi nimi byl i Petr Kadlec, o němž se gestapo dovědělo, že spolupracuje s anglickým parašutistou, který se skrývá v okolí Uherského Hradiště. Po tomto zjištění přistoupilo gestapo k akci. Osmého ledna obklíčilo gestapo dům Remešových v Jankovicích. Při první prohlídce nikoho nenašli. Až podruhé při podrobnějším ohledání nalezli papírovou stěnu, za níž byl úkryt parašutisty. Z této skrýše nebyl žádný nouzový východ, a proto se musel bránit střelbou. V nastalé přestřelce byl Lukaštík dvěma ranami zabit. Celá rodina Remešova byla zatčena a díky tvrdým výslechům gestapáci odhalili další spolupracovníky parašutisty. Ve dnech 12.-13. ledna byli zatčeni Lukaštíkova matka, teta Filoména Rozsypalová, Maria Škrabalová a další. Celkem bylo zatčeno dvacet lidí a na základě jejich výpovědí gestapo vytušilo, že se Cufal ukrývá na velehradské cihelně. 15. 1. 1943 gestapo obklíčilo Cufalův úkryt ve staré cihelně a prostřednictvím jeho otce ho vyzvali, aby se vzdal. Když Cufal viděl bezvýchodnost situace, raději se zastřelil. Cufalovou smrtí však velehradská tragédie nekončí. Výsledkem působení výsadkových skupin na Uherskohradišťsku bylo zatčeno více než 30 lidí. V následujícím soudním procesu, který se konal v Uherském Hradišti ve dnech 15.-17. 3. 1943, bylo 21 osob odsouzeno k trestu smrti a 10 k trestu odnětí svobody ve výši 2 až 5 let. Poprava byla vykonána již 30. 6. 1943 ve Vídni. Později byli ještě popraveni Cufalovi sourozenci Michal a Jana.
Závěr
Již při volbě tématu jsem si byl více než jist, že téma mnou zvolené a jeho zpracování bude více než obtížné. A zde musím poděkovat pracovníkům archívů v Uherském Hradišti a Uherském Brodě, zaměstnancům Slováckého muzea a mnoha dalším. Velký dík patří též pamětníkům, díky jimž je moje práce původní a díky kterým jsem byl schopen podat skutečně objektivní informace. Můj snad největší dík patří dr. Slavíčkovi, velmi aktivnímu důchodci, který v letech válečných pracoval v zahraniční rozvědce v Anglii a tehdy byl skutečně in a u zrodu mnoha akcí a mimo jiné i u přípravných akcí na atentát na Reinharda Heidricha. S pomocí výše jmenovaných a ještě mnoha dalších, kteří se na mne zajisté nebudou zlobit, že jsem je nejmenoval. Shromáždil jsem skutečně hodně materiálů o problematice II. světové války, dotýkajících se především našeho okresu. Těchto materiálů je vskutku na více než jednu seminární práci. A proč jsem je nepoužil? Nepoužil jsem je přímo, ale v mé práci se objevilo to nejlepší z těchto materiálů.
Přes velké množství materiálů a postřehů, které jsem za pár měsíců od zadání seminární práce nashromáždil, jsem víc než pevně přesvědčen, že je to pouze zlomek, malý kousíček toho, co všechno by se dalo o těchto tragických událostech zjistit a napsat. Je až zarážející, kolik tisíců stran papíru může být popsáno těžkými a krutými osudy lidí. Jak jsem se postupně začal prokousávat hlouběji a hlouběji, měl jsem čím dál tím větší strach. Skutečně se bojím, bojím se toho, čeho je člověk schopen, bojím se všudypřítomného zla nebo snad nedostatku dobra, který je v těchto starých knihách a vzpomínkách všudypřítomný. Původně jsem to neměl v úmyslu, ale po dokončení práce jsem si uvědomil, že má práce je svým způsobem i varováním a upozornění, že proti některým lidským činům není bohužel opravných prostředků.
-konec-
připravil Oldřich Hlaváčekwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund