Číslo: 15
10.04.2000
Článků: 106

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Poradna pro očkování upozorňuje
Den učitelů v Záhorovicích
Vakcinace lišek
Tuzemské i zahraniční pobyty pro zdraví
Nové knihy z˙nakladatelství Ivo Železný
Nová služba pro vás

Poradna pro očkování upozorňuje
Uh. Hradiště - Poradna pro očkování do zahraničí na oddělení epidemiologie Okresní hygienické stanice v Uherském Hradišti upozorňuje na to, že oddělení epidemiologie v Uherském Hradišti již dlouhodobě poskytuje bezplatné poradenství ohledně očkování do zahraničí, specifikované dle jednotlivých oblastí. S ohledem na větší finanční náklady na tyto nadstandardní vakciny je případná aplikace některých prováděna ve spádových oblastech, částečně ve Zlíně, zejména pak v Brně. Některé z těchto očkovacích látek si cestovatelé mohou zajistit i v lékárnách našeho okresu na základě lékařského doporučení.
Poskytované informace jsou specifikovány podle charakteru cesty do zahraničí (dovolená, služební cesta apod.), délky pobytu, lokality (město, přírodní lokalita) a samozřejmě podle země, v níž se vyskytují původci nákaz, proti nimž je možno očkovat.
Perspektivně do budoucna s ohledem na ekonomickou situaci plánujeme na oddělení epidemiologie i případné aktivní očkování cestovatelů, čímž bychom rozšířili naše služby pro širokou veřejnost (neboť již dlouhodobě a s úspěchem provádíme očkování proti klíšťové encefalitidě).
V případě plánované cesty do zahraničí je nutno zjistit základní informace minimálně 3 měsíce před odjezdem tak, aby mohlo být očkování spolehlivě provedeno s vytvořením dostatečné protilátkové hladiny ve správný čas a nehrozilo nebezpečí možných nežádoucích reakcí bezprostředně před odjezdem. Informace poskytujeme denně na oddělení epidemiologie, a to vždy od 7 do 8 hodin ráno a v odpoledních hodinách od 14 do 15 hodin na tel. 55 13 76 - MUDr. Juřičková a AHS Smetková.
MUDr. Juřičková, epidemiolog OHSDen učitelů v Záhorovicích
Záhorovice - Dne 28. 3. 2000 se v Základní škole Záhorovice konal koncert žáků, kteří jej připravili pro své učitele. Na vystoupení se přišel podívat i starosta obce pan Josef Koudela.
Všechny vystupující děti, které hrály na klávesy, flétny i na klarinet byly odměněny velkým potleskem. Koncert se vydařil. Po vystoupení všech dětí popřál starosta všem učitelům k jejich svátku.
Paní učitelky byly dojaté a za všechny gratulantům poděkovala paní ředitelka.
Věřím, že v této tradici budou pokračovat naši následovníci.
Jana Šašinková, žákyně V. třídy ZŠ ZáhoroviceVakcinace lišek
Region - Ve dnech 15. - 16. dubna letošního roku proběhne na celém území okresu Uh. Hradiště orální vakcinace lišek proti vzteklině pomocí návnad vyložených do volné přírody. Celou akci organizačně zajistí Okresní veterinární správa Uh. Hradišti ve spolupráci s místními organizacemi Českomoravské myslivecké jednoty, Okresního mysliveckého spolku ČMMJ a nájemních honiteb Lesů ČR.
V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany zdraví člověka, zejména dětí, je třeba dodržet doporučené zásady: nedotýkat se vyložených návnad nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi, nechodit do volné přírody se psy po dobu 10 dnů od vyložení návnad, v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady, vyhledat lékaře. Poučte své děti!
Ředitel OVS Uh. Hradiště Vilém VládekTuzemské i zahraniční pobyty pro zdraví
Nabízíme tuzemské a zahraniční pobyty pro děti a mládež do 18 let. Tyto pobyty jsou zaměřeny na onemocnění astma bronchiále, alergie, atopický exém, lupénku a ortopedické vady (např. vadné držení těla). Uskuteční se v měsíci červenci v Beskydech a Itálii. Cena je zajímavá. Podrobné informace obdržíte na adrese: Český červený kříž, Palackého nám. 293 (naproti České spořitelny) v Uh. Hradišti, tel. 55 23 00.Nové knihy z˙nakladatelství Ivo Železný
Zdeněk Šámal
Ruské mafie (Ivo Železný, Praha 2000) Dotisk této knihy následoval měsíc po jejím vydání! Literatura faktu z˙pera stávajícího šéfa zpravodajství České televize seznamuje čtenáře se šokujícími fakty z˙historie a současnosti nejnebezpečnější části ruského organizovaného zločinu.

Karol Rebro
Latinské právnické výrazy a výroky (Ivo Železný, Praha 1999) Přední slovenský právník předkládá nesmírně cennou publikaci, jejíž osvojení je základem pro pochopení a znalost římského práva, které tvoří hlavní osu justice Evropské unie. Je tedy nezbytná pro všechny profesionální právníky a obchodníky, ale i pro širokou veřejnost, jíž navíc pomůže ozřejmit některé známé, ale nesrozumitelné latinské výroky.

Eva Shawová
Encyklopedie předpovídání budoucnosti (Ivo Železný, Praha 2000) Jedinečná kniha obsahuje vyčerpávající heslář týkající se nejrůznějších metod a forem předpovídání budoucnosti, od chiromantie až po významy jednotlivých mateřských znamének. Neopomíjí ani přehled nejdůležitějších osobností tohoto oboru (např. C. G. Jung apod.) Daniela MacháčkováNová služba pro vás
Cestovní kancelář DONAMO představuje a provádí novou službu, která jedinečným způsobem řeší problémy, do kterých se může dostat český občan v zahraničí. Jste-li nemocní nebo zranění, ztracení, okradení nebo prostě okamžitě potřebujete jakoukoli finanční výpomoc, je tu možnost doslova v několika minutách vám pomoci. Prostřednictvím společnosti WESTERN UNION, kterou v okrese Uh. Hradiště zastupuje CK DONAMO, můžete poslat kamkoli do zahraničí nebo i ze zahraničí obdržet jakoukoli finanční částku, a to do 20 minut! Této služby lze využít i v případě ztráty dokladů, výběr peněz je možný i pouze na heslo. Další informace můžete získat v CK DONAMO nabo na te: 0632 / 54 03 55.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund