Číslo: 16
19.04.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Bydlím, bydlíš, bydlíme aneb rady pro nynější i budoucí vlastníky nemovitostí a bytů
Cech hostinských obnoví svoji činnost!
Po naučné stezce obce Modrá - Králův stůl
Fotografování aury a přednáška o ní
Matematický klokan
Postřehy ze života
Konference české strany národně sociální v Praze

Bydlím, bydlíš, bydlíme aneb rady pro nynější i budoucí vlastníky nemovitostí a bytů
ODPOVĚDNÍ PORADNA Realitas, s.r.o.
Vy se ptáte, my odpovídáme:
Myslím si, že mám stejnou šanci prodat svůj dům sám inzercí v˙novinách, bez nějakého zprostředkovatele, který mě jen připraví o část peněz. Co vy na to? M.P., Uh.Hradiště.
Bude asi víc lidí, kteří smýšlí podobně. Samozřejmě Vám nebudu tvrdit, že si sám dům neprodáte, ale pokusím se Vám říct několik důvodů, proč považuji za dobré pověřit prodejem domu realitní kancelář. Záleží pak jen a jen na Vašem zvážení, zda Vás uvedené důvody přesvědčí, či nikoli.
Většina prodávajících si myslí, že nejdůležitějším (někdy i jediným) způsobem prodeje nemovitostí a bytů je inzerce v˙tisku. Ta je samozřejmě důležitá, ale zavedené solidní realitní kanceláře mají vlastní databázi zájemců, a dále obvykle spolupracují s˙celou řadou kanceláří, jak ve stejném městě či okrese, tak po celém kraji, republice, popř. i v zahraničí.
Zavedené kanceláře Vaši nemovitost vystaví k˙nabídce také na vývěsních místech, a to včetně fotografií. Záleží na Vaší volbě kanceláře. Některá má jednu vývěsku, jiná dvě, tři, deset, nebo širší síť vývěsních míst po okrese, některé i v˙dalších okresech, popř. ve spojení s˙partnerskými kancelářemi i v˙dalších oblastech.
Některé kanceláře Vám nabídnou inzerci ve vlastních specializovaných novinách s˙fotografickou inzercí nemovitostí. Naše kancelář je vydavatelem Realitních novin, které vychází po celé Moravě. Nabídka Vaší nemovitosti se tudíž dostane prostřednictvím těchto novin k˙zájemcům, kteří mají zájem o nemovitosti, což dokumentuje to, že uvedené noviny čtou.
Další možností prezentace v˙realitní kanceláři je INTERNET. Že není rozšířený? Není samozřejmě v˙každé domácnosti, ale ten, kdo má zájem, může bez problémů navštívit například internetovou kavárnu a v˙klidu surfovat. To, že je internet využíván, vidíme i v˙naší kanceláři, jelikož návštěvnost našich internetových stránek uspokojivě stoupá.
Vaše inzerce pouze v˙tisku tuto vypovídací schopnost nemá. Položte si ruku na srdce, zaujme Vás pouze inzerce typu: Prodám dům 2+1 v˙Kudlovicích?
Dost už ale inzerce. Další důležitou předností je, že uvedená kancelář má na prodej nemovitosti čas. Můžete si dovolit provádět prohlídku nemovitosti v˙kterýkoli den a hodinu, a to mnohdy desetkrát, dvacetkrát, třicetkrát? Někdy se stane, že až padesátý první klient má o dům skutečný zájem. Jsou samozřejmě i případy, kdy se nemovitost neprodá vůbec ani po delším čase. Je to pouze vinou kanceláře? Ve většině případů ne (i to se ale někdy může stát), jelikož realitní kancelář se snaží nemovitost prodat už i proto, že s˙prodejem má náklady, které jí zadavatel, tedy Vy, v˙případě, že se dům neprodá, nezaplatí.
Ano, samozřejmě, že pokud kancelář nesežene kupce, nemá nárok na úhradu nákladů a solidní firma tuto úhradu po prodávajícím ani nepožaduje!
Musím konstatovat, že někdy se nemovitost neprodá i přes největší snahu. V˙tomto případě si musí prodávající také sáhnout do svědomí, zda nepožaduje příliš vysokou cenu. Ale i v˙tomto případě nese náklady a s˙tím spojená rizika realitní kancelář, nikoli prodávající.
Dle mého názoru rozhodujícím faktorem pro volbu prodeje přes realitní kancelář je faktor ochrany prodávajícího (samozřejmě i kupujícího) a faktor klidu. Solidní realitní kancelář eliminuje Vaše rizika na minimum, popř. jim zcela zamezí a snaží se, aby z˙výsledného obchodu vyšly spokojeny všechny strany, tedy prodávající, kupující a samozřejmě i zprostředkovatel.
Prohlídky nemovitosti zajistí kancelář, přiveze, odveze klienta, nezatěžuje Vás starostmi a problémy, ba naopak je za Vás řeší. Vám následně oznámí až termín, kdy máte přijít dohodnout náležitosti vlastního prodeje konkrétnímu zájemci, určitě přispívá ke klidu a pohodě ve Vaší domácnosti a Vy se můžete věnovat jiným záležitostem.
Pokud budete nemovitost prodávat sám, neubráníte se nevyhnutelným nákladům na inzerci, prohlídky nemovitostí, vyhotovení znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy, ověření podpisů, sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a jeho podání. Realitní kancelář vzhledem ke stálé spolupráci se znalci, advokáty, notáři apod. bude mít jistě nižší náklady než Vy za jednotlivý případ.
Navíc některé kanceláře (včetně naší) mají uvedené náklady zahrnuty do provize, tudíž Vy tyto náklady již neplatíte. Zkuste si spočítat uvedené předpokládané náklady a srovnejte je s˙výší provize realitní kanceláře, v˙níž tyto náklady jsou zahrnuty, která nejčastěji činí 3-6% z˙dosažené kupní ceny (dle hodnoty prodávané nemovitosti). Skutečně se Vám úhrada této částky vzhledem k˙výše uvedenému nevyplatí? Provize je připočítávána k˙Vámi požadované ceně a kupující platí cenu zvýšenou o provizi.
Pokud jsem Vás nepřesvědčil, budu rád, když mi své důvody sdělíte. Připomínám, že je třeba si vybrat solidní realitní kancelář, jelikož jako jinde i mezi realitními kancelářemi jsou výborné a kvalitní, ale také horší, někdy (doufám, že málokdy) i špatné. Jak si kancelář zvolit? Pokusím se Vám poradit příště, to bude první pondělí v˙květnu (3.5.).

Dotazy do rubriky Bydlím, bydlíš, bydlíme zasílejte na adresu:
Jiří Kozumplík, ředitel společnosti REALITAS s.r.o., Vodní 121, Uherské Hradiště,
e-mail: realitas@uh.cz, http: www.realitas.uh.cz.
tel.-fax: (0632) 55 55 66, mobil: 0602 - 70 44 55,Cech hostinských obnoví svoji činnost!
Organizační výbor složený převážně z bývalých členů Cechu podnikatelů a živnostníků v oboru pohostinství se sešel 22. března v hotelu Fojta z iniciativy Okresní hospodářské komory. Cech působil v našem okrese při Sdružení podnikatelů ČR a již několik let nevyvíjel žádnou činnost. S ohledem na stávající situaci, kdy je třeba řešit řadu akutních problémů spojených se samotným podnikáním a v oblasti služeb a cestovního ruchu zvlášť, je nezbytná, a dokonce žádoucí účast samotných podnikatelů v oboru. Vždyť sektor obchodu a služeb postihuje současná hrozivá ekonomická situace nejvíc. Vedle nutnosti řešit řadu koncepčních, místních a interních problémů je zajímavá a důležitá možnost zapojení do regionálních aktivit, které přímo podporují místní cestovní ruch a služby s tím spojené. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou se připravuje svolání valné hromady a ustavení funkční nástupnické organizace. Uvítáme aktivní účast podnikatelů, kteří mají zájem o spolupráci. Bližší informace lze získat v kanceláři Okresní ho spodářské komory v Uherském Hradišti.
Ing. Jiří Zezulák, ředitel Okresní hospodářské komoryPo naučné stezce obce Modrá - Králův stůl
Historická společnost Starý Velehrad pořádá v sobotu 24. dubna 1999 první letošní jarní vycházku po naučné stezce obce Modrá s prohlídkou Králova stolu.
Sraz účastníků (z řad členů i nečlenů) je v 9.15 hodin u hotelu ůVelehrad na rozcestí k Modré. Doprava autobusem linkou Uh. Hradiště - Salaš ze stanoviště č. 6, odjezd z autobusového nádraží v Uh. Hradišti v 8.30 hodin, z nádraží ve Starém Městě v 8.40 hodin. Návrat zpět do Uh. Hradiště možný autobusem z Velehradu v 13.00 hodin.Fotografování aury a přednáška o ní
Oznamujeme všem zájemcům, že dne 30. 4. 1999 od 9.00 hodin bude v Uherském Hradišti na Palackého nám. 293 (II. patro, dv. č. 24) probíhat fotografování aury. Případní zájemci ať se přihlásí na tel. 0632/578116 nebo 0603/834409 (ing. Duda).
Od 16.00 hodin se bude konat přednáška na téma: Aura jako energetický obal člověka, co působí na její změny, barvy a souvislosti se zdravotním a duševním stavem člověka a další zajímavosti.
Přednáší manželé Paulíčkovi (Auracentrum Hradec Králové). Přednáška bude na Palackého nám. 293, I. patro - zasedací místnost.Matematický klokan
V pátek 19. března na 42 školách v okrese proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan. Stejný den řešili matematické úlohy i žáci jiných škol nejen v ČR, ale také v Polsku a dalších evropských zemích. Myšlenka zorganizovat matematickou soutěž, která by nebyla orientovaná pouze na matematické talenty, ale měla plošný charakter, vznikla před několika lety v Austrálii. Zalíbila se a získala si oblibu mezi australskými dětmi i mezi učiteli. Brzy se objevila v některých asijských zemích i v Evropě. První evropskou zemí, v níž se australský klokan uhnízdil, byla Francie. V naší republice se poprvé konala v roce 1995, v okrese o dva roky později, tehdy jen na některých školách.
Do soutěže se letos zapojilo celkem 4 388 žáků, což je o 1 845 více než v loňském roce. V kategoriích Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student (dvě poslední kategorie jsou pro studenty SŠ) zvítězili: Petr Haloda ze ZŠ Zlechov, Eva Čerešňáková z Gymnázia v Uherském Hradišti, Alžběta Vrbová, Zuzana Špiritová a Petra Juračková - všichni z Gymnázia v Uherském Brodě.
Obzvláště potěšilo dosažení maximálního počtu bodů Petra Halody a Evy Čerešňákové, neboť tento výsledek jim zajišťuje prvenství i v rámci celé republiky.
Děkujeme vyučujícím matematiky za organizaci a také soutěžícím dětem a studentům, kterým, jak doufáme, se soutěž líbila.
V. Plášková, sekce matematiky při SSŠ Uh. HradištěPostřehy ze života
Goethův Výmar
Teď, když můžeme jezdit kdy a kam chceme, a co nám kapsa dovolí, hodně turistů si zajede do města Goethova - do Výmaru, kde před 167 lety zemřel (22. 3. 1832).
V 18. století malé bezvýznamné město, ale ze kterého právě osobnost básníka, vědce, diplomata, dramatika J. W. Goetha udělala střed kultury. Sasko-výmarský vojevůdce Karel August pozval do svého miniaturního království J. W. Goetha, kterého učinil svým tajným rádcem a povýšil ho do stavu šlechtického. Za slavným básníkem přijelo hodně mocných a slavných mužů - dokonce i sám Napoleon, polský básník Mickiewicz. Přijeli malíři, hudebníci, spisovatelé, básníci.
Goethe zapadl zcela do dvorského života - plného tance, plesů, honů a zábav. Záhy však usoudil, že takový život by byl prázdný. Zve k sobě známého básníka a dramatika, zchudlého šlechtice Fr. Schillera. Oba touží vytvořit národní kulturu, bez maloměšťáctví a šosáctví. Nová budova výmarského divadla uvádí pod vedením Goethovým Schillerova dramata. Přátelství obou mužů - J. W. Goetha a Fridricha Schillera vytvořilo umělecký náboj a slávu Výmaru.
Před budovou divadla je velké bronzové sousoší obou velikánů. Goethe rád chodil do mořského hostince, kde pil víno s vodou. Řekl: Kdybych pil jen vodu, byl bych němý jak ryby, z vína se ztrácí rozum. Nechci to ani to - tak proto míchám vodu a víno.
Ivona Konečná, Uh. BrodKonference české strany národně sociální v Praze
V neděli 21. března 1999 se konala v Praze v Národním domě na Vinohradech Programová konference České strany národně sociální. Za jihomoravský region se zúčastnilo 32 delegátů. Koordinátoři jednotlivých programových témat uvedli jejich zásadní obsahové body. Na tématech s ČSNS spolupracovaly další čtyři neparlamentní strany - KAN, Pravý blok, Občanská koalice - Politický klub a politické hnutí Nezávislí. Tyto strany se formují do politického seskupení s názvem Národní demokratická aliance, která jako hlavní cíl svého snažení nabízí změnu. Neopírá se pouze o vůli a přání chránit české národní zájmy, ale o zřetelně formulovaný program věcných řešení.
Program představuje koncepci přechodu od totalitní společnosti ke společnosti občanské, od společnosti zmatků a krizí ke společnosti založené na fungování práva. Jedním z cílů je právní stát. Co je příčinou, že u nás není právní stát? Je to jednoznačně neexistence pravidel činnosti jednotlivých subjektů ve společenském životě. Vezměme například vztah občana a státu. Stát musí vykonávat to, co skutečně vykonávat má, a občan si bude zajišťovat ty služby, které si může zajistit sám. Dosavadní promíchanost způsobuje, že se všichni starají o všechno a v podstatě nikdo o nic. Do kompetence státu musí rozhodně spadat obrana, zahraniční politika, bezpečnost občanů, teoretická věda. V některých oblastech se kompetence státu a občana prolínají, ale musí jich ubývat. V některých oblastech musí stát vykonávat roli garanta, např. v sociální a zdravotní politice vzhledem k potřebě minimální jistoty. Zde je role státu nezastupitelná.
Jenom na podkladě právních norem je možno vyvést naši společnost z krize, ve které se ocitla vlivem nekoncepční politiky jak současné, tak i minulých politických garnitur. Podstatná na tomto programu je jednota dlouhodobých a krátkodobých cílů, kdy tím dlouhodobým je vytvoření občanské společnosti, k jejímuž dosažení je předkládán soubor věcných východisek. Např. daně jsou vlastně materiální vyjádření vztahů mezi občanem a státem. Občanovi je odebírána podstatná část jeho bohatství, kterou vyrobí, aniž má možnost se k tomu jakkoli vyjádřit, popř. měl možnost pohyb těchto peněz efektivně kontrolovat. Vybírání daní z tohoto pohledu je výrazem nedůvěry a pohrdání člověkem. Občanovi musí být ponechána většina bohatství, které vydělal, pouze část svých peněz musí předat na oblasti, které jsou pro něj nezbytností, a které by si jako jedinec nebyl schopen zajistit.
Daňové úlevy občanů se na druhé straně dotknou negativně doposud silného státu, který bude muset omezit svůj vliv v řadě oblastí, které dosud spravoval. Nebude mít na to peníze a nebude to ani zapotřebí, protože si tyto služby občan zajistí z větší části sám. Tak bude omezeno přerozdělování, které v současné době narostlo do obludných rozměrů a brání jak společenskému, tak ekonomickému rozvoji.
To je nepatrná část z programu nově vznikajícího politického uskupení, se kterým bude veřejnost seznamována. Je souborem myšlenek a věcných řešení, který nastiňuje cestu ke skutečné netotalitní společnosti. Cesta tohoto uskupení je cestou pozitivních přístupů, nemá politické nepřítele, ale soupeře. Nepřátelská je pouze strana totalitní.
Ladislav Friedl, úř. předseda OR ČSNSwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund