Číslo: 18
03.05.1999
Článků: 54

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Bydlím, bydlíš, bydlíme,
PRASPO, s.r.o. - elektrospotřebiče pro domácnost
Konkurz na místo ředitele Střední průmyslové školy Uh. Hradiště
Vážená redakce,
X. ročník Memoriálu Rudolfa Plajnera
Brigády kynologického klubu

Bydlím, bydlíš, bydlíme,
aneb rady pro nynější i budoucí vlastníky nemovitostí a bytů
ODPOVĚDNÍ PORADNA Realitas, s.r.o.

Vážení čtenáři, setkáváme se opět nad rubrikou Bydlím, bydlíš, bydlíme, uveřejňovanou v˙týdeníku Dobrý den, Slovácko, jež by Vám měla být nápomocna při řešení problémů a dotazů týkajících se˙nemovitostí a bytů. Tuto odpovědní poradnu pro Vás připravila a zpracovává realitní kancelář společnosti REALITAS, s.r.o., se sídlem v˙Uherském Hradišti, Vodní 121.
Jak jsme Vás již informovali v˙minulém článku, chtěli bychom Vás dnes seznámit s˙činností realitních kanceláří a dále poradit, jak si vybrat realitní kancelář k˙Vaší plné spokojenosti.
Seznamme se nejprve s tím, čím se realitní kanceláře zabývají. Jsou to především dvě základní disciplíny. První z˙nich je klasické zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí a bytů, druhou je pak správa nemovitostí. Z˙dalších aktivit je pak třeba jmenovat developerství (výstavba a následný prodej či pronájem objektů), leasing nemovitostí, poradenství (včetně daňového) atd. U nás v˙České republice v současné době převládají kanceláře zabývající se kombinací zprostředkovatelské činnosti a správy nemovitostí.
Správou nemovitostí, leasingem a developerstvím se budeme zabývat v˙některém z˙dalších pokračování naší rubriky. Předpokládejme nyní, že jste se jako vlastník nemovitosti rozhodli svoji nemovitost prodat a obrátíte se na realitní kancelář. První předpokladem solidní kanceláře je, že má sídlo (sídlem myslíme kancelářskou místnost nebo místnosti). Pokud si s˙Vámi smluví realitní makléř schůzku např. v˙restauraci, nemusí to nutně znamenat, že tato realitní kancelář nemá sídlo, ale rozhodně bych se o této skutečnosti přesvědčil. Již při vstupu do zvolené realitní kanceláře lze z˙prvních dojmů usoudit na její kvalitu (nelze brát jako jediné kritérium). O lecčem vypovídá interiér, oblečení a vystupování pracovníků, způsob přijetí klienta. Pokud se zájemce obrací na zavedenou firmu, je vhodné (nikoli nutné) si předem sjednat termín schůzky s˙konkrétním pracovníkem vybrané realitní kanceláře.
První návštěva bývá zpravidla návštěvou sondážní. Zájemce o zprostředkování prodeje by měl být především podrobně informován o způsobu práce kanceláře, kterou navštívil. Mělo by se mu dostat všech informací týkajících se náležitostí zprostředkovatelské smlouvy, rozsahu služeb, způsobu jejich úhrady, výše provize atd. Důležitá je informace, co je v˙provizi zahrnuto a co nikoli, abyste při prodeji nezjistili, že po Vás kancelář bude chtít uhradit další náklady spojené s˙prodejem nemovitosti (kupní smlouvu, posudek, vklad do katastru, zajištěné podkladové materiály apod.). Například naše kancelář má uvedené náklady plně zahrnuty v˙provizi za zprostředkování, to znamená, že je hradíme my. Vy dostanete kupní cenu a z˙ní hradíte pouze daně. Nezapomeňte se zeptat na aspekty daní při prodeji nemovitostí, jelikož všeobecně známá daň z˙převodu nemovitostí není jediná daň, která Vás při prodeji může zatížit a překvapit.
Zkušenosti ukazují, že některé kanceláře tyto skutečnosti neznají nebo ze strachu, že si klient prodej rozmyslí, nesdělí mu je. Oba případy jsou špatné. Je lepší klienta na nutnost placení daní upozornit a zvolit nejpřijatelnější variantu, než aby klient po prodeji na základě zjištění FÚ musel uhradit daně včetně penále. Je samozřejmé, že každý pracovník kanceláře nemůže znát vše, ale měl by Vám zajistit radu u zkušenějšího kolegy nebo přímo specialisty (např. daňového poradce).
Po tomto úvodu je obvyklé domluvit se na prohlídce nemovitosti, kde pracovník kanceláře zjistí veškeré technické údaje nemovitosti, které zjistit může. Po dohodě o výši předpokládané kupní ceny, za kterou se bude nemovitost nabízet, a po podpisu zprostředkovatelské smlouvy již není pro výběr kanceláře místo, jelikož většina zavedených kanceláří uzavírá tzv. exkluzivní smlouvy. Jsou to smlouvy, kterými klient zmocňuje kancelář k˙výhradnímu zastoupení ve věci prodeje uvedené nemovitosti. Důvodů, proč uzavírat exkluzivní smlouvy, je mnoho. Kancelář, která má na nemovitost uzavřenu exkluzivní smlouvu, se o její prodej zpravidla stará lépe než o nemovitost, kterou kanceláři zadá klient s˙tím, že neuzavře exkluzivní smlouvu a tuto nemovitost nabízí kdekdo. U solidních kanceláří nemusíte mít strach, že Vaše nemovitost nebude nabízena v˙plném možném rozsahu.
Je dobré se vybrané realitky zeptat, jaké možnosti inzerce a spolupráce s˙jinými kancelářemi tato firma má. Je dle mého názoru lepší, když má jedna kancelář exkluzivní smlouvu s˙klientem a na základě smluv o spolupráci se o tento prodej starají další partnerské kanceláře, které se dělí o provizi. Provize zůstává ve Vámi dohodnuté výši a nestane se Vám, že si kanceláře najaté na neexkluzivní smlouvy budou vzájemně snižovat cenu, aby nalákali kupujícího právě do své kanceláře. Každá solidní kancelář Vám na Vaši žádost ráda sdělí své inzertní možnosti včetně názvů a adres partnerských kanceláří. Naše společnost spolupracuje s˙úspěchem s˙několika desítkami kanceláří.
Velmi důležitým kritériem při volbě realitky je, abyste v˙úřední dny a hodiny v˙kanceláři zastihli alespoň jednoho pracovníka a ten aby měl spojení s˙ostatními, pokud se s˙nimi spojit potřebujete. Uvědomte si, že pokud Vy nenaleznete nebo několikrát nezastihnete pracovníky Vámi zvolené kanceláře, nemusí se to podařit ani kupujícímu a snižuje se Vaše šance prodat nemovitost. Stává se to hlavně u kanceláří, kde je jeden pracovník a mimo realitní kancelář má několik dalších činností.
K˙činnosti kanceláře po podpisu zprostředkovatelské smlouvy a po nalezení kupujícího se vrátíme již mimořádně 17.5.1999. Další pokračování naší rubriky bude jako vždy první pondělí v měsíci, tedy 7. 6. 1999.
V˙případě, že Vás zajímají další informace k˙tématu realitních kanceláří (nebo k˙jinému tématu), zašlete je na níže uvedenou adresu naší společnosti REALITAS, s.r.o.
Dotazy zasílejte na adresu:
REALITAS, s.r.o., realitní kancelář, Vodní 121, Uherské Hradiště, e-mail: realitas@uh.cz, http: www.realitas.uh.cz, tel.-fax: (0632) 55 55 66, mobil: 0602 - 70 44 55.
Z˙důvodu zachovávání soukromí tazatelů neuvádíme jejich plná jména, ale pouze jejich iniciály a město (obec). Pokud si přejete být uvedeni plným jménem, výslovně to v˙dotazu uveďte. Děkujeme.PRASPO, s.r.o. - elektrospotřebiče pro domácnost

Základním axiomem společnosti PRASPO, s.r.o. Staré Město, je jemné, inteligentní, humorně podané vysvětlení názvu: PRAvá SPOkojenost.
V˙roce 1994 vznikly nezávisle na sobě dvě společnosti, pokrývající servisní služby. V˙roce 1995 rozšířily svou činnost o částečný prodej zboží v˙oboru bílé techniky. V˙roce 1998 se obě firmy spojily v˙jednu a to za účelem rozšíření poskytovaných služeb zákazníkům. Kvalitativně tak zvýšily laťku zákaznického servisu. Nyní firma PRASPO, s.r.o. Staré Město, poskytuje mimo jiné bezplatnou poradenskou činnost, dovoz a zapojení výrobků převážně zdarma. Zákazníka čeká nejen bohatý sortiment zboží, ale také příjemné prostředí a usměvaví prodavači, kteří ochotně předvedou jakýkoli výrobek a poskytnou k˙němu zcela vyčerpávající informace.
Kromě dnes již tradiční široké nabídky automatických praček s˙horním i bočním plněním, myček nádobí pro domácnost a kompletní nabídky zboží značek AEG, ELEKTROLUX, ZANUSSI, BOSCH, PHILCO, ARDO A SIEMENS Vám společnost PRASPO, s.r.o. Staré Město, poskytuje bohatý výběr např. ohřívačů vody značky ELEKTROLUX s 5-ti letou záruční lhůtou, výkonných vysavačů včetně nejčerstvější novinky: vysoce výkonných vysavačů firem ELEKTROLUX a AEG, které mají nečekaný sací výkon, speciální trubice pro snadné vysávání pod nábytkem a spoustu jiných vylepšení, o kterých se zákazník dozví přímo v˙prodejně. Tyto vysavače jsou vhodné především pro rodiny s˙alergiky. Pro ně je určena rovněž nabídka výjimečné čističky vzduchu s˙automatickou regulací výkonu. Společnost PRASPO, s.r.o. Staré Město, nově zavádí Akční nabídky, při kterých máte možnost zakoupit videorekordéry, videokamery, kávovary a pressa značky AEG, televizory , HI-FI věže či jiné drobné domácí spotřebiče za dočasně výhodné ceny.
Ze servisních služeb vyzvedněme například instalaci nových vestavných spotřebičů s˙individuálním designem do stávajících kuchyňských linek. Pracovník společnosti PRASPO,s.r.o. Staré Město, Vás bezplatně navštíví, pomůže Vám vybrat nejen vhodný typ spotřebiče, ale zároveň vhodné místo pro jeho instalaci a částečně zabezpečí i potřebné technické podmínky pro montáž. Vzhledem k˙individualitě a rozličné náročnosti každé jednotlivé zakázky se tato služba stává pro zákazníka neocenitelnou.
S˙ohledem na často obtížnou finanční situaci mladých lidí poskytuje společnost PRASPO, s.r.o., Staré Město, hned několik forem splátkového prodeje. Na rozdíl od mnoha jiných firem Vám však tato společnost nabízí splátkový systém, který po dohodě se zaměstnancem firmy zřídíte přímo v˙prodejně, a to i bez ručitele. Dále Vám tato společnost nabízí možnost nakupovat bez hotovosti, bez ručitele a opakovaně bez zbytečné administrativy, a to prostřednictvím O.K. karty. Jedná se o novinku v˙oboru splátkových úvěrů. Určitě si nenechte tuto novinku ujít, jelikož na rozdíl od jiných úvěrů nebo leasingu pro Vás více nákupů neznamená vyšší splátky. Podrobné informace Vám opět poskytnou usměvaví pracovníci společnosti PRASPO, s.r.o. Staré Město.
Tato firma myslí i na své zákazníky - motoristy, a proto pro ně pružně vybudovala rozšířené parkoviště přímo před prodejnou.
Jelikož je společnost PRASPO, s.r.o. Staré Město, připojena k˙široké počítačové síti, nabízí se tak zvídavým zákazníkům možnost využití internetové stránky nebo kontaktovat přímo firmu e-mailem: praspo@pvtnet.cz.Konkurz na místo ředitele Střední průmyslové školy Uh. Hradiště
Uh. Hradiště (red) - Školský úřad v Uherském Hradišti vyhlašuje z pověření MŠMT konkurz na místo ředitele Střední průmyslové školy, Uherské Hradiště, Kollárova 617.
Požadavky:
- vzdělání podle vyhlášky č. 139/1997 Sb. o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků
- 4 roky pedagogické praxe
- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- podrobení se posouzení psychické způsobilosti pro výkon funkce u psycholožky PhDr. Boženy Debefové, ředitelky Pedagogicko psychologické poradny Uherské Hradiště (termín a místo budou uchazečům sděleny spolu s pozvánkou ke konkurznímu řízení).
Přihlášky: zasílejte do 2. 6. 1999 včetně na adresu: Školský úřad, Na Morávce 1037, 686 01 Uherské Hradiště.
K přihlášce přiložte:
- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
- doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- podrobný životopis
- koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší půl roku) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle ő 4 odst. 3 zákona č. 541/1991 Sb.
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce
- písemný souhlas s využitím informací získaných z posouzení psychické způsobilosti pro výkon funkce při jednání konkurzní komise.
Předpokládaný nástup do funkce k 1. 8. 1999.Vážená redakce,
často si kupuji Vaše noviny, abych byla v obraze a věděla, co se v regionu kolem nás děje. Tak tomu bylo i v pondělí 26. dubna. Kromě zajímavých i pro mě méně zajímavých článků (sport) však jeden vévodil. Ten jsem četla hned několikrát za sebou a údivem jsem snad i přestala dýchat a dosud nevím, zda se jednalo o šprým, či kachnu, na kterou jsem naletěla, anebo snad skutečnost? Pokud se jedná o tu druhou variantu, tak bych ráda reagovala svým názorem na článek No to se povedlo a doporučovala bych Vaší redakci, aby pokračovala v informaci spoluobčanů zveřejněním názvu školy a jména soudružky učitelky, která nám tímto způsobem vychovává naše děti pro zářivé zítřky.
Myslím si, že by se tato učitelská iniciativa neměla zamlčovat, protože ti, kteří ještě žijí v naději v návrat minulých dobrých časů, kdy všichni podle Lenina budou mít stejně, by se bez hledání mohli zaměřit na toto školní působiště. Zde by pak, od raného věku, mohli své potomky nechat vzdělávat, v tomto ideálu s tím, že budou lépe připraveni pro pozdější studium VUMLu, které jejich rodičům nebylo v minulém režimu odepřeno. Šlo by to? On to totiž asi není jediný výklad, kterým tato soudružka, či soudruh učitel utváří světový názor těch, kteří to těch 40 let neměli možnost reálně prožít.
Zdenka Večeřová

Vážená paní Večeřová,
Vaše reakce na rubriku To se povedlo nás velmi potěšila a doufáme, že podobný názor sdílí většina našich čtenářů, neboť takový způsob výuky di, ti, ni není v pořádku. Respektujeme však prosbu čtenáře, který nám povídání o Leninovi pro I. třídy poskytl, a nezveřejníme ani jeho jméno, ani název školy, které jeho dítě navštěvuje. Dotyčný se totiž obává možných nežádoucích následků ze strany vyučujícího, které by se dotkly hodnocení jeho dítěte. Zbývá nám tedy pouze zkonstatovat: Kdo se má chytit za nos, ať se chytí.

redakce DDSX. ročník Memoriálu Rudolfa Plajnera
Holešov (red) - Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Holešov, zve na X. ročník Memoriálu RNDr. Rudolfa Plajnera, k uctění památky náčelníka čs. Junáka, zasloužilého občana města Holešova, předního účastníka II. odboje, nositele vysokých státních vyznamenání, dlouholetého středoškolského profesora. Vzpomínkový pochod půjde pod záštitou starosty města Holešova, Gymnázia Ladislava Jaroše a s účastí Klubu českých turistů, TJ Sokol v Holešově a OR Junáka v Kroměříži. Start na Tesáku 22. května 1999 v 9.00 hodin. V pátek 14. května 1999 v 16.30 hodin v přízemí kina Svět na nám. Dr. E. Beneše v Holešově bude slavnostně zahájena výstava k 80. výročí založení skautingu v Holešově.Brigády kynologického klubu
Brigády kynologického klubu Uh. Brod se budou konat v termínech:
15. 5. a 16. 5. 1999, 19. 6. a 20. 6. 1999, 11. 9. a 12. 9. 1999, 23. 10. a 24. 10. 1999. Začátek vždy v 8.00 hodin. V případě nepříznivého počasí se nekonají. Dále je možnost individuálních brigád každou neděli v dopoledních hodinách na cvičišti KK.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund