Číslo: 19
12.05.1997
Článků: 38

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Huštěnovice - tady vládne žena
Z KLENOTNICE MORAVY

Huštěnovice - tady vládne žena

Huštěnovický farní kostel sv. Anny se dočkal nových hodin a věž je osvětlena reflektorem...
Huštěnovice, zvané též Húštěnovice, se rozprostírají v rovině v údolí řeky Moravy 4,5 kilometru severně od Uherského Hradiště. Název je odvozen od Úščen, tj. ves lidí Úščenových.
První písemná připomínka obce (Wesconewitz) z roku 1220 uvádí, že Huštěnovice tehdy patřily k velehradskému klášteru, což předpokládá, že Huštěnovice jsou starobylou vsí. Ta původně stávala v trati Huštěnůvky, na vyvýšenině hrazené vodou a bažinami. Na přelomu 13. a 14. století byla založena nová osada na sušším místě, s podlouhlou návsí, tvořenou dvěma řadami selských usedlostí a opatřenou na výjezdových cestách branami. Uprostřed návsi byl trávník k pastvě a shromažďování dobytka.
Velehradští cisterciáci provedli nejen nové osídlení Huštěnovic, ale i jejich poněmčení. Obyvatelstvo se teprve během staletí počeštilo. V 15. století se začaly budovat rybníky, v matrice se několikrát objevuje jméno Rybář. Rybolov se prováděl v někdejších ramenech Moravy zvaných Jezera.
Za vpádu Bočkajovců byla obec vypálena, značně poškozena byla i v letech 1645 a 1663. Tzv. severní dráha, která byla otevřena z Břeclavi do Přerova, podlomila tradiční povoznictví. Prusové, kteří v Huštěnovicích pobývali v létě roku 1866, zavlekli do obce choleru, jíž podlehlo 13 osob. Obec trpěla také častými požáry, v roce 1839 část Huštěnovic lehla popelem. Železniční zastávka byla zřízena v roce 1884, nádraží bylo postaveno v roce 1923.
Chudina, které přibývalo, odcházela za prací do Hradiště a do Vídně a po roce 1918 i do Brna. Za první republiky si udržovala v obci většinu lidová strana. V roce 1918 manifestoval huštěnovický lid v pestrých krojích v Uherském Hradišti na slavnosti vzniku republiky.
V místech zvonice z roku 1828 byl v roce 1873 vybudován farní kostel sv. Anny, na věž byla zasazena pozlacená báň. Kostel je pseudogotická stavba s věží při západní straně. Farářem v obci byl Jakub Hudeček (zemřel v Huštěnovicích v roce 1937), autor knih Slovanští apoštolové sv. Cyril a Metoděj a Dějiny Velké Moravy. V Huštěnovicích chodil do školy vynikající pedagog J. Úlehla.
V Huštěnovicích žije 1020 obyvatel a evidují 358 čísel popisných. Po minulých komunálních volbách došlo ke snížení počtu obecních zastupitelů - místo patnácti jich v roce 1994 zvolili jen devět, paní starostka Růžena Varmužová má dva zástupce, ing. Eduard Prokeš byl na kandidátce lidové strany za ODS, František Čevela jako nezávislý na listině KSČM.
Podnikatelský ples, Stavění máje, diskotéky pro děti, sběr železa - to jsou jen některé akce, které pořádá místní Lidová strana. Pouť sv. Anny na konci července se loni velice vydařila včetně programu pro děti, jen si paní starostka postěžovala na slabou účast na večerní zábavě.
Zahrádkáři pořádají vždy jednou za dva roky košt vína.
Svaz žen organizuje cvičení v kulturním domě, ve spolupráci s Červeným křížem potom pořádají sběr šatstva či návštěvy v domově důchodců.
Od roku 1996 je v obci voda, plyn a telefonní rozvody, teď už ale nikdo nepozná, co se dělo, vše zarůstá travou, před pár týdny byli připojeni na telefon poslední zájemci,plynofikovány byly i všechny tři obecní kotelny. Všechny tyto akce se podařilo huštěnovickým pořídit bez dluhů, dokonce nějaké peníze i zbyly.
V Jakosu u nádraží se dříve vyráběly pověstné jakosácké dveře, nyní se zaměřují na výrobu kotlů a dopravníků. V areálu družstva je výroba hřebíků a pluhů, v obci působí firma Kámen pana Habáně.
Huštěnovice patří k obcím, které jsou součástí Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu. S Povodím Moravy se právě jedná o zprovoznění a otevření plavebních komor. Provozu po Moravě se paní starostka nebrání, ale řeka je pro huštěnovské příliš daleko a navíc z kanálu, který je nahoře, se je na co v okolí dívat.
Ivo VojtíkZ KLENOTNICE MORAVY
Co bylo a co vás čeká v příštích číslech Dobrého dne, Slovácko

V dalších dílech Klenotnice se například dozvíte proč je tento kůň tak vystrojený...
Minulým dílem skončilo velké zimní putování po hradech, zámcích a tvrzích, které kdy stály na Slovácku a v jeho nejbližším okolí. Od příště vás ve spolupráci s odborníky ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti budeme seznamovat s historií, tradicemi a zvyky našeho kraje.
Zároveň vás chceme upozornit na připravované pořady Slováckého muzea: Nastávající týden ve SM lze bez nadsázky nazvat přednáškovým.
V úterý 13.5. totiž v rámci cyklu Cesty seznámí posluchače se svými zážitky z cest po kouzelné zemi jihovýchodní Asie Josef Tymonek. Řeč bude o Thajsku.
Ve středu 14.5. v rámci podvečerů s Přírodovědným klubem naváží RNDr. D. Zábranská a ing. J. Hrabec v přednášce Flóra Uherskohradišťska na dříve probranou oblast Bílých Karpat.
A konečně ve čtvrtek 15.5. v přednášce Archeologie z ptačí perspektivy seznámí přítomné Dr. J. Kovárník ze Znojma s výsledky letecké atcheologie na jižní Moravě (rondely moravské malované keramiky, pochodové tábory římských legií aj.).
Všechny výše uvedené akce se konají v hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech a začínají v 17.00 hodin.
redwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund