Číslo: 19
10.05.1999
Článků: 52

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Co to ten Internet vlastně je?
Studenti COPt oslavili 1. máj v EU
Vážená redakce týdeníku Dobrý den, Slovácko,
Mimořádná akce pro všechny vinaře
Ze světa knih - nové knihy na pultech
Policejní týdeník

Co to ten Internet vlastně je?

Co nového a zajímavého na webu
Ty, co se ještě občas podívají na TV, bude určitě zajímat docela kvalitně zpracovaný TV program, který naleznete na adrese znějící jak jinak než www.tvprogram.cz. Najdete v˙něm program stanicí, které můžete naladit i na˙hradišťské kabelové TV: ČT1 / 2, Nova, Prima, Galaxie, Hallmark, HBO, MAX1, SuperMAX, VTV, Markíza, STV1, STV2. Pořady jsou i se stručným popisem. Pokud vám tento popis nestačí, můžete nahlídnout na stránky iPortu (www.iport.cz), kde najdete každý týden komentář k˙vybraným TV pořadům. Pokud hledáte stránky České televize, najdete je na adrese www.czech-tv.cz. Na těchto stránkách můžete prohlížet také teletext ČT1. Televizi Nova najdete na stránkách www.tv-nova.cz, kde si teď mj. počtete, komu že patří TV Nova.
MP3 aneb 10 hudebních cédéček na jednom cédéčku
Úvodem si řekněme, co že to MP3 znamená. MP3 je metoda komprese zvukových souborů, jejímž cílem je zmenšení souboru obsahujícího zvukovou nahrávku, aniž by se snížila její kvalita. Jinými slovy - každá skladba na hudebním cédéčku zabírá určitý prostor. Jedna minuta záznamu na CD se rovná přibližně 10MB.
Běžné hudební cédéčko má kapacitu 740MB, takže na něm může být maximálně 74 minut záznamu. Pokud těchto 740MB hudby převedete do formátu MP3 (128kBit/sek, 44kHz, stereo), bude výsledný soubor MP3 zabírat přibližně 10x méně místa, tj. 74MB. Pokud takto převedete 10 plně nahraných hudebních cdéček a nahrajete si výsledné MP3 soubory zpět na CD, budete mít na jednom CD uložených 10 hudebních cdéček. To je přes 12 hodin hudby na jednom CD. Skladbu ve formátu MP3 pak ale můžete přehrávat pouze na počítači nebo na speciálních walkmanech. K˙přehrávání na počítači slouží např. Program WinAmp (www.winamp.com), který je k˙dispozici zdarma viz. obrázek. Skladby, které jsou zdarma, najdete na stránkách www.mp3.com. Další skladby můžete vyhledávat přes slovenskou vyhledávačku MP3 BOX, která je na stránkách http://mp3.box.sk.
Martin KupStudenti COPt oslavili 1. máj v EU
Uh. Brod - Na oslavy 1. máje jsme již skoro zapomněli, ale není tomu tak v zemích EU. Oslava 1. máje pořádaná pod záštitou rakouského ministerstva školství probíhala ve městě Linz, a to v oblasti přístaviště na Dunaji. Byla to organizačně velmi zdařilá akce, kde se skloubil demokratický přístup mládeže k zábavě a zároveň nenásilná zdařilá organizační pomoc ministerstva školství. Naše škola COPt Uh. Brod byla vybrána MŠMT ČR spolu s dalšími třemi školami, a to SOU služeb Praha, SOU automobilní Brno a SOU stavební Hustopeče, na reprezentaci škol u příležitosti 1. máje do Lince v Rakousku. Na tuto akci se sešli mladí lidé z celé Evropy a formou her a zábav různých žánrů se celý den neformálně bavili a tím oslavovali 1. máj. Co nás nejvíce fascinovalo, že oslava tohoto dne se nesla v duchu čistě zábavném, a že se odpoutala od politických problémů. Mladí lidé si sami organizovali na 4 postavených podiích zábavu s velkým množstvím improvizačních prvků.
Naše škola si pro tuto příležitost připravila dva kulturní programy, a to lidový zpěv ve vlčnovském kroji, který zabezpečovala žákyně 4. ročníku Markéta Elisová, a pak zpěv s kytarovým doprovodem od žáků Matouše Čepa a Ivo Jurčíka. Další školy z České republiky tancovaly, zpívaly a hrály na kytary. Naše vystoupení pro mladé lidi byla organizována pod záštitou rakouského ministerstva školství. Naše vystoupení se odehrávala na palubě lodi, která byla zakotvena v přístavu a byla přístupna široké veřejnosti. Lidé se procházeli po přístavišti a vybírali si kulturní programy, které je zajímaly. Každý stát EU měl určitý prostor na své vystoupení a celé si ho režíroval. Po našem kulturním vystoupení, které mělo mimořádný úspěch, natáčel rakouský rozhlas rozhovor s naším žákem Ivo Jurčíkem, a to na téma mladí lidé a život.
Po tomto rozhovoru vystoupil do rozhlasu i zástupce rakouského ministerstva školství pan Dkfm. Setzer, který chválil českou delegaci za velmi dobrý přístup k celé této akci a ukázněnost, s jakou naši žáci vystupovali. Dále se zmínil o úkolu Rakouska v začleňování České republiky do EU i z hlediska dlouhodobého historického přátelství. Po kulturních vystoupeních následovala zábava pro mládež, a to formou besed, diskusí a hlavně mezinárodní diskotéky, která se protáhla do ranních hodin. Byla to velmi zdařilá akce, na které bylo vidět, že do EU, alespoň z pohledu mladých, již dávno patříme. Na závěr této akce ještě jednou poděkoval pan Dkfm. Setzer naší škole a panu řediteli Mgr. Milanu Pechalovi za velmi kvalitní vystoupení a dobrý přístup k celé akci a rozloučil se s nadějí, že je to sice 1. vystoupení na oslavách 1. máje, ale doufal, že ne poslední. Naši žáci odjížděli z Lince plni nezapomenutelných dojmů.
Mgr. M. Pechal, ředitel COPt Uh. BrodVážená redakce týdeníku Dobrý den, Slovácko,
v jednom z předešlých vydání našeho oblíbeného týdeníku byl zveřejněn článek o obci Huštěnovice. Starosta obce v něm vyprávěl o možnostech, ale více o nemožnostech, jak vylepšovat životní prostředí, pořádání kulturních akcí a jiných záležitostí pro občany a rozvoj obce. Zmínil se také o vypsání ankety na změnu data pořádání místních hodů, které jsou dosud až koncem listopadu. Věříme, že starosta obce seznámí veřejnost s výsledkem ankety i se stanoviskem svým i obecního zastupitelstva, jak výsledek ankety podpoří. Občané se jistě tomuto výsledku podřídí a vezmou to jako demokratické rozhodnutí většiny obyvatel s podporou obecního úřadu a zástupců jimi zvolených. MO KDU-ČSL, na podnět mnoha občanů, přispěla k organizování a zajištění podkladů pro tuto anketu.
Otakar Neoral, Předseda MO KDU-ČSL HuštěnoviceMimořádná akce pro všechny vinaře
Zlechov (pav) - V neděli 23. května 1999 se koná v místnosti hlavní budovy AGRO Zlechov (býv. JZD) v 8.30 hodin Vinařský aktiv. Na programu jsou přednášky našich nejlepších odborníků v oblasti pěstování a ochrany vinic i výroby vín. Získáte informace o nejnovějších poznatcích u nás i v zahraničí z této oblasti. Mezi přednášejícími budou např. Ing. Hacaj z Bratislavy, Ing. Bajgar, Ing. Vozár, RNDr. Habrovanský a další. Žádáme účastníky, aby přinesli vzorky vín z vlastní produkce k ochutnání, posouzení a výměnu zkušeností o nápravě případných vzorků. Malé občerstvení je zajištěno. Vstupné činí 20,-Kč. Všechny vinaře zve vinařská komise Územní rady ČZS Uherské Hradiště a základní organizace ČZS Zlechov.Ze světa knih - nové knihy na pultech
Dřevo krásných stromů
Martin Patřičný
Kniha, která nejenže nahrazuje atlas stromů, ale která rovněž naučné knihy tohoto typu dalece předčí. V nové publikaci předního českého řezbáře najdeme informace o všech u nás dostupných dřevinách. Vedle jejich základní charakteristiky jsou v knize k dispozici také ucelené poznatky o využití v řezbářství. Bohatá obrazová dokumentace umožní lidem velmi dobrou orientaci ve stromech, které u nás rostou. Navíc má čtenář k dispozici také fotografie řezů jednotlivých dřevin, z nichž lze u stromů získat také množství informací. Dřevo krásných stromů je kniha, která by neměla chybět v žádné rodině, jež se o přírodu zajímá.

David Starr - Tulák po hvězdách
Isaac Asimov
Chystaný šestidílný cyklus z pera předního mistra science-fiction o hrdinovi Lucky Starrovi vychází v češtině vůbec poprvé. Úvodní příběh nás zavede do prostoru naší hvězdné soustavy, kde se protagonista Starr snaží nalézt odpověď na to, proč je Země zachvácena prudkými otravami. Všechny podezřelé stopy vedou na Mars...

Bodytrainer - Prsa a paže
Sabine Letuwniková
Publikace z cyklu Jak na to nabízí českým ženám první ucelený program na zpevnění tak důležitých částí těla, jakými bezesporu prsa a paže jsou. Cvičení nezabere více než deset minut denně, a přitom se výsledky dostaví velmi brzy. Před blížícím se létem, kdy chceme všechny ukázat krásy toho, co nám příroda nadělila, by měla být tato kniha naším denním průvodcem.

Velká kniha o kráse dřeva a stromů
(rozhovor s autorem knihy Dřevo krásných stromů)
Unikátní obrazová publikace představuje běžné evropské dřeviny od bezu po zerav a nádavkem také některé dřeviny exotické. Všechny mají společné to, že s nimi autor knihy pracoval, a že o nich tudíž ví víc než běžní lidé.

Co byste neměli promeškat
V prodeji je 1. letošní číslo Magazínu záhad, čtvrtletníku časopisu Fantastická fakta. Přečtete si v něm o tajemných tvorech za našimi humny, o knize mrtvých jmen, o strážci tajemství a o čarodějích. A jak píší autoři magazínu, i když otištěné příspěvky mnohdy připomínají spíše dobrodružné vyprávění, všechny důsledně vycházejí z reálných fakt.

Z materiálů nakladatelství Ivo Železný připravila - dan -Policejní týdeník
Okapy jsou v kurzu
Salaš - V době od 17. 4. do 1. 5. 1999 odcizil neznámý pachatel v obci Salaš z chalupy 20 metrů měděných svodů o průměru 10 cm. Majiteli tak vznikla škoda ve výši 10 000,-Kč.

Stromy odvezl neznámo kam
Nivnice - Dosud neznámý dřevorubec v době od 30. 3. do 4. 5. v katastru obce Nivnice, v místech zv. Lipiny, z lesního porostu na pozemku majitelky z Drslavic pokácel a odcizil 15 ks vzrostlých stromů - smrků o průměru 30 cm a výšky 15 m. Majitelce lesa způsobil škodu ve výši nejméně 5 000,-Kč. Pokácené stromy byly z místa odvezeny na neznámé místo.

Zloděj vyšplhal až do 4. patra
Uh. Hradiště - Jarošov - Značkového oblečení a obuvi se zachtělo pobertovi, který se v době od 4. do 5. 5. vloupal na balkon na sídlišti Louky v Jarošově. Zde v mezipatře odcizil pánskou zimní bundu PUMA tmavomodré barvy, sportovní boty ADIDAS šedé barvy a šusťákové kalhoty černé barvy. Způsobená škoda činí 7 000,-Kč.

Slovákům lup nevyšel
Staré Město - Dne 5. 5. v odpoledních hodinách byli v prodejně Fiatu přistiženi při odcizení autorádia v hodnotě 4 000,-Kč tři pachatelé, 30 ti letý muž a dvě ženy ve věku 38 a 43 let, všichni z Dubnice nad Váhom. Po předvedení jim vyšetřovatel sdělil obvinění ze spolupachatelství trestného činu krádeže.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund