Číslo: 20
17.05.1999
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Bydlím, bydlíš, bydlíme
Z historie Uherského Hradiště
100. let založení Sboru dobrovolných hasičů
Pozvánka na Bleší trh
Vzpomínka na 27. květen 1942
Integrace Moravské spořitelny do IPB
Mimořádná akce pro všechny vinaře
Výtěžek šel na Jugoslávii
Rozpis lékárenských služeb

Bydlím, bydlíš, bydlíme
aneb rady pro nynější i budoucí vlastníky nemovitostí a bytů
Vážení čtenáři, setkáváme se opět nad rubrikou Bydlím, bydlíš, bydlíme, uveřejňovanou v˙týdeníku Dobrý den, Slovácko, jež by Vám měla být nápomocna při řešení problémů a dotazů týkajících se˙nemovitostí a bytů. Tuto odpovědní poradnu pro Vás připravila a zpracovává realitní kancelář společnosti REALITAS, s.r.o., se sídlem v˙Uherském Hradišti, Vodní 121.
Jak jsme Vám v˙minulém článku slíbili, budeme se dnes zabývat činností realitní kanceláře po podpisu zprostředkovatelské smlouvy.
V˙okamžiku, kdy se klient rozhodne a podepíše smlouvu s˙realitní kanceláří, začíná činnost, kdy již nemusí, ale může, do nabízení nemovitosti zasahovat. Ve většině případů prodávající čeká, až mu kancelář oznámí, že má vytipovaného vhodného kupujícího. Nyní se pokusíme rozebrat, jak kancelář vhodného klienta vyhledá.
Po podpisu zprostředkovatelské smlouvy je zpracována pokud možno co nejpodrobnější dokumentace, jako jsou fotografie, videozáznam, snímky pozemkových a katastrálních map, technický popis nemovitosti, popř. technická dokumentace atd. Dále se zpracují podklady pro inzerci na vývěsních místech, podklady pro inzerci v˙tisku, na internetu atd. Tyto jsou předány k˙realizaci, čímž začíná vlastní nabídka. Záleží pouze na realitní kanceláři, kolik má kvalitních partnerů, to je vlastních a partnerských kanceláří, které budou nemovitosti nabízet a inzerovat. Inzercí a formou nabídek jsme se již ale zabývali, myslím, dostatečně, proto se k˙tomuto tématu nebudeme vracet. V˙případě Vašeho zájmu jsou informace o způsobech a možnostech inzerce k˙dispozici v˙našich kancelářích.
Ve chvíli, kdy začínají na inzerci reagovat první zájemci, začíná druhá fáze naší práce, to je práce s˙potencionálním kupujícím. S˙tím je potřeba si nemovitosti prohlédnout a poskytnout mu co možná nejvíce informací o nemovitosti. První, třetí, desátý nebo padesátý potencionální kupující může o nemovitost projevit zájem a nám nastává fáze příprav samotného prodeje.
V˙této fázi se kupující rozhoduje, za jakých podmínek je nemovitost ochoten koupit. Tyto podmínky s˙ním realitní kancelář projedná a předloží návrh kupujícího prodávajícímu, který, pokud mu návrh vyhovuje, tento návrh přijme. Tím se obě strany zavazují, že obchod za dohodnutých podmínek zrealizují. Nejsem zastáncem toho, aby realitní kancelář přijímala za prodávajícího návrhy učiněné kupujícím nebo za prodávajícího podepisovala smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy apod. A to ani v˙případě, že má s˙prodávajícím dohodnuté pevné podmínky prodeje. Každý prodávající má nedotknutelné právo na zvážení toho, zda mu nabízené podmínky prodeje vyhovují, či nikoli. Toto rozhodování za prodávajícího nemůže kancelář provádět.
V˙případě, že se kupující a prodávající shodnou na podmínkách prodeje, přistoupí se k˙poslední fázi před podpisem kupní smlouvy. Nyní kancelář zadá znalci zpracovat znalecký posudek (není-li již zpracován), nutný k˙prodeji nemovitostí a právníkovi (advokátu, notáři) zadá vypracování kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Musím podotknout, že považuji za solidní, když náklady na uvedené úkony jsou zahrnuty v˙provizi realitní kanceláře, jelikož klient musí dle mého názoru ještě před realizací prodeje vědět přesně, co ho bude tato transakce stát.
Nyní se může dohodnout termín podpisu kupní smlouvy. Při prodeji přes solidní realitní kancelář má prodávající výhodu garance výplaty kupní ceny, kupující pak garance vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kancelář za kupujícího také podá návrh na vklad do katastru nemovitostí a některé kanceláře prodávajícímu zpracují i daňové přiznání. Kancelář může kupujícímu také poskytnout garanci úhrady daně z˙převodu nemovitostí, jelikož ze zákona je prodávající plátcem daně z˙převodu nemovitostí, ale kupující je ručitelem této daně, což málo občanů bohužel ví a mohou se tím pádem dostat do nezáviděníhodné situace. Prodávajícímu může realitní kancelář také ušetřit zklamání a peníze v˙případě, že je prodávající povinen uhradit mimo daň z˙převodu nemovitostí také daň z˙příjmu z˙prodané nemovitosti. I tyto případy skutečně mohou ze zákona nastat. Nepříjemné je, že při prodeji bez realitní kanceláře Vás pravděpodobně nebude mít kdo na tuto skutečnost upozornit. Pokud Vás nikdo neupozorní, může se Vám stát,
že za určitou dobu Vás k˙úhradě finanční úřad vyzve a Vy budete muset tyto daně včetně penále zaplatit.
Vkladem do katastru nemovitostí, zpracováním daňového přiznání a úhradou daně z˙převodu nemovitostí dle mého názoru teprve končí práce realitní kanceláře.
Doufám také, že jsem Vám pomohl zorientovat se v˙tom, co můžete (a měli byste) po Vámi vybrané realitní kanceláři požadovat. Myslím si, že uvedené skutečnosti jsou dostatečným argumentem pro prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud se mnou nesouhlasíte, budu skutečně velmi rád, když mi napíšete, popřípadě, když se mnou budete na stránkách tohoto měsíčníku vést diskusi na dané nebo i jiné téma. Pokud nechcete uvést své jméno, napište pouze iniciály.
V˙případě, že Vás zajímají další informace k˙tématu nemovitosti a byty, zašlete je na adresu naší společnosti REALITAS, s.r.o.
Jiří Kozumplík, ředitel společnosti REALITAS, s.r.o.Z historie Uherského Hradiště
Uh. Hradiště (MIKI) - V roce 1838 bylo v Uherském Hradišti 53 živností a jen 3 hostince, po první světové válce zde bylo již 38 hostinců a kaváren, zatímco na počátku roku 1999 jsme v Uherském Hradišti napočítali více než 100 restaurací, barů, bister, hospůdek, vinných sklípků, heren, kaváren, pizzérií a náleven. Hotel Grand byl otevřen 1. října 1914. V elegantně zařízené restauraci a kavárně bylo ústřední topení, elektrické světlo a lázně. Hosté mohli využít k přepravě na nádraží hotel U Slunce. Pokoje zde byly od 1.60 do 2 K. Pivo se točilo plzeňské a jarošovské. Na Mariánském náměstí byly dva hotely. Dražší ubytování bylo v hotelu U Zeleného stromu (od 1.60 do 2 K), na čepu bylo plzeňské, zatímco hotel Černý medvěd hostům nabízel jarošovské pivo a pokoje již od jedné koruny na noc. Výborná domácí kuchyně byla v restauraci U Křupalů, která doplňovala solidní síť stravovacích zařízení na Mariánském náměstí. Výtečnou pověst měl hotel a zahradní restaurace U Koruny.
V zahradě, kterou založili na zbytcích staré bašty, bylo možno ochutnat výborná jídla slovácké kuchyně, pestrý byl výběr bílých a červených vín, fajnšmekři si mohli vybrat z českobudějovického nebo černého přerovského piva.100. let založení Sboru dobrovolných hasičů
Mistřice - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů zve na oslavy 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Mistřicích, které se uskuteční v neděli 23. 5. 1999. Program: 7.30 hod. - přivítání hostů hasičské zbrojnice, 8.00 hod. - položení věnce u pomníku padlých, 8.30 hod. - mše svatá v místní kapli k uctění památky zesnulých členů sboru, 10.30 hod. - slavnostní schůze, 12.00 hod. - společný oběd, 14.00 hod. - námětové cvičení na návsi, ukázka zásahu u ohně s historickou a moderní technikou. Doprovodný program: Den otevřených dveří hasičské zbrojnice s výstavkou fotografií, cen a trofejí ze soutěží v PU, výstava historické a současné techniky na návsi. Oslavy proběhnou za doprovodu dechové hudby Mistřičanka. Na hojnou účast se těší Sbor dobrovolných hasičů v Mistřicích.Pozvánka na Bleší trh
Uh. Hradiště - Druhý pokus o obnovení Blešího trhu se uskuteční na městské tržnici v Uherském Hradišti dne 23. 5. 1999 v době od 7.00 - 12.00 hodin.Vzpomínka na 27. květen 1942
Letos uplyne už 57 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha, který provedli naši stateční parašutisté: J. Švarc, A. Opálka, J. Bublík, J. Valčík, J. Hrubý, J. Kubiš a J. Gabčík. Tak ojedinělý odvážný čin, který udivil celý svět, dodnes překvapuje. I když se tu a tam vyskytují poznámky, že odveta za jeho smrt byla příliš krutá a dotkla se příliš velkého počtu lidí, v tu dobu to bylo nutné a důležité. Kdyby se tak nestalo a Heydrich žil, myslím, že nikdo z nás už tady nebyl. Jeho cílem bylo zničení Čechů, buď jejich germanizací, nebo vyvezením na Sibiř, úplná likvidace našeho národa. Odveta za jeho smrt byla skutečně strašná, ale daleko strašlivější by byl osud celého našeho národa. Náš okres je hrdý na to, že jedním ze sedmi statečných byl bánovský rodák a absolvent brodského gymnázia - Josef Bublík. Byl sice nejmladší z parašutistů (22 let), ale byl postavou největší a nejsilnější.
Bohužel, osud Josefa Bublíka byl zpečetěn na kůru pravoslavného kostela v Resselově ulici v Praze, spolu s A. Opálkou a J. Kubišem, aby se nedostali živí do rukou gestapa, těžce ranění si ještě z posledních sil stačili přiložit pistoli ke spánku. Josef Bublík zemřel po převozu do nemocnice. Život měli tvrdý, to smrt byla milosrdnější. Zemřeli jako vojáci, jejichž krédem byla láska k vlasti a nenávist k tyranovi.
Ivona KonečnáIntegrace Moravské spořitelny do IPB
V Investiční a Poštovní bance, a.s., probíhá integrace divize Moravská spořitelna, která vznikla z odkoupené části Banky Haná, a.s. Výsledkem této racionalizační operace bude postupné ukončení produktů dMS a převod klientů na obdobné produkty a služby, standardně poskytované IPB bankou nebo Poštovní spořitelnou, při plném zachování smluvních podmínek (sjednaná úroková sazba a délka trvání vkladu), změna bankovního spojení - tedy změna čísel běžných účtů a sjednocení bankovního kódu na 5100 (opuštění kódu 2200, od 1.7. 1999 bude v IPB, a.s., používán pouze kód 5100), přechod na nový, moderní, rychlý a bezpečný bankovní informační systém, uzavření větší části stávajících obchodních míst divize Moravská spořitelna, včetně obou pracovišť místní pobočky - Uh. Hradiště a Uh. Ostroh a úplná integrace divize Moravská spořitelna do dalších obchodních divizí IPB, a.s., spolu s ukončením poskytování klientských služeb v rámci dMS ke 30. červnu 1999.
IPB, a.s., se na tento proces pečlivě připravila tak, aby převod byl pro klienty co nejméně náročný a bylo možno jej vyřídit během jedné návštěvy Moravské spořitelny. Snahou IPB, a.s., je převést maximum klientů do svých dalších dvou sítí - divize Bankovní obchodní sítě, poskytujících komplexní služby obchodním společnostem, podnikatelům i občanům a Poštovní spořitelny, orientované na drobnou občanskou klientelu. Proto připravila pro převáděné klienty sadu cenových zvýhodnění. Uherskohradišťská pobočka chce převést více než 1000 běžných a 2800 vkladových produktů. Zatímco hlavní nápor na jednatelství v Uh. Ostrohu se čeká od 24.5 do 4.6. kdy zde budou klientům systematicky nabízeny služby Poštovní spořitelny, převod klientů pobočky v Havlíčkově ulici byl zahájen v polovině dubna a bude pokračovat do konce června. V těchto dnech probíhá odbavení klientů plynule, bez čekání. S postupujícím časem se očekává rostoucí zájem klientů.
Cílem této operace je rozšíření nabídky produktů a služeb klientům, včetně nabídky doplňkových finančních služeb dceřinných společností IPB, a.s., i vyžití výhod moderního bankovně-informačního systému, pracujícího v reálném čase. IPB chce zároveň touto operací snížit náklady a dále zvýšit efektivitu své obchodní sítě.Mimořádná akce pro všechny vinaře
Zlechov (pav) - V neděli 23. května 1999 se koná v místnosti hlavní budovy AGRO Zlechov (býv. JZD) v 8.30 hodin Vinařský aktiv. Na programu jsou přednášky našich nejlepších odborníků v oblasti pěstování a ochrany vinic i výroby vín. Získáte informace o nejnovějších poznatcích u nás i v zahraničí z této oblasti. Mezi přednášejícími budou např. Ing. Hacaj z Bratislavy, Ing. Bajgar, Ing. Vozár, RNDr. Habrovanský a další. Žádáme účastníky, aby přinesli vzorky vín z vlastní produkce k ochutnání, posouzení a výměnu zkušeností o nápravě případných vzorků. Malé občerstvení je zajištěno. Vstupné činí 20,-Kč. Všechny vinaře zve vinařská komise Územní rady ČZS Uherské Hradiště a základní organizace ČZS Zlechov.Výtěžek šel na Jugoslávii
Uh. Hradiště - V sobotu 1. května se ve Smetanových sadech v Uh. Hradišti uskutečnilo prvomájové dopoledne. Připomenutí si 1. máje, s jeho historickým odkazem, má co sdělit lidem v dnešní době, s kupícími se globálními problémy ekonomickými, sociálními, ekologickými, s rostoucím násilím a válkami. Proti jedné z nich, agresi NATO v Jugoslávii, vyjádřili účastníci manifestace svůj protest ve schválené rezoluci, zaslané na velvyslanectví Svazové republiky Jugoslávie. V průběhu manifestace se ve sbírce na pomoc Jugoslávii vybralo 18.615,30 Kč. Výtěžek sbírky bude předán na jugoslávské velvyslanectví. Zároveň upozorňujeme, že sbírka pokračuje, finanční příspěvek na pomoc Jugoslávii můžete předat v kanceláři OV KSČM Uh. Hradiště, Palackého náměstí 293, I. patro. Okresní výbor KSČM děkuje všem, kteří přispěli na sbírku, ale i všem účastníkům prvomájové manifestace ve Smetanových sadech.Rozpis lékárenských služeb

	Uherské Hradiště

	17. května - Vodní
	18. května - Havlíčkova
	19. května - Masarykovo nám.
	20. května - Františkánská
	21. května - Mařatice
	22. května - Nemocnice
	23. května - Františkánská


	Uherský Brod

	17. května - Sídliště
	18. - 23. května - U kašny	Pohotovostní služby stomatologie

	18. května - MUDr. Balatý, Masarykovo nám. 157, t.č. 54 08 81
	19. května - MUDr. Cimbálníková, Kunovice, V humnech 1422, t.č. 54 94 84
	20. května - MUDr. Bártková, Masarykovo nám. 157, t.č. 54 08 83
	21. května - MUDr. Čerešňáková, Mařatice, Větrná 904, t.č. 57 91 34
	22. května - MUDr. Přikrylová, Bílovice 69, t.č. 587 113
	23. a 24. května - MUDr. Pačková, Zlechov 540, t.č. 59 74 04.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund