Číslo: 33
23.08.1999
Článků: 61

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Nejen sportem se zabývala výprava volejbalistek v Montpellier
Rozvoj občanské společnosti znamená větší míru zapojení občanů do rozhodovacích procesů
O tetování v kosmetickém studiu Anel je zájem celý rok

Nejen sportem se zabývala výprava volejbalistek v Montpellier
Při své návštěvě Francie mladé volejbalistky Slovácké Slávie absolvovaly i dvě významná setkání v Montpellier. Ve středu 7. července byla celá výprava sportovců z Uh. Hradiště přijata v Evropském domě s cílem pohovořit s pracovníky této instituce o Evropské unii. Pro naše mladé hráčky a hráče to byla prakticky první možnost seznámit se s myšlenkou evropanství. Vystoupení ředitele E. domu, které vzorně tlumočila Barbora Hedbavná, ukazovala, co to vlastně znamená "vstup do Evropy". Naše znalosti byly značně malé a diskuze se omezila více méně na dotazy, co by jako měli mladí lidé z Čech pro tuto myšlenku udělat. Ovšem postupně, když se poněkud strojená atmosféra uvolnila a do debaty se zapojili i další pracovníci E. domu, bylo se o čem bavit. Ve večerních hodinách v campu diskuze pokračovala. Přijeli za námi další aktivisté Evropské unie a mladí sportovci z Montpellier. Představitelé EU konstatovali, že právě naše dvanáctileté vzájemné styky se sportovci Francie, jsou to nejlepší co mládež Evropy může pro budoucí život v Evropě udělat. Druhé setkání bylo z jiného soudku. V rozsáhlé budově radnice v Montpellier naší výpravu přijal ředitel mezinárodního oddělení města. Nejdříve jsme obdivovali dokonale provedené makety města a posléze besedovali. I tentokrát došlo k uvolnění atmosféry, když jsme si vyměnili symbolické dárky a pozvali pana ředitele na návštěvu do Uh. Hradiště. Zaujalo nás řešení ekologického problému města, které je zahlceno výfukovými plyny velkého množství automobilů (stejný problém řeší i Uh. Hradiště). Radní v Montpellier se rozhodli pro radikální řešení: zavedou ve městě tramvajové linky. My jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, že tento úkol berou vážně. V ulici města panuje na staveništích čilý ruch. Viděli jsme budování kolejových svršků, instalování elektrického a zabezpečovacího zařízení a měli jsme možnost vůz tramvaje nejen vidět, ale si v něm i posedět. Ten je umístěn na náměstí v Monpellier a kdo chce, může si jej prohlédnout. Aby bylo jasné, že jde o ekologické řešení, rada města rozhodla, že každý člověk, který zaparkuje své vozidlo na některém parkovišti u konečné stanice tramvaje, bude touto tramvají jezdit zadarmo na parkovací lístek. Asi nápad k zamyšlení. Ve městě samém je umístěno velké množství vysokých škol a univerzit, a tak o prázdninách se obyvatelstvo výrazně mění. Studenti z celé Evropy jedou domů a turisté, opět z celé Evropy, Montpellier navštěvují. Pan ředitel odpovídal velmi ochotně na všechny naše dotazy a nakonec nás pozval na malé občerstvení do hlavního sálu radnice, kde byly umístěny vlajky Francie, České republiky a Montpellier. Prostě přijetí na úrovni. A tak všem účastníkům naší výpravy zůstaly v duši nejen vzpomínky na bezvadné kamarády sportovce, ale i na sympatické a obětavé představitele města Montpellier i EU.
František TejnilRozvoj občanské společnosti znamená větší míru zapojení občanů do rozhodovacích procesů
Jednou z priorit vlády ČR v oblasti přípravy na vstup do EU je vytváření systémových podmínek pro využívání Strukturálních fondů a Kohezního fondu. V této souvislosti patří mezi hlavní úkoly pro rok 1999 zpracování Národního rozvojového plánu (Regionální rozvojový plán - RDP), dané usnesením vlády ČR č. 40 z 11. ledna 1999. Přípravu RDP koordinuje ministerstvo pro místní rozvoj (prostřednictvím Národního programového výboru pro hospodářskou a sociální soudržnost, kterému předsedá zástupce ministerstva).
RDP představuje výchozí programový dokument pro přípravu návazných regionálních a sektorových operačních programů a musí stejně jako tyto materiály respektovat princip partnerství, který spočívá jak v úzké mezirezortní spolupráci, tak ve spolupráci národní, regionální a místní úrovně při přípravě dokumentů i při jejich realizaci.
RDP je zásadním podkladem pro získání předvstupní podpory, kterou budou v případě ČR do okamžiku vstupu představovat programy Phare II, ISPA a SAPARD. Tento dokument představuje zevrubné zdůvodnění potřeby podpory ze zdrojů EU a definuje cíle, jichž má být dosaženo. RDP vzniká podle pokynů Evopské unie, která přitom klade důraz na očekávaný dopadů, které mají programy finanční podpory na stav životního prostředí. Obecným cílem procesu posuzování je posouzení vlivu Národního rozvojového plánu ČR na životní prostředí. Specifickým cílem je vypracovat hodnocení s ohledem jak na legislativu ČR, tak i na legislativní úpravy EU:
- právní úpravy v ČR v oblasti vlivů vládních koncepcí na životní prostředí (SEA procedura), tj. ő 14 zákona č. 244/1992 Sb.
- připravované nařízení Evropské unie pro strukturální fondy (EC/98/0090), které upravuje operace Strukturálních fondů (1994-2000). Hodnotí se 8 regionálních a 7 sektorových dokumentů (průmysl, doprava, rozvoj lidských zdrojů, životní prostředí, venkov, zemědělství, cestovní ruch). Součástí projektu bude veřejné projednání regionálních a sektorových konzultačních dokumentů, které se stanou součástí RDP. Veřejná projednání budou probíhat na regionální (podle členění NUTS II) a národní úrovni. Připomínky veřejnosti spolu s expertním hodnocením budou zohledněny při přípravě konečného návrhu RDP. Předpokládá se, že návrh RDP bude dopracován do konce roku 1999 (a budou připraveny k realizaci první pilotní programy). Na základě výběrového řízení vyhlášeného MMR v červnu 1999 práci na posuzování RDP řídí kancelář Regionálního environmentálního centra ČR. Expertní zázemí poskytne odborný tým Akademie věd ČR a vysokých škol. Práce na posouzení budou probíhat do prosince 1999. V regionu Střední Moravy je koordinuje občanské sdružení Centrum pro komunitní práci. Již v této chvíli je možné všechny dokumenty najít na speciálně pro tento účel zřízených stránkách www.prerov.cz/cpkp a uplatnit svoje názory a připomínky na obsah dokumentů. První termín k připomínkování je do 19. (resp. 26.) srpna !
Kontakt: Centrum pro komunitní práci Střední Morava, Roman Haken, mob. 0603/ 28 14 08O tetování v kosmetickém studiu Anel je zájem celý rok

Majitelka kosmetického studia Anel Lenka Rašticová při provádění permanentního makeupu. - Foto: K. Kuchtová
Uh. Hradiště (Kk) - Kosmetické studio Anel se nachází v Uherském Hradišti ve Vodní ulici již třetí rok a kromě kosmetických, kadeřnických, masérských a pedikérských služeb se zabývá také tetováním. "Tetování se věnujeme již pět let. Provádíme tetování jak klasické, tak i na dobu určitou, tedy na dobu dvou až pěti let. Zabýváme se i japonským tetováním a permanentním makeupem. Při tetování používáme vždy jen přírodní barvy," uvedla majitelka kosmetického studia Anel Lenka Rašticová. Pokud tedy zákazník projeví o tetování zájem, má možnost si ve studiu Anel vybrat motiv z patnácti tisíc obrázků, které jsou zde k dispozici.
"Stává se, že si na poprvní z tak velkého množství zákazník obrázek nevybere. Přijde pak dvakrát i vícekrát, aby se skutečně pro nějaký motiv rozhodl. Před samotným objednáním však zjišťujeme, zda je zákazník zdravý, zda nepožívá žádné léky, netrpí nakažlivou chorobou, nemá problémy s pokožkou nebo cukrovku. Na základě tohoto zjištění se udělá objednávka. Potom už jen zákazník přijde a určité místo na jeho kůži se vypigmentuje. Místo pigmentace může být na přání zákazníka lokálně umrtveno, tak, aby vpichy jehličkou necítil. Tetování na dobu určitou však bolestivé není a dá se přirovnat spíše k pocitům, které prožíváme například při trhání chloupků. O něco bolestivější je tetování nastálo, kdy je vpich do kůže třikrát hlubší," upřesňuje dále majitelka studia. Zájem o tetování v kosmetickém studiu Anel mají jak ženy, tak i muži, a to po celý rok, bez ohledu na roční období. Pokud se jedná o děti mladší osmnácti let, je nutné svolení rodičů a jejich přítomnost u zákroku.
O permanentní líčení mají zájem především ženy a dívky. Problematická místa, jako je obočí, linky a rty, dovedou odbornice ve studiu Anel vykreslit naprosto přirozeně, takže mnohdy nikdo ani nepozná, že zvýrazněná místa jsou vypigmentována. "V tomto směru samozřejmě velmi záleží na šikovnosti toho, kdo permanentní líčení provádí. Permanentní makeup na obličeji vydrží maximálně pět let, vše je ale podmíněno typem pokožky a péče o ni," podotýká paní Lenka.

Je známo, že náklady na tetování jsou vysoké. Jak je tedy možné, že ve studiu Anel poskytujete dokonce i slevy?
"Pracujeme pod záštitou brněnské plastické chirurgie, která nám materiál na tetování částečně hradí. Proto si můžeme dovolit padesátiprocentní slevy. Jinak se ceny obrázků pohybují od 500 Kč. Záleží na jejich velikosti, náročnosti a barevnosti."

U tetování jsou jistě přísná hygienická pravidla.
"Ano, co se týče hygienických zásad, se však zákazník u nás nemusí bát, že by byla jedna jehla používána na více zákazníků. To je naprosto vyloučeno. Bohužel jsem se za dobu své praxe setkala i se zákazníky, kteří u jiných firem tyto neblahké zkušenosti zažili. Toto jednání je velmi nezodpovědné a může mít závažné následky."

Co závěrem? V případě, že se rozhodnete pro tetování, ať již dekorativní nebo permanentní, neváhejte. Pracovnice kosmetického studia Anel jsou všem zákazníkům k dispozici každý den vždy od 8.00 do 21.00 hodin.
www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund