Číslo: 37
20.09.1999
Článků: 73

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Kopaničár vydává svoje první album
Ze světa knih - nové knihy na pultech
Milovníci sci-fi si přijdou na své - Krvežízniví netvoři
Poutní místo Velehrad
O výhodách spořitelen aneb jak spořili naši dědové
Svatý Florian patron hasičů, byl usmrcen ve vodě
Těší se na další setkání
Rozpis lékárenských služeb

Kopaničár vydává svoje první album
St. Hrozenkov (LiV) - Místní národopisný soubor Kopaničár pokřtil druhou zářijovou sobotu svoje první album s názvem "Okolo Hrozenka".
Soubor byl založen v roce 1947 a za více než padesát let činnosti se v souboru vystřídalo na dvě stě padesát zpěváků, tanečníků a vypravěčů. U zrodu stál bývalý ředitel měšťanské školy Josef Kopunec. Nyní Kopaničár pracuje pod uměleckým vedením primáše Jana Rapanta. Jeho hlavním cílem je udržování lidových písní, tanců a zvyků v oblasti starohrozenských Kopanic.
Album Okolo Hrozenka je ucelenou nahrávkou souboru. "Snažili jsme se postihnout nejtypičtější písně oblasti. Písně veselé, baladické se sociální tématikou, zbojnické, vojenské, žertovné a milostné," říká Rapant. "Závěrečná série písní je procházkou po Kopanicích, kde se zpívá o každé vesnici z oblasti tzn. Lopeník, Vyškovec, Vápenice, Starý Hrozenkov a Žítková. Dalo to hodně práce. Naštěstí se to díky sponzorům zaplatilo," dodává Rapant.
Projekt finančně podpořil Obecní úřad ve Starém Hrozenkově, Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, Bohumil Lupečka z Karlova pod Pradědem a další. Obálku navrhl akademický sochař Pavel Gabrhel.Ze světa knih - nové knihy na pultech

Naďa Gajerová-Mauerová: Únos Kašpara
Dnešní knižní putování začínáme u dětské knihy. Knih pro nejmladší občánky totiž není nikdy dost, a když jde ještě navíc o knihu se zvířecím hlavním hrdinou, je čtenářský úspěch zaručen. Dvě děti, Hanka a Vašík, se ujmou opuštěného pejska a přivedou si ho domů. Po jedné smutné události musí pes Kašpar z domu a dětem dá hodně práce, než ho získají zpět. Musí k tomu dokonce použít nefalšovaný únos ...

Pier Paolo Pasolini

Jeden z nejznámějších italských filmových tvůrců se konečně českým čtenářům představuje také jako brilantní spisovatel. Jeho částečně autobiografická kniha z počátku padesátých let přináší neobvyklý pohled na římskou periferii tehdejší doby, viděnou perspektivou malých chlapců.

Magazín záhad 3/99: Utajené dějiny Čech I

Konečně i u nás vychází dějiny, které tvoří paralelu k oficiálnímu výkladu historie, jak nám ji předkládali v hodinách dějepisu. Najdeme zde nejrůznější zajímavosti a teorie založené na duchovních principech. Nevíte, z čeho vzniklo slovo "háj" ve významu "lesík"? Co u nás zavedli slavní Keltové? Jak to vypadalo s prvopočátky zemědělství v zemích českých? Kdo to stál na Řípu a viděl "město veliké"? O tom všem se velmi poutavě dočtete právě v tomto díle Magazínu záhad, věnovaném novému výkladu dějin naší země.

Hrdina amerického herce Brada Pitta po letech

Ivo Železný vydal před nějakou dobou román Sedm let v Tibetu, jemuž zajistil slávu stejnojmenný film. Nyní přichází tento nakladatel s pokračováním románu, nazvaným Návrat do Tibetu. Autobiografie rakouského autora Heinricha Harrera (* 1912) pokračuje tam, kde na posledních stránkách prvního dílu skončila. Ve skutečnosti ovšem uplynulo třicet let.
Hrdina se vrací do Tibetu a těší se, ale zároveň má obavy z toho, co v zemi velehor uvidí. V mezidobí se stal skutečným znalcem tibetské problematiky, a tak nyní své nabyté vědomosti testuje v reálném prostředí. Navštěvuje kulturní památky a kláštery a znovu se vrací k událostem, jež už dávno zmizely v propadlišti doby. Navštěvuje dalajlamu, duchovního vůdce buddhistů, aby mu podal pravdivé svědectví o zemi, kterou dalajlama viděl naposled před čtyřiadvaceti lety. Líčí nesmírné ztráty i utrpení obyvatel.
Rakušan Heinrich Harrer se profesionálně věnuje cestování a psaní. Kromě asijských velehor navštívil Novou Guineu (odtud kniha Přicházím z doby kamenné, 1967) a Jižní i Severní Ameriku. Během svého života se projevil jako úspěšný sportovec, který se mj. účastnil i olympijských her r. 1936. Věnoval se i horolezectví a byl přeborníkem v golfu. Pokračování jeho slavného románu můžete tedy nalézt v knihkupectvích pod názvem Návrat do Tibetu. Možná časem vznikne i filmová verze. Snad na ni fanynky Brada Pitta nebudou muset čekat oněch třicet let, které dělí oba díly knihy!

Ted Andrews: Jak se setkávat a radit s duchovními bytostmi

Ozývají se ve vašem domě podivné zvuky? Nemáte pro ně logické vysvětlení? Máte pocit, že vás občas pronásledují halucinace? Pokud ano, možná vůbec nejste adepty specializovaného lékaře! Možná jen patříte mezi skupinu vyvolených a vysoce citlivých lidí, kteří se prostě s jinými světy občas setkávají. A právě pro vás je tu kniha, která vám poradí v základní orientaci ve světě za oponou naší reality.

Z materiálů nakladatelství Ivo Železný připravila Daniela Macháčková
Milovníci sci-fi si přijdou na své - Krvežízniví netvoři
Nakladatelství Ivo Železný v těchto dnech představuje svou novou knihu ze sci-fi série Mark Stone s názvem Netvoři z hlubin Wrecku, jejímž autorem je Jean-Pierre Garen. Hlavní hrdina Mark Stone, kapitán Služby pro dohled nad primitivními planetami, je svým bývalým kolegou Fisherem požádán o pomoc. Potřebuje se dopravit za svými přáteli na planetu Wreck, na které se společně usadili i přes oficiální zákaz Služby. Platí totiž zákon o nevměšování, který má zabránit předčasnému vývoji primitivních planet. Stone se rozhodne pomoci, ale za krátkou dobu se ukáže, že důvod k návratu na Wreck, jenž mu Fisher předložil, je pouhou zástěrkou. Čtenáři se do rukou dostává kniha s velice dobrým popisem postav a prostředí, která určitě nezklame svým napínavým dějem a v níž nechybějí ani prvky humoru.
Jana ŠafaříkováPoutní místo Velehrad
Můžeme být hrdi na to, že se v našem okrese nachází světově známé poutní místo - Velehrad. Po návštěvě tohoto poutního místa si účastník dobré mínění neudělá. Co se dá hlavně Velehradu vytknout?! Především je to velká plocha před bazilikou. Zbourání původních zdí se sochami tomuto místu neprospělo - v původním provedení to bylo líbivější. Kde je slibovaná úprava této velké plochy a začlenění soch sejmutých ze zdí do této plochy? Další nevhodná část je ulička se stánkovým prodejem. Působí neuspořádaně a chaoticky. Vezměme si příklad ze stánků postavených v blízkosti náměstí v Buchlovicích - byl by to i vhodný model pro Velehrad. Mohou nám být i vzorem jiná poutní místa v naší republice nebo zahraničí. Věřím, že na pouti v roce 2000 bude řada nedostatků z tohoto známého poutního místa odstraněna.
A. JeřábekO výhodách spořitelen aneb jak spořili naši dědové
Všeobecná užitečnost a prospěšnost spořitelen byla známa i našim dědům a babičkám, které tehdejší peněžní ústavy lákaly k uschování svých těžce nabytých úspor stejně razantně, jako se tomu děje v současnosti. "Noviny často nás uvádějí v úžas svými zprávami o smělých krádežích a vloupáních. Když se to vezme, nezaslouží si okradení přílišné lítosti, proč nechávají tolik peněz doma, když mohou je ve stejném čase tak snadně a výhodně uložiti ve spořitelně, kde nevydávají je žádnému nebezpečí, nýbrž mají je opatřeny při bezpečí sirotčím, "lákali tehdejší agenti spořitelen nové duše do svých reklamních sítí.
"Každý je bláhový, kdo uschovává peníze doma v neustálem strachu. Spořitelny střeží peníze před slabou stránkou majitelovou. Tak jednoduchá formalita, jaké je zapotřebí k vybírání peněz, stačí často, aby zabránila chvilkové choutce utrácet peníze a znemožní vlastníkovu vášeň. Spořitelny střeží peníze jako oko v hlavě, to je také hlavní příčina, proč nemohou platit tak velký úrok. Jediná odměna spořitelny spočívá ve vědomí, že plní svůj úkol. Zato největší výhoda střádalova spočívá v bezpečném klidu, že se nemusí bát ani o haléř. Pro rodiny jsou spořitelny největším dobrodiním, rozmnožují plody práce a jako podpůrkyně hmotných i mravních sil národních jsou z nejužitečnějších institucí, jež jsou chloubou naší doby," oznamoval propagační leták z roku 1936.
Také dnešní peněžní ústavy a četné banky jsou zárukou bezpečí a poskytují střadatelům opravdové výhody. Mnohé z nich mají ve svém čele opravdu veselé kopy, s lidmi si čas od času zažertují, když jim oznámí krach či odstavení konta. Naposledy jsme se "veselili" s Moravia bankou, kdo bude další v pořadí? Ale to je již jiná kapitola. Za dob našich dědů a babiček byla situace úplně jiná...
Milan KubíčekSvatý Florian patron hasičů, byl usmrcen ve vodě
Patron hasičů je od nepaměti svatý Florian. Pocházel z vojenské rodiny a narodil se ve třetím století v dnešním Zieselmaieru u Vídně.Za vlády císaře Diokleciána /284-305/ se stal jednou z obětí jeho zásahu podle protikřesťanských ediktů v letech 303 a 304. Křesťané totiž nesměli zastávat vojenské funkce, neboť to nebylo v zájmu římské říše. Svatý Florian velel tehdy čtyřiceti vojínům, kteří byli místodržitelem krajiny Akviliem uvrženi do žaláře a mučeni. Svatý Florian je hodlal osvobodit. Byl však zatčen a předveden před Akvilia. Naléhali na ně, aby se vzdal víry. To však odmítl. Soud nevzal v úvahu ani jeho zásluhy v armádě, ani jeho bezúhonný život. Kat mu přivázal na krk mlýnský kámen a hodil jej do řeky Enže, kde utonul.
Vdova Valerie jeho tělo tajně pochovala na svém statku nedaleko Lince v místě dnešního města St. Florian. Nad jeho hrobem byl v 6. století vystavěn augistiánský klášter. Dva jáhni pak přenesli jeho ostatky do Říma. Část ostatků získal i Karel IV. Jsou uloženy v pražském chrámu sv. Víta.
Proč je svatý Florian patronem hasičů? Protože byl usmrcen ve vodě, která oheň hasí. Je s ním spojena řada pořekadel. Například "Svatý Florián s vědrem vody pán nám k ochraně dán" nebo "Kde pálí oheň, žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán - svatý Florián". Ponejvíce bývá svatý Florián zobrazován jako římský voják s kopím a korouhví v ruce, jak hasí hořící dům.
Připomeňme si nejen památku svatého Floriána, ale i každodenní tvrdou práci našich hasičů. Na vlastní kůži mnoho z nás poznalo, jací lidé jsou hasiči, kolik obětí a tvrdé dřiny věnovali ostatním občanům, a to nejen při katastrofální povodni, která postihla okres Uherské Hradiště v roce 1997. V červenci tomu byly již dva roky.
Milan KubíčekTěší se na další setkání
Tradičního letního tábora Školní družiny v Polešovicích se letos zúčastnilo 18 dětí ve věku 6 - 11 let. Děti měly možnost se celý týden seznamovat s krásným okolím Rozsypalovy lesní osady, navázat nová přátelství, naučit se spoustu nových a zajímavých her, zasoutěžit si. Plnily Bobříka rychlosti, plavání, odvahy a spoustu jiných. Na památku si všichni odvezli krásné zážitky, talismana Bobříka a pěkné odměny.
Tímto bych chtěla poděkovat Sdružení rodičů v Polešovicích za finanční příspěvek na nákup odměn, paní Janě Hybnerové za pomoc při organizaci tábora a panu Pavlu Hybnerovi za výrobu pěkných keramických talismanů pro všechny táborníky.
Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na další setkání.
Iveta SládkováRozpis lékárenských služeb

Uherské Hradiště
20. září - Františkánská
21. září - Vodní
22. září - Nemocnice
23. září - Františkánská
24. září - Masarykovo nám.
25. září - Masarykovo nám.
26. září - Masarykovo nám.
27. září - Havlíčkova

Uherský Brod
20. září - U kašny
21. - 26. září - Město
27. září - Sídliště


Pohotovostní služby stomatologie
20. září - MUDr. Měrková, Uh. Ostroh, tel.: 59 14 56
21. září - MUDr. Matějíčková, Boršice, tel.: 50 14 22
22. září - MUDr. Horáková, Uh. Hradiště, tel.: 57 06 37
23. září - MUDr. Nesrstová, Buchlovice, tel.: 59 53 21
24. září - MUDr. Mazurek, Uh. Hradiště, tel.: 613 15
25. září - MUDr. Oswaldová, Míkovice, tel.: 57 42 81
26. září - MUDr. El Krayen, Osvětimany, tel.: 59 41 93
27. září - MUDr. Nováček, Staré Město, tel.: 54 71 63
Stomatologická pohotovost je poskytována ve všední dny vždy od 15.30 do 17.30 hodin. Ve dnech volna pak od 8.30 do 13.00 hodin. V případě nutnosti se obraťte na nemocnici v Kyjově, tel.: 0629/60 11 11.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund