Číslo: 38
21.09.1998
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Polešovice - kanalizace aneb Šlo o katastrofický déšť...
Ad. Názor uherskobrodského občana, na vztah státu a města (DDS 7.9.98)
Poslanecké setkání US
Do ZOO Lešná můžete se slevou
Zeměpisný kurz gymnázia - Benelux
Diplomové zkoušky na VOŠ
Internet a jeho využití
Nepravdivá informace
Uherský Brod: Dvě Racioly, tunel a dluhy
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Polešovice - kanalizace aneb Šlo o katastrofický déšť...
Uh. Hradiště, Polešovice - Dne 19.8. reklamovala obec Polešovice u zhotovitele nedostatečnou kapacitu provedených stok a nedostatečný počet uličních vpustí. Tyto okolnosti způsobily po přívalovém dešti 13.8. 98 zatopení šestnácti sklepů a nánosy bláta a kamení ve střední a dolní části obce.
Dne 1.9.98 bylo provedeno místní šetření s účastí dodavatele stavby, generálního projektanta a zástupců obce za účelem zjištění příčin reklamovaného stavu a oprávněnosti reklamace. Kapacita stok kanalizační sítě obce Polešovice byla navržena podle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky. Tato norma sleduje únosnou hospodárnost návrhu průměrů kanalizačního potrubí. Kapacita stokové sítě je v tomto případě navržena na kritický (návrhový) patnáctiminutový déšť při periodě p = 1 (pro obce a města do 5000 obyvatel). Dle údaje ombrografické stanice Uh. Hradiště je intenzita tohoto patnáctiminutového deště 115 l/s/ha. To činí při srážce trvající 15 min. cca 10 mm/m2 (10 l/m2).
Inkriminovaný déšť dne 13.8. 98 byl zdokumentován měřící stanicí zemědělského družstva Polešovice hodnotou 63 mm srážek za 1,25 hodin. V tomto případě šlo tedy o intenzitu srážky 142,2 l/s/ha, která převyšuje návrhovou intenzitu o téměř 25%. Šlo tedy o katastrofický déšť, který kanalizace nemohla pojmout, a došlo tím k zatopení sklepů a splachu povrchovými vodami. Pro ilustraci je třeba doplnit informaci, že tuto noc 13.8. 98 bylo i ve sklepech družstevních domů v UH. Hradišti - Staré Tenici cca 10 cm vody.
Závěrem pro majitele nemovitostí v Polešovicích jedno doporučení. Kanalizační přípojka je regulérní stavbou, vyžadující dle stavebního zákona stavební povolení a úřední kolaudaci. Pro ty, kdo chtějí napojit své sklepy na veřejnou kanalizaci a vyhnout se uvedeným potížím, doporučujeme svěřit zpracování projekt přípojky autorizované osobě, schopné navrhnout napojení dle ČSN 75 6101 a ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace, kde jsou uvedeny podmínky, za kterých je možno odvodnit podzemní místnosti.
Ingstav Uh. Hradiště, Ing. Jaromír Pecháček, technický náměstekAd. Názor uherskobrodského občana, na vztah státu a města (DDS 7.9.98)
Uh. Hradiště - Považuji za nutné vyjádřit se k názoru uherskobrodského občana, který považuji za scestný a falešný.
Rozhodnutí vlády zastavit po revoluci zbrojní výrobu a zaměřit hospodářství na západ nás ušetřilo ekonomického kolapsu, který je současně v Rusku. Stát vlastní pokladnu, ve které jsou peníze většinou jen z daní. Za bolševika ji držel jenom on. Pracovníci zbrojovek byli dobře placeni z peněz nás všech. Dodnes nevíme, co za jejich výrobky platily arabské státy nebo SSSR. Dodnes nevíme, zda Lybie zaplatila za semtex, dodnes nevíme, zda nám byl řádně proplacen výcvik arabských teroristů. Co víme, je, že nám dluží miliardy (Tatře Kopřivnice Libye milióny za nákladní auta.) Podle brodského občana by se mělo v tom pokračovat - stát od podniků tanky nakupoval a je jeho věcí, jak je prodá. Premiér Slovenska pan Mečiar to Slovákům slíbil. Proto HZDS vyhrála volby, proto se rozpadl společný stát. Dobře víme, co prodal. Uherskobrodský občan vzdychá po minulosti. Jsou dvě možnosti. Buď tehdá z poměrů profitoval, a nebo, jak napsal kdysi kdosi: Lidská blbost je neomezená.
Karel PiškytlPoslanecké setkání US
Uh. Hradiště (Duda) - Již druhý poslanecký den poslankyně parlamentu ČR za US Ivany Hanačíkové se bude konat 21. září od 16.00 hodin v okresní kanceláři Unie svobody (Palackého nám. 293, II. patro dv. č. 24).Do ZOO Lešná můžete se slevou
Lešná (vk) - Chcete si zpříjemnit klidné dny nadcházejícího podzimu? Využijte nabídky ZOO Zlín - Lešná, která vás zve k prohlídce své překrásné zoologické zahrady i lešenského zámku a připravila příjemné překvapení pro všechny návštěvníky z řad našich starších spoluobčanů.
Právě pro ně je určena sezónní sleva, platící od 15. září 1998 pro všechny hromadné zájezdy důchodců, jejichž členové zaplatí od tohoto týdne za vstup do ZOO pouhých 20 Kč a za prohlídku zámku 15 korun. Pozvánka do ZOO Lešná platí samozřejmě také pro širokou veřejnost. Milovníci přírody a zvířat určitě ocení nové přírůstky zoologické zahrady a již dnes se mohou těšit na příchod žiraf, který se očekává v nejbližších dnech.
Navíc ve zlínské ZOO připravují ocenění jubilejního třísettisícího návštěvníka, jímž se při troše štěstí může stát i některý z našich čtenářů. V průběhu podzimních měsíců bude uveden do provozu i nový pavilon afrických kopytníků, o jehož zpřístupnění pro veřejnost vás budeme včas informovat. V současné době probíhají finální práce a po zabydlení nových obyvatel tohoto zařízení dostane veřejnost možnost prohlédnout si je ve výběhu a prostorách jedné z nejmodernějších expozic v naší republice.Zeměpisný kurz gymnázia - Benelux

Muzeum voskových figurín v Amsterodamu a my. - Foto: archiv
Uh. Hradiště - Kdo navštívil země Beneluxu, jistě mi dá za pravdu, že je tam k vidění spousta krás, které nelze míjet bez povšimnutí. Proto se paní profesorky hradišťského gymnázia (L.Jarošová, V.Karafiátová) usnesly, že by se studenti měli o těchto zemích konečně taky něco dozvědět. Všechno bylo zařízeno a my se vydali za dobrodružstvím v rámci zeměpisného výukového kurzu.
Poslední týden v červnu 1998 se stal pro mnohé z nás jedinečným zážitkem. Cesta k pobřeží Severního moře ubíhala rychleji, než jsem předpokládala. Krajina se nám měnila před očima - z šedivých měst přes kopce a údolí až po naprostou rovinu holandských polí, na kterých rostou tulipány rozmanitých barev a připomínají pestré koberce - údajně, ty jsme ale nikde nespatřili, protože květiny právě odkvetly. Museli jsme se spokojit jenom s poli plnými oveček, krav a koz, větrnými mlýny a typickými cihlovými domy.
Ubytování bylo útulné, v kempu při pobřeží Severního moře, byla tam dokonce i televize, to abychom se mohli zdokonalit v holandštině. Když jsme se sžili s naším několikadenním domovem poblíž Atlantiku, bylo po večerce a my museli do postelí, abychom byli plni energie na příští den, který jsme zahájili návštěvou hlavního a zároveň přístavního města Amsterdamu. Zhlédli jsme centrální náměstí DAM, brusírnu diamantů, květinový trh, seznámili jsme se s místními cenami - tak málo příznivými pro nás, české lidičky, a pak jsme při plavbě lodí po amsterdamských kanálech - grantech # poznali nejmalebnější část města. Po Amsterdamu následovala návštěva skanzenu, větrných mlýnů, sýrová farma, k vidění byla i výroba dřeváků a město Naarden, které nám vzdáleně připomnělo domov.
Během pobytu nechyběla ani návštěva slavného Den Haagu, v němž sídlí Mírový palác - instituce Evropské unie a mezinárodní soud, přímořské lázně Scheveningen, delftská porcelánka a Gouda. Tam jsme utratili poslední zbytky svého kapesného.
Zpáteční cesta už tak rychle neubíhala. Zpestřením byla návštěva v Bruselu (vidět Atomium jsem si vždycky přála). O tom, že je v Bruselu nějaký čurající chlapeček, jsem do té doby nevěděla. Má svoji gardobiérku, která ho převléká.
Další zemí, kterou jsme navštívili, bylo Lucembursko. Je ale tak malé, že jsme málem ani nezaregistrovali, že je najednou za námi a my už jsme v Německu. Projeli jsme krásnou krajinou Hornorýnské nížiny, kde je většina svahu pokryta vinicemi. Tady nám to zase připomínalo naši jižní Moravu!
Naše gymnázium pořádá nejrozličnější výukové kurzy, ale myslím, že právě tento byl jedním z nejzajímavějších v uplynulém školním roce.
Děkujeme všem, kteří nám umožnili tuto senzační akci uskutečnit.
Plevová Michaela, 3.A, za spolupráce svých spolužákůDiplomové zkoušky na VOŠ
Kunovice - Na Vyšší odborné škole v Kunovicích proběhly v měsících červnu a září 1998 diplomové zkoušky, a to ve studijních oborech Ekonomika a zahraniční obchod, Právo komerční a Počítačové systémy elektronické. Studenti tímto předepsaným způsobem zakončili vyšší odborné studium, které je prakticky orientovanou alternativou vysokoškolského studia. Slavnostní předání diplomů se uskuteční v sobotu 17. října na zámku v Buchlovicích.
PhDr. Milan BrázdaInternet a jeho využití
Uh. Hradiště - Dne 24. září 1998 pořádá Okresní hospodářská komora seminář k problematice využití Internetu v každodenní obchodní praxi pod názvem Jak vydělávat s Internetem (v přímém obchodě a službách, v marketingu, informatice a komunikaci, aj.) Seminář se koná v zasedacím sále Školského úřadu, Na Morávce 1037, Uh. Hradiště od 8.30 hodin. Využijte poslední příležitosti přihlásit se na tel.: 0632/ 557 849, tel.:/fax: 0632/ 555 482.Nepravdivá informace
Uh. Brod - V týdeníku Slovácké noviny č. 37/98 uvedla autorka článku Voleb se zúčastní sedm stran, že v Uherském Brodě je jedním z horkých kandidátů za ČSSD Jaroslav Mikulík. Tato informace se nezakládá na pravdě. Jaroslav Mikulík kandiduje v komunálních volbách jako nezávislý za ČSSD v Uherském Hradišti.
Jaroslav MikulíkUherský Brod: Dvě Racioly, tunel a dluhy
Uh. Brod - V tomto listě proběhl nenápadný článeček pod nadpisem: Firma Raciola, s.r.o. Uherský Brod v likvidaci. Vstup společnosti do likvidace z vůle společníků jistě není v tržní ekonomice ničím výjimečným. V Uherském Brodě se však někteří zúčastnění zřejmě pokouší o aktuální formu obchodního styku, t.j. neplatiti dluhy a podnikat v jiné (nezadlužené) firmě. V článku jsou velmi zajímavé údaje, které by mohly uvést čtenáře v omyl, že je vše v relativním pořádku. Skutečnost je poněkud jiná. Pisatel článku uvádí, že V současné době v Raciole Jehlička nepracuje žádný z pracovníků bývalého vedení Raciola Uherský Brod....
I to může být pravda, řekl v jedné pohádce pan král, pokud jednatel jako hlava při hospodaření firmy nepracuje vůbec. Tady však z výpisu z obchodního rejstříku zjišťujeme, že jednatelem (i společníkem) původní Racioly, s.r.o. - IČO 46980652, sídlo Uherský Brod, Pod Valy 221, PSČ 688 01, byl a je Jiří Jehlička, bytem Hovorany č. 82, okres Hodonín a jednatelem (i společníkem) nové Racioly-Jehlička, s.r.o. - IČO 25532073, sídlo tamtéž, je zase Jiří Jehlička, bytem Hovorany č. 82, okres Hodonín.
Cudně je v článku sděleno, že dřívější firma skončila svou činnost a je nyní v likvidaci. K tomu je třeba doplnit, že je to plná pravda, ale s tím, že původní Raciola ještě dne 12.6.98 s klidným svědomím přijímala zboží od svých dodavatelů (toto zboží si společnost ponechala - jistě ke zpracování a zpeněžení- dodnes nezaplaceno - nebo snad od počátku operace ani zaplatit už nechtěla?) a už 1.7.98 původní Raciola prodává podstatnou část svého podniku nové Raciole-Jehlička a smlouvu podepisuje za novou společnost p. Jiří Jehlička.
Nepřipomíná vám to tunel? Udělejme si každý obrázek o situaci a morálce jednajících. Všude se v této záležitosti objevuje jméno podnikatele p. Jiřího Jehličky, a to jako společníka původní Racioly, jednatele původní Racioly, společníka nové Racioly -Jehlička, jednatele nové Racioly-Jehlička, vlastníka objektu, kde obě Racioly mají své sídlo i vlastní provoz, dokonce snad i stejné zaměstnance. Prokáže-li se nějaká trestná činnost nebo občanskoprávní odpovědnost, za kým by příslušné orgány (např. daňové, orgány činné v tomto řízení) měly jít?
Měli bychom (jestliže jmenovaný postupoval podle práva) se to také od něj naučit a dělat to obdobně: budeme řídit firmu jako jednatel, až něco vybudujeme, tak si to (nepřímo sami) prodejme, zadluženou firmu, kde zůstaly jen splatné závazky a starší pohledávky (dobytné?) penechme napospas (věřitelům, včetně státu) a nestarejme se o ni a do novin dejme článek obsahující větičku: Budoucnost firmy Raciola-Jehlička vidím dobře. - Bodejť by ne!
Že by snad bylo slušné a morální (nemluvě o právu) věřitelům před celým tímto úhybným manévrem nabídnout alespoň nějaké plnění, byť náhradní, a teprve potom řešit důsledky vlastních vadných rozhodnutí v hospodaření a směrování firmy? To asi jednatel žádné Racioly netuší. Navíc celá operace by ztratila smysl, vždyť smyslem bylo zbavit se břemene splatných závazků a dotěrných věřitelů.
Závěrem snad můžeme pouze zvažovat, zda lze v budoucnu s Raciolou (kteroukoliv - novou i starou) obchodovat, zda jí dodávat jakékoliv zboží, neboť riziko nezaplacení je dle mého soudu velmi vysoké. Budeme-li něco takové firmě dodávat, můžeme očekávat, že jednatel firmy asi překročí svůj stín, bude postupovat vůči důvěřivým dodavatelům jinak nebo slušněji? Proč by to dělal? Vždyť se to vyplácí! A to se neodvážím ani ptát, jak vysoké bylo a je nájemné a zda rovněž nebyl (či byl?) uspokojen p. Jehlička jako majitel (pronajímatel) objektů?
Pokud Vás napadá myšlenka, že dodavatelé neměli Raciole nic dodávat (my dodávali kuřata), tak je to sice úplná pravda (po zkušenosti s p. Jiřím Jehličkou to už víme i my), potom však zrušme všechny zákony, zrušme stát s jeho orgány, vraťme se na stromy a nehrajme si na civilizovanou zemi v srdci Evropy.
Při jednání s p. Jehličkou jsem se zeptal: Jak říkáme situaci, kdy si dám v obchodě do tašky jedno kuře a u pokladny (tedy v místě a čase, kde mám platit) nic nezaplatím a kuřátko si odnesu? Odpověď jsem neobdržel...
Milan ČupaPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Zjištění pachatele
Kriminální policie zjistila osmadvacetiletého pachatele z Popovic, který počátkem září odcizil v pohostinství v obci Míkovice 4.500 Kč, při nepozornosti obsluhy. Tuto částku odcizil z pultu výčepu a peníze použil pro svoji potřebu.

Nedovolené překročení hranice
Policisté z Oddělení pohraniční Policie ČR Starý Hrozenkov zadrželi dvě osoby z Číny ve věku 29 a 24 let. Oba jmenovaní dne 10.9.98 v 1.00 hodin nedovoleně překročili státní hranici ze SR do ČR mimo hraniční přechod v obci Starý Hrozenkov. Po provedení nezbytných opatření byli předání Referátu cizinecké policie Starý Hrozenkov k dalšímu opatření.

Krádež financí
Dne 10.9.98 v poledních hodinách odcizil neznámý pachatel na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti jednadvacetileté poškozené částku 10.000 Kč. Tato částka se nacházela v batohu poškozené, který měla odložený vedle sebe na lavičce.

Přechod hranice
Policisté z Oddělení pohraniční Policie ČR Strání zadrželi jednadvacetiletého řidiče nákladního vozidla značky Avia z Bratislavy, kterého je majitelem, při silniční kontrole dne 11.9.98 v ranních hodinách u obce Strání. Na ložní ploše vozidla bylo kontrolou zjištěno celkem 49 občanů Kosova, z toho 19 dětí, které měl za úplatu odvézt k Praze. Občané Kosova nedovoleně překročili státní hranici ze Slovenské republiky do České republiky. Vyšetřovatelem OÚV bylo řidiči sděleno obvinění z trestného činu nedovoleného překročení státní hranice a byl podán podnět na vazbu. Občané Kosova požádali o politický azyl a z uvedených důvodů byli předáni žel. policii s cílem převozu do Bíliny. Dne 12.9.98 byl obviněný propuštěn okresním soudem na kauci.

Zajištění osob
Policisté z Oddělení pohraniční Policie ČR Starý Hrozenkov zadrželi dne 10.9.98 v 18.00 hodin šest cizích státních příslušníků z Číny v katastru obce Vápenice. Tito občané neměli doklady potřebné ke vstupu a pobytu na území ČR. Dne 10.9.98 v 1.00 hodin nedovoleně překročili státní hranici ze SR do ČR mimo hraniční přechod v katastru obce Starý Hrozenkov v místech zvaných Huboček. Po provedení nezbytných úkonů na OPP Starý Hrozenkov byli předáni na RCO Starý Hrozenkov k provedení dalších opatření.

Vloupání do kolárky
V době od 31.8 do 5.9.98 se vloupal neznámý pachatel v Uherském Hradišti do kolárky domu na ul. Štefánikova, odkud odcizil horské jízdní kolo značky Gigant, čímž způsobil majitelce škodu ve výši 21.000 Kč.

Objasnění vloupání
Kriminální policie objasnila vloupání do dvanácti rekreačních chat v katastru obce Břestek s celkovou škodou 12.300 Kč, kterých se dopustil sedmačtyřicetiletý pachatel z okresu Vyškov. Na chatách odcizoval potraviny a alkohol. Pachateli bylo vyšetřovatelem sděleno obvinění z trestného činu krádeže, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci. Obdobné trestné činnosti se měl dopustit na okrese Hodonín a Kroměříž. Dne 12.9.98 byl pachatel vzat Okresním soudem v Uherském Hradišti do vazby.

Vloupání do chaty
V době od 30.8. do 12.9.98 se vloupal neznámý pachatel do rekreační chaty v katastru obce Buchlovice v místě zvaném Trnávky. Z tohoto místa odcizil majiteli z Uherského Hradiště radiomagnetofon, motorovou pilu, mikrovlnnou troubu a potraviny, čímž způsobil škodu ve výši 37.800 Kč.

Krádež obuvi
V době od 11. do 13.9.98 odcizil doposud neznámý pachatel v Uherském Hradišti ze sklepní kóje 126 párů bot různých značek, čímž způsobil škodu ve výši 41.000 Kč.

Nedovolené překročení
Policisté z Oddělení pohraniční Policie ČR Strání dne 14.9.98 v 01.15 hodin zadrželi v obci Strání, část Květná, u čističky odpadních vod 40 osob z Kosova, z toho 23 dospělých a 17 dětí, kteří nedovoleně překročili státní hranici ze SR do ČR. Po provedení nezbytných úkonů budou osoby předány RCP Strání k dalšímu opatření. Vzhledem k tomu, že požádali o politický azyl, budou převezeni do uprchlického tábora.

Krádež hrachu
Policisté z Uherského Ostrohu zjistili pětadvacetiletého pachatele z Pašovic, který z 10. na 11.6.98 odcizil v katastru obce Hluk z pole 209.5 kg zelného hrachu. Tuto luštěninu následně prodal a peníze použil pro svoji potřebu. Tímto způsobil a.s. Dolňácko Hluk škodu ve výši 3.143 Kč.

Krádež hotovosti
Dne 14.9.98 v odpoledních hodinách odcizil doposud neznámý pachatel v prodejně OD Mana v Uh. Hradišti ve Štěpnicích šestadvacetileté ženě ze Štěpnic 13.600 Kč. Peníze měla poškozená uložené v kabelce, kterou měla při sobě.

Odcizení automobilu
Dne 14.9.98 v odpolední době odcizil neznámý pachatel ve Starém Městě u kina Sputnik výše uvedené vozidlo, čímž jeho majiteli způsobil škodu ve výši 100.000 Kč. Dle vyjádření majitele bylo vozidlo z důvodu poruchy nepojízdné.

Vloupání do vozidla
V průběhu večera dne 15.9.98 se vloupal neznámý pachatel u obce Ostrožská Nová Ves - lázně na parkovišti před hotelem do zaparkovaného dodávkového vozidla značky Mercedes Sprinter. Odtud majiteli vozu z Hradce Králové odcizil mobilní telefon Panasonic, čímž způsobil škodu ve výši 12.000 Kč.

Poškození cizí věci
V průběhu večera dne 15.9.98 poškodil neznámý pachatel na parkovišti před vinárnou Sovín, zaparkované osobní vozidlo značky VW Pasat fy SHELL z Prahy. Na jmenovaném autě rozbil skleněnou výplň zadních dveří a způsobil tak škodu ve výši 15.000 Kč.

Odcizení vozidla
V době od 15. do 16.9.98 odcizil neznámý pachatel v Uherském Brodě na ulici Jana Šverny zaparkované osobní vozidlo značky Fiat Regata společně s doklady od vozidla a osobními doklady, čímž jeho majiteli vznikla škoda ve výši 58.000 Kč.

Zpronevěra
Policisté z Obvodního oddělení policie ČR Bojkovice šetří podezření z trestného činu zpronevěry, podvodu a krádeže, ze kterých je podezřelý čtyřiatřicetiletý pachatel ze Šumic. Jako zaměstnanec Zemědělského družstva na okrese Uh. Hradiště prodal v měsíci červnu 1997 22.000 kg máku za částku 854.000 Kč, přičemž peníze zaměstnavateli nepředal. Sdělil mu, že k obchodu nedošlo. Peníze si ponechal pro svoji potřebu. Téhož dne od poškozeného majitele vylákal podvodně částku 170.000,- Kč na nákup mot. vozidla s tím, že ji do týdne vrátí. Vrátil mu však jen 50.000 Kč. Ve stejném měsíci odvezl ze zemědělského družstva bez vědomí poškozeného kmín v hodnotě 150.000 Kč, který prodal neznámé firmě. Uvedený pachatel je podezřelý z další majetkové trestné činnosti ve Východočeském kraji. Celková způsobená škoda činní poškozenému ve výši 1.125.500 Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund