Číslo: 4
24.01.2000
Článků: 79

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


No to se povedlo !
Po 10 letech vojáci naší tehdejší posádky vzpomínají
Akce vyvolává reakci
Zimní novinový tábor v Jeseníkách
Moje (ne)zkušenost
Pěstování jabloní

No to se povedlo !

Za červenou Škodu Felicii combi požadují v autobazaru Řepov v Mladé Boleslavi pouze 229 165 000 000 Kč. No nekup to!
Po 10 letech vojáci naší tehdejší posádky vzpomínají
Zdá se to být neuvěřitelné, ale přece jen je tomu již více než 10 let od sametové revoluce, na kterou vzpomínají i tehdejší vojáci z povolání dlící v posádce Uh. Hradiště. I oni měli velký podíl na této revoluci, neboť jako ozbrojená složka museli čelit velkému tlaku, který byl v té době cítit ze strany tzv. nepomýlených,kteří chtěli udržet tehdejší stav za každou cenu. Zapomněli však na rok 1968, kdy lid naší republiky povstal jako jeden celek bez rozdílu své stranické příslušnosti, bez ohledu na své církevní vyznání, kdy se chtěl konečně osvobodit od totalitního útlaku - prostě chtěl demokratickou svobodu, a ta právě dne 17. listopadu 1989 přichází pomalu, ale jistě.
V té době ani armáda nestála bokem, začala se díky odhodlaným skupinám voj. z pov. a civ. zaměstnancům organizovat nejprve ve vojenské obrodě a později tato organizace byla přejmenována na Vojenské sdružení rehabilitovaných, která působí dodnes. Již v prosincových dnech stál v čele této organizace plukovník Kalvoda a v únoru 1990 převzal tuto funkci pplk. Mička, který pod jeho vedením spolu s celým výborem sehrál rozhodující roli zejména při rehabilitaci všech postižených vojáků a civ. zaměstnanců, kteří více než 20 let byli persekuováni.
Je třeba se dívat trošku do minulosti naší voj. posádky v Uh. Hradišti. V srpnu 1968 byl dočasným velitelem pluku i posádky pplk. Josef Kosina. Dne 21.8.1968 byla naše posádka obklíčena sovětskými vojsky, konkrétně dělostřeleckým plukem, který byl v prostorách Rochusu zakopán v palebných postaveních, a sovětské obrněné transportéry hlídkovaly po celém městě, nejvíce však kolem kasáren.
Velitel sovětského pluku navrhoval, abychom se snimi spojili a tím jim umožnili vstup do kasáren. Společnými silami pak bojovali proti tzv. kontrarevoluci. K tomu však nedošlo. Naopak, byl dán rozkaz veliteli našeho pluku, aby všichni voj. z povolání šli mezi naše vojáky a za každou cenu udrželi klid a pořádek, neboť sovětská vojska čekala na záminku, že jsou u nás oprávněně. V té době by stačil jen jediný výstřel a kdo ví, jak by město Uh. Hradiště dopadlo. Toho si bylo vědomo i naše velení pluku. Proto přijalo další účinné opatření, jako např. intenzivní rušení ruských radiostanic. Do vrat byly postaveny tanky, aby rozvášněný dav civilistů nepožadoval zbraně a aby nepřišlo ke krveprolití, což by nahrávalo Sovětům k jejich oprávněnosti. V celých kasárnách na nástupištích byly postaveny zátarasy, aby Sověti nemohli přistát se svými helikoptérami. V té době na velitelské budově byly instalovány plynové ohřívače, tzv. wafky, a pod okny byly vybourány otvory pro odvod kouře. To se Sovětům velmi hodilo, aby to nazvali jako střílny proti sovětům. Velení Sovětů provádělo několikrát denně nátlak, aby byli v puštěni do kasáren, ale marně.
Ovšem po příchodu velitele pluku pplk. Schafera tomu bylo naopak. Spřátelil se s nimi a vpustil je do kasáren. A pak šlo vše ráz na ráz. Velká řada vojáků z povolání byla propuštěna z armády, někteří degradováni. Díky velké obětavosti asi 35 vojáků z povolání se podařilo v kasárnách udržet klid a pořádek a nedošlo k žádným incidentům. Tito vojáci byli přítomni v kasárnách ve dne v noci více než 2 měsíce, a pak postupně propuštěni jako nežádoucí a více než 20 let byli hlídáni a persekuováni.
Proto tedy vznikl Voj. svaz rehabilitovaných, který svým velkým dílem pomohl při vzniku nového režimu. Za tuto činnost jim vyslovujeme dík, neboť tito voj. z povolání mají právo na uznání našeho lidu, že patří mezi pokrokové občany našeho státu a že důstojně potvrdili své vlastenectví k naší rodné republice.
Za OV VSR předseda Máčal JosefAkce vyvolává reakci
Vážená redakce,
v pondělí 10. 1. 2000 jsem si ve vašich novinách přečetla článek "Podniky okresu vyplácejí mzdy pravidelně". Manžel pracoval ve STAV Sepu, s. r. o., Malinovského 884 v Uh. Hradišti. Dne 13. 5. 1999 dal výpověď vzhledem k tomu, že mu nebyla vyplacena mzda. Podle zákoníku práce měl však nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu. Mzda mu byla vyplacena asi po jednom měsíci, ale odstupné doposud neobdržel. Posílali jsme žádost o vyplacení odstupného, ale dosud nic nepřišlo. I bývalí zaměstnanci této firmy jsou již propuštěni. Podle všeho si sami majitelé a ředitelé nacpali kapsy, nakoupili pro rodiny drahé zahraniční automobily a na nás prosté lidi zapomněli. Máme s manželem dvě děti. Já jsem na mateřské dovolené a bydlíme v pronájmu. Tento rok se máme vystěhovat, a proto je pro náš každá koruna dobrá. Tak jaké jsou to pak zákony, když nejsou dodrženy a člověk se domůže svého jen přes soud?
Vaše stálá čtenářka z HlukuZimní novinový tábor v Jeseníkách
V malebné krajině Jeseníků se v období jarních prázdnin koná dětský lyžařský tábor. Odjezd je naplánován z parkoviště před zimním stadionem v Uherském Hradišti dne 14. února v 9.30 hodin, příjezd pak 19. 2. 2000 ve 12 hodin. V ceně jsou započítány poplatky za vleky, tři hlavní jídla a svačinky. Děti, které neumí lyžovat, se zde naučí pod dohledem zkušených instruktorů nejen lyžovat, ale také běžkovat.
Podrobnější informace poskytne redakce DDS na svém telefonním čísle 0632/ 54 07 77.Moje (ne)zkušenost
Bezohlední řidiči v Uherském Brodě
Běžný život s sebou přináší příjemné i trpké chvíle. Možná právě tím, že o nich napíšete do naší rubriky "Moje (ne)zkušenost", pomůžete tak ostatním čtenářům, kteří zažili, nebo mohou zažít něco podobného. Příspěvky zasílejte na adresu redakce pod heslem rubriky.

Když chcete někdy přejít z chodníku od prodejny koberů (bývalé mototechny) po přechodu pro chodce přes silnici na druhou stranu směrem k marketu Zalda, máte, vážení chodci, co dělat, abyste vůbec přešli, anebo lépe řečeno přežili. Obzvlášť, když máte hůl nebo jste nějak postižení. V úterý 30. listopadu se řítil směrem dolů od polikliniky jezdec ve favoritu takovou rychlostí, že jsem si nestačil poznamenat ani značku jeho vozidla. Ptám se odpovědných pracovníků, bývalo to tak i v minulosti? Na druhé straně musím pochválit příslušníky, kteří udržují provoz od kulturního domu přes přechod k základní škole, hlavně ráno v půl osmé. Je to hezký pocit, když vím, že děti přejdou vozovku bezpečně.
Jan MrázekPěstování jabloní
Přednáška vynikajícího odborníka o dosavadních zkušenostech s pěstováním rezistenstních a tolerantních odrůd, výsadbě, šlechtění, řezu, vhodnosti výběru odrůd a další informace se dovíte dne 30. ledna 2000 v 8.30 hodin v budově č. 293, Palackého náměstí, I. poschodí, dveře č. 15. Součástí přednášky bude i promítání, zodpovězení dotazů a výměna zkušeností. Zveme všechny zahrádkáře a ovocnáře.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund