Číslo: 41
12.10.1998
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Práce v Herbalife je jako hra
Korunovační klenoty naposled
Povídání na téma Křesťan a peníze
Bazárek pro dvojčata
Těžká zkouška pro Josefa Luxe i pro KDU-ČSL
Staňte se členy Klubu čtenářů Bohumila Hrabala
Musíte projít kostelem, školou i kriminálem...
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Práce v Herbalife je jako hra
Uh. Hradiště - Na základě inzerátu různého znění nabízí Herbalife pracovní příležitost všem lidem, kteří na inzerát zareagují. V telefonátu se firma nepředstaví svým jménem, pouze sdělí, že se jedná o administrativní práci a že je třeba osobního pohovoru. Zájemci řekne termín schůzky.
Na schůzce se sejde kolem dvaceti lidí. Teprve tam se dozví, že se jedná o herbalife. Hned na začátku ujistí účastníky, že nehledají žádné dealery ani podomní prodejce. Je to jediné z celé schůzky pravda. Opravdu nehledají dealery ani podomní prodejce, ale naivní lidi a podvodníky.
Celý pracovní míting je plný psychologických lží. Na mítingu, kterého jsem se zúčastnila, vystoupil mladý muž. Mluvil o své dřívější situaci, jak moc pracoval, ale jeho práce nebyla oceněna, musel jezdit do práce tramvají, protože neměl na benzín. Teprve v této práci se všechno změnilo. Jeho projev byl psychologicky tak dokonalý, že všechny dojal. Samozřejmě se také na schůzce mluví o výrobcích Herbalife a jejich zázračných účincích. Poté vystoupili lidé, kteří již ve firmě pracují, a sdělili nám, jak neuvěřitelné peníze zde vydělávají. Na závěr celého mítingu požádali všechny zájemce o práci, aby zaplatili administrativní poplatek 3.700 Kč.
Životem zkušení lidé pochopili, že to celé je pohádka, které mohou věřit jen děti, a po skončení mítingu odešli. Lidé, co na pohádky občas věří, zůstali společně s podvodníky a domluvili si termín platby.
Stejně jako několik dalších lidí i já uvěřila krásným lžím. Těšila jsem se na teplou kancelář. Noční můrou se mi stalo, když jsem místo v kanceláři skončila na ulici s anketou v ruce. Mým úkolem bylo hledat lidi, kteří přijdou na zdravotní přednášku. Cílem přednášky bylo přesvědčit lidi o zázračných účincích Herbalife natolik, aby byli ochotni si je koupit. Z prodaného výrobku jsem měla dvacet pět procent. Výrobky jsou však neúměrně drahé, a tudíž neprodejné.
Po prodejní přednášce probíhalo vždy školení, na kterých se nás snažili přesvědčit, samozřejmě opět psychologickou formou, abychom se stali supervizory. K tomu, aby se člověk stal supervizorem, mu stačí 12.500 Kč, v jejichž hodnotě dostane výrobky. Ten, kdo se stane supervizorem, si hledá pod sebe další lidi, kteří jsou ochotni dát taky 12.500 Kč. Zisk z jednoho člověka má 10.000 Kč.
Když najde za měsíc takových deset lidí, má zisk sto tisíc. Přesně v tom spočívá celá tato práce. Když jsem se dozvěděla, že mám dát 12.500 Kč, přistála jsem v realitě. Stejně tak by se měli zachovat i ostatní. Podvodníci však se této příležitosti nevzdali. Peníze do toho vložili, protože věděli, že stejnou formou je z dalších lidí vytáhnou. Smutné na celé věci však je, že své mnohdy celoživotní úspory vložili i ti naivní. Zapomněli však na to, že ne každý umí takhle krásně lhát.
Petra BuzkováKorunovační klenoty naposled
Uh. Hradiště - Jak bylo napsáno v denním tisku, v tomto století naposledy budou vystaveny naše korunovační klenoty českých králů, a to ve Starém královském paláci na Hradě ve dnech 24.10. až 1.11. t.r. v Praze.
Dne 17. srpna roku 1911 byly ve Svatováclavské kapli prohlédnuty a prozkoumány korunovační klenoty. Vnitřek kaple se upravoval, na podlaze byl položen červený koberec, těžký dubový stůl byl potažen červeným brokátem a na něm byly položeny listiny vedle Ottova naučného slovníku s vyobrazením českých korunovačních klenotů. Členové komise byli ve slavnostním úboru. Nejstarší člen, nejvyšší zemský maršálek Ferdinand Lobkowicz, který jako jediný byl také přítomen otevření Zemské klenotnice 16.5. 1868, požádal kardinála-barona Brauna, aby otevřel dveře k Zemské klenotnici. Zámky se otevíraly jeden po druhém, poslední zámek, který otevíral starosta Prahy Dr. Groš, zámek otevřel. ale dveře nepovolily. Půl hodiny trvalo, než se podařilo odstranit rez a usazený prach čtyřiceti let, který ulpěl na dveřích. Architekt Hilbert konečně oznámil, že dveře povolily. Pánové stoupali po točitých schodech, vzduch byl těžký a všude ležel černý prach.
Zemská klenotnice má pestře malovaný strop, 12 m je dlouhá a 4 m široká, dvěma barevnými okny se prosvítalo slunce, jakoby se tady zastavil čas. Na prostém nábytku leží vrstva prachu, v koutě leží vak z rudého sametu, v něm další, asi v nich byly klenoty převáženy z Vídně roku 1867. Na těžkém dubovém stole stojí skříňka s hedvábným podkladem a šňůrami - v němž byly klenoty vystaveny v roce 1867. Zemský maršálek Ferdinand Lobkowicz oslovil místodržitele království českého, knížete Frant. Thuna, aby otevřel schránku korunovačních klenotů. Sedm klíčů se otáčelo v sedmi zámcích a už se sklání nad podlouhlým pouzdrem se žezlem a říšským jablkem. Prvního se ujímá Ferdinand Lobkowicz, druhého kníže Thun. Velké kulovité pouzdro z barevné kůže a s latinským nápisem a letopočtem 1347 stažené silným řemenem, kterého se ujímá kardinál Braun - je schránka České koruny.
Užaslí hledí na symbol české státnosti, našich práv a nadějí. Pak přistupují odborníci, aby zjistili stav české koruny a ostatních klenotů. A také jsou klenoty poprvé fotografovány!
Potom zase zvolna, opatrně a s úctou jsou vloženy klenoty do pouzder, kožené víko se zase nad klenoty uzavřelo. Opět zarachotilo sedm klíčů v sedmi zámcích, aby se opět po letech otevřely užaslým zrakům návštěvníků.
Ivona KonečnáPovídání na téma Křesťan a peníze
Uh. Hradiště (red) - O postavení peněz v životě křesťana, pojetí chudoby, podnikání a darech a obdarovávání bude povídat Mgr. Ing. Martin Kvapilík - křesťanský podnikatel, čerstvý absolvent Theologické fakulty UP v Olomouci a současný učitel náboženství na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Povídání se uskuteční v pátek 16.10.1998 v 19.00 hodin ve františkánském kostele na ulici Františkánská v Uherském Hradišti.Bazárek pro dvojčata
Zlín (red) - Klub dvojčat a vícečat Zlín zve všechny maminky, které dvojčátka mají nebo je teprve čekají, na 4. bazárek pro dvojčata. Bazárek se uskuteční ve čtvrtek 15. října od 15.00 do 18.00 hodin ve společenské místnosti v budově Vodovody a kanalizace Zlín - Louky. Informace o společném Mikulášském víkendu rodin s dvojčaty (4.-6.12.98 na Trnavě) získáte na tel.: 067/322 73.Těžká zkouška pro Josefa Luxe i pro KDU-ČSL
Uh. Hradiště - Ing. Josef Lux odstoupil ve čtvrtek 24.9.1998 ze všech svých parlamentních i stranických funkcí z důvodu vážného onemocnění. Uzdravení a návrat do politiky mu přejí nejen jeho přátelé, ale i jeho političtí odpůrci. Při všem utrpení, které mu nemoc přináší, ho jistě tato přání a podpora těší. Josef Lux uměl složit své funkce ve chvíli, kdy cítil, že je nemůže vykonávat s plným nasazením. Rozhodl se předat svým kolegům veškeré pravomoci i zodpovědnost za další osud strany, kterou osm let úspěšně vedl. Toto rozhodnutí svědčí o tom, že Josef Lux zůstal vnitřně nezávislý na politických postech, svědčí o tom, že má důvěru ke svým spolupracovníkům i ke členské základně lidové strany. Poslanecký klub si zvolil svým předsedou Jana Kasala. Ten jako 1. místopředseda se stal také zastupujícím předsedou KDU-ČSL. Jan Kasal má velkou podporu nejen v celém vedení KDU-ČSL, ale i u většiny členů. KDU-ČSL představuje na naší politické scéně křesťansko-demokratický směr s jasným programem.
Naším cílem je uspět v senátních a komunálních volbách, abychom mohli tento program naplňovat. Náhlý odchod Josefa Luxe z vedení strany právě v této době je pro nás velkou zkouškou. Podmínkou úspěchu je jednota ve vedení i v členské základně. Věřím, že práce, kterou Josef Lux této straně i této zemi odevzdal, nebyla zbytečná a že ve zkoušce obstojíme.
Michaela Šojdrová, poslankyně PS PČR za KDU-ČSLStaňte se členy Klubu čtenářů Bohumila Hrabala
Nymburk - Nymburk spolu se svým pivovarem patřil k nejniternějším zdrojům literární inspirace českého spisovatele Bohumila Hrabala. Svému autorovi zůstává však stále mnohé dlužen. Proto město Nymburk, Ladislav Kutík - starosta města, Městská knihovna v Nymburce, Městské kulturní středisko Nymburk, Vlastivědné muzeum Nymburk, pivovar Nymburk, s.r.o., Společnost přátel starého Nymburka, dr.Stanislav Klos - nakladatel a Polabské listy, s.r.o., založili v úterý 30. září Klub čtenářů Bohumila Hrabala. Členem Klubu čtenářů Bohumila Hrabala se může stát každý, kdo má jeho tvorbu rád. Pro členy se připravuje čtvrtletní vydávání zpravodaje, pravidelná setkání, na nichž by se měly prezentovat vydavatelské aktivity, vycházející hrabalovská literatura, nové divadelní inscenace ap., literární kabinet Bohumila Hrabala při Městské knihovně v Nymburce soustřeďující jak díla B.H., tak i díla Hrabalologů a vše, co je kolem tohoto autora publikováno, účast na veřejných akcích nymburského Postřižinského pivovaru...
Budou rovněž vtaženi do dění kolem připravovaného muzea Bohumila Hrabala v Nymburce. Oficiální ustavující shromáždění se uskuteční v sobotu 21. listopadu od 13.00 hodin v Hálkově městském divadle v Nymburce. Na programu je kromě volby představenstva klubu a odsouhlasení jeho stanov i studijní divadelní představení na motivy Hrabalových textů Městečko u vody v podání členů Divadla hudby při MěKS Nymburk, křtiny knihy Jana Řehounka Bohumil Hrabal a jeho městečko, kde se (bohužel) nezastavil čas, s besedou, prodejem a autogramiádou, prodej dvou předcházejících knížek vydaných ve stejné ediční řadě dr. Stanislavem Klosem: B.H. - Poetický průvodce, B.H. - Já si vzpomínám jen a jen na slunečné dny, ochutnávky nymburského Postřižinského piva, položení kytice k Mistrově pamětní desce v pivovaru a exkurze tamtéž. Zájemci o členství v Klubu čtenářů Bohumila Hrabala mohou posílat předběžné přihlášky do Městské knihovny v Nymburce. Za zakládající členy Jan ŘehounekMusíte projít kostelem, školou i kriminálem...
Uh. Hradiště - Po vzniku našeho státu ČSR, kterého v tomto měsíci oslavíme 80 let trvání, sice bez podkarpatské části, která připadla za osvobození našemu velkému bratru s jediným solným dolem a zásobou dřeva ,a taky bez dnešního samostatného Slovenského státu, se říkalo, že každý pořádný člověk, aby ukázal, kdo vůbec je, že musí projít kostelem, školou a kriminálem. A čas tuto průpovídku plnil. My se zastavme jen u kriminálu. Tam se postupně dostávali lidé z každé vrstvy. Po dvacetiletém trvání prvé republiky jsme měli soudnictví snad bez nadsázky řečeno, na světové úrovni. Ve vězeních, které nám Rakousko zanechalo obsazeno Leciánem, jeho pomocníky a podobným živlem a tyto vězeňské budovy ve výborném stavu. Jedna z nejnovějších byla právě v Uh. Hradišti. Ta se zapsala do dějin právě zmíněným Lecianem, který utekl i z josefovské pevnosti, ale na popravu po posledním útoku nepřekonal její hradišťskou stavební důmyslnost a z ní byl převezen k rukám kata do Vídně.
Později na jednom z dvorů byla postavena i šibenice, která sloužila do 50. roku. Někdy, ale jen pro výstrahu, aby pod ní s provazem na krku se vězeň strachem o svůj život doznal k činům, které prý kul proti lidově demokratickému státu.
O svém utrpení neradi v novinách píší, ti co skutečně prožívali zlomení svého já. Rovněž neradi dávají z tohoto zařízení i statečné osoby (muži i ženy), co odolaly běsnícím uniformám. V jedněch jihomoravských novinách popisuje muž svůj hrozný pobyt v uherskohradišťské věznici, kdy 5 let neviděl denní světlo. I když je z velké vesnice, přece se i po 50ti letech člověk dozví, že byl zatčen již v roce 1949 a souzen v polovině příštího roku. Odečteme-li 5 let, pak by musel být zatčen již v roce 1945, a nyní je otázka, zda to bylo před nebo po osvobození. Jiná paní Anička z domečku od vodního brodu taky naříká na zacházení a týrání. Později se člověk doví, že ta týraná paní ještě před odsouzením dělala chodbařku. Tu přece mohly dělat jen důkladně prověřené osoby svým STB vyšetřovatelem! Takový chodbař přece mohl dát do jídla informace pro desítky ještě neodsouzených! Takový chodbař obyčejně ale u soudu vypadal tělesně jinak než ti, co nedostávali balíčky a nesměli psát do svých domovů.
V té době ale staří soudcové byli zpracováni rudou vrchností tak, že učitel, který miloval malá děvčátka enormí láskou a jeho chování k nim pak vyšlo na povrch a chystal se utéci za kopečky, soudil provinilce jako protistátní živel, který ničil v dětech socialistickou výchovu a přidal mu navíc paragraf napomáhání k vyzvědačství. To již v té době měla spravedlnost moc zakryté oči a pokud pan soudce se nedal převychovat, nezaměnil hospodářský či mravnostní čin výmluvností za protistátní, pak jako osobnost, která dostála slibu při promoci, vyměnil soudcovské křeslo za pracoviště u popelářů, ano, mnohdy i za vězeňskou uniformu.Tak nastaly dva druhy vězňů. Ti, co měli výtky svědomí, se schovávali za vězeňskou uniformu a dnes vyhledávají různé funkce. Některý se stává i podnikatelem.
Srážky pojištění jsou před finančním úřadem správně vypočítávány, ale zaměstnanec později zjistí, že k důchodu mu budou scházet zapracovaná léta. Ti druzí (př. p. Hruška z Plzně) věnují svůj majetek milionových hodnot veřejnosti, některé pobočky politických vězňů dali na pomoc povodněmi postiženým lidem desítky tisíc korun. V konfederaci politických vězňů v Uh. Hradišti se několik vězňů zřeklo medaile k 50ti letému výročí únorového puče. Někteří i manuálně pomáhali postiženým. A jak zůstaly dva druhy politických vězňů, tak dnes vidí zase dva druhy postižených. Srdce člověka nepředělá snad nikdo. Sobec zůstane sobcem.
Josef PijáčekPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Krádež vloupáním
V době od 30.9. do 1.10. se vloupal neznámý pachatel v obci Záhorovice do novinového stánku, odkud odcizil různé druhy cigaret, cukrovinky, hračky a rychlovarnou konvici. Celková způsobená škoda činí 11.900 Kč.

Objasnění vloupání
Kriminální policie objasnila vloupání do rekreačních chat v katastru obce Jankovice a Kudlovská dolina, kterého se dopustil 40 letý pachatel z Kunovic. Způsobená škoda činí 25.970 Kč.

Odcizení autorádia
V době od 29.9. do 1.10. se vloupal neznámý pachatel v katastru obce Jarošov do odstaveného pracovního stroje značky Caterpillar, odkud odcizil autorádio s reproduktory a způsobil škodu firmě VESP Brno v hodnotě 12.500 Kč.

Odcizení peněženky
V poledních hodinách dne 10.10. odcizil neznámý pachatel v Uh. Hradišti 19 leté poškozené peněženku z kabelky, kterou měla přes rameno, a způsobil jí tak škodu ve výši 1.750 Kč.

Vloupání do vozidla
V době od 2. do 3.10. se vloupal neznámý pachatel v katastru obce Vyškovec do dvou osobních vozidel značky Škoda Forman, odkud majitelům odcizil 2 autorádia v hodnotě 8.800 Kč.

Předvedení osob
Dne 4.10. v nočních hodinách zadržela bezpečnostní agentura GAN 2 pachatele při vloupání do stánku se sportovními oděvy na tržišti v Uh. Hradišti u OD Centrum i s odcizeným zbožím. Jednalo se o 35ti letého pachatele z okresu Přerov a 25ti letého pachatele ze Zlechova. Vyšetřovatel výše uvedeným sdělil obvinění z trestných činů krádeže.

Krádež dřeva
Oddělení pohraniční Policie ČR Starý Hrozenkov provádí šetření ve věci trestného činu krádeže, ze kterého je podezřelá 62 letá občanka z Komně tím, že nechala neoprávněně vytěžit 24 ks smrkového porostu, které se nacházely na lesních parcelách 62 letého majitele z okresu Olomouc v katastru území obce Komňa. Jednalo se o nahodilou těžbu, kterou na objednávku pachatelky provedla firma, která uvedenou hmotu prodala za 90.876 Kč.

Loupež ze zbraní
Dne 4.10. v nočních hodinách došlo ve Starém Městě v areálu ZD Dolina k loupežnému přepadení 36 letého muže a 38 leté ženy, manželů z Kunovic, zaměstnanců Family Frostu, s.r.o. Praha, doposud třemi neznámými pachateli, kteří při ohrožování manželů pistolí si vynutili vydání tržby za víkend v celkové výši 133.000 Kč. Poté oba svázali na rukou a nohou a zalepili ústa. Z místa činu uprchli. Věc šetří Okresní úřad vyšetřování Policie ČR v Uh. Hradišti.

Vykradení buňky
V době od 2. do 5.10. se vloupal neznámý pachatel v Jarošově do stavební buňky, odkud odcizil vrtačku, brusku, vodováhu, pákové kleště, halogenové světlo a el. kabel v délce 100 metrů, čímž způsobil škodu firmě a.s. Zlínstav ve výši 13.100 Kč.

Krádež nářadí
V průběhu dne 2.10. odcizil neznámý pachatel v Bojkovicích z nezajištěné garáže jeho majiteli el. vrtačku, úhlovou brusku a sadu nářadí, čímž mu způsobil škodu ve výši 8.200 Kč.

Odcizení pneumatik
V době od 6. do 7.10. odcizil neznámý pachatel v Uh. Hradišti na sídlišti Štěpnice z osobního vozidla značky Škoda 120 3 kusy pneumatik s disky a způsobil tak jeho majiteli škodu ve výši 3.000 Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund