Číslo: 42
25.10.1999
Článků: 65

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Kulturně společenské akce pořádané na území města
Předběžně o vánočních trzích
Náplň a hlavní cíle činnosti Společenstva podnikatelů
Oznámení Inspektorátu bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně
Firma Kredit stále rozšiřuje počet zaměstnanců
Hody. Hody? Hody!
Dnes si každý může vybrat, kam uloží svoje peníze





Kulturně společenské akce pořádané na území města
V rámci pokračování programu k "Roku stáří" pořádá komise sociální, pro zdravotnictví a péči o rodinu a dítě sérii přednášek zaměřených na zdravotní téma: Urologie - 26. 10. 1999 v 16.00 hodin v jídelně Penzionu přednáší MUDr. Rajmicová, Onemocnění srdce a cév - 4. 11. 1999 v 16.00 hodin v jídelně Penzionu přednáší MUDr. Zemek.







Předběžně o vánočních trzích
Konec roku 1999 se nezadržitelně blíží a s ním i krátký čas vánoční. Proto vedení firmy HRATES, a.s. Uh. Hradiště, již přes 2 měsíce připravuje dnes již tradiční "VÁNOČNÍ TRHY". K překvapení mnohých budou letošní vánoční trhy z rozhodnutí radnice města přesunuty z Masarykova náměstí do prostor městské tržnice Na Stavidle vedle vlakového nádraží. Vlastní vánoční trhy budou letos organizovány od soboty 11. prosince každodenně do 22. prosince 1999 mimo "zlatou neděli" 19.12.99, kdy na tržišti bude organizována "burza okrasného ptactva". Pro prodej zeleniny bude každou středu a sobotu vyhrazena jedna řada stolů, ostatní budou pro prodej nejrůznějšího sortimentu zboží.
Firma HRATES, a.s., zároveň upozorňuje obchodníky na možnost využití prodejních možností tržnice za zvýhodněných finančních podmínek již v době před vlastními vánočními trhy od 1.12. do 10.12.1999. Zájemci se mohou přihlásit nebo získat informace na tel.: 0632/55 34 22-3, paní Nováková.







Náplň a hlavní cíle činnosti Společenstva podnikatelů
v pohostinství a ubytování okresu Uherské Hradiště
Společenstvo podnikatelů v pohostinství a ubytování vzniklo iniciativou skupiny podnikatelů v tomto oboru zákona čís. 83/1990 Sb. registrací na MV ČR dne 6.5.1999 jako dobrovolná, nepolitická a nezávislá zájmová profesní organizace, jejíž činnost se řídí stanovami a náplň tvoří zejména:
- hájení a podpora společných zájmů podnikatelů
- spolupráce s orgány státní i komunální správy v působnosti provozovaných živností
- odborná informační a poradenská činnost respektive výměna zkušeností
- soustavné zvyšování autority a prestiže oborů
- vytvářet podmínky a podílet se na odborné přípravě učňů, respektive zvyšování kvalifikace pracovníků
- spolupracovat s ostatními profesními sdruženími a zájmovými organizacemi
- odborně i profesně působit na podnikatelskou, spotřebitelskou, odbornou i laickou veřejnost
- reprezentovat podnikatelské obory pohostinství a ubytování, dbát na dodržování etiky v podnikání i vystupování
Členství ve Společenstvu podnikatelů v pohostinství a ubytování je dobrovolné.
Členy Společenstva mohou být především fyzické a právnické osoby provozující hostinské a ubytovací živnosti a živnosti příbuzné, neživnostníci, např. zaměstnanci-odborníci v oboru s dlouholetou praxí a instituce zabývající se odbornou přípravou pracovníků jako např. odborné střední školy, střední odborná učiliště, pracoviště praktické výchovy a tak podobně.
Jako člen pozorovatel se mohou činnosti Společenstva účastnit fyzické a právnické osoby například z řad dodavatelů, odběratelů, cestovní kanceláře, správní instituce i pouzí sympatizanti.
O přijetí členů rozhoduje představenstvo Společenstva, roční členský poplatek činí 500 Kč, který je splatný do jednoho měsíce od rozhodnutí o přijetí za řádného člena.
Proč potřebujeme Společenstvo podnikatelů v pohostinství a ubytování i v našem regionu, proč chceme být jeho členy.
Co přinese členství ve Společenstvu řadovému členu. Mylné by bylo očekávat, že Společenstvo bude řešit každodenní provozní problémy podnikatelů - svých členů, že svým členům zabezpečí významné výhody, respektive profit v konkurenčním prostředí a bude tak vlastně podnikat za své členy - podnikatele.
Společenstvo bylo ustanoveno jako nadstandardní zájmová profesní organizace za účelem napomáhat a společně vystupovat v řešení problémů. Členství ve Společenstvu by mělo být pro každého člena reprezentativní záležitostí s uvědoměním si vlastní stavovské cti. Na druhé straně bude Společenstvo vystupovat iniciativně, zásadově a rázně v hájení společných zájmů v podnikatelském oboru. Zapojíme se do všech činností, které se zaobírají naším oborem, ať už jsou organizovány orgány státní či komunální správy či účelovými regionálními sdruženími. Pro své členy hodláme organizovat účelové akce, školení, prezentace (OHS, Živnostenské úřady, kontrolní orgány a instituce, inspektoráty bezpečnosti práce, požární ochrany), nemůžeme zapomenout také na společné působení na dodavatele výrobků, surovin a služeb. Jednoduše řečeno dozrála doba, kdy je potřeba zastřešit jednotlivé zájmy i pozici jednotlivých podnikatelů nadstavbou organizací. Na druhou stranu je potřeba uvést, že členství ve Společenstvu bude pro člena zavazujícím ve smyslu zejména etiky v podnikání, garancí úrovně poskytovaných služeb a dodržování dohodnutého společného postupu. Nemůžeme ani opomenout podporu a přímé ovlivnění úrovně profesní přípravy budoucích pracovníků na odborných školách, učilištích. Jednou z hlavních náplní pak bude soustavné zvyšování autorit a prestiže oboru.
Je potřeba si položit otázku, kde se náš obor momentálně nachází, má vůbec nějakou autoritu či prestiž, a je takto k němu přistupováno z pozice orgánů, institucí, informačních médií, laické i odborné veřejnosti? Domnívám se, že začíná odeznívat pionýrská doba různých rádoby podnikatelů, zejména těch, kteří si mysleli, že "když si vezmou hospodu", budou milionáři, ale i těch, kteří si mysleli, že vařit a obsluhovat může doslova kdekdo. Počet různých hostinských podniků se rozrostl doslova geometrickou řadou a tyto vydány působení volné hospodářské soutěže v rámci konkurenčního prostředí mnohdy nebyly schopny zabezpečit požadovanou úroveň služeb. Naše obory patří a patřily k těm posledním v úrovni odměňování zaměstnanců a provozovny nejsou schopny zejména z důvodů výše odměňování, namáhavosti a časové náročnosti v zabezpečení chodu provozoven udržet profesně a životně vyzrálé a zkušené pracovníky.
Radek Komárek,
tajemník představenstva
(dokončení příště)







Oznámení Inspektorátu bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně
IBP pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně oznamuje změnu místa pro poskytování konzultací veřejnosti v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.
Tyto konzultace budou od měsíce listopadu 1999 podávány v budově Úřadu práce, Na Morávce 1215, Uh. Hradiště ve IV. podlaží zaměstnancem IBP.
Poradenská činnost je prováděna každou středu, připadající na lichý týden v měsíci v době od 8 do 13 hod.
Tel.: 0632/52 02 77, 0603/37 53 86.







Firma Kredit stále rozšiřuje počet zaměstnanců
Obchodní společnost Kredit, spol. s r.o., patří mezi nejvýznamnější dodavatele moderních skladových technologií působících na našem trhu. Své provozovny má v Dolním Němčí a Slavkově a v dnešní době je také jednou z mála společností, které stále nabízí pracovní místa dalším zájemcům. Více informací jsme se dozvěděli od jednoho z jednatelů společnosti, ing. Zdeňka Daňka:

Jak se změnila tato společnost od doby jejího vzniku?
"Od zahájení své činnosti v roce 1994 se neustále rozšiřuje jak objemem výroby a personálním obsazením, tak i významným podílem na trhu. Snažíme se stále zlepšovat výrobní i technické zázemí v obou našich provozovnách. Právě jsme provedli rekonstrukci sociálního zařízení i výrobní haly, byla dokončena výstavba skladu hutního materiálu s dělírnou materiálu a chystáme stavbu administrativní budovy a další výrobní haly v areálu firmy ve Slavkově. Tam bychom se také přestěhovali z nynějších prostor v Dolním Němčí, aby byla firma na jednom místě a abychom tím vytvořili evropskou image firmy."

Co všechno svým zákazníkům můžete nabídnout?
"Nabídka naší společnosti obsahuje široké spektrum technických prostředků, které souvisejí se skladováním zboží a materiálů. Hlavní výrobu tvoří posuvné regály, které jsou díky svému provedení pro mnoho zákazníků jediným východiskem, jak zvýšit kapacitu skladu v prostorově omezeném prostředí. Vedle toho se zabýváme výrobou konzolových regálů pro uskladnění materiálů tyčového a deskového charakteru, skladových plošin a mezipater, případně doplněných kancelářskými vestavbami. Pro vybavení dílen i výrobních hal nabízíme také pracovní stoly, plechové skříně, skříňky ke strojům nebo zásuvkové skříně. U drobných uživatelů jsou oblíbeny také policové regály určené pro ukládání drobného materiálu s přímým přístupem obsluhy."

Jaké množství těchto výrobků opouští naši republiku?
"V poslední době jsme posílili export natolik, že téměř polovina výroby je namířena do států bývalé západní Evropy, ale i do Polska nebo Maďarska. Naší snahou je vytvářet takové podmínky, aby firma splnila co nejvíce evropských standardů a byla schopna obstát i na nejnáročnějších trzích. Díky tomu už několik let prodáváme své výrobky zákazníkům do Rakouska, SRN i Itálie, podařilo se nám také navázat spolupráci s Egyptem a zájem projevila i pro nás dosud exotická země - Island."

Zmínil jste rozšiřování počtu zaměstnanců. O jaké pracovníky máte zájem?
"Především o ty, kteří chtějí a umí pracovat dobře a spolehlivě. Díky neustálemu rozvoji firmy se nám každý rok podaří vytvořit dalších osm až deset pracovních míst, nejvíce v řemeslných a dělnických profesích. V této době zaměstnáváme okolo šedesáti pracovníků především z Dolního Němčí a usilujeme o posílení technického úseku. Máme zájem o kvalitní konstruktéry a pracovníky pro obchodní činnost, kterými mohou být i absolventi škol, pokud splní naše požadavky včetně výše jmenovaných."
Jana Cabáková







Hody. Hody? Hody!
Právě v těchto dvou měsících ožívají vesnice Uherskohradišťska pestrobarevnými kroji. Přišel totiž čas hodů. Termíny jejich konání jsou v jednotlivých obcích různé, někde přetrvává slavení hodů císařských, jinde jsou spojeny s náboženskou tradicí. Hody totiž původně bývaly v neděli nejbližší datu posvěcení kostela biskupem v dané obci. Toto zrušil až císař Josef II., který nařídil, že hody musí být ve všech vesnicích o svatém Havle, tedy třetí neděli říjnovou. Tak dostaly název císařské.
Jednou z obcí, která se vrátila ke křesťanskému původu hodů loni, jsou Polešovice, kde letos hody začaly 9. října právě v den 264. výročí posvěcení polešovického kostela sv. Petra a Pavla olomouckým biskupem Otto Ehrenreichem, hrabětem z Ecku.
I když celé sobotní dopoledne slabě poprchalo, neodradilo to hosty, rodáky ani krojovou chasu a kolem druhé hodiny vyšel z Městečka průvod, který směřoval k sokolovně, kde byli letošní stárci Nikodém Míša a Jaroslav Šottl spolu s podstárky. Za vyhrávání dechové hudby Túfaranky ze Šakvic přišel průvod až na Salajku, kde už čekaly stárky Jindřiška Němcová a Eva Kubičíková. A už se tancovalo. Menší děti předvedly tanečky, které je učila paní učitelka Jitka Ryndová, za hudebního doprovodu polešovické cimbálové muziky Kapka, která doprovázela i chasu, kterou vedl Jiří Martykán. Po návratu průvodu na Městečko, požádali stárci pana starostu Miroslava Panáčka o povolení hodové zábavy. Ta byla povolena a první sóla před nově opraveným Obecním úřadem patřila stárkům a stárkám, kteří požádali o tanec pana starostu a zástupce a jejich manželky. Večer se konala taneční zábava, kde hrála dechová hudba Túfaranka a cimbálová muzika Kapka. V neděli ráno krojová chasa musela vstávat brzy, aby se zúčastnila slavnostní mše svaté, při které P. Petr Dujka posvětil stárkům práva. Po následovné celodenní pochůzce stárků s muzikanty po obci se děvčata setkala se svými tanečními protějšky večer na zábavě. A kdy končí hody v Polešovicích? V pondělí kolem šesté hodiny ranní...
Barunka Sýkorová







Dnes si každý může vybrat, kam uloží svoje peníze
Každý občan má v˙dnešní době mnoho možností, jak naložit se svými úsporami. Všichni nemáme tu odvahu nakoupit výhodně nemovitosti nebo akcie. A tak se rozhlížíme po běžně dostupných možnostech, jak bezpečně a výnosně investovat či zajímavě spořit. Několik praktických postřehů z˙této oblasti může nasměrovat Vaše rozhodování k˙vyšší jistotě a solidnímu výnosu.
Stavební spoření využívají u nás již miliony lidí. Mnozí zahajují svůj druhý pětiletý cyklus. Státní dotace 25%, úrok až 4,5% a osvobození od daní dává při pravidelném spoření a vhodně zvolené cílové částce roční výnos přes 14%. Spořit může každý, od novorozenců po důchodce. Pokud máte záměr využít po splnění všech podmínek výhodný úvěr, nabízí stavební spořitelny velmi podobné podmínky. Pokud ale hodláte jenom výhodně spořit, zeptejte se , zda Vám stavební spořitelna na konci spořícího cyklu vrátí 1% vstupní poplatek, obvykle 1500 - 3000 Kč. Není to mnoho, ale taková prémie potěší více nežli bloček, tužka či hrneček darovaný při podpisu smlouvy.
Penzijní připojištění je vlastně spořením na stáří. Ještě letos lze uzavřít smlouvu s˙výhodami původního znění zákona 42/1994 Sb. Krátká povinná doba spoření - dva, tři, nebo taky jen jeden rok a nízká věková hranice pro jednorázový výběr -jen 50 let. Nelze se vůbec divit, že většina stávajících klientů - účastníků - využívá tento produkt jako výnosné spoření. Například při smlouvě na tři roky lze s roční úložkou 6000 Kč dosáhnout bezkonkurenční výnos 23% ! Novela zákona přináší zpřísnění. Minimální doba spoření 5 let, minimální věk pro výběr 60 let. Novela přináší ale také významné výhody. Daňové úlevy pro stávající i nové klienty a také pro zaměstnavatele. Je to určitě hodně zajímavé pro každého, kdo platí daně. Navíc, pokud se Váš zaměstnavatel zapojí alespoň organizačně do Vašeho penzijního spoření, může dokonce získat pro své zaměstnance bezplatné pojištění pracovních úrazů s˙plněním až 100 000 Kč. Doporučuji využít výhod penzijního spoření podle původního zákona i novely a uzavřít penzijní připojištění ještě letos. Pozor ovšem na výběr penzijního fondu. Zde je důležitý za prvé spolehlivý zakladatel, za druhé výsledky hospodaření minulých let a až za třetí velikost fondu.
Obezřetnost je nutná, neboť stávajících asi třicet penzijních fondů je pro naši republiku stále nebezpečně mnoho. Mezi výhody, které na rozdíl od stavebního penzijní spoření nabízí, je možnost změnit penzijní fond, dokonce bez udání důvodu.
Stavební spoření a penzijní připojištění jsou skvělé produkty pro úložky do výše dvou až tří tisíc korun měsíčně. Máme-li ale na termínovaném vkladu řekněme pětadvacet - sto tisíc a více, nebo nehodláme okamžitě utratit celý výnos stavebního spoření, pak je na místě zjistit, jaké zajímavé a výnosné možnosti nabízejí krátkodobě i dlouhodobě některé kapitálové životní pojistky. Pojistné produkty s˙výraznými rysy bankovních vkladů se pomalu, ale jistě zabydlují i na našem finančním trhu. Výnosy u pojišťoven mohou být až dvojnásobné jak na termínovaných vkladech. A je tu ještě něco navíc. Kombinace jednorázově zaplacené pojistky a průběžně spláceného stavebního nebo penzijního spoření. Efekt takového společného produktu je vyšší než u sólo přístupu, zbaví klienta starostí se splátkami a pojištění je tu gratis jaksi navíc.
Dneska si na finančním trhu opravdu každý může vybrat, kam a jak uloží nebo investuje svoje peníze.
Ing. Květoslav Matura







www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund