Číslo: 43
01.11.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Náplň a hlavní cíle činnosti Společenstva podnikatelů v pohostinství
Pivní fanoušci jsou spokojeni
Věříte v osud?
Váš astrologický rádce pro rok 2000

Náplň a hlavní cíle činnosti Společenstva podnikatelů v pohostinství
a ubytování okresu Uherské Hradiště
V nejhorším postavení jsou pak podnikatelé v pronájmech, kterým výnos z jejich činnosti tak tak mnohdy stačí na pokrytí platby nájemného, čímž se mnohdy vytrácí prvek motivace. Důsledkem toho všeho je pak mnohdy nekalá hospodářská soutěž mezi jednotlivými podniky, neprofesionální zabezpečení služeb, mnohdy doslova laický přístup k řešení problémů s provozováním podniku. Čím dál častěji se počínají na veřejnosti i v informačních médiích objevovat připomínky a stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb, čímž se obory propadají v žebříčku společenského vnímání jejich prestiže. Osobně nemohou souhlasit s tím, že jsme přirovnáváni ke zlodějům, kteří programově, to znamená předem a promyšleně, šidí své zákazníky, své hosty, ať už nesprávně spočítanou účtenkou, několikerým používání surovin, ředěním nápojů, nakupováním řádně neošetřených surovin, opomíjením čistoty a hygieny provozů, arogantním a nevšímavým chováním ke svým hostům, obcházením účetních, mzdových a daňových zákonů.
Abychom tomuto stavu čelili a přiblížili se situaci a stavu v zahraničí, kdy podnikání v oboru je řazeno mezi velmi seriózní činnosti a podnikatelé jako takoví požívají vysoké prestiže a vážnosti, což na druhé straně je i vysoce zavazujícím momentem.
Je nezbytné důsledně trvale působit na odbornou, laickou i mediální veřejnost, nepolevit ve vysvětlování a obhajování naší pozice, poukazovat, a tím pádem i zveřejňovat problémy, se kterými se potýkáme a které nás tíží, poukazovat a informovat o našem oboru, který je jedním z nejobtížnějších, jelikož s sebou nese, jak jsem již dříve uvedl, nedostatek pracovníků, to znamená trvalou a nezaplacenou práci přesčas, nedostatek odborně zdatných pracovníků, vysoké vstupy související s naší činností, jako je vysoká spotřeba energií, vysoký podíl nezastupitelné živé práce, vysoké nároky na zabezpečení hygieny provozu, pracovního a ochranného oblečení i technologického vybavení.
Naproti tomu stojí spotřebitel našich služeb, zákazník - host, který vyžaduje maximálně vysokou úroveň poskytovaných služeb. Skutečností je, že úroveň služby je také nutno zaplatit. Jak rádi bychom poskytovali kvalitní služby na vysoké úrovni, ovšem to bychom museli pracovat s marží 500-800%, tak je tomu v zahraničí, a ne s 50-80, maximálně 100%, to je s marží, kterou lze uplatnit v konkurenčním a spotřebitelském prostředí v pohraničním regionu Uherskohradišťska a Uherskobrodska. Kdybychom byli schopni inkasovat v tržbách za kávu či pivo částky od 50 do 100 Kč, za průměrné minutkové jídlo 500 až 800 Kč, mohli bychom si potom dovolit i podstatné investice do materiálně technického zabezpečení provozoven, dobře zaplatit kvalitní personál a na úkor ztratného v marži poskytovaných služeb trvale držet vysokou kvalitu služeb.
Výše uvedené je třeba také zakomponovat do současné společensko ekonomické situace. Hrubý domácí produkt se v letošním roce propadl pětinásobně, na historické minimum od roku 1990, procházíme hlubokou hospodářskou recesí a útlumem, na historická maxima se vyhoupla nezaměstnanost, zaměstnancům podniků nejsou vypláceny mzdy a rozdělením republiky se stal okres Uherské Hradiště bezvýznamným okresem z pohledu příjezdové, průjezdové, ale i odborářské turistiky. To vše s sebou nese totální rozpad kupní síly. My všichni to pak pociťujeme, že na pohoštění, pracovní obědy či večeře nemají podnikatelské subjekty, natož pak občan, který si dnes jen stěží může dovolit chodit pravidelně na obědy či večeře s celou rodinou. Svůj podstatný díl ze společného koláče si pak odkusuje nekalá konkurence v našem oboru, jako příklady uvedu činnost stravenkových firem, kdy za stravenku určenou na poskytnutí hlavního teplého jídla zaměstnancům podniků v rámci závodního stravování lze bez problémů nakoupit cigarety v novinových stáncích, drogistické zboží v drogeriích, samoobsluhách, supermarketech a podobně. Druhým příkladem je pak poskytování stravovacích a ubytovacích služeb pro veřejnost ve státem dotovaných školských zařízeních, ve školních jídelnách a domovech mládeže. A mohl bych uvést další příklady.
Na základě této reality nám nezbývá než se kvalifikovaným a seriózním způsobem v každodenní praxi vyrovnávat s problémy, které nám podnikatelský život přináší. Potvrzenou pravdou je, že pokud nebudeme organizovaně na své problémy poukazovat, nebudeme žádat na patřičných orgánech řešení našich problémů, nebude se nikdo jimi ani zabývat, natož je řešit.
Radek Komárek, tajemník představenstvaPivní fanoušci jsou spokojeni
Čechům, Moravanům i Slezanům chutná pivo od nepaměti. Podle výsledků posledních statistik jsme stále na prvním místě ve světě se 160 litry piva, které vypije v průměru každý občan České republiky. Pokud odečteme nejmladší populaci, část důchodců a převážnou většinu žen, zjistíme, že se mezi námi pohybuje hojná skupina pivních fanoušků, která vypije více než 1 650 000 hektolitrů pěnivého moku za jediný rok.
"Pití piva v mužném věku platí v Čechách od pravěku, junák správný nejí prášky, uklidní se lokem z flašky. Po svatbě i před funusem, přátelí se s Gambrinusem," to je motto nejednoho štamgasta, kteří pravidelně zavítají do Plzeňské pivnice na rohu Havlíčkovy a Růžové ulice v Uherském Hradišti. Hojně navštěvované pivnici se lidově říká "U Alenky" a v těchto dnech zde vyčepují čtyři hektolitry piva denně. Hosty obsluhovala pohledná Darina Staňková, která nejvíce roznášela desítku "gambáč" za 10.70 Kč, na čepu byl černý Gambrinus za 12.40 Kč, fajnšmekři si mohli vychutnat dvanáctku Plzeňský Prazdroj za 14.80 Kč.
Jen za posledních pět let zkrachovalo na dvě desítky pivovarů. Obveselující nápoj se přestal vařit také v Jarošově, značka Jarošovského pivovaru však z trhu nezmizela, oblíbené pivo se dále vaří, i když ve vzdáleném Ústí nad Labem. Desítku Jarošov čepují v nádražní restauraci pana Vladimíra Petřeka ve Starém Městě, na jarošovskou dvanáctku za lidovou cenu 13 korun si můžeme zajít do restaurace Růžena pana Jana Kašpara v Uh. Hradišti, kde v době naší návštěvy připravovali "Srnčí hody", jednu z mnoha zdejších gastronomických akcí. V naší "Tour dela bier" jsme nahlédli do bufetu u Fojtů na Masarykově náměstí, kde točí desítku Radegast za 10.30 Kč, na Velkopopovického Kozla se v Hradišti stále chodí do restaurace U Lagů v Nádražní ulici, kde se prodává již více než dva roky za 15.50 Kč. Také v bistru Bejana na vlakovém nádraží nabízejí "kozla", ale desítku za 10.50 Kč. "Pivovar nedávno podražil, ale my se snažíme cenu piva nezvyšovat," řekl nám vedoucí Bejany Jaroslav Bednařík. A kam chodí na pivečko mládež? Třeba na Titanic, kde čepují Braník za 11.90 Kč, nebo do nedalekého Zeppelinu, kde "vrtí" desítku Starobrno za dvanáct korun. "Starobrněnská desítka je u nás k dostání za devět korun. Značku piva ani cenu nehodláme v nejbližší době měnit," řekla nám vedoucí nádražního bufetu ve Starém Městě Marie Žídková. V blízkém baru Dumbo lákají hosty na zahraniční pivo. Čepují zde Zlatého bažanta ze slovenského Hurbanova za 10 Kč, který nahradil českokrumlovského Eggenberga.
Okres Uherské Hradiště byl ještě nedávno držitelem ojedinělého primátu. Na jeho území vařily pivo jako křen tři pivovary. Osud Jarošova se zdá zpečetěn, v Uherském Ostrohu vaří pivo jen příležitostně, největší výstav pěnivého moku má pivovar v Uherském Brodě. Místní štamgasti na brodské pivečko nedají dopustit, což odráží slogan: "Kdo je mrzout zasmušilý a má samé obavy, může léčit svoje nervy dobrým pivem z Moravy. Olšavan je mocný ležák při pohřbu i zrodu, dal mu vzniknout před 100 lety pan Janáček z Brodu."
Milan KubíčekVěříte v osud?
V poslední době je velmi často slyšet v rozhlase otázka, kterou kladou hlasatelé lidem před mikrofonem: "Věříte v osud?" Jedni odpovídají - ano, druzí - ne. Svůj život máme podle jedněch předem do puntíku naplánovaný, buď Bohem či osudem, nemůžeme nic měnit. Druzí naopak říkají - osud? Něco na tom je, že se můj život ubírá tak jak žiji, ale ne do všech podrobností. Osud je třeba popostrčit, bojovat s ním, nedat si všechno vnutit! Přece jen já sám jsem pánem svého života a skutků.
A to je, myslím, to pravé vysvětlení, od toho máme přece rozum a vůli, touhu se něčeho dopídit, něco dokázat, změnit. Člověk se nesmí poddat, být pasivní, všechno svádět na to, že to osud tak zařídil a chce. I když je to někdy mnohem pohodlnější.
Vždy se obdivuji lidem, kteří vítězí nad osudem, který si s nimi nepěkně zahrál - s lidmi postiženými. Našli v sobě sílu překonat handicap - sportují, umělecky tvoří, zařazují se do společnosti, svádějí svůj denní boj s osudem. Nebo lidé, kteří byli poškozeni při živelných katastrofách, povodních či zemětřeseních. Říkají: "Začneme znova, ať si nás osud skřípl, jen, když budeme zdraví."
Už sám Shakespare přemýšlel o boji člověka s osudem v dramatu Hamlet: "Zda je důstojnější čekat, až mi chladný, bezúčastný osud dar či ránu uštědří? Neb se s ním servat, chytnout za pačesy a štěstěnu si činem naklonit?"
O pár století později, maďarský básník Sandor Petofi napsal v básni "Muž jsi-li, buď mužem".... bázlivý pes je osud, štěkne, však bojí se odvážných, když naň dupnou! Tož, chlapče, nedej se!"
Ivona KonečnáVáš astrologický rádce pro rok 2000
Stejně jako v˙loňském a předchozím roce připravilo nakladatelství Ivo Železný i pro rok 2000 knihu astrologických předpovědí s˙názvem Váš astrologický rádce pro rok 2000. Aby si čtenáři udělali představu, co se za tímto titulem konkrétně skrývá, připravili jsme z˙dosud nevydané knihy ukázku, která koresponduje s˙hvězdnými znameními, jež nás ovlivňují právě v˙těchto týdnech.

Váhy (24. září - 23. října)
Pro narozené v˙tomto znamení je to výjimečně zdařilý rok. Celou první dekádu bude ovlivňovat trigon Neptuna k˙radixovému Slunci, který je od 10. 7. Až do konce roku posílen trigonem Jupitera. Bude-li dotyčný jenom trochu pracovat, velký trigon mu ulehčí veškeré záležitosti. Projevují se zde totiž tendence k˙určité lenosti a v˙tomto případě ani nejlepší okolnosti nemohou přivést úspěch. Ti, kteří obětují trochu námahy, mohou realizovat mnohé své sny. Je to období, které přeje nejen osobním vztahům, lásce a přátelství, ale přináší i uznání v˙práci, postup, finanční zisk, rozvoj uměleckých sklonů (hlavně literárního), získání prestižního ocenění, a dokonce možnost velké výhry. Narozeným v˙druhé dekádě pomůže nejen sextil Pluta, ale i trigon Uranu k˙jejich radixovému slunci. Díky těmto planetám budou kráčet mílovými kroky k˙nejrůznějším nečekaným příležitostem, které mohou celkově pozitivně změnit jejich život jak pracovní, tak soukromý. Mnoho narozených v˙tomto znamení může začít pracovat v˙charitativní oblasti a pomáhat potřebným, což jim přinese velkou popularitu a uznání veřejnosti.
Narození ve třetí dekádě tento rok nepatří k˙miláčkům osudu. Už začátkem roku se střetnou s˙opozicí Jupitera ke svému radixovému Slunci. Musí také zaplatit za chyby a podcenění jistých loňských záležitostí. Pro jedny to bude nutnost zaplatit dlouhodobé dluhy, pro jiné kontrola z˙finančního úřadu, prohraný soud, problémy s˙představenými, v˙partnerství odloučení nebo rozvod a rozdělení majetku. Až se to vše vyjasní, zůstane celý zbytek roku klidný a oni si mohou lízat rány.

Štíři (24. října - 23. listopadu)
Pro Štíry to může být víceméně problémový rok. Vzpomeneme-li si na úsloví o sedmi tučných a sedmi hubených letech, náleží tento rok do kategorie hubených. Narozené v˙první dekádě bude sužovat kvadratura Neptuna k˙jejich radixovému Slunci. Obvykle sebejistý a svých možností si vědomý Štír cítí, že se mu půda propadá pod nohama. Cítí iracionální strach a předtuchy, které v˙březnu zesiluje opozice Jupitera. Základem problémů mohou být rodinné záležitosti, destabilizace domova, nějaké nečekané události, rozchody, rozvod, odchod partnera nebo nucená změna bydliště. Rozhodně není dobré podléhat melancholickým náladám, ale zachovat maximální klid a nerozhodovat se chaoticky a nekoordinovaně, což je přesně to, k˙čemu Neptun nabádá.
Narození v˙duhé dekádě budou mít ještě větší problémy. Postihuje je nejen kvadratura výbušného Uranu, ale od ledna až k˙začátku května je bude ovlivňovat tlak Saturnu na jejich radixové Slunce. Stojí před podobnými problémy jako Štíři z˙první dekády, které jsou o to horší, že se mohou projevit nenadále. Vážné problémy se projeví nejdříve v˙práci a až potom v˙partnerských vztazích, osobních záležitostech a manželství. Výjimečné napětí mohou prožívat v˙dubnu a druhé polovině srpna kvůli aktivitě Marsu. Hodně energie a nahromaděný stres mohou přinést do mezilidských vztahů výbuchy agrese. Uvědomte si, že zlost a agrese jsou špatnými rádci, a to i tehdy, když se vztah hroutí jako domek z˙karet. K˙lásce není možné nikoho nutit. Lépe je souhlasit s˙rozvodem, než si pěstovat nenávist, která se vrací jako bumerang a nakonec udeří jenom vás. V˙tomto období je také třeba
pečovat o své zdraví. Narozeným ve třetí dekádě se Saturn připomene od května do konce roku s˙malou přestávkou od poloviny srpna přes celé září. Jeho opozice k˙jejich Slunci má vliv na partnerské záležitosti a podobně jako Štírům z˙druhé dekády ukazuje, že v˙jejich partnerských vztazích není vše tak, jak má být. Nicméně narození v˙třetí dekádě mají dost možností a času, aby si v˙první části roku vyjasnili mnohá nedorozumění a napravili napjatou situaci. Nesmějí ale dělat nic, za co by museli do konce roku zaplatit. Vlastnímu zdraví a bezpečnosti rodiny musejí věnovat pozornost zvláště od 1. do 20. září.
Připravila - dam -www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund