Číslo: 44
02.11.1998
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Nejvyšší čas řídit se zdravým rozumem
Včelí produkty - známé již ve starém Egyptě
Seminář pro podnikatele
Máte zdravotní problémy? Vyzkoušejte Sarapis!
Zoologická zahrada Lešná pro školáky
AIDS poradna v Uh. Hradišti
Nové obchody v Uherském Brodě
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Nejvyšší čas řídit se zdravým rozumem
Uh. Hradiště (uk) - Za dveřmi jsou opět (kromě mrazivých a sychravých dnů) další komunální volby. Dospělá populace má novou příležitost dát najevo svůj (ne)souhlas s dosavadním politickým vývojem. Pro snažší (nebo spíše obtížnější?) voličovu úlohu bych rád podotknul toliko:
myslí-li si člověk, že volby komunální nemají nic společného s volbami parlamentními, pak se tragicky mýlí. V obou případech hrají hlavní roli politické strany, dokonce zpravidla tytéž politické strany a k tomu všemu v neposlední řadě strany, které z obyvatel této země ( a tedy i tohoto regionu) nejednou udělaly naprostého hlupáka, který může jen nevěřícně kroutit hlavou. Politika regionální má úzkou vazbu na tzv. vysokou politiku, stejně jako okresní partajní sekretariáty se váží k sekretariátům ústředním. Vše totiž souvisí se vším. Tvrdí-li Vaši obecní zastupitelé (ať již stávající či kandidující) něco jiného, pak buďto lžou (v obavách, aby je lidé nespojovali s mnohdy zdiskreditovanými stranickými špičkami), nebo se ve své neschopnosti ještě preventivně alibisticky zaštiťují tvrzením, že oni jsou jen malí páni a nemohou s tím přece nic dělat! Tak na takové kandidáty pozor, neboť obě varianty zahrnují především kariéristy, alibisty a korytáře!
Politické strany, jež mají lví podíl na tom, že byla promarněna šance, kterou tato země v listopadu 1989 měla, si zcela jistě nezaslouží přízeň slušných lidí. Také současná narůžovělá politická reprezentace svými populistickými sliby a absencí jakékoliv koncepce jen stěží zasluhuje pozornost přemýšlivých a poctivých voličů. Renesance hodnot mravních, kulturních a ekonomických je zatím v nedohlednu a tato země může mít podobnou příležitost možná zase až za desítky let. Aby tato čekací doba byla co nejkratší, je nanejvýš nutné dát svůj hlas těm, kteří nás dosud nezklamali, neoblafli či jinak neohlupovali.
Má-li někdo pocit, že na obecních či městských úřadech panuje korupce, rodinkaření a prospěchářství, je to ten nejpádnější důkaz o tom, že ty minulé volby dopadly špatně! Objevují-li se na volebních kandidátkách lidé, kteří nás přesvědčili a přesvědčují o své neschopnosti, vypočítavosti či dokonce o svém primárním zájmu o vlastní kapsu a kapsy svých příbuzných a kamarádů, pak to signalizuje cosi nejen o osobě samotné (která nás ostatně něčím podobným, jako je chronický třes a strach o sebe sama, rozhodně překvapit nemůže), ale také o politické straně, na jejíž kandidátce tento vykutálenec figuruje!
Objevují-li se na kandidátních listinách lidé, kteří se nepředvedli právě v nejlepším světle jako vedoucí pracovníci státních úřadů či soukromých podniků (o čemž nejlépe vypovídá fakt, že člověk při styku s inkriminovaným úřadem nevychází z údivu, nebo například skutečnost, kdy firma zaměstnává lidi načerno, neodvádí za své zaměstnance pojištění či jim dokonce vůbec nevyplácí mzdy), pak je nanejvýš nutné, aby volič zbystřil a zalarmoval svůj selský rozum! Tato země se ocitla v situaci neradostné. V situaci, jejíž následky brzy, a zřejmě dosti těžce, ponesou všichni, kteří v tom jaksi neumějí chodit. Po devastaci tzv. reálným socialismem zůstala možnost celospolečenské obrody nevyužita. Slupka po ztrouchnivělém vítězi třídního boje se vyspravila a natřela, uvnitř však vyhnívá dál. Stejně jako za barevnými fasádami budov úřadů, firem a jiných institucí se mnohdy skrývá korupce, podvody, daňové úniky a mrhání státními penězi.
Tuto situaci nevyřeší ani neviditelná ruka trhu (neboť té zjevně chybí skutečný legislativní rámec), ani uvalení dalších daňových zátěží na obyvatelstvo. Prvním, a zcela nezbytným krokem k nápravě, je pokus vyslat do obecních zastupitelstev lidi, kteří se s tímto stavem nehodlají smířit, naopak jsou ochotni a schopni podílet se na potírání jevů vpravdě neblahých.
Přeji všem (i sám sobě) ve volbách (a nejen tam) šťastnou ruku.Včelí produkty - známé již ve starém Egyptě
Uh. Hradiště - Význam chovu včel nespočívá pouze v produktech. Ty jsou jednou desetinou jeho skutečného významu. Zbývajících devět desetin významu chovu včel spočívá v opylování. Říká se, že včela opyluje 95 procent hmyzomilných cizosprašných rostlin. Tím přispívá k vysoké úrodě kvalitních plodů kulturních rostlin. Včely nezapomínají ani na planě rostoucí rostliny a tím přispívají k bohatství, rozmanitosti, pestrosti a kráse přírody, k jejímu zdraví. Včely jsou také indikátorem čistého ovzduší. Je-li znečištěno škodlivými exhaláty, včela hyne, a tím upozorňuje člověka na potřebný zásah. Nezapomenutelná je také okolnost, že včela poskytuje tisícům chovatelů včel aktivní odpočinek, udržuje zdraví včelařů, poskytuje jim radost a spokojenost.
K takovému chápání významu chovu včel jsou vedeny děti v zájmových včelařských kroužcích. Jsou to vlastně přírodovědné kroužky, v nichž si děti rozvijí a upevňují přírodopisné učivo, poznávají stavbu těla hmyzu, jeho orgány a funkce. V kroužcích si děti také prohlubují učivo botanické, neboť musí znát mnoho kvetoucích rostlin, protože ony poskytují včelám potravu, nektar a pyl. V kroužku děti získají i některé dovednosti. Často pracují s mikroskopy, v dílnách, musí vyrábět mnohé včelařské potřeby. Někdy sledují včelařské video, jindy besedují u zkušeného včelaře. Tak naplňují čas ušlechtilou a užitečnou prací.
Na okrese dříve bývalo 14, někdy i více těchto kroužků. V Základní škole Mariánské náměstí v Uherském Brodě bývaly dva včelařské kroužky a jeden kroužek byl ve zvláštní škole v Uh. Brodě. Letos jsou na celém okrese kroužky pouze tři. V Uh. Brodě navštěvovalo kroužky přes 30 dětí, dnes jejich počet klesá. Vzdalujeme se přírodě, a to nejen děti. Nevhodně ji využíváme, příroda trpí. Miliony korun mizí na její ozdravení, miliony mizí i na ozdravění včel a udržení jejich počtu. Je to nutné z ekologického hlediska.
Děti z včelařského kroužku při ZŠ Mariánské náměstí v Uh. Brodě nejsou profesionály. I přesto dosahují v soutěžích slušných úspěchů. Na poslední schůzce kroužku, 2. října, jsme sledovali připravenost včel na zimu. Závěrem schůzky jsme včelstvo zhodnotili: včely obsedají 10 plástů, mají nejméně 15 kg dobře zpracovaných a vhodně uložených zásob. Mohou zimu přežít a v příštím roce sloužit přírodě i nám. Na další schůzce našeho včelařského kroužku budeme včelu léčit proti varroáze.
Líbila by se taková práce i vám? Rádi přijmeme mezi nás další děti.
F. Hodický, vedoucí kroužkuSeminář pro podnikatele
Uh. Hradiště (red) - Okresní hospodářská komora Uh. Hradiště připravuje pro podnikatele (výrobce, zpracovatele a dovozce potravin) seminář týkající se nových a nejproblémovějších vyhlášek Min. zemědělství k Zákonu 110/97 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. Seminář se uskuteční 10.11. v Uh. Hradišti (zasedací sál OÚ) od 9 hodin. Přihlásit se a bližší informace lze získat na úřadě OHK, tel.: 557 849.Máte zdravotní problémy? Vyzkoušejte Sarapis!
Uh. Hradiště - Již řadu let pracuji jako zdravotní sestra a setkávám se s nejrůznějšími zdravotními problémy, které trápí ženy v období klimakteria. Věděla jsem, že toto období není pro většinu žen jednoduché, ale jak může ženě zkomplikovat život, jsem před nedávnem poznala osobně. Srpen letošního léta jsem si opravdu užila.
Problémy jsem měla i při dopravě do zaměstnání. Několikrát během hodiny mě polilo horko a zpotila jsem se po celém těle. Měla jsem strach, aby nepříjemné důsledky pocení neobtěžovaly spolucestující. Několikrát jsem se v důsledku zpocení i nachladila. Jistě uznáte, že takovéto problémy ženě na sebedůvěře nepřidají, což se projevovalo také v zaměstnání.
Zkoušela jsem mnoho způsobů, jak se těchto problémů zbavit, ale skutečně mi pomohl až SARAPIS, který jsem si koupila v Bio prodejně. Přinesla jsem ho ukázat i svému gynekologovi. Když si pan doktor přečetl složení, velmi se mu zamlouvalo a souhlasil s tím, abych přípravek vyzkoušela.
S tak výraznou úlevou jsem opravdu nepočítala. Tři roky jsem trpěla silnou migrénou. Denně mě bolela hlava a záchvaty migrény trvaly mnohdy i čtyři dny. Nyní je to již jen vzpomínka.
Migrénou už vůbec netrpím a potím se již jen občas. Jsem vyrovnanější, šťastnější a cítím se mnohem lépe. Můj život získal úplně jiné dimenze.
Jsem přesvědčena, že by tento přípravek mohl pomoci i spoustě mužů, kteří trpí migrénami, depresemi a chronickou únavou.
Zdeňka HanzlováZoologická zahrada Lešná pro školáky
Lešná (vk) - S další atraktivní nabídkou pro školáky přichází v těchto dnech ZOO Zlín - Lešná. V době do 1. října 1998 do 15. května příštího roku budou mít všechny organizované skupiny dětí školního i předškolního věku nárok na padesátiprocentní slevu vstupného. Svou návštěvu ve zlínské ZOO za doprovodu učitelů, vychovatelů či vedoucích dětských oddílů mohou navíc zpestřit odpoledními exkurzemi po zoologické zahradě, které jsou nabízeny zdarma a budou začínat vždy ve 13 hodin u pavilonu šelem.
Pro všechny zájemce z řad organizovaných skupin dětí jsou připraveny tématické prohlídky vybraných expozic zvířat, při kterých se mohou seznámit s plazi, ptáky a savci zvolené zoogeografické oblasti, chovanými ve zlínské zoologické zahradě.
Vybrat si lze některé z šesti nabízených témat: Náš domov, na východ, co možná nevíte, zelené pahorky africké, po indiánských stezkách, na návštěvě u protinožců.
Termín a téma exkurzí je vždy potřeba dohodnout předem na telefonu 067/ 791 41 80 (pí. Haasová), kde získáte i podrobnější informace.AIDS poradna v Uh. Hradišti
Uh. Hradiště - Když se poradna v Uherském Hradišti otevřela, byl o ni ze strany novinářů zájem. Psalo se nejen o poradně, ale také o samotném AIDS. Dnes je situace zcela jiná. Zájem pomalu upadá a mnoho lidí tak ani neví, že něco takového zde funguje. Když chci, aby se alespoň občas něco napsalo, musím to udělat ze své vlastní iniciativy. Jednou za rok školy dělají přednášky na téma AIDS. Je to podle mě málo, protože žáci si za měsíc už ani nepamatují, že nějaká přednáška byla. Dala jsem také lékařům letáčky, aby je vyvěsili na nástěnkách. Našlo se však jen málo poctivců, kteří tak učinili, postěžovala si paní doktorka z poradny AIDS.
Osobně si myslím, že se lidé začínají o různé věci zajímat až tehdy, když se to bezprostředně týká jejich osoby a nebo někoho blízkého. Bohužel u AIDS je pak pozdě.
Pokud vás něco o AIDS zajímá, můžete si přečíst v některém z příštích DDS náš příspěvek na toto téma. Samozřejmě máte možnost navštívit AIDS poradnu na Staré Tenici 1195 v pondělí a středu od 12.30 do 14.30 hodin. Informovat se je možné také telefonicky na čísle 0632/ 551 379, denně od 7.30 do 14.30 hodin.
Petra BuzkováNové obchody v Uherském Brodě
Uh. Brod (MaJa) - Jedna z brodských obchodních ulic se opět dočká změny ve výstavbě. K nové pasáži v Moravské ulici přibude další obchodní centrum na protější straně, v místě bývalé vinárny U Hodného medvěda, která byla zbourána. Uvedený pozemek patří firmě Karel Hanáček, stavení firma, která zde začala budovat nový víceúčelový patrový dům s prostory pro obchodníky a v patře s kancelářemi pro firmy. Celkem přibude osm nových obchodů rozdělených v pasáži podobně jako ve stejné ulici naproti, a které budou v podnájmu firmy REAS UB, a.s.o. Ceny nájmu se pohybují dle umístění od 1.900 do 2.300 Kč za m2/rok.POLICEJNÍ TÝDENÍK
Předvedení osoby
Dne 22.10. ve 12.30 hodin byl zadržen hlídkou Obvodního oddělení Policie ČR Uh. Hradiště u telefonní budky u nádraží ČSAD v Uherském Hradišti 10 letý chlapec z Velehradu, který volal bezdůvodně na linku 158. Chlapec byl vyslechnut za přítomnosti matky. Věc byla uzavřena po provedeném pohovoru s matkou.

Krádež peněženky
Dne 22.10. odcizil neznámý pachatel v Uherském Brodě na Masarykově náměstí na tržnici 52 leté ženě z Uherského Brodu peněženku z tašky, kterou měla přes rameno, v níž měla 3.400 Kč. Věc šetří Obvodní oddělení Policie ČR Uherský Brod pro trestný čin krádeže, za který hrozí pachateli trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Muž najel do pracovníků
Dne 22.10. v 20.15 hodin byl pracovníky Okresního úřadu vyšetřování Policie ČR Uh. Hradiště a Městské policie Uh. Brod během rekonstrukce prováděné OÚV Uh. Hradiště v Uh. Brodě u čerpací stanice Benzina zadržen 36 letý řidič z Dolního Němčí, který najel do uvedených pracovníků a jevil známky požití alkoholu. Na místo byla přivolána hlídka Obvodního Oddělení Policie ČR Uh. Brod, která provedla dechovou zkoušku s řidičem a kterou bylo zjištěno požití alkoholu. Pachatel byl předveden k lékařskému vyšetření. Během předvedení a lékařského vyšetření se řidič choval agresivně, příslušníkům vyhrožoval zcivilněním a soudními žalobami.

Krádež vrtaček
V době od 16. do 23.10. se vloupal neznámý pachatel do plechového kontejneru, který se nachází na staveništi u budovy Reduty v Uherském Hradišti a z toho odcizil dvě elektrické vrtačky, čímž způsobil škodu firmě SAS, a.s. Staré Město ve výši 9.000 Kč.

Pracovní úraz
Dne 18.10. v odpoledních hodinách došlo na poli v katastru obce Topolná k pracovnímu úrazu, kdy se nepřesvědčil 20 letý traktorista z Topolné při vlečení nákladního vozidla značky Škoda 706, že jeho 18 letý řidič se nachází v kabině vozidla a popojel s traktorem Zetor, kdy vlekl za sebou uvedené vozidlo, kterým přejel poškozeného, jenž se v té době nacházel u vozidla, a způsobil mu zranění s dobou léčení půl roku.

Dopravní nehoda
Dne 24.10. v 19.30 hodin došlo v obci Popovice k dopravní nehodě, kterou způsobil 17 letý řidič osobního automobilu Škoda 100 z Popovic tím, že se při jízdě ve směru Popovice - Uh. Hradiště plně nevěnoval řízení vozidla a situaci v silničním provozu a při tomto srazil zleva doprava ve směru jeho jízdy přecházejícího 57 letého chodce z Popovic. Řidič poté z místa nehody utekl, přičemž bylo zjištěno, že není držitelem řidičského oprávnění pro řízení motorových vozidel. Při nehodě došlo k těžkému zranění chodce s přesně nestanovenou dobou léčení. Věc na místě převzal vyšetřovatel OÚV PČR Uh. Hradiště.

Krádež Renaultu
V době od 25. do 26.10. odcizil neznámý pachatel v Uherském Hradišti na ulici 28. října osobní vozidlo značky Renault 19, jehož majiteli způsobil škodu ve výši 290.000 Kč.

Vloupání do chaty
V době od 24. do 28.10. se vloupal neznámý pachatel v katastru obce Míkovice do rekreační chaty, odkud majiteli odcizil 5 ks masových konzerv, přičemž celková škoda včetně poškození zařízení chaty činí 6.200 Kč.

Vybral Opel Astra
Dne 23.10. v odpoledních hodinách se vloupal neznámý pachatel v katastru obce Modrá do vozidla značky Opel Astra, které bylo odstaveno na cestě ve směru Modrá-Bunč, odkud jeho majiteli odcizil kufřík, el. diář, brýle, fotoaparát, zdroj k mobilnímu telefonu, cigarety a způsobil tak škodu ve výši 27.500 Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund