Číslo: 46
11.11.1996
Článků: 36

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Přestřelky na politickém válečném poli

Přestřelky na politickém válečném poli
Nejen k průzkumu agentury Factum...

Chtěl bych se vyjádřit k průzkumu agentury Factum pro náš volební obvod č. 81, zveřejněnému v Mladé frontě Dnes před více než týdnem. V ní byli za "favority" označeni Jaroslav Petřík (KDU-ČSL), Josef Vacula (ČSSD) a Jaroslav Zapletal (ODS). Uvedenou situaci jsme již dlouho před volební kampaní pokládali za nejpravděpodobnější, ovšem výzkum byl proveden s omezeným počtem osob a delší dobu před volbami. Proto jsou samozřejmě možná překvapení u ostatních kandidátů. Já osobně předpokládám, že kdo půjde k volbám, je již zkušený a přemýšlivý občan, využívající svých práv a zkušeností. Většina občanů ČR byla během posledních sedmi let několikrát u demokraticky probíhajících voleb a měla pak možnost zhodnotit práci jimi volených stran a jednotlivých osob jak na úrovni celostátní, tak komunální. Z toho důvodu považuji za kandidáta s největší šancí Jaroslava Zapletala z ODS.
Vyjádřím se jen ke dvěma kandidátům politických stran. Pan Ing. Vacula, kandidát ČSSD. Již sama tato věta je absurdní. Osobně jsme se seznámili již před 10 lety. V té době pracoval jako ředitel zahraničního obchodu Potěmkinovy vesnice KSČ JZD Slušovice, o kterém byly napsány tisíce novinových stránek. Ale málo se ví, že v tutéž dobu se vedení JZD Slušovice podílelo na perzekuci nynějšího ředitele BIS Stanislava Devátého. Svých zkušeností využil po 17. listopadu a založil obchodní společnost Agrocent rum, kde se zakrátko stal, jak sám prohlašoval, milionářem. Předpokládám, že dnes již několikanásobným. Uvádím to proto, že jeho skutky se naprosto rozcházejí s levicovým programem ČSSD. Je to názorný příklad, že v této straně je možné vše a zastoupení "všech" od bývalých fanatických členů KSČ, kteří obhajovali nesmiřitelný boj proletariátu, po milionáře. Většinou ale využívají nálepku strany k uspokojení vlastních ambicí, nemajících s rozumnou politickou opozicí nic společného. Rovněž si myslím, že je hazard jak pro něj, tak pro voliče, pouštět se do tak náročné a kolikrát úmorné práce v Senátu po rozsáhlém infarktu, který ho postihl v prosinci loňského roku. Samozřejmě mu přeji pevné zdraví a hodně úspěchů v obchodování, ale to je podle mne na senátora málo.
Ing. Petřík, kandidát KDU-ČSL a ODA je naprosto rozdílný politik od předcházejícího. S politickou "prací" má zkušenosti již několik desetiletí v různých funkcích ČSL. Nevím, jakým způsobem by využil zejména zkušeností z Národní fronty, kdy jeho strana fungovala jako přívěšek KSČ. Možná využije současné místostarostovské z MěÚ Uh. Hradišti, kde se stručně řečeno již druhé volební období stará o finance. Tak se značnou měrou podílel na "velmi výhodné" stavbě pro město, exkluzívní Klášterní vinárny T. I.C. Tato stavba stála občany města asi 32 mil. Kč, tj. na každého občana asi 1.200,- Kč. Jistě každého napadne, jak uvedené prostředky využít lépe. Nevím, kterých zkušeností chce pan kandidát v Senátu využít, ale mám dojem, že ani jedny nejsou "to pravé ořechové".
Nemyslím si, že mé názory jsou trochu pod pás. Pokud se někdo uchází o tak společensky důležité a ctěné místo, jako je post senátora, musí se před voliči obrazně řečeno "svléct do naha". S tím musí každý kandidát počítat, v západních demokraciích to funguje mnoho desítek let ku prospěchu voliče. Co pomůže občanovi, že se dozví část pravdy a zbytek až po volbách, nebo vůbec.
Škoda, že ve výzkumu agentury Factum nefigurují ostatní kandidáti. Je možné, že do "finále" nakonec postoupí někdo čtvrtý...
Ing. Karel Taft

Redakce novin dala samozřejmě možnost k vyjádření se i nařčeným kandidátům politických stran. Tady jsou jejich stanoviska:

Nechám to na voličích...
K obsahu textu článku pana Ing. Karla Tafta, který po komunálních volbách v roce 1994 zmizel na politickém smetišti, se nehodlám vyjadřovat.
Vedu předvolební kampaň do Senátu jiným způsobem, než pomluvami svých protikandidátů. Jestli jsou mé zkušenosti, které hodlám využít v Senátě v případě mého zvolení, jak praví pan Taft "to pravé ořechové", ponechávám na rozhodnutí mých voličů. Pana Tafta do nich nepočítám ani v druhém kole.
Ing. Jaroslav Petřík

Jsem milionář
Milý Karle, předem mého psaní Ti co nejupřímněji děkuji za přání pevného zdraví. Mohu zmírnit Tvé obavy z rozsahu mého infarktu. Po perfektní péči, kterou mi věnoval kolektiv koronární jednotky v Uherském Hradišti a po běžném zákroku ve Fakultní nemocnici v Praze jsem již od začátku února tohoto roku v plném pracovním nasazení. Jelikož nepředpokládám, že by ses snížil k něčemu tak neetickému, jako je prohrabávání dokumentů, které jsou předmětem lékařského tajemství, domnívám se, že Tebou použitý výraz "rozsáhlý" infarkt je pouhou básnickou licencí. Ale na druhé straně v našem všedním životě není poezie nikdy dost.
Milý Karle, v Tvém povídání o Slušovicích je drobný časový nesoulad. Připadá mi, že se pokoušíš naznačit, jako bych se i já podílel na perzekuci Standy Devátého. Možná si vzpomeneš, že od začátku roku 1988 působím v Uherském Hradišti. Ze Slušovic jsem odcházel zhruba ve stejnou dobu jako Devátý po soudních tahanicích, kterými se mi Slušovice pokoušely odchodu zabránit. Na druhé straně musím uznat, Slušovice byly jediná firma, kde vliv na mou kariéru měla jen má pracovní výkonnost a nikdy nikdo mě netlačil do KSČ. Mohu Tě ubezpečit, že ve všech ostatních firmách mě do KSČ tlačili a vždy to bylo spojeno s velmi lukrativní nabídkou služebního postupu. Přesto jsem nikdy nezatoužil ani na chvíli obrozovat socialismus členstvím v KSČ a necítím taky potřebu prezentovat se málem jako hrdina třetího odboje.
Milý Karle, jsem milionář. Rád bych Ti sdělil sladké tajemství, že díky inflaci, která je vždycky o trošičku vyšší, než předpovídá naše kompetentní vláda špičkových odborníků, je každý majitel rodinného domku v tomto státě milionář. A díky "podpoře", kterou tato vláda poskytuje drobnému a střednímu podnikání, je značná část podnikatelů, pokud jde o úvěry a dluhy, milionáři v záporných číslech. Být či nebýt sociálním demokratem není záležitost stavu konta, ale životního postoje. Je to záležitost srdce i rozumu. Srdce, jak už jsi naznačil, není dokonalé, ale rozum, milý Karle, rozum mám v pořádku. Lidé, kteří se mnou pracují, by Tě mohli informovat, chovám-li se jako kapitalista 19. století, k čemuž mě v podstatě čtyři roky vybízeli ministři Vaší strany, nebo realizuji-li v praxi to, čemu se říká sociální rozměr podnikání.
Milý Karle, k Tvému nekompromisnímu sdělení, že ČSSD je místo nejen pro nás milionáře, ale i pro fanatické členy KSČ, bych Tě jako dobrý přítel rád napomenul: HOVOŘIT O PROVAZE V DOMĚ OBĚŠENCOVĚ NENÍ SLUŠNÉ. A za slušnost a poctivost Vaše strana přece bojuje.
Milý Karle, je možná načase ukončit nezávazné tlachání týkající se mé osoby. ALE TO, COS NAPSAL O ING. PETŘÍKOVI, HODNÝ CHLAPEC OPRAVDU NEDĚLÁ. STYĎ SE!
Milý Karle, rád bych Tě na závěr požádal o přátelskou službu. Mohl bys tlumočit Dr. Zapletalovi můj zdvořilý dotaz: "CO VY NA TO, PANE DOKTORE? Viděl jste tento článek ing. Tafta dřív, než ho Váš volební manažer utrousil v redakci Dobrý den, Slovácko?"
Josef Vacula, kandidát ČSSD

A na závěr - Stanovisko ODS k textu ing. Tafta:
1. Tento text nebyl konzultován na žádné úrovni ODS, nebyl s ním seznámen nikdo z členů volebního štábu, ani kandidát ODS do Senátu.
2. ODS jako politická strana, která vždy prosazovala spolupráci s koaličními politickými stranami, do níž zcela jistě nepatří nekorektní osočování politických konkurentů, se zásadně distancuje od formy i obsahu tohoto článku a nesouhlasí s jeho případným uveřejněním. Musí být zřejmé, že pisatel, ač člen ODS, vyjadřuje výhradně své soukromé názory. Pokud k tomu proti našemu výslovnému nesouhlasu dojde, bude Oblastní sdružení ODS požadovat, aby tiskovina, v níž byl zmíněný text uveřejněn, vydala současně toto stanovisko ODS.
3. ODS udělá všechno proto, aby další průběh volební kampaně na okrese Uh. Hradiště proběhl korektně a v souladu se zásadami lidské slušnosti a v duchu nezbytné dobré spolupráce vládních koaličních stran.
4. Kandidát do Senátu za ODS v 81. volebním obvodu PhDr. Jaroslav Zapletal tímto zároveň výslovně prohlašuje, že si váží svého soupeře ing. Jaroslava Petříka, s nímž se osobně dobře zná a upozorňuje na závěrečná slova svého volebního programu, který byl rozšířen v dostatečném množství, aby se všichni voliči mohli přesvědčit o vztahu ODS ke kandidátovi KDU-ČSL.
Jaroslav Zapletal ml., oblastní manager ODS
PhDr. Jaroslav Zapletal, kandidát do Senátu za ODSwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund