Číslo: 6
07.02.2000
Článků: 86

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Vyjádření České pošty k doručování na Vyškovci
Změna vlaků
Okresní hospodářská komora zve na přednášku
Výstava vín
Vyhodnocení debrujárského okénka
Novinka v ekonomickém školství

Vyjádření České pošty k doručování na Vyškovci
Dne 20. 1. 2000 byly ve večerním zpravodajství TV Nova a některých dalších sdělovacích prostředcích uvedeny informace o omezení doručování do obce Vyškovec, pošta Starý Hrozenkov, které byly z velké části nepravdivé a zkreslené. Ve zpravodajství bylo uvedeno, cituji: "Ten den mělo 70 zdejších důchodců obdržet penzi." Tato informace byla zcela nepravdivá! Ten den měli obdržet důchod 2, slova dva důchodci, kteří ho taky ten den dostali! V obci je 62 důchodců s výplatními termíny průběžnými po celý měsíc a všichni důchodci své důchody dostali včas a ve stanovených termínech. Důchodce, který se v reportáži vyjádřil, že je bez peněz, měl výplatní termín důchodu až v pátek 21. 1. 2000 a ten také řádně obdržel. Nerad cituji předpisy, ale pošta nemusí doručovat do míst, kde jí to není umožněno pro neschůdnost cesty k odevzdacímu místu, kde hrozí nebezpečí pro doručovatele, kdy je ohrožena bezpečnost jeho i svěřených hotovostí a zásilek apod. (všichni víme, jaké byly povětrnostní podmínky). Přesto všechno se do obce nedoručovalo jediný den, a to ve středu 19. 1. 2000, kdy nebyl výplatní den důchodců. Ten den nebylo doručeno 9 dopisů (vesměs bankovní výpisy) a 5 výtisků novin, ty byly řádně doručeny následující den. Již ve čtvrtek dne 20. 1. 2000, kdy TV Nova natáčela svou reportáž, se podařilo v odpoledních hodinách doručovatelům terénním vozidlem dostat k obci a pak za mimořádného úsilí a obdivuhodnou obětavostí v extrémních podmínkách zajistit doručování. Pošta a hlavně doručovatelé v tomto směru dělají víc, než musí. K doručování v podobných lokalitách nejsou ze strany veřejnosti ani starostů OÚ připomínky, spíše se vyjadřují o práci pošty a hlavně doručovatelů pochvalně, jak jsem se mohl osobně přesvědčit při jednáních se starosty obcí Březová a Lopeník. Neodpustím si v této souvislosti malé zamyšlení. Proč se v těchto zprávách a informacích nevěnovalo také více pozornosti tomu, proč k této kalamitě (samozřejmě mimo objektivních příčin) došlo. Proč se do obce nedostala vozidla zásobování, záchranné služby, hasiči, autobusy apod., a jak se bude tato situace řešit, Česká pošta své služby zajišťuje v plném rozsahu. Zatím se hovořilo a neoprávněně kritizovala jen činnost pošty. To svědčí o důležitosti a nezastupitelnosti pošty pro obyvatele, což mě samozřejmě naplňuje oprávněnou hrdostí, že u tak společensky důležité a ekonomicky významné firmy mohu pracovat. Závěrem chci ubezpečit všechny občany i organizace, že je prvořadým zájmem a upřímnou snahou všech zaměstnanců České pošty zajišťovat své služby pro veřejnost v té nejvyšší kvalitě.
Josef Hoferek, ředitel České pošty, s. p. Obvod Uherské HradištěZměna vlaků
Od neděle 23. ledna 2000 vstoupila v platnost třetí změna jízdních řádů autobusů a vlaků. Všichni, kdo cestují vlakem, si mohou změny vyzvednout v pokladnách na nádražích. Všem, kteří využívají prostředky hromadné dopravy, vřele doporučujeme, aby si ověřili jízdu svého spoje u řidičů a v informačních kancelářích.Okresní hospodářská komora zve na přednášku
Okresní hospodářská komora v Uherském Hradišti oznamuje, že dne 14. února 2000 se bude v 10.00 hodin konat v zasedacím sále Okresního úřadu v Uherském Hradišti přednáška na téma Dodací podmínky v mezinárodním obchodě dle nových pravidel INCOTERMS 2000.
lektor JUDr. Šubert Csc., autor české verzeVýstava vín
Ve dnech 12. až 13. února v 10.00 hodin proběhne v kulturním domě obce Kudlovice tradiční výstava vín.Vyhodnocení debrujárského okénka
Dnes vám přinášíme vylosování posledních třech kol soutěže Věda hrou. Vítězkou sedmého kola se stává Eva Kaislerová ze ZŠ Nivnice, osmého kola Jana Cigošová ze ZŠ Jalubí, devátého kola pak Ivan Macháček z uherskobrodské ZŠ Na Výsluní. Všichni tři si v naší redakci mohou vyzvednout malou odměnu. Gratulujeme.Novinka v ekonomickém školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o zařazení nového prestižního studijního oboru 78 - 42 - M/002 Ekonomické lyceum na Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu v Uh. Hradišti s účinností od 1. 9. 2000. Pro naši školu, která si v roce 2002 připomene 100. výročí trvání ekonomického školství v Uh. Hradišti, je toto rozhodnutí velkým vyznamenáním. O výjimečnosti tohoto oboru svědčí i to, že v současné době je v celé České republice povolen pouze na 12 školách. Ekonomické lyceum připravuje žáky pro studium na vysokých školách, zejména ekonomických, případně právních směrů. Cílem studijního oboru je vybavit žáky takovými poznávacími, studijními a dalšími dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia ekonomických disciplín. Tomu odpovídá i vzdělávací program, který je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Do bloku všeobecněvzdělávacích předmětů je oproti obchodní akademii navíc zařazena psychologie, společenská kultura, biologie. Vyšší hodinovou dotaci má matematika, dějepis, fyzika a chemie. Odborné předměty se dělí na základní (ekonomika, právo, účetnictví a výpočetní technika) a výběrové, které zahrnují finance, marketing a management, korespondenci, produkční procesy a seminář. Ten bude orientován na osvojení dovedností a návyků charakteristických pro studium na vysoké škole. V případě, že by snad absolvent tohoto oboru nehodlal pokračovat ve studiu na vysoké škole, popř. na vyšší odborné škole, má možnost nastoupit do praxe, pro kterou bude mít také všechny potřebné vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného i odborného ekonomického vzdělání. Jedná se o náročné studium, které zvládnou jen ti nejlepší. Je proto určeno cílevědomým zájemcům s vynikajícími studijními výsledky. Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky budou z matematiky, z českého jazyka a všeobecných znalostí.
ing. Jenoféfa Rybníkářová, zástupce ředitele Obchodní akademiewww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund