Číslo: 8
21.02.2000
Článků: 89

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Hope ski sport - krevní skupina všech lyžařů
Putování za jmény
Výměna zboží má budoucnost

Hope ski sport - krevní skupina všech lyžařů

Při toulkách moravskými kraji vaší pozornosti zcela jistě neunikly billboardy s netradičním logem v podobě rozjařeně se usmívajícího šohaje na lyžích, ověnčeného svérázným nápisem HOPE. Slovo HOPE nemá, jak by se mnozí mohli mylně domnívat, parafrázovaně symbolizovat šohajův rozradostněný postoj k životu, nýbrž zcela prozaicky avizuje název firmy, který se ve velkém měřítku zabývá vším, co se týče zimních sportů.
Firma HOPE SKI SPORT se na tuzemském trhu usídlila v roce 1996 a duchovním otcem celého projektu je ing. Petr Holásek. Prvotní idea se podle jeho slov zrodila při častých cestách do zahraničí, konkrétně do alpských států: "Viděl jsem, že se v tamních končinách dají v rozumných cenových relacích pořídit velmi slušné, byť lehce použité lyže s kompletním vybavením a zdálo se mi škoda, že podobná nabídka neexistuje i u nás, protože fanoušků zimních sportů je tady dost a rozhodně ne každý má možnost a chuť pořizovat si každou sezónu novou výstroj." V současnosti se firma věnuje prodeji použitých lyží jen velmi okrajově, prioritou je zaměření na distribuci novinek, a to vše za ceny, které jsou pro tuzemské klienty stále velmi atraktivní a dostupné.
Činnost firmy je zaměřena na to, aby maximálně uspokojila milovníky nejen zimních, ale také některých letních druhů sportu. V prodejnách tedy nenajdete jen lyže, vázání, snowboardy, hokejky a zimní oblečení, ale i skateboardy, kolečkové brusle atd.
Od prvopočátku se sázelo i na servis, protože zákazník nemá být přilákán jen tím, že si určité zboží koupí, ale hlavně tím, že o něj bude kompletně postaráno, včetně úplných servisních služeb. K tomu slouží speciální přístroje na digitální nastavování funkčnosti vázání, které dokáží přizpůsobit vázání takřka na míru - podle výšky a váhy konkrétního lyžaře tak, aby byl pro něj pobyt na svazích nejen vrcholně příjemným, ale i maximálně bezpečným zážitkem.
V prodejnách firmy HOPE SKI SPORT se můžete seznámit i s nejnovějšími lyžařskými trendy, ke kterým v současnosti patří lyže Magic Blade. Jedná se o krátké (od 60 do 90 cm), extrémně tvrdé lyže. Jsou určeny pro všechny možné způsoby ježdění, ať už je chcete kombinovat se skákáním či jinými obdobnými aktivitami. Všichni vyznavači extrémních sportů jistě ocení lyže pro takzvaný extrémní carving. Jezdí se při něm na speciálně tvarovaných lyžích, které umožňují díky nejmenšímu možnému rádiu zatáčení vyjet na svahu téměř dokonalý kruh. Lyže pro extrémní carving jsou určeny pro ježdění i v hlubokém, nepříliš upraveném terénu a podle názoru odborníků se jedná o zcela nový, neobvyklý styl lyžování, při němž lze doslova "tělesně splývat s povrchem".
Nedílnou a navýsost chvályhodnou součástí projektu, který firma HOPE SKI SPORT uvedla v život, je i úzká spolupráce se základními a středními školami, jimž firma poskytuje výhodné a speciální slevy na nákup lyží i lyžařské výstroje včetně zajištění servisu. Jen v loňském roce této možnosti využilo více než 80 škol z celé naší republiky.
A jaké jsou hlavní vize ing. Petra Holáska, zakladatele a majitele firmy, jejímž ústředním sloganem je výzva "Nakupujte u odborníků!" a hlavním krédem stálé prohlubování kvality, nikoliv kvantity? "Byl bych rád, kdyby se nám v budoucnu podařilo vytvořit u každé prodejny i kompletní servisní středisko. Toto ideální propojení se nám zatím povedlo zrealizovat jen v Bánově a Ostravě, v dalších lokalitách (Zlíně, Uherském Hradišti a Veselí nad Moravou) jsme bohužel narazili na absenci adekvátních prostor. Pevně ale věřím, že se i tyto detaily podaří v brzké době doladit.
Centrální servisní středisko pro ostatní prodejny zatím funguje v sídle firmy HOPE SKI SPORT v Nádražní ulici č. 1765 v Uherském Brodě. Na tuto adresu lze směřovat i veškeré dotazy, přání a připomínky, a to buď prostřednictvím telefonního čísla 0633/63 10 60, faxového čísla 0633/64 62 61 nebo e-mailu: hope@ski-sport.cz.
-placená inzerce-Putování za jmény
21.2. Lenka - původem zkrácenina , domácká podoba jmen končících na -lena, nejčastěji Helena a Magdaléna, které se dnes používají samostatně. Domácí podoby jsou: Lenička, Lenuška, Lenča, Lenčinka, Lenina atd. Slovensky Lenka, německy Lena, Lene, Leni, Lenka, anglicky, italsky, španělsky, polsky Lena, maďarsky Lenke, Léna. Lenka patří dnes k˙nejoblíbenějším jménům.

22.2. Petr - je řeckého původu (z řec. Petros), znamená skála, popř. skalák, skálopevný. Domácí podoby jsou Péťa, Peťulka, Peťka, Petřík, Petříček,Petrunka, Petunka, Petroušek. Slovensky, německy, anglicky Peter, francouzsky Pierre, italsky Pietro, španělsky, portugalsky Pedro, Perez, rumunsky Petru, holandsky Petru, Pieter, Peet, švédsky Peter, P„r, irsky Peadar, skotsky Peadair, dánsky, norsky Peter, Per, Peer, rusky Pjotr, bulharsky Petr, polsky Piotr, maďarsky Péter. U nás patří mezi tři nejoblíbenější jména.

23.2. Svatopluk - je slovanského původu, znamená silný v˙plucích (ve vojenském lidu). Domácí podoby Sváťa, Svaťka, Svatíček, Svatek atd. Slovensky Sv„topluk, polsky Wietopelk, rusky Svjatopolk. Jméno běžně užíváno.

24.2. Matěj - zastarale Matyáš je hebrejského původu a znamená dar boží (stejně jako Božidar nebo Teodor), ze stejného základu pochází i Matouš, k˙rozlišení došlo už v˙řečtině, odkud se k˙nám jména dostala. Matěj je z˙řeckého Matthíás. Domácí podoby Máťa, Matějek, Matějíček, Matys, Mates, Matýsek atd. Slovensky a srbsky Matej, německy, řecky a anglicky je Matthias, francouzsky Mathias, Mathieu, italsky Mastteo, španělsky Mateo, rumunsky Matei, rusky Matfij, polsky Maciej, maďarsky Mátyás. Matěj se používá běžně, Matyáš málo, ale stává se populárním.

25.2. Liliana - je rozšířené jméno z˙angličtiny, vykládá se buď jako odvozenina ze jména Alžběta (Elizabeth) nebo jako latinského původu ( z˙lat. Lilium) znamená název květiny lilie, což je symbol čistoty. Domácí podoby: Lila, Lilka, Lianka atd. Slovensky, polsky, španělsky a italsky Liliana, německy Lilian, anglicky Lilisn, Lillian, rusky Liliana, Lilija, bulharsky Lila, Lilija, Liljana, maďarsky Liliána. Není u nás velmi rozšířené.

26.2. Dorota, Dora - je z˙řeckého původu, znamená darovaná nebo boží dar. Dora je původně osamostatněná zkrácenina Doroty.Jinou podobou jména je Teodora. Domácí podoby jsou Dori, Dorča, Dorinka, Dorla, Dorotka. Slovensky Dorota, polsky Dora, Dorota, německy Dora, Dorotea, anglicky Dorolhea (Dolly), Dora, Dorothy, rusky Dorofeja, Doroteja, maďarsky Dóra, Dorrotya. Stává se oblíbeným jménem.

27.2. Alexandr - je řeckého původu (Alexaandros) a znamená obránce mužů. Domácí podoby Alex, Alek, Saša, Lexa, Saška, Sašenka. Slovensky, německy a anglicky Alexander, rusky Aleksandr, polsky Aleksander, maďarsky Sándor, fransouzsky Alexandre, italski Alessandro, španělsky Alejandro, rumunsky Alexandru, bulharsky Aleksandar.

Všem jmenovaným blahopřejeme k jejich svátku!
Připravila Hana OmelkováVýměna zboží má budoucnost
"Mnoho lidí má za to, že směna zboží - barter - je jakousi pravěkou záležitostí. Barter na současné moderní bázi naopak obchod rozhýbává a činí bezpečným. Následně oživuje i výrobu," tvrdí pracovníci uherskohradišťské pobočky nadnárodní firmy BCI - Barter Clearing and Information, která se organizací barterových obchodů zabývá. Tato expozitura je jedním z˙jedenácti pracovišť BCI v˙ČR.
Konkrétní spolupráce s BCI je realizována tak, že vstoupí zájemce, přesně definuje svou nabídku a průběžnými poptávkami oznamuje svoji aktuální potřebu. Každá zadaná poptávka je ihned párována s˙nabídkou a doručena možnému dodavateli elektronickou poštou. Aktualizace nabídek a poptávek probíhá denně a vzhledem k˙mezinárodní působnosti BCI není limitována ani hranicemi států. Za vstup účastník platí poplatek, pohybující se ve výši čvrt- až půlstránkového inzerátu v˙denním tisku, přičemž je po dobu jednoho roku veden v˙databázi a má přiřazeného svého poradce. BCI vede každému účastníkovi systému bezúročně barterové zúčtovací konto. Nákup konto zatěžuje a prodej je připisován k˙dobru. Dodavatel tím není vázán na odběratele a barterové prostředky jsou okamžitě po zaúčtování k˙dispozici pro případný nákup.
Barterové zúčtování při uskutečnění obchodu lze považovat za výrazně méně rizikové než tradiční obchod, neboť u platby barterovým šekem nevznikají nekryté pohledávky. U většiny firem, jež se do systému BCI zapojily, došlo k˙zajímavému navýšení obratu, zlepšení likvidity a omezení druhotné platební neschopnosti. Základním předpokladem ovšem je, že firma, která zaplatí vstupní poplatek, pak s˙BCI komunikuje a využívá poskytnutých možností.
Barterový obrat účastníků v˙ČR se pohybuje kolem 45 miliónů korun při zhruba 750 obchodních transakcích, přičemž obchodní aktivita dále narůstá.
Rozhodnete-li se stát účastníkem systému BCI a přinesete-li tento článek na pobočku BCI Uherské Hradiště, Mariánské nám. 81, získáte slevu 5% z účastnického poplatku.
Případné dotazy vám budou zodpovězeny na tel. č. BCI 0632/ 55 10 65.
-placená inzerce-www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund