Číslo: 14
03.04.2000
Článků: 101

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ten dělá to a ten zas tohle
Jak se žije v UH. Brodě

Ten dělá to a ten zas tohle

S˙manželkou Věrou, dcerou Kristýnou a psíkem Hokym
Píšeme rok 1959. Jarmile a Aloisovi Dočkalovým se právě narodilo druhé dítě. O devět let později jejich syn již hraje aktivně fotbal, a to za Tělovýchovnou jednotu Spartak Bojkovice, poději jen Tělovýchovná jednota Bojkovice. Věnuje se také přírodě (přesněji řečeno jezdí na "potlachy" a trampování). Na vojně pracuje se psy a tak se v˙následném civilním životě zajímá také o kynologii, na kterou však už později nebude mít čas. Ve svých dvaceti třech letech se žení a o rok později přichází na svět další člen rodiny; druhé dítě je o dva roky mladší. "Doma máme ještě Kavalíra Kinga Charlese Španěla, zkráceně řečeno máme doma psa Hokyho," upřesňuje počet členů své rodiny Jaromír DOČKAL z˙Bojkovic.

První otázka bude patřit Vašemu otci, rovněž výrazné osobnosti města Bojkovice.
"V první řadě býval vynikajícím gymnastou. Nacvičil kupříkladu většinu spartakiád (samozřejmě jako nacvičovatel) a v˙dobách ještě dřívějších byl členem Sokola v˙Bojkovicích. Můj vztah k˙přírodě vlastně pramení od něj, jelikož býval bojkovickým lesníkem (později pracoval v˙Zevetě). Spousta fotbalových fanoušků si ho bude pamatovat také jako rozhodčího, který pískal opravdu všechno: od první A třídy až po okresní přebory. Později dělával instruktora a ještě později z˙něj byl ten největší fotbalový fanda na okrese."

Máte smutnou profesi. Jak jste k˙ní přišel?
"Původně jsem byl zaměstnancem Pozemních staveb Gottwaldov - Stavomontáže. Později jsem přešel do Zevety Bojkovice, kde jsem pracoval sedmnáct let. Odtud vedla moje cesta k˙panu Michalcovi, u nějž jsem pracoval jako klempíř. Zde jsem ukončil pracovní činnost a od února loňského roku, tedy od roku 1999, pracuji v˙rodinné firmě Pohřební služby Charón. Tato firma patří matce mojí ženy Věry, která dlouhá léta pracovala v˙bývalém "komunále". Od roku 1991 tedy vlastní tuto firmu. Potkáte zde také moji manželku, která je prodavačkou. Společně s˙paní Skráškovou pracují pro firmu, kde zajišťují nejen vazbu pohřebních kytic, ale také kytic pro veškeré slavnostní příležitosti včetně svatebních."

Jste jediným zpěvákem skupiny Skaláci. Představíte nám její ostatní členy?
"Musím vás opravit, jsme dva zpívající muži v˙kapele. Dále máme ještě dvě zpěvačky -sestry Lenku Bobotovou a Pavlínu Čížovou. Kytaru hraje Zdeněk Zýka, banjo Antonín Sch„ffer a kontrabas Miroslav Hanušík. Jsme kapelou spíše countryovou (část písniček máme převzatou od Greenhornů), občas ale hrajeme také folk. Za dobu existence skupiny Skaláci (asi dvacet pět let) se vystřídalo v˙kapele již asi 10 členů. Nejvíce nám však schází Iva Masaříková (sólový zpěv), která nám dala vítr do plachet. Pokud vím, působí také v˙brněnské skupině Mour a má ohromný přehled o folkové muzice. Pokud jde o tradice, navázali jsme na skupinu Večerníček, jejímiž členy byli bratři Špiritové, Ladislav Slabák, Jiří Koláček a Ladislav Mazálek. Jednalo se rovněž o country kapelu. Občas se ale všichni sejdeme a rádi si spolu zabrnkáme a zavzpomínáme na staré dobré časy. Jinak máme v˙kapele Skaláci devět dětí, desáté je na cestě."

Kde všude mohou naši čtenáři Vaše Skaláky potkat?
"Před patnácti lety nás mohli potkat spíše na Uherskobrodsku a Uherskohradišťsku. Účastnili jsme se také Porty a v˙té době nezbytné Politické písně. Později jsme hrávali také s˙Amalgámem. Bývalo to "utkání východu se západem okresu", ale jinak jsme bezvadní kamarádi. V˙dnešní době hrajeme spíše ve Slavičíně a Brumově - Bylnici. Dále ale také hráváme po zahrádkách, přehlídkách, na soukromých akcích, jako jsou například svatby, padesátiny a podobně. Velmi dobrou spolupráci máme také s˙Domem dětí a mládeže v Bojkovicích, jehož představitelé nás zvou na různé akce pro děti nebo na Běh Terryho Foxe. A pochopitelně nás mohou Vaši čtenáři potkat na plesech a country bálech. Třeba 12. února 2000 byl krásný bál v˙Brumově, kde jsme hráli s˙kapelou Šveholníci a VHS (Volné Hospodské Sdružení). Hráváme také při srpnových bojkovických hodech."

Jak to máte se sponzory?
"Skvělá spolupráce je s˙městem, tedy Městským úřadem Bojkovice (a ještě přesněji paní Šobáňovou), který nám zdarma poskytuje prostory pro zkoušení. Styčnou osobou mezi naší skupinou a městským úřadem Bojkovice je paní Marie Špiritová. Dobrou spolupráci máme také s˙místním podnikatelem Františkem Michalcem, firmou KZK a soukromou ordinací dětské lékařky Barbory Navrátilové. Na konec jsem si nechal ing. Radka Peřestého, který nám pomáhá sestavovat aparaturu a pomáhá nám také s˙aranžmá."

Jak se Vás dotýká Kulturní léto?
"Budeme hrát na zahájení v˙zahrádce restaurace Hvězda. Účastnit se budou ale také další soubory, které stojí za to, například Bobr a Motýl. Původně se tato akce konala na zámku, ale z˙důvodu uzavření zámku se tato letos bude konat na Kulturním domě. Jednou z˙akcí Léta bude také Hudební hostina hraběnky Haugwitzové. Avšak vzhledem k˙tomu, že se toto Kulturní léto bude konat nejspíš až u příležitosti bojkovských hodů, je v˙současnosti zajímavější a důležitější akcí koncert Felixe Slováčka v˙Bojkovicích. Naší skupiny se sice netýká, dotýká se však dětí z˙místní Zvláštní školy, jelikož výtěžek z˙této akce připadne právě jim."

Vaše aktivity však sahají také ke skautům.
"V˙r. 1968 jsem vstoupil do řad Junáka, po normalizaci však byla jejich činnost téměř zakázána. A tak vznikl "tramping", hrávali jsme si na indiány a při všech svých hrách jsme prostě využívali základů ze Skautu. Pak jsem na chvilku tuto zábavu opustil, nahradil jsem ji totiž fotbalem. Avšak v˙době, kdy měla mladší dcera Alžběta asi šest let, začala chodit do již obnoveného Skautu. Její první tábor byl v˙Bylnici, kam jsme ji jako rodiče doprovázeli a pomáhali jsme stavět tábor. Zavzpomínal jsem si na "staré časy" a postupem doby jsem se ke skautingu zase vrátil. Následoval vstup naší starší dcery Kristýny do řad Skautů. Posléze jsme začali jezdit na různé soutěže pořádané na Sluneční louce ve Starých Hutích oddílem Psohlavců. Pak začaly následovat tábory, kterých jsem se aktivně zúčastňoval jako kuchař a zástupce vedoucího tábora. Jezdívala vynikající parta vedoucích: Tomáš Votroubek (zvaný Voňťa), Jenda Ondrůšek (zvaný Car), Laďa Ondrůšek a Marcela Ondrůšková, dnes Votroubková (přezdívaná Mač). Na tábory jsme jezdívali do Jestřabí a Vlachovic. Jezdívala se mnou také moje manželka Věra, neteř Jana Smíšková (coby sportovní vedoucí) a spousta dalších jiných kamarádů (hlavně rodiče dětí). Po určité době se organizace rozpadla na dva subjekty, jež jsou Junák Bojkovice a my, sdružení Duha. Naše sdružení zastřešuje jak skauting, tak i další sportovní organizace a jiné mládežnické celky. Z˙důvodu pokročilejšího věku našich dcer (15 a 17 let) jsme tuto činnost opět ukončili. Bylo to však krásné období našeho života.
Jana HlavačkováJak se žije v UH. Brodě

"Jsme si vědomi, že Uherský Brod není jen okolí náměstí," uvedl starosta
Odkud kam sahá Uh. Brod
"Jsme si vědomi, že Uherský Brod není jenom okolí Mariánského náměstí, ale je tvořen také dalšími částmi: Těšov, Újezdec, Havřice a Maršov. V˙loňském roce jsme v˙rámci výjezdového zasedání městské rady, uspořádali besedu s˙občany v˙Újezdci, kde jsme zjišťovali přímo od místních obyvatel, co je nejvíce trápí, a své plány na letošní rok jsme korigovali spolu s˙požadavky občanů Újezdce. V˙letošním roce se chceme zaměřit stejným způsobem na řešení problémů obyvatel Havřic. V˙nedávné době se v˙Havřicích provedla stavba kanalizačního sběrače a přečerpávací stanice odpadních vod, čímž byla odkanalizována spousta rodinných domků v˙Havřicích. Co se týče sběru tuhého komunálního odpadu, připravujeme v˙letošním roce vybudování sběrných dvorů a to v˙Újezdci, Havřicích a v˙Uh. Brodě - ulice Větrná (pro zahrádkáře). Pro oblast˙Havřic již byla schválena změna územního plánu, a tak se v˙této lokalitě již může rozvíjet další výstavba rodinných domů a budov občanské vybavenosti." Pokud jde o dluh v˙Jabloňové ulici, kde již přes pět let probíhá výstavba rodinných domků a doposud zde nejsou vybudovány inženýrské sítě, starosta Uherského Brodu ing. Ladislav Kryštof je přesvědčen, že se jej podaří odstranit nejpozději v˙r. 2001.

Holduj sportu, pohybu
V˙rámci aglomerace Uh. Brodu je hned několik tělovýchovných jednot, kterým městský úřad poskytuje finanční příspěvky na budování sportovních zařízení, jejich provoz a údržbu. Připomeňme, že v˙Brodě sídlí ČSK Uh. Brod (kopaná), TJ Spartak Uh. Brod (košíková, kondiční cvičení, kulturistika, odbíjená, plavání), TJ Orel Uh. Brod (kopaná), TJ Tatran Havřice (kopaná, vynikající šachisté), TJ Sokol Újezdec (kopaná; je vlastníkem stadionu, jenž je využíván především pro mládež), TJ Sokol Uh. Brod (tenisté, kondiční cvičení pro muže a pro ženy, horolezci, judo), Dům dětí a mládeže (kromě všech možných kroužků provozuje navíc areál skateboardu), I. AC (II. ZŠ Pod Vinohrady se sportovním zaměřením) a Hokej (krytý zimní stadion, hokej, bruslení). "Podporujeme výstavbu dalších sportovních center. Na 13. zasedání městské rady dne 29. 3. 2000 naše zastupitelstvo schválilo prodej pozemku pro vybudování sportovního centra (dva kurty pro squash, kurt na badminton a prostor pro stolní tenis). Opomenout bych nechtěl ani oddíl košíkářek, které hrají první ligu," vyjmenovává Kryštof.

Pro využití volného času
"O skvělé spolupráci města s˙Domem dětí a mládeže svědčí i samotný fakt, že zastupitelstvo rozhodlo o přestavbě bývalého kina Svět na Centrum pro využití volného času dětí a mládeže. Za tímto honosným názvem se skrývá zařízení pro DDM. Po vlastní realizaci v˙ceně do 20 milionů korun vznikne ucelené zařízení pro využívání volného času dětí, kde mohou pracovat stávající kroužky modelářů, výtvarníků a keramiků, pohybové a taneční kroužky, dramatický kroužek,... Prostě všechny možné kroužky kromě radiotechniků, kteří zůstanou z˙důvodu velmi kvalitních příjmových podmínek a již vybudovaného anténního systému ve stávajících prostorách III. ZŠ," říká starosta.

Na výstavě Schola ludus
Od 11. února do 7. května má veřejnost možnost navštívit výstavu s˙latinským názvem Schola ludus. Celá výstava je koncipována v˙duchu vzpomínky na dílo učitele národů J. A. Komenského. Městský úřad Uherský Brod se na této výstavě podílel jak organizačně, tak i finančně.

Obchvat v˙novém provedení
Dne 11. ledna 2000 byl v 11.00 hod. slavnostně otevřen obchvat města Uherský Brod. "Již při setkání všech zúčastněných bylo domluveno, že se město pokusí zajistit možnost technického řešení křížení obchvatu a Nivnické ulice, a to pomocí kruhového objezdu (rondelu). Městský úřad již nechal zpracovat posudek (studii umístění) a v˙současné době se budeme snažit zapracovat toto řešení do dokumentace samotného obchvatu. Při setkání s˙ministrem dopravy jsem předběžně projednal tuto změnu projektové dokumentace a ze strany pana ministra bylo vysloveno pochopení a ochota prosadit tyto změny projektu, které zvýší bezpečnost jak řidičů, tak osob v˙tomto křížení vozovek." Tímto obchvatem dojde k˙odstavení části Uh. Brodu (konkrétně sídliště Olšava), které se bude řešit z˙hlediska doplnění objekty občanské vybavenosti a mimoúrovňového napojení pro pěší s˙městem. V˙současnosti jsou zvažovány nejvhodnější možnosti. Hodnotí se především bezpečnost občanů, pak také samozřejmě nákladnost a technická uskutečnitelnost.

Soubory s˙vůní tradice
"Pokud se týká spolupráce s˙Pěveckým souborem Dvořák a s˙Unií českých pěveckých sborů, jejichž předsedou je Vladimír Polák, jinak také člen Pěveckého souboru Dvořák, je na velmi vysoké úrovni. O tomto svědčí například uspořádání sjezdu Unie českých pěveckých sborů, který proběhl v˙roce 1999 v˙našem městě pod záštitou starosty města Uherský Brod. Dále se zde dne 25. března 2000 konal Festival dětských pěveckých souborů, kterého se účastnilo šest dětských pěveckých sborů. Samozřejmě hudbu neopomíjíme ani v˙Japonské dny, kdy chystáme vystoupení japonského pěveckého sboru, který je v˙naší republice na pozvání pěveckého sboru ČKD Praha. Abych uzavřel pozvánky na nejbližší období, musím ještě jednu přidat: 7. dubna 2000 proběhne Jarní koncert dětského pěveckého sboru Comenius. Samozřejmě že i zde je jedním ze sponzorů městský úřad Uh. Brod," láká starosta.

Hlučný klenot
Zimní stadion. Jeho budova je starší dvaceti let, hojně jej vždy využívala mládež, dospělí, tělovýchovné jednoty a samozřejmě také přípravka Domu dětí a mládeže. "V loňském roce se nám podařilo rekonstruovat ledovou plochu, která byla v˙natolik havarijním stavu, že hrozilo uzavření celého zimního stadionu," pochvaluje si s˙uspokojením PaedDr. Jan Kočař, zástupce starosty. "Potom byl zimní stadion pronajat firmě Hokej, s.r.o., jejíž zástupcem je pan Heča. Tato společnost instalovala plynové mantinely, umístila plexiskla. Z˙našeho zimního stadionu je teď prostě klenot města, i když jsou stížnosti na hluk," doplňuje informace o tomto ledovém sportovním areálu místostarosta.
Text: Jana Hlavačková
Foto: Pavel Paškawww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund