Číslo: 2
10.01.2000
Článků: 79

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Psychotest
Salón Valentýn ženám
Dnes radí
Soutěž o vidokazety
Pejskování od A až do Z
Diefenbachie - Dieffenbachia maculata - ideální pokojová rostlina
Debrujárské okénko

Psychotest
Jste dobrým dárcem?

V dnešním testu si můžete ověřit, jaký jste dárce, či jakými dárci jsou vaši známí a blízcí. Vyberte si z uvedených odpovědí vždy jednu a tu si zatrhněte.

1. Zabýváte se myšlenkou na nákup dárků
a) půl roku před obdarováním,
b) měsíc před obdarováním,
c) těsně před obdarováním.

2. Při výběru dárků se řídíte
a) výhradně vkusem obdarovaného,
b) kompromisem mezi svým vkusem a vkusem obdarovaného,
c) výhradně svým vkusem.

3. Vedete si evidenci svátků a narozenin všech známých. Dáváte přednost obdarovat
a) vždy jen své nejbližší, a to dárky nákladnějšími,
b) širší okruh přátel sice hodnotnými, ale ne příliš nákladnými dárky,
c) každého známého drobnými dárky nevelké ceny.

4. Volíte raději dárky
a) praktické pro každodenní potřebu,
b) s vyšší kulturní hodnotou (umělecký předmět, kniha, deska),
c) za každou cenu originální.

5. Patříte k lidem, kteří
a) dárky zásadně kupují,
b) vlastnoručně vyrábějí,
c) věnují předměty z vlastního majetku.

6. Působí vám uspokojení
a) překvapit obdarovaného,
b) vybírat dárek společně s ním,
c) dát mu peníze, aby si koupil dárek sám.

7. Předáváte dárky
a) přesně na svátek nebo narozeniny,
b) před svátkem či narozeninami,
c) po svátku či narozeninách.

8. Kladete důraz
a) více na obsah dárkového balíčku než na obal,
b) stejnou měrou na obsah i obal,
c) především na vnější úpravu dárkového balíčku.

9. Jste toho názoru, že hlavním smyslem dárku je
a) udělat radost,
b) zavázat si obdarovaného,
c) poplatnost společenským konvencím.

10. Pokud jde o další osud dárku
a) je vám lhostejné, jak s ním obdarovaný naloží,
b) sledujete další používání dárku nenápadně,
c) projevujete opakovaně otevřený zájem.Salón Valentýn ženám
Jdeme na nákup II.
V minulém povídání jsme vybíraly našim mužským protějškům sako, dnes se zaměříme na kalhoty a pláště.
Muži nosí dva druhy kalhot:
Kalhoty krátké, neboli bermudy, jsou vhodné pouze pro rekreační činnost a nejsou v žádném případě vhodné do práce. Nosí se spolu se sportovní košilí nebo tričkem, vhodnou obuví jsou mokasíny bez ponožek. Tento druh kalhot je vyloženě letní záležitostí, v žádném případě k nim nepatří sako. Kalhoty dlouhé - správné kalhoty musí sahat pár milimetrů nad pupík, také pro jejich pohodlnost je důležitá délka sedu. Proto je důležité, aby se muž při zkoušení kalhot posadil a dal nohu přes nohu. Pokud jsou kalhoty vyhovující, neměly by nikde táhnout. Dalším kritériem je délka kalhot. Pokud má muž nohy kratší, vyvarujeme se koupi kalhot se záložkami - opticky nohy ještě zkrátí. Jsou naopak vhodné pro muže s dlouhýma nohama. Správná délka kalhot je asi taková, že na špičce boty by se měly nohavice jen lámat. To znamená nejen dosahovat k botě, ale dopadat na ni s lehoučkým ohnutím dovnitř, aby nebylo vidět vršek dvou až tří řad tkaniček. Dále se podívejte, jestli kapsy leží naplocho, i když do nich dáte pár drobných. Nezbytným doplňkem každých kalhot je kvalitní pásek. Pokud i tak kalhoty řádně nedrží tam, jak patří, je možné si pořídit šle. Dalším důležitým doplňkem jsou ponožky. Ty vybíráme v odstínu kalhot. Vrcholem nevkusu jsou bílé ponožky ke tmavým kalhotám. Bílé ponožky jsou opět pouze sportovní záležitost.
Pláště: Jsou velmi elegantní a nedílnou součástí každého pánského šatníku. Balonové pláště a trenčkoty jsou univerzálnější a méně nákladné než pláště vlněné. Nevyhovuje-li vám na zimu formálnost vlněného kabátu, je pro vás vhodný balonový plášť se vpínací vložkou, který je vhodný k celoročnímu nošení. Buďte opatrní při výběru materiálu. Neměl by být příliš tmavý, aby na jaře nevypadal ponuře, ani příliš světlý - byl by nepraktický do zimních plískanic. Plášť musí jasně ohlašovat, co je pod ním, tak se snažte, ať vám nepokazí celkový image. Příště budeme vybírat košile a pulovry.Dnes radí
Z˙dějin českého včelařství.
Pradávno tomu, kdy praotec Čech uvedl svůj kmen přes tři řeky do země mlékem a strdím oplývající. Už tato pověst naznačuje, že láska ke včelám byla v˙našem lidu hluboce zakořeněna. Výnos ten nejen chrání včelí pastvu ale i včely samy. Zavítal-li některý z českých králů mezi své věrné Chody, bylo jejich povinností, podle starého práva a odedávna zachovávaných privilegií, přivítat krále ve svém kroji a s praporcem, na němž je vyobrazen pes i čakany, a podati jemu "co ouctu" soudek čistého medu. V˙různých kronikách jsou zachyceny další a další legendy a zmínky o medu a vosku, které svědčí o vysoké úrovni včelaření našich předků.
Také naše krásná literatura se zabývá ve svých statích včelami. Nejznámější jsou díla Babička Boženy Němcové, Holečkovi Naši, Jiráskova kronika U nás. Učitel národů Jan Amos Komenský chov včel popsal a doporučoval v˙díle Orbis Pictus. Sám včelařil a jeho kláty jsou součástí jeho muzea ve Fulneku na severní Moravě. Mezi včelaři je velmi známý citát Jana Amose: "Ze včelaření jsem se naučil přírodu více znáti než z˙mnoha knih učených".
Med a vosk byly velmi cennými předměty obchodu a v protiváze se vyměňovaly za sůl. Také cechy (středověké sdružení mistrů a tovaryšů téhož řemesla) vyžadovaly od nově přistupujícího člena dávky ve formě vosku. V˙Praze byly konány zvláštní medové trhy a české země měly takové množství medu a vosku, že se vyvážely i do zemí sousedních. Velké množství medu se potřebovalo k˙přípravě medoviny, oblíbeného nápoje našich předků, pro účely církevní a řemeslné mnoho vosku.
České včelařství značně poškodily husitské války. Krutou ránu mu však zasadila třicetiletá válka. Bída a nouze řádící na všech stranách nedovolovala ochuzenému lidu věnovat včelařství patřičnou péči. Včelařství nebylo daleko od krachu. Přežili jen včelaři zámožnější a vzdělanější. Včelařilo se většinou v˙klátech a špalcích různých tvarů.
Teprve v 18. století nastává doba vzkříšení včelařství, hlavně působením učitelů a knězů, kteří podporovali lásku ke včele jak slovem, tak i skutkem. Velkým přelomem ve včelařství bylo vydání známých patentů Marie Terezie. V˙markrabstvím moravském v roce 1775, v˙království českém v˙srpnu 1776. Včelařství byla těmito patenty poskytnuta zákonitá ochrana a to začalo také vzkvétat. Nebylo téměř usedlosti, na níž by se nevčelařilo. Mít sto úlů na včelnici nebylo zvláštní výjimkou. Patent byl asi v˙roce 1789 i pohnutkou pro faráře Josefa Ant. Janiše k˙vydání knihy Aunčenlivé spravování včel pro obecného krajana v království Českém, která byla dlouhou dobu nejlepším včelařským dílem v˙Evropě. Popisuje v˙ní funkci královny, trubců a dělnic. Nabádá také, aby se zakládala tovaryšstva včelařská, předchůdci dnešních včelařských organizací. Převratnou novinkou z˙té doby bylo také zavedení rozběrného díla, mezistěn a vynález medometu. V˙té době vzniká i hodně písemností o včelách, které najdete v˙Ústřední včelařské knihovně v˙Praze.Soutěž o vidokazety
Vítr vanoucí v údolí Nilu se jmenuje chamsín, nejslavnější kankán Orfeus v podsvětí složil Jacques Offenbach. To jsou správné odpovědi na otázky z posledního loňského čísla našeho týdeníku. Ze správných odpovědí byla vylosována Monika Zápecová z Uherského Hradiště, která si může v naší redakci vyzvednout průkazku na zapůjčení čtyř videokazet zdarma ve Videocentru Alfa na Zelném trhu v Uherském Hradišti.

Soutěžní otázky pro tento týden:

1. Který národ již kolem roku 3000 před Kristem šlechtil vinnou révu a připravoval z ní víno? a) Číňané
b) Féničané
c) Sumerové
2. Řecká nymfa zdržela hovorem bohyni Héru, a ta nemohla přistihnout svého manžela na záletech. Héra ji potrestala tím, že nesměla promluvit jako první, ale mohla jen opakovat slova jiných. Určitě vám nebude dělat potíže uhodnout, jak se nymfa jmenovala? Svoje odpovědi zasílejte na adresu naší redakce nejpozději do čtvrtku tohoto týdne.Pejskování od A až do Z
Chování (charakter)
Ahoj pejskaři, haf, už máte vánoční dárečky? Že ne? To nevadí, odpočiňte si od přemýšlení, co komu koupit, a začtěte se do dnešního pejskování, haf.
Každý pejsek se chová jinak a má jiné vlastnosti, to je stejné jako u vás lidiček. Jeden je zkrátka hodný a druhý zlobivý. Někdy se stává, že roztomiloučký pejsek dokáže pozlobit každého, a velký, agresivně vypadající pes neublíží ani mouše. Nic ale není jen černé nebo bílé. Podívejme se blíže na vlastnosti pejsků:
Dominantní a sebejistý pes svou dominanci a nadřazenost dává takový pes najevo zastrašováním, upřeným pohledem bez strachu, vzpřímeným ocasem nebo také ceněním zubů a výhružným vrčením nebo štěkáním. Většinou se jedná o psa, fenka tak dominantní nebývá, i když výjimka potvrzuje pravidlo. Dominantní pes potřebuje pevnou ruku a dobrý výcvik, jinak se mu bude muset podřídit celá domácnost..
Submisivní a nejistý pes je opak dominantního, vyhýbá se kontaktu s˙lidmi, ocásek má stažený, když mu pán dává povel, strachy se přikrčuje k˙zemi a lehává si na záda, jestliže se k˙němu někdo přibližuje. Tento pejsek potřebuje dobrou a pomalou výchovu a je vhodné poradit se s˙odborníkem, aby tento pes po výcviku neměl ještě větší strach ze svého okolí.
Kompromis jak už jsem říkal, žádný pes není jen černý nebo bílý, kompromisní pes má v˙sobě tyto dvě povahy a v˙konkrétních případech je buď výrazně dominantní nebo výrazně submisivní. Výcvik by měl probíhat s˙ohledem na tyto situace.
Manipulativní pes je velmi chytrý a svého pána ovládá předstíráním bezmocnosti, podřízenosti nebo nemoci. Tento pes se vnucuje svému pánovi a dožaduje se tak pozornosti nebo odmítá potravu. Ve skutečnosti je tento pes dominantní, ale používá rafinované metody při prosazování své autority (to jsem prosím také já, ale paničce to neříkejte.)
Roztěkaný pes - takového psa zajímají více hry s˙ostatními psy nebo lidmi než povely jeho pána, proto je vhodné ho cvičit samotného, ne ve společnosti jiných psů, až výcvik dokonale zvládá, teprve ho pomalu zkoušet mezi pejsky na ulici.
Tak to byl jen stručný výčet chování a charakterů psů. Každé plemeno má své vrozené vlastnosti a každý z˙nás pejsků je jedinečný. Proto je třeba nejdříve chování svého psa poznat, naučit se rozeznávat co cítí , co si myslí a výcvik tomu přizpůsobit. Chování psa velmi ovlivňují zkušenosti z˙mládí, pohlaví a především původ. Týká se to hlavně psů z˙útulku, každý z˙nich si prožil svůj méně či více dramatický příběh a na jeho chování se to určitě projeví. Pokud se u vašeho psa objeví porucha˙chování, zkuste zjistit možnou příčinu dříve, než budete psa trvale trestat, a když si nebudete vědět rady, poraďte se s˙odborníkem.
Mějte se pejskovatě, haf, a utíkejte nakupovat dárečky, ať máte šťastnou ruku a dobré nápady! A nezapomeňte na své čtyřnohé miláčky!
Váš BritDiefenbachie - Dieffenbachia maculata - ideální pokojová rostlina
Vypěstujte si sami
Své jméno dostala diefenbachie podle vrchního zahradníka vídeňské botanické zahrady J. Dieffenbacha - můžeme říci jako uznání jeho záslužné práce. Pochází z tropické Střední a Jižní Ameriky, především z Brazílie a z dešťových pralesů Kolumbie. Tam znají asi 30 různých druhů.
Jako pokojová rostlina je téměř ideální - až na její jedovatou šťávu. Máte-li děti nebo domácí zvířata, měli byste se jí raději vzdát.
Když rostlinu seřezáváte, když vylamujete listy nebo s rostlinou děláte něco podobného, vezměte si pokud možno vždy rukavice. Na kůži šťáva způsobuje vyrážky. Přijde-li do styku s jazykem, ten neforemně opuchne. Diefenbachie může dosáhnout výšky přes jeden metr. Prodává se jako mladá rostlina vysoká asi 30 cm. Starší exempláře mají nepatrné květy, které by se však hned po výskytu měly uštípnout. Rostlina má totiž potom více síly vytvářet nové listy.
Světlé, nikoliv však slunné místo je dobré pro vývoj vzorů na listech. Ve stínu by kresba brzy vybledla. Rostlina potřebuje normální pokojovou teplotu - v zimě v žádném případě nižší než 16o C. Průvan a otevřená okna nesnáší, potřebuje však vysokou vlhkost vzduchu. V létě potřebuje mnoho vody, listy by se měly často vlhce utírat a rostlina rosit. Používejte měkkou vodu. Od dubna do září se jednou týdně přihnojuje. V zimě se méně zalévá.

A jak se rostlina množí?
Když diefenbachie vyroste, lze z ní udělat několik nových. Vyrazila-li rostlina do výše a má-li holý stonek, uřízněte špičku a postavte ji do vody, než vytvoří kořínky. Pak ji zasaďte jako novou rostlinu do dobré, výživné zeminy.
Také kmen je možno rozdělit na řízky. Každý kus však musí mít jedno "očko" (to jsou ona místa, ze kterých vyrůstají nové listy). Položte tyto kousky vodorovně do zeminy, očky vzhůru. Překryjte igelitovým sáčkem, čímž vytvoříte minipařeniště, a postarejte se o teplotu kolem 24OC. Asi po třech týdnech se vytvoří nové kořeny a ukáží se první výhonky.
Když starší rostlina odkvetla, vytváří se kolem kmínku často malé nové rostliny. Ty můžete vyjmout - ale musíte to udělat velmi opatrně - a zasadit je do samostatného květináče. Zpočátku jim dopřejte dost tepla. Rada závěrem - k odříznutí řízků vezměte zcela čistý, vyvařený nůž. Rostlina je totiž velmi citlivá vůči bakteriím.Debrujárské okénko

5. kolo soutěže "Věda hrou"
Dnes zveřejníme další informace o organizaci republikové soutěže Asociace malých debrujárů ČR "S debrujáry na Slovácko".
O organizaci svěřené republikové soutěže jsme již uvedli, že jejím pořadatelem je Okresní klub malých debrujárů při Středisku služeb školám, že to bude již 6. ročník a že finále se uskuteční o podzimních prázdninách 26. a 27. října letošního roku v Uherském Hradišti.
Je určena pro kluby malých debrujárů z celé ČR a tam taky budou soutěžící plnit úkoly od ledna do června tohoto roku. Cílem soutěže a doprovodných akcí je další popularizace debrujárského hnutí a bude opět platit: Nikdo neprohrává a přitom si hraje!
A dnes vám prozradíme, jakými úkoly startujeme lednové kolo půlroční soutěže.
1. Zašlete nám z vašeho místa působiště a sídelního okresního města pohlednice s jednoduchou veršovánkou vztahující se k republikové soutěži.
2. Navrhněte a zpracujte originální či méně známý debrujárský pokus, tak aby šel zveřejnit v naší okresní soutěži Věda hrou v týdeníku Dobrý den, Slovácko". Tomu jsou dány technické a organizační pokyny, které včetně úkolů celého pololetí jsme soutěžícím zveřejnili ve "Zvláštním vydání BEPPO". Myslíte si, že bychom úkol zvládli i my? Vyčkejte dalších informací!

5. soutěžní kolo: "Která nit se přetrhne"
Pomůcky: krabička od zápalek, písek, nit, lepicí páska. Postup: Krabičku zcela naplň pískem a přelep lepicí páskou, aby nedošlo k uvolnění. Nyní krabičku převažte nití jako dárkový balíček, nahoře i dole nechejte volné konce (asi 20 cm). Horní provázek krabičky přivažte pevně třeba ke klice dveří, dolní nechte volně viset. A pokus je připraven.
A nyní uchopte dolní nit a prudce jí trhněte směrem dolů. Pokus několikrát po úpravách nití opakujte!

Soutěžní otázka
a) Která nit se vždy přetrhla? Pokus se tento jev vysvětlit!
b) V jaké internetové soutěži získal OKMD Uh. Hradiště první místo?
Na vaše odpovědi čekáme do 22. 1. 2000 na známou adresu: OKDM při SSŠ, Na Morávce 1037, 686 01 Uh. Hradiště
Vojtěch Ondrušek
Za správné vyluštění soutěžních otázek ze druhého a třetího kola z vánočního čísla našeho týdeníku jsme vylosovali Jakuba Bočka ze ZŠ Bílovice a Zdenku Vymětalovou ze ZŠ Dolní Němčí. Oba si v naší redakci mohou vyzvednout pěknou knihu.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund