Číslo: 20
17.05.1999
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Test pro volnou chvíli
Salon Valentýn ženám
Dnes radí
Krimipovídka

Test pro volnou chvíli
Máte pevné nervy?
V současných podmínkách života se prý najde jenom nepatrné procento lidí s nervy v naprostém pořádku. Ona výjimka však potvrzuje pravidlo, že vždy objevíme nějakou maličkost, kvůli níž se přehnaně trápíme či na ni naopak reagujeme agresívně. Dnešním testem si můžete ověřit, jak na tom jste s psychickou kondicí. Na každou otázku odpovězte kladně nebo záporně a podle získaného počtu odpovědí ano máte opět dvě možnosti - buď si v duchu pogratulovat, nebo začít na sobě trochu pracovat.

1. Máte sklon k přecitlivělosti, ať už se projevuje úzkostí, podrážděností či ukřivděností?
2. Vyhýbáte se společenským setkáním?
3. Zabýváte se příliš svými nepříjemnými pocity?
4. Když se vám něco nepovede, ihned si najdete nějakou výmluvu?
5. Býváte často znepokojena tím, co si lidé o vás asi myslí?
6. Jste podezíravá až žárlivá?
7. Jen obtížně si získáváte a udržujete pořádek?
8. Cítíte se mnohdy nespokojená nebo dokonce duševně zdeptaná?
9. Domníváte se, že manželství je přežitek?
10. Ztrácíte často zájem o běžné události a býváte znechucena celým světem?
11. Dáváte najevo neústupnost jenom proto, abyste se lišila od ostatních?
12. Vyjadřujete se cynicky o spolupracovnících?
13. Přestala jste věřit svým schopnostem, připadáte si méněcenná?
14. Jste pedant na pořádek nebo si naopak libujete v nepořádku?
15. Věnujete nadměrnou pozornost oblékání a vůbec celkovému zevnějšku?
16. Dopouštíte se snadno omylů a někdy děláte věci, které pak pokládáte za pošetilé?
17. Bojíte se nákazy tak, že se jí snažíte vyvarovat až úzkostnou čistotností?
18. Špatně se soustředíte a svádíte to na chabou paměť?
19. Máte dojem, že musíte být při všem i za cenu, že špatné zprávy vás vyvedou z rovnováhy?
20. Stává se vám, že i po delším spánku se probouzíte unavená?

Součet 15 až 20 kladných odpovědí je známkou chatrného stavu vaší nervové soustavy. Tehdy nestačí zamyslet se nad sebou, změnit některé postoje k životu vám totiž pomůže pouze rada lékaře. Ten nejlépe určí, jakým způsobem by se dala vaše psychická kondice zlepšit.
Součet 7 až 14 kladných odpovědí signalizuje dobré duševní zdraví. Sem tam sice máte sklon nepřiměřeně reagovat na obtíže, avšak nejde o nic vážného, jste pouze vnímavější, zkrátka žena se všemi typickými vlastnostmi.
Součet 0 až 6 kladných odpovědí vypovídá o skutečně železných nervech a záviděníhodné vyrovnanosti. Patříte mezi ty šťastlivce, kteří se nijak zvlášť sebou nezaobírají. Ostatně ani k tomu nemají důvod, neboť jejich činorodost jim brání ztrácet čas malichernostmi. Obtíže berete jako součást života a jakýmsi šestým smyslem dokážete vystihnout, kdy je nutné ustoupit či naopak prosadit své.


Jste nedůvěřivá?
Přílišná důvěra k jiným lidem vede často k nemilým překvapením. Zrovna tak negativní mohou být následky přehnané důvěřivosti.

1. Kterému z televizních pořadů byste dala přednost?
a) Sci-fi 3
b) Život v přírodě 1
c) Dallas 4

2. Váš názor na vztah dětí a zvířat?
a) je psychologicky důležitý 2
b) nejsem proti 3
c) dítě by se mohlo nakazit 5

3. V životě každého člověka je údobí, které bychom mohli označit jako vrcholnou fázi.
a) právě ji mám za sebou 4
b) zřejmě na mě teprve čeká 2
c) zrovna ji prožívám 2

4. Dejme tomu, že byste měla zajistit zábavný program na podnikovém večírku. Počítala byste s hudbou?
a) ne 4
b) možná 2
c) ano 1

5. Představte si, že vedete podnik. Jeden ze zaměstnanců žádá o zálohu.
a) odmítla bych ho 5
b) k ojedinělým žádostem bych byla tolerantní 3
c) po náležitém zdůvodnění bych se rozhodla 3

Do 12 bodů: Někdy lidem až příliš věříte. Jste nenapravitelná optimistka, která přisuzuje všem spíše ty lepší úmysly a vlastnosti. Ke změně vás nepřiměje ani občasné zklamání, a tak přece jenom prožíváte mnohem více příjemného.
13 až 22 bodů: Důvěřujete přesně tak, abyste z toho neměla zbytečné problémy. Nepouštíte se do důvěrného rozhovoru s lidmi, které moc neznáte. Zachováváte si odstup, ale ani s ním to nepřeháníte. Váš postoj k přátelům je ovšem mnohem vřelejší.
Více bodů: Než někomu věnujete svou důvěru, důkladně si ho prověříte. Chcete tak na minimum potlačit riziko, že by vás někdo ošidil. Ovšem pozor! Přílišná nedůvěra brání ve vybudování přátelských vztahů.Salon Valentýn ženám
Co léto odhalí
V chladném počasí bývají většinou tyto partie skryty před zraky okolí. Jenom však začne trošku více hřát sluníčko, začneme nosit výstřihy nejenom v předním díle opblečení, ale i na zádech.
Aby výsledný efekt byl dokonalý, je zapotřebí, aby odhalená pokožka našeho těla byla v pořádku. Znamená to tedy věnovat určitý čas péči o ni. Péče začíná čištěním. Pomůckou velmi účinnou zvláště na čištění a masírování zad je masážní lifa, která může být zhotovená v jemnějším provedení z froté. Na intenzivnější masírování a čištění jsou pak vhodné různé kartáče z přírodních štětin s dlouhou rukojetí, s kterými si velmi pohodlně vyčistíme i méně dostupná místa našich zad.
Dalším krokem je důkladné vyhlazení nejlépe tělovým peelingem. Na závěr je nutno kůži ošetřit kvalitním tělovým mlékem či krémem. Je jisté, že po takové péči budou uvedené partie vypadat skvěle. Pokud jdeme někam do společnosti, a naše záda či dekolt nejsou zrovna v nejlepší kondici, je možné použít tělový krém s hedvábným leskem, který je letos velmi žádaný a vyrábí ho spousta renomovaných firem. V drogeriích a parfumeriích také naleznete speciální tělové korektory, kterými můžete skrýt případné kožní problémy.
Jak vidíte, je spousta způsobů, jak vypadat co nejlépe v šatech, které toho příliš neskrývají. Proto jděte s dnešní dobou a odhalte vše půvabné.Dnes radí
Květen na včelíně
Květen poskytuje včelám bohatou pastvu. Včelstva již překonala nejkritičtější část ročního vývojového cyklu, vstupují do období, které se vyznačuje rozkvětem mnoha velmi kvalitních zdrojů nektaru i pylu. Nejnápadnějšími jsou žluté lány řepky na velkých plochách. Na loukách a mezích, a v každém zapomenutém kousku travin září žluté květy pampelišek. V˙alejích a parcích rozkvétají kaštany. Také akátové porosty poskytují bohaté zdroje nektaru a pylu. Začalo období hlavní snůšky a příznivé snůškové zdroje podporují včelstva v˙rozvoji. V˙dobách hojnosti se a u včel plně rozvíjí i shromažďovací pud. Zvětšování plodového tělesa vyvolává souběžně i vyšší nároky na prostor v˙úle, aby měly včely kam ukládat zvyšující se zásoby medu a pylu. Denně se líhne velký počet včel nových včel a nedostatek prostoru může vyvolat rojovou náladu. Vytvoření rojové nálady ve včelstvu předcházíme.
Jednou z˙metod je rozšiřování prostoru. V˙úlech s˙omezeným prostorem převěšujeme plásty s˙ plodem z˙plodiště do medníku, u nástavkových úlů vkládáme další nástavky. Plodiště doplňujeme buď prázdnými plásty nebo raději rámky s mezistěnami (voskovými plásty s předlisovanými šestihrannými buňkami), poněvadž velké přínosy nektaru aktivizují včely k˙intenzivní stavbě, a byl by hřích nevyužít stavebního pudu k˙co největší obnově včelího díla .
Obměna díla je velmi důležitá hned z˙několika důvodů: nejdůležitějším z˙nich jsou zdravotní důvody. Včely se líhnou v˙buňkách opakovaně a po každé z nich zůstává v˙buňce povlak, tzv. košilka. Košilky způsobují tmavnutí plástů, buňku také zmenšují, čímž se líhnou menší, i méně odolné včely. Tmavé plásty bývají rovněž zdrojem infekcí a včelích nemocí, # obměnou díla získáváme vosk vytavením starých souší, # při řízené stavbě nestaví včely divočinu a různé můstky, které pak znesnadňují přístup do včel. - Vedle mezistěn vkládáme i stavební rámek. Je to rámek bez mezistěny, do kterého staví včelstva trubčí buňky. Zase to má několik důvodů. Nejvýznamnějším je, že včelstvo potřebuje trubce k˙svému rozmnožování. Trubci se líhnou z neoplozených vajíček, a protože jsou větší, pro jejich výchovu staví včely i větší buňky, běžně mluvíme o trubčině. Z˙oplozených vajíček se líhnou dělnice.
Čím se matka řídí a orientuje při kladení oplozených a neoplozených vajíček do dělničích a trubčích buněk je záhadou. Ustane-li stavba na stavebním rámku, ustala snůška nebo včelstvo propadlo rojové náladě. - Z˙počátku trubčinu ze stavebního rámku vyřezáváme. Je to účinné biologické opatření proti varoáze. Trubčí larvy mají delší vývojový cyklus, proto samička roztoče tyto buňky pro nakladení vajíček upřednostňuje. Pokud trubčí zavíčkovaný plod včas vyřežeme, zavíčkované trubčí buňky se stávají pro roztoče pastí, neboť jejich likvidací ničíme i roztoče. Vyřezávání trubčího plodu je trochu proti přírodě, včelstvům však daleko méně škodí než varoáza. Odstraníme-li zavíčkovaný trubčí plod včas, počet roztočů v˙úle výrazně snížíme ještě před jejich razantním rozmnožením, které nastává v červnu .
V˙květnu se začíná včelařovi vracet celoroční námaha vložená do práce se včelkami. V druhé dekádě již nastává čas medobraní. - Mezi včelaři je všeobecně známo, že jedním z˙faktorů, který velkým podílem omezuje rojení, je mít ve včelstvech mladé matky. Dají se běžně koupit v uznaných chovech (jsou doručovány poštou), ale zkušenější včelaři si je chovají sami. Právě stav vývojového cyklu včelstev v˙květnu, kdy lze snadněji vyvolat u chovného včelstva rojovou náladu, dovoluje chov matek zahájit. A protože zejména při dobrých výsledcích přináší chov matek včelaři to nejlepší uspokojení, je chov matek často nazýván poezií včelařství. Shrneme-li pak všechny souvislosti a krásy tohoto jarního měsíce, je květen mezi včelaři zcela oprávněně považován za nejkrásnější měsíc včelařského roku.
František NešporKrimipovídka
Střílení v lese
Architekt Robert Krol se opatrně prodíral houštím. Byl to horlivý lovec a miloval klid a samotu ranních hodin v lese. Zastavil se a naslouchal. Náhle těsně vedle jeho hlavy prolétla kulka. Moment, opatrně!! zvolal směrem, odkud zazněl výstřel, ale ani nedořekl A druhá kulka se zaryla do stromu vedle něho. Hrome, to střílí někdo na mě, pomyslel si Krol, někdo mě považuje za divočáka, musím dát o sobě vědět! Zmáčkl spoušť své pušky, aby dal varovný výstřel. Trhl sebou, když se ozval tlumený výkřik. Následovalo zapraskání větví a zvuk temného pádu.
Haló, vylezte ven! zvolal Krol do houští, ale nic se nepohnulo. Krolovo srdce začalo zběsile bušit. Lovec se rozběhl ke křoví, odkud zvuky zazněly. Když rozhrnul větve, zastavil se mu málm dech. Před ním ležel na zemi bez hnutí neznámý muž. Zasáhl ho zřejmě varovný výstřel.
Krol se k nehybné postavě sklonil. Muž byl mrtvý. Po celém těle mu vyrazil studený pot. Krol se opřel o kmen nejbližšího stropmu a snažil se uklidnit. Říkal si, že přece nemá žádný důvod k tomu, aby cítil vinu. Kdyby nevystřelil, byl by možná mrtvý on. Musí vyrozumět policii. Ale budou mu věřit, že jde o nehodu? Vždyť tě přece nikdo neviděl, projelo mu náhle hlavou. Ani si neuvědomil, že začíná utíkat. Teprve když zahlédl svou loveckou chatu, zmírnil trochu tempo. Uvnitř vypil na uklidněnou tři kalíšky hořké. Pak už se cítil líp a mohl začít chladnokrevně uvažovat. Pohlédl na hodinky. Touhle dobou už bývalo v lese plno lovců. Určitě mrtvého najdou. Musí mít jistotu.
Krol nabil zbraň a přehodil si ji přes rameno. Opatrně a hlavně potichu se přikradl k malé pasece, poblíž které mrtvý muž ležel. Mezerou v křoví rozpoznal dva lovce. Jeden z nich držel v ruce náprsní tašku. Je to nějaký Aleš Máler, četl. Druhý lovec pokrčil rameny: Neznám. Nikdy jsem o něm neslyšel. Ale musíme hned přivolat policii.
Nezpozorován zůstal Robert Krol ještě chvíli ve svém úkrytu, a teprve když oba muži zmizeli, vydal se zpátky k chatě.
Aleš.... Aleš Máler... Tak tenhle člověk na něho úmyslně střílel. Chtěl ho prostě oddělat. Určitě mu manželka Barbora řekla, kde ho najde. Popadla ho žárlivost. Teď mu už bylo všechno jasné. Protože poslední dobou dvakrát přistihl svou ženu, jak do telefonu říká: Aleš? Aleš!
Tenhle Aleš byl určitě její milenec a oba se domluvili, že nepohodlného manžela odstraní. Naštěstí to ale dopadlo docela jinak. On žije, zatímco ten druhý...
Zdálo se, že Barbora je překvapená, když se Robert objevil doma tak brzy odpoledne. Myslela jsem, žes odjel na pár dnů, řekla udiveně, když ho políbila na tvář. Velice chladně, jak se mu zdálo.
Přešla mě chuť, zabručel architekt a cítil, jak mu hrdlem stoupá podivná pachuť, když na ženu pohlédl. Byl Aleš skutečně její milenec, nebo ho použila jako vražedný nástroj?
Barbora poodešla ke kuchyni: Tak to budu muset rychle připravit něco k jídlu.
Krol na ni nedůvěřivě pohlédl a pak se odebral do svého pokoje, aby se převlékl. Když se vrátil do kuchyně, zastihl manželku, jak drží v ruce nůž. Dal by sis studený rosbíf?zeptala se. Krol přikývl, ale nevědomky o krok ustoupil. Pohled na ostrý nůž v manželčině ruce ho trochu vyděsil. Uvědomil si, že se jí začíná trochu bát.
Na lovu jsem se seznámil s nějakým člověkem, jmenuje se Máler, řekl a pečlivě pozoroval výraz Barbořiny tváře, Aleš Máler, dodal.
Ano? A měla bych ho odněkud znát? zeptala se Barbora.
Krolovi stoupla do hlavy krev. Přinutil se ke klidu. A tenhle Aleš Máler přišel při lovu o život, řekl.
Hrůza, že se to musí stát každou sezonu! To si vy, mužští, nemůžete dát trochu pozor při tom vašem střílení? prohodila klidným hlasem a začala krájet chléb.
Vždyť to je, jak koukám, docela nebezpečný sport, ty vaše hony. Jednoho dne bych se docela dobře mohla stát vdovou, pronesla s úsměvem na rtech a v ruce stále držela nůž. Krol od něho nemohl odtrhnout oči.
To by se ti docela dobře hodilo, viď? Byla bys pak úplně volná! vykřikl Krol podrážděně.
Co to má znamenat? optala se Barbora chladně.
Robert Krol se přestal ovládat: Nehraj tu na mě divadýlko. Já vím své. Tvůj Aleš zklamal. Zklamal na celé čáře, vykřikl hystericky.
Barbora k němu přistoupila. Nůž měla skloněný ke své hrudi. Roberte, řekla přísně a v očích se jí zablýsklo.
Krol zpanikařil. Začal se bát, myslel, že mu jde o život. Bleskurychle uchopil Barbořinu ruku s nožem a vší silou jej vrazil do jejího těla. Žena vykřikla, zapotácela se, upadla a udeřila se hlavou o podlahu.
Tento zvuk Krola trochu vzpamatoval. Poklekl k Barboře, ale zjistil, že je mrtvá. Oči měla strnule dokořán, z koutku úst jí vytékal pramínek krve.
Vtom zazvonil telefon. Krol nazlobeně zvedl sluchátko: Ano, prosím...?
Sympatický hlas mu do ucha řekl: Měl jste říct Aleš, Aleš? Škoda, co se dá dělat.
Krolovi přeskakoval hlas, když říkal: Aleš? Jaký Aleš? Coje to za vtipy? Kdo volá?
Vy jste pan Krol?
Ano, ale co má být? Jaký Aleš?
Já jsem Karel Vítek, vedoucí propagace nové firmy na čistící prostředky . Koukám, že vás vaše žena neinformovala. Mohl bych s ní mluvit?
Co to blábolíte? Moje žena momentálně nemůže, koktal Krol.
Vaše žena totiž vyhrála první cenu v naší soutěži. A kdybyste se i vy ohlásil slovem Aleš, mohl jste navíc získat zvláštní prémii. Ale je vaše žena doma, viďte?
Ano, je, vydechl Krol a vzpoměl si na mrtvé tělo na podlaze.
Tak jí řekněte, že k ní jedem. Chceme jí slavnostně předat výhru - spoustu pracích prášků, aby jí vydržely na celý rok, a taky novou automatickou pračku. Dovolili jsme si pozvat i zástupce tisku, aby udělali pár fotografií. Budou u vás každou chvíli...
-ová-www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund