Číslo: 22
01.06.1998
Článků: 63

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Matematická soutěž pro základní školy
V. Dětský folklorní festival Kunovské léto
Prevence školy
Další problém pod koberec?
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Matematická soutěž pro základní školy
Při hodu třemi hracími kostkami padl součet 13. Na zelené kostce padlo dvakrát více než na červené a na modré kostce o dvě méně než na zelené. Kolik padlo na červené, kolik na zelené a kolik na modré kostce?
Takovou a další zajímavé úlohy z matematiky muselo řešit celkem 72 žáků 7. ročníku z 29 základních škol a gymnázií okresu. Jako úspěšní řešitelé školních kol spolu se 72 žáky 6. tříd se sešli na Základní škole ve Starém Městě na matematické soutěži Pythagoriáda. Na vyřešení 15 úloh měli 60 minut čistého času, za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. V nemalé konkurenci mezi žáky 6. ročníku 1. místo obsadil Aleš Holub z Gymnázia Uherské Hradiště, na druhém a třetím místě se umístili se stejným počtem bodů Martin Čech a Alena Miklová z Gymnázia v Uherském Brodě. V 7. ročníku byli nejlepší Kamil Bednařík z Gymnázia v Uherském Hradišti, Miroslava Strmisková ze ZŠ Unesco UH, Jaromír Vyhlídal ze ZŠ Východ - všichni získali stejný počet bodů.
Okresní kolo Pythagoriády každoročně organizuje sekce matematiky při SSŠ v UH, již několik let probíhal na ZŠ ve Starém Městě. Zájem o soutěž je mezi žáky mimořádný - do okresního kola postoupili pouze úspěšní řešitelé kol školních, školu mohlo reprezentovat nejvýše pět žáků v každé kategorii.
Spolu se žáky i učiteli se těšíme na setkání v příštím školním roce při dalších matematických soutěžích.
Za sekci matematiky V. PláškováV. Dětský folklorní festival Kunovské léto
Ve čtvrtek 4. června začíná v Kunovicích slavnostním průvodem souborů a zahraničních hostů v 16.00 hodin Kunovské léto. V 17.00 hodin bude pokračovat vystoupením na Masarykově nám. v Uh. Hradišti. V pátek v 11.00 hodin proběhne vystoupení v zámeckém parku v Buchlovicích a v 18.00 hodin se uskuteční sportovní zápolení v uherskohradišťském krytém bazénu.
Sobotní program je následující: 10.00 - soutěž verbířů, 13.00 - přijetí zástupců souborů a hostů starostou města na radnici v Kunovicích. V 16.00 - soutěžní pořad Hřej, sluníčko, hřej, 18.00 - večerní muzicírování a ve 22.00 hodin ohňostroj. Nedělní den začíná v 08.00 koncertem v místním chrámu, v 10.00 hodin proběhne soutěž zpěváčků. Od 13.30 hodin slavnostní průvod s krátkým vystoupením před Městským úřadem v Kunovicích. V 15.00 hodin je na programu hlavní pořad festivalu Svět patří nám. Festival bude ukončen v 17.00 hodin vyhlášením výsledků všech soutěží.Prevence školy
Na SSO škole v Kunovicích se uskutečnila osvětová akce z oblasti výchovného poradenství, určená studentům třetích ročníků. Odborníci z poradenských institucí jim přiblížili zajímavou formou poslání těchto institucí ve společnosti a svoji činnost dokumentovali řadou příkladů ze své praxe. PhDr. Valenta z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se zaměřil na téma Úskalí výběru partnera a partnerského soužití. Ohrožení HIV bylo námětem přenášky MUDr. Obdržálkové z Poradny AIDS, která působí v rámci OHES Uh. Hradiště. Protidrogová prevence a činnost Poradny pro uživatele drog při SVP HELP v Uh. Hradišti byl třetí tématický celek, přednesený Mgr. Pilařovou, ředitelkou tohoto centra. Uvedená témata zapadají do preventivního programu školy pro školní rok 1997/1998, jehož realizace má za cíl vychovávat studenty ke zdravému životnímu stylu.
PhDr. Milan Brázda, garant a koordinátor programuDalší problém pod koberec?
Že anarchistická demonstrace v centru Prahy (v sobotu 16. 5. 1998) byla od listopadu 1989 nejmasovější akcí podobného druhu, je zcela zákonité a logické. Celá naše společnost na tom totiž od zmíněného data rovněž dosud tak špatně nebyla. Při pokračujícím trendu naší politiky a potažmo ekonomiky bude obdobných akcí přibývat a přibývat bude i počet demonstrujících. A právě tento fakt vede mnohé naše představitele k projevům chvály a spokojenosti s bezhlavým zákrokem policie proti demonstrujícím a ke snaze proklamativně potrestat iniciátory a aktéry sobotního pochodu, jenž se nakonec zvrhl v prachobyčejné výtržnictví a vandalství.
V prvé řadě je nutno připomenout, co že bylo původním záměrem pořadatelů, neboť následná mediální kampaň má (z různých důvodů) za cíl onen záměr zatlačit do pozadí a celou akci prezentovat jen jako rabování, násilí a rozbíjení všeho kolem sebe hrstkou pomatených, zfanatizovaných a zfetovaných darebáků, kteří roupama nevědí, co dělat! Demonstrace chtěla především poukázat na nebezpečí všeobecné globalizace neprůhlednými nadnárodními společnostmi, na bezhlavé drancování přírodních zdrojů a ničení životního prostředí, na zhoubný životní styl plný kariérismu, konzumu, honby za penězi, hamburgerů, smažených hranolků a Coca-Coly, akčních filmů a stupidních televizních seriálů. Chtěla varovat před lidskou krátkozrakostí a tupostí a tím, že celá lidská populace se řítí do obrovského maléru, totiž sebezáhuby! To vše jsou věci nanejvýš závažné, před kterými, bohužel, společnost zavírá oči.
A zvlášť nebezpečné je, že političtí představitelé a všelijací bossové v pozadí (což se mnohdy kumuluje v jedné osobě) z tohoto stavu těží a nemají tedy zájem věci jakkoli řešit! Právě na toto chtěla jistě většina demonstrujících upozornit a pohnutky, které je k tomu vedly, jsou hodné ocenění a obdivu. My, kteří k tomu všemu mlčíme, nemáme právo je za to kritizovat, a naopak bychom se měli nad sebou zamyslet a tiše zastydět!
Že pražský pochod vyústil v několik rozbitých výloh (mimochodem výloh především firmy McDonald, na kterou mají anarchisti spadeno již dávno, což naše policie jistě dobře ví), ve výtržnictví a škody i na jiných věcech, je kapitolou druhou (ostatně mezi manifestující se jistě zamíchali i lidé, kteří se záměry organizátorů mají pramálo společného). Od toho je právě policie, aby podobným excesům zabránila. Ta však, namísto toho, se začala pět minut po dvanácté chovat hystericky, mnozí neurotičtí policisté (jistě absolventi náročných psychotestů při přijímacích řízeních) začali kolem sebe kopat a mlátit hlava nehlava, až to odnesla řada lidí zcela nevinných. Opět zákrok v mnohém podobný zákrokům bývalé Veřejné bezpečnosti, navíc zákrok, který sklidil uznání a obdiv nejen mnohých představitelů naší demokratické společnosti, ale vlivem mohutné kampaně a neznalosti všech okolností i obdiv zřejmě většiny spoluobčanů!
Zarážející je i uvalení vazby na (k dnešnímu dni) devět osob, bereme-li v úvahu, že nepřeberná řada celospolečensky nebezpečných zločinců a mafiánů je vyslýchána na svobodě. Vlk spravedlivého všelidového hněvu se nažral a koza celospolečnského ekonomického a kulturního úpadku zůstává celá. Na sobotní akci byla výrazná i politická příchuť. V atmosféře, kdy erár nemá takřka na nic a kdy vedle nás spokojeně vegetuje a mnohdy defiluje nekonečná řada všelijakých Kožených, Stehlíků, Kočárníků, Dlouhých či Dybů, jiskérka nespokojenosti a revolty hrozící přerůst v ničivý požár doutná neustále. Bylo-li již koncem roku 1988 všem přemýšlivým lidem jasno, že onen prohnilý a zdevastovaný komunisticko - estébácký režim nebude mít dlouhého trvání, není dnes tak úplně vyloučeno, že se na ni zhruba 75% přívlastků vyjmenovaných v úvodu této věty hodí rovněž!). Ale aby nedošlo k omylu: budoucí narůžovělá vláda sociální demokracie bude jen stěží receptem na neutěšený společenský vývoj!
Zajímavé bude rovněž sledovat, zda prezident Václav Havel některým odsouzeným (kterých bude nepochybně několik desítek, neboť horlivost policie a justice v tomto případě, na rozdíl od běžné praxe, bude jistě enormní) udělí milost. Argumentoval-li prezident při posledním udílení milosti v novoborské kauze tím, že omilostněným jistě není lhostejný vývoj a stav naší společnosti, troufnu si tvrdit, že většině zadržených leží celospolečenský a potažmo celosvětový vývoj na srdci mnohem více než fackujícím bratrům Tancošům!
Jsem dalek toho, abych omlouval vandalství a výtržnictví jakéhokoliv člověka - každý, kdo porušuje zákon, má být stíhán a potrestán. Chci však upozornit na původní záměry organizátorů, záměry, které se mnozí snaží odsunout do pozadí, aby o nich veřejnost zbytečně nediskutovala či dokonce nepřemýšlela! A chci rovněž poukázat na některé okolnosti a aspekty celé této politováníhodné události. Naše společnost je vskutku churavá a lidstvo při zachování stávajícího trendu nemá věru před sebou valných vyhlídek. Kdo na toto poukazuje a v tomto duchu pozvedne proti špatnostem a opravdovému zlu svůj hlas, zaslouží uznání a alespoň tichý obdiv.
UKPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Vloupání do chaty
V době od 3. do 22. 5. se vloupal neznámý pachatel do rekreační chaty v katastru obce Buchlovice majitele z Nového Jičína, ve které po určitou dobu přebýval a konzumoval zde potraviny. Po té z chalupy odcizil motocykl značky ČZ 175 a dřevěný trakač, čímž majiteli způsobil celkovou škodu ve výši 11 000,-Kč.

Vloupání do kapličky
V době od 20. do 21. 5. odcizil neznámý pachatel v obci Zlámanec z církevní kapličky 2 kusy kříže s Kristem, jeden mosazný a jeden dřevěný, 6 kusů svícnů železných, obraz a sochu panny Marie s dítětem. Způsobená škoda Arcidiecézi Olomouc činí 20.000 Kč. Věc šetří Obvodní oddělení Policie ČR Uh. Hradiště pro tresný čin krádeže.

Krádež mycího zařízení
V době od 8. do 11. 5. odcizil neznámý pachatel ze dvora firmy Agro GP Strání mycí tlakové zařízení v hodnotě 42.000 Kč. Věc šetří Oddělení pohraniční Policie ČR Strání pro tresný čin krádeže.

Vloupání do sklepa
V době od 20. do 21. 5. se vloupal neznámý pachatel ve Starém Městě do sklepa domu na ulici Alšova, odkud odcizil dvě horská jízdní kola a součástky, čímž způsobil majitelce škodu ve výši 26.000 Kč.

Vloupání do bufetu
V noční době dne 24. 5. se vloupal neznámý pachatel do uvedeného bufetu v Uh. Brodě, odkud odcizil cigarety různých značek v celkové hodnotě 3.801 Kč. Poškozením způsobil škodu asi za 3.600 Kč. Celková škoda tedy činí 7.800 Kč.

Krádež osobního vozidla
V době od 22. do 23. 5. odcizil neznámý pachatel v Uh. Ostrohu osobní vozidlo značky Škoda PICK-UP, bílozelené barvy s fialovými nápisy FIALA, z objektu TJ Lokomotiva Uh. Ostroh. Způsobená škoda je 180.000 Kč.

Výtržnictví mladistvých
Dne 24. 4. 1998 v nočních hodinách se dopustili tresného činu výtržnictví u baru Krab v Uherském Hradišti 24 letý pachatel z Jarošova a 21 letý pachatel z Kněžpole tím, že se vzájemně napadli za přítomnosti dalších osob.

Vloupání do školy
Od 26. do 27. 5. 1998 v nočních hodinách vnikl neznámý pachatel špatně zajištěným okýnkem do dívčích záchodů základní školy v Tupesích, poškodil 5 ks dveří od kanceláří, 2 ks přenosných trezorků a odcizil finanční hotovost 2.415 Kč. Celkem způsobil škodu ve výši 17.415 Kč.

Krádež plechů
Dne 20. 4. 37 letý pachatel z Velehradu demontoval hliníkovou střechu bývalého velkokapacitního kravína v Záhorovicích a plechy odvezl neznámo kam. Zemědělskému družstvu Záhorovice způsobil celkem škodu ve výši 79.680 Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund