Číslo: 29
20.07.1998
Článků: 65

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zavítejte na Lešnou za miláčkem protinožců
V chmelu - pytel trhnul oponou a vysypal na prkna další Oskary
Zoo Lešná očekává dvousettísícího návštěvníka
Žirafy do ZOO Lešná
Malí včelaři soutěžili v Nasavrkách
Opravdu (ne)žijeme v Absurdistánu?!
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Zavítejte na Lešnou za miláčkem protinožců
Kookaburra - zajímavý pták australských vod. Nenápadným, ale velmi zajímavým ptákem, kterého od letošního roku můžete spatřit v ZOO Lešná, je ledňák obrovský. V Austrálii, kde je jeho domovina, patří k nejpopulárnějším představitelům místní fauny a pro svou smírnou oblibu se stal jedním z národních symbolů země. Kookaburra, jak je ledňák také nazýván, je velký asi jako vrána, má mohutný zobák a velkou hlavu s hnědou odstávající chocholkou. Hřbet a křídla jsou hnědá, hnědý ocas, který má příčné černé proužky s bílým koncovým lemem. Spodní strana těla, krk i hlava jsou matně plavé, přes oko se táhne proužek. V přírodě se ledňák obrovský vyskytuje jen v jihovýchodní Austrálii a i když dává přednost vodnatým oblastem, u vody žít nemusí a spokojí se s jakoukoliv krajinou se stromy a keři, mezi nimiž loví masitou potravu. Zajímavé je, že na rozdíl od našeho ledňáčka neloví ryby, ale dává přednost hmyzu a drobným obratlovcům.
Nejraději ze všeho však napadá hady, které udolá silnými ranami zobákem, a pak je za hlasitého chechotu trhá a nosí mláďatům. Ta bývají zpravidla tři až čtyři, rodí se v srpnu nebo září a ledňák je ukrývá v dutinách stromů, kam jim nosí potravu. V případě ohrožení dokáže kookaburra svá mláďata udatně hájit. Ledňák obrovský je pták nesmírně zvědavý a zábavný. Člověka se vůbec nebojí a naopak ho z malé vzdálenosti zvědavě pozoruje. O tom jsme se přesvědčili i v ZOO Zlín Lešná, kde jako jediný představitel nově dovezených ptáků nejevil po umístění do nové expozice žádnou bázeň, ale na místo toho zblízka a s velikým zájmem sledoval počínání svých ošetřovatelů. Australané si kookaburru zamilovali pro jeho příchylnost, neubližují mu a často ho chovají doma pro potěšení a obveselení. Ledňák brzy zkrotne a přilne k člověku tak, že jej při každém setkání radostně vítá a doprovází ho na každém kroku.
Lešná je teprve třetí zoologickou zahradou v České republice, kde můžete kookaburru spatřit na vlastní oči. Dvě samičky ledňáka obrovského, které Lešná získala ze ZOO v Basileji, jsou v oborní voliéře ve společnosti volavek stříbřitých a budete-li mít štěstí, uslyšíte i jejich pronikavý, chechtavý hlas, který je pro národního ptáka Austrálie tolik charakteristický a jenž je pro mnohé obyvatele tohoto kontinentu denním budíčkem...V chmelu - pytel trhnul oponou a vysypal na prkna další Oskary
V Uh. Hradišti vznikla nová tradice v předávání cen pro amatérské divadelní umělkyně, umělce a divadelní představení. Na konci června se za přítomnosti nominovaných osob (anketní lístky byly před tím k mání v klubu Mír, na Krabovi a v Café Latina) rozdávaly hrnky - Oskarové v modifikované podobě pod názvem Šlováčký Oščaříček. Večerem provázeli kabaretiéři Petr Hoffmann (autor oné modifikace) a Toník Plaček, jinak také básník. Vzhledem k tomu, že amatérští divadelníci vnášejí do svých představení intenzívní autorskou invenci, nebylo divu, že tento večer zazněly také jeho verše:

	Slovesong (o lásce k mateřštině)

	Chci obýbat i její neohebné tvary
	z těch mateřských prsů mít dva noční bary
	šeptat jí nepodstatná jména
	jak to má ráda každá žena
	nazývat budu krutoslovci
	ty, kdo z ní chtějí dělat ovci
	jen ať se diví velice
	že chci místo částic celčice
	já nemám ani trochu strach
	šátrat jí po rozpojkách, záložkách
	však moc bych chtěl na každý pád
	neznásilňovat milovat.
Recitoval, kdo chtěl. Také například kytarový mág Fríza svou bezprostřední báseň Ó chlebe:

		.......
	chtěl bych práci na soustruhu
	nechci nikdy poznat nudu
	to je teda nadělení
	když je soustruh obsazený
	mohl bych být indiánem
	byl bych svého času pánem
	práce s lukem není jistá
	jelikož jsem pacifista
	ó jak jsi chlebe, jak jsi drahý.....
Hrála folková kapela, zhlédli jsme celé představení Apolonius a Silla, několik skečů Facky a poznali majitele prvních Oščaříčků: za ženskou roli ho získala Kamila Kopecká, za mužskou Dušan Pernický, který mimo jiné děkoval plaveckému bazénu, nejlepším představením byla vyhlášená inscenace Základní umělecké školy Marie Sabina, experimentálně byl vyhlášen vítěz kategorie osvětlovač, ale cenu pro Krále Miroslava zapomněli v Lidušce.
A když už jsme v tom Chmelu - Kamila měla na sobě celkem vkusné tričko, Dušan své oblíbené slipy a režisérka Hana Nemravová svatební šaty. Pilo se, co bylo, hlavně pivo. Švédský stůl sestával z různých chlebů na sto způsobů (topinkovaný, hnětený, solený...) a čerstvé vody. Ze známějších osob byl přítomen dodavatel kávy Dustin Hoffman, hlasitý Pipin a nenápadná ředitelka Střediska kulturních služeb z Ústí nad Orlicí Dana Chládková.
Stanislav Halin PavlovskýZoo Lešná očekává dvousettísícího návštěvníka
Od začátku roku prošlo branami zlínské ZOO už více než 160 tisíc návštěvníků, z nichž téměř třetina zavítala na Lešnou právě v uplynulém měsíci. Zvýšený zájem veřejnosti na prahu prázdninového období naznačuje, že v případě příznivého počasí může zlínská zoologická zahrada přívítat svého jubilejního dvousettisícího návštěvníka už ve druhé polovině července, tedy podstatně dříve než v loňském roce. Pro jubilanta jsou i tentokrát připraveny tradiční upomínkové předměty a permanentní vstupenka do ZOO Zlín.
Vypravte se brzy na Lešnou. Možná se štěstí usměje na Vás...Žirafy do ZOO Lešná
ZOO Lešná ve spolupráci s Úřadem města Zlína připravuje otevření nového pavilonu afrických kopytníků, který bude jednou z dominant zlínské zoologické zahrady. Mezi zvířaty, která v něm najdou svůj nový domov, by měly být také žifafy, jež budou mít na Lešné svou premiéru.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi vyhledávaná, ale nesmírně drahá zvířata a možnosti ZOO jsou omezené, rozhodla se zlínská zoologická zahrada oslovit podnikatele, organizace i širokou veřejnost a požádat je o pomoc při shromažďování prostředků potřebných k nákupu těchto typických představitelů africké přírody. Už má Lešná přislíbenu jednu žirafu z Holandska, kterou dostane darem v rámci záchovných programů, a další dvě může získat ze Safari ve Dvoře Králové, což je ovšem podmíněno platbou jednoho milionu korun, odpovídající ceně těchto dvou zvířat.
Můžete pomoci, zašlete-li jakoukoliv finanční částku na konto ZOO Zlín - Lešná do Komerční banky ve Zlíně, číslo účtu 1833 - 661/0100. Na účtu je zřízen podúčet přímo pro žirafy a proto nezapomeňte udat variabilní symbol 916 090. Nemáte-li konto, můžete dar poslat složenkou na adresu ZOO a zámek Zlín - Lešná, 763 14 Zlín 12.Malí včelaři soutěžili v Nasavrkách

Maruška Kadlčíková získala v soutěži 3. místo. - Foto:JaK
Nastal červen letošního roku, stejně tak teplý, vlahý a plný prázdninového očekávání, tak jako roky předchozí. A opět se v tomto nádherném čase, po dvou letech, ve dnech od 26. 6. do 28. 6. konala vrcholná celostátní soutěž Zlatá včela v srdci českého včelařského kraje v Nasavrkách, které se nachází asi 20 kilometrů od Pardubic. Na počátku samotné soutěže bylo zapojeno více jak 220 dětí z České republiky. Postupně bylo vybráno něco přes 20 nejlepších a ti byli pozváni k samotné soutěži před porotou složenou z našich nejlepších odborníků včelařství.
Přijely děti z včelařských kroužků z celé České republiky, i tři děti z včelařského kroužku z Uherského Brodu spolu se svým panem učitelem Františkem Hodickým. Tomu ač se blíží devadesátka, je stále duchem natolik mlád, že dokáže předávat své nemalé znalosti s velkou láskou již po několik generací - od r. 1954, kdy byl v Uherském Brodě včelařský kroužek založen. Nastal okamžik, na který se děti po dvě léta připravovaly, aby předvedly své znalosti v několika disciplínách. Soutěžily v poznávání rostlin, mikroskopování, byly zkoušeny i z praktických dovedností i vysoce odborných znalostí. Obstály velmi dobře. Jako druhý se v soutěži umístil osmák Vít Kadlčík, jako třetí jeho sestra šesťačka Maruška a rovněž na pěkném šestém místě skončil její spolužák Martin Srník.
Co dodat na závěr? Co to vlastně je za zálibu, která dokáže člověka získat naplno, propadnou tomu kouzlu, kterému se říká včelařství? A tomu malinkému tvorečku, tolik pracovitému a bzučícímu, v jehož blízkosti člověk nalézá, dalo by se říct, i tajemství životní síly a ten, kdo chápe život včeliček, chápe i smysl bytí.
Přejme dětem i jejich panu učiteli ještě hodně radosti v jejich tolik užitečnému koníčku.
Jarmila KadlčíkováOpravdu (ne)žijeme v Absurdistánu?!
Vzhledem k současnému politickému vývoji (dá-li se ten momentální modrorůžový cirkus vůbec vývojem nazvat) obyčejnému smrtelníkovi nezbývá nic jiného než věřit, že do listopadových komunálních voleb většina voličstva zmoudří a bude hlasovat prozřetelněji než minulý měsíc!
Přesně pojmenovat a analyzovat situaci, ke které v naší vrcholové politice došlo, ve stručnosti nelze. A obávám se, že rovněž ani nelze o ní psát (či mluvit), aniž by se přitom člověk nedopustil ostřejších výrazů. Ať tak či onak, nastává čas k tomu, aby ta moudřejší část obyvatel odhodila zbytečné servítky, ohledy a strach, aby pojmenovala věci pravými jmény a aby se za dobré myšlenky, nápady a činy zasazovala, a to zcela kategoricky a vehementně! Pokud se i toto bude dít, naděje, že naše země se přiblíží tomu, co by aspoň trochu připomínalo demokratickou a prosperující společnost, bude v následujících čtyřech letech i tak pramalá. Ale bude to naděje a ta, jak se říká, umírá poslední (nebo alespoň předposlední).
Už samotný fakt, že z hlediska lingvistického je termín opoziční smlouva prachobyčejným idiotismem (něco jako bílá čerň nebo kladný zápor), cosi signalizuje. Pakt ČSSD a ODS je rafinovanou (ale ve svém důsledku docela průhlednou) komedií s většinou národa. Řekl bych, že od 17. listopadu 1989 je to největší divadlo, jaké bylo s obyvatelstvem této středoevropské země sehráno. Obě zmíněné politické strany o povolební spolupráci nepochybně jednaly už dříve, dost možná, že tato skutečnost i vedla k vyvolání mimořádných parlamentních voleb! Vše tomu nasvědčuje a (jak laskavý občan v následujících dnech, týdnech a měsících uzří) nasvědčovat ještě bude. Vyhrocení předvolební atmosféry hysterickými výkřiky o mobilizaci a cestě buďto doleva, nebo s Klausem, mělo nepochybně rozdělit voličstvo na dva extrémní tábory, totiž ČSSD a ODS, s cílem vyšachovat ostatní politické subjekty a přihrát nejvíce hlasů právě těmto stranám.
Neslučitelnost zmíněných stran, jejich programů a vizí byla jen zdánlivá. O tom nás teď všechny záhy přesvědčí. Laskavý volič zjistí, že bude i s Klausem i doleva, a dost možná někam jinam ..., ale to raději nenapíšu.
Tato země je ve slepé uličce, ne nepodobné svou bezvýchodností vývoji z let 1938, 1948 a 1968 (že by přece jen zatracená osmička?!). Lidé se nebudou stačit divit, neboť k jejich mínění už nikdo (rozuměj: parlament a vláda) nebude muset přihlížet, poněvadž 137 křesel v poslanecké sněmovně je počet bezpečně přesahující třípětinovou většinu! Konglomerát ČSSD a ODS je paktem, který si bude schopen prosadit cokoli a který je výhodný pro obě strany (i když pochybuji o tom, že lze de facto hovořit o stranách dvou!). Že oběma stranám rozhodně nepůjde o ekonomiku, společnost a potažmo občana, potvrzuje fakt, že v oné opoziční smlouvě se oba tábory zavazují nevyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě!!! Bude-li budoucí vláda pracovat sebehůř, nikoho z modrorůžových poslanců nesmí ani napadnout vyslovit jí důvěru! Laik žasne, odborník může uvažovat o odchodu do exilu!
Situace, kdy na místo ministra zahraničí je nejvážnějším kandidátem člověk obviněný (pardon, samozřejmě soudně očištěný) z udavačství a ze spolupráce s StB a kdy je toto připravena podpořit ta nejpracovitější, ta nejdemokratičtější strana ze všech pracovicových a demokratických, je situací tragikomickou, proti které je Ionescuovo a Havlovo absurdní divadlo tím nejreálnějším realismem!
Pro člověka vnímavého není těžké uhodnout, že jedním z prvních kroků nové poslanecké sněmovny bude změna volebního zákona, a sice ve smyslu zvýšení potřebné hranice pro vstup do Parlamentu z 5% na 15%. Toto pro případ, aby příště poslanecké lavice kromě těchto dvou státotvorných stran neobsadil už vůbec nikdo! Mocenské a uzurpátorské ambice dostanou zelenou. Ani samotná ČSSD či ODS však ještě netuší, že to bude začátek jejich konce, který, bohužel, nepřijde dříve než za čtyři roky! Pravda, nenastanou-li jiné okolnosti, které by občany přinutily k činům, vedoucím ke změnám novým, již ne tak sametovým.
Závěrem si dovolím jen lehce parafrázovat kamuflující výrok poslance Plachého na dávné tiskové konferenci (...vytvoření středopravé trojkoalice ODS, US, KDU - ČSL je pouze otázkou peněz...): vznik dvojkoalice ODS - ČSSD je naopak otázkou peněz!
ukPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Felicia zmizela
Ve dnech od 4.7. do 6.7. odcizil neznámý pachatel ve Starém Hrozenkově osobní vozidlo zn. Škoda Felicia combi firmy HARBY, s.r.o. Praha. Nešťastnému majiteli tak vznikla škoda ve výši 220.000,-Kč.

Sběratelé dopadeni
Kriminální policie zajistila tři pachatele ve věku od 27 do 32 let z Nedakonic a Starého Města, kteří od měsíce února 1998 do měsíce března ve třech případech odcizili 1.600 metrů telefonního měděného vedení a bronzové vedení, které následně prodávali do sběrných surovin. Způsobená škoda, která vznikla Českým drahám Olomouc, činí celkem 25.000,-Kč.

Pokus sebevraždy
Dne 12.7. kolem 00.30 hodin došlo v Uh. Hradišti na ulici Moravní nábřeží v bytě ke zranění 52 letého občana, který utrpěl řeznou ránu na krku s následným tepenným krvácením, v důsledku čehož byl převezen do NsP na oddělení ARO v Uh. Hradišti, kde byl hospitalizován. Šetřením bylo zjištěno, že v době, kdy ke zranění poškozeného došlo, byl v jeho bytě 29ti letý občan, obyvatel stejného domu, který uvedl, že poškozený chtěl spáchat sebevraždu a on mu v jeho počínání zabránil tím, že mu z rukou vytrhl nůž. Věc šetří Okresní úřad vyšetřování Policie ČR Uh. Hradiště.

Zachtělo se mu motorových pil
V nočních hodinách dne 13.7. se vloupal neznámý pachatel do prodejny motorových pil Husqvarna v Uherském Brodě, odkud odcizil deset kusů motorových pil, křovinořez a motorový postřikovač. Celková způsobená škoda činí 182.000,-Kč.

Zahrál krádež auta
Kriminální policie zjistila 41 letého pachatele z Bratislavy, který v měsíci srpnu loňského roku oznámil na Okresní úřad vyšetřování Policie ČR v Uherském Hradišti odcizení osobního vozidla značky Škoda Octávia v hodnotě 530.000,-Kč, přičemž bylo zjištěno, že si toto vymyslel, vozidlo nadále používal ve Slovenské republice a od Slovenské pojišťovny získal částku 430.000,-Kč. Automobil byl zajištěn Kriminální policií v Trenčíně. Uvedený pachatel je podezřelý z trestného činu poškozování cizích práv.

Vykradl stánek
V době od 13. do 14.7. se vloupal neznámý pachatel v obci Buchlovice do novinového stánku a z tohoto odcizil cigarety různých značek a kinofilmy, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 41.000,-Kč.

Převaděč byl obviněn
Policisté z Oddělení pohraniční policie ČR Starý Hrozenkov zadrželi dne 14.7. v ranních hodinách skupinu 27 občanů z Kosova, kteří nelegálně překročili státní hranici ze SR do ČR mimo celní přechod v katastru obce Vyškovec v místě zvaném Kykula. Toto jednání jim bylo umožněno osobou 20ti letého pachatele ze Slovenské republiky, který byl rovněž zadržen, a tento se tím dopustil trestného činu nedovoleného překročení státní hranice. Vyšetřovatelem bylo pachateli sděleno obvinění z trestného činu nedovolené překročení státní hranice.

Zmizela skla
V době od 13. do 14.7. odcizil neznámý pachatel na parkovišti ATC Smraďavka v kat. obce Buchlovice 2 ks předních skel ze zaparkovaných osobních vozidel značky Škoda Forman a Škoda Favorit majitelů z Vyškovska a z Prahy, včetně dálničních známek na rok 1998. Způsobená škoda činí 5.120,-Kč.

Ukradl peněženku
V noční době opět ze 13. na 14.7. odcizil neznámý pachatel v baru Titanic v Uh. Hradišti 18ti letému majiteli z kapsy peněženku s doklady a 4.800,-Kč, které měl v kapse kalhot.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund