Číslo: 48
30.11.1998
Článků: 52

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Salon Valentýn radí ženám
DNES RADÍ . . .
Více Demlů
Příslušníci PTP
Největším uměním je umění dávat...
HYUNDAI V UHERSKÉM HRADIŠTI

Salon Valentýn radí ženám
Cvičení shiatsu proti bolestem hlavy
Bolesti hlavy jsou asi nejběžnější formou bolesti, vyskytují se ve všech možných variantách od mírně rušivých až po nesnesitelné migrény. Shiatsu je velmi účinné i jako prevence proti bolení hlavy. Každodenní cvičení auto-shiatsu doplněné otáčením krku a protahováním, především postranních částí krku, vám pomůže uvolnit krk i ramena. Techniky cvičení vyzkoušejte ihned, když pocítíte, že bolest hlavy se blíží. Stlačte patřičné tlakové body a počítejte do pěti, pomalu uvolněte, stlačte znovu a uvolněte. Čím pomaleji stlačujete, tím hlouběji se můžete dostat. Pokud pociťujete bolest jen na jedné straně hlavy, pracujte nejprve na druhé.
Cvičení:
1. Stlačte oba vnitřní koutky očí. Sevřete horní část nosního hřbetu.
2. Stiskněte body pod obočím. Je-li to nutné, nechejte svou hlavu spočinout na konečcích prstů.
3. Stlačujte své obočí.
4. Uchopte svou hlavu roztaženými prsty a stlačujte body v rovnoběžných a šikmých liniích přes vrchol hlavy a dolů na krk.
5. Jemně pohybujte konečky prstů kruhovitě na svých spáncích (netlačte).
6. Přitlačte své palce pod hranou týlní kosti těsně za ušima na linii vlasů.
7. Kývejte hlavou dopředu a dozadu.
8. Stiskněte zadní část krku.
9. Sevřené pěsti tiskněte proti křížové kosti a zakloňte se, nebo si lehněte zády na podlahu a pod křížovou kost umístěte tenisový míček.
10. Stiskněte malíček na noze a pak palec na noze.
Je-li bolest hlavy hodně intenzivní, vyzkoušejte právě cvičení 8,9 a 10. Příště něco o zmírnění menstruačních bolestí.DNES RADÍ . . .
Dnes jsme dali slovo včelaři Františku Nešporovi.

Dobrý příklad
Začíná být všeobecně známo, že včelařů a hlavně včelstev ubývá. Často je publikována statistika ústředního včelařského výboru, která nám tuto hrozivou situaci dokumentuje čísly: k dokonalému opylování je v˙naší republice třeba minimálně 650 tisíc včelstev. Včelaři jich letos zazimovali jen 509 tisíc.
Je nám všem již také známo, že nedokonalým opylováním se prokazatelně snižují výnosy zemědělských plodin a kvalita semen je nízká (u jetele je klíčivost jen asi 50ti procentní). Čili dostáváme se k˙poznání, že lidstvo je na včele závislé. Kdyby včely přestaly v˙přírodě existovat, rozsah ekologické katastrofy nelze ani domyslet. Zanikla by pestrobarevnost přírody a převládly by jen větrosnubné traviny. Bez ovoce, zeleniny a ostatních zemědělských plodin bychom asi stěží přežili a lidstvo by zřejmě zaniklo hladem. Význam včel v˙přírodě znají i zemědělci a Ministerstvo zemědělství se snaží včelařství v˙rámci možností podporovat. Poskytuje včelařům dotace, zhruba 190 Kč na jedno včelstvo. Letos byla tato částka o 10,- Kč snížena v důsledku odškodňování včelařů, kterým povodeň včelstva zničila. Ani dotace však nezastavují pokles stavu včelstev a úbytek včelařů. Proto se v˙příštím roce dá očekávat další zvýšení dotace.
Už jsme v˙naší rubrice psali i o varoáze. Právě tento roztoč v˙posledních letech nejvíc komplikuje včelaření a zvyšuje i finanční náklady na jeho provozování. Náklady jsou ještě umocněny nízkou cenou medu vlivem dovážených medů z˙východních zemí. Sečteno a podtrženo # včelařství je i pro mnohé zavedené včelaře nerentabilní, a proto přestávají včelařit. Uvážíme-li, že začínající včelař vedle popsaných ekonomických vlivů musí zařízení a samotná včelstva koupit, kruh se nám uzavírá a dostáváme se k úvodnímu konstatování, že včelstev a včelařů ubývá. Protože je tento úbytek dán i vysokým věkovým průměrem, hledají včelařské organizace cesty, jak získat mezi sebe mládí.
O jednu takovou cestu se pokusili včelaři v˙Ostrožské Nové Vsi. Vyvolali jednání s˙obecním zastupitelstvem, které pak na svém veřejném zasedání schválilo návrh včelařů dotovat začínající včelaře částkou 1000 korun na jedno nové včelstvo. Podmínkou byla i přihláška do Českého svazu včelařů. Už při vyhlášení dotace byla v˙květnovém čísle novoveského zpravodaje Profil stanovena kritéria, která bude vyhodnocovat včelařská organizace. Výzva určitě ovlivnila v rozhodování i našeho mladého spoluobčana, nyní již i včelaře, Miroslava Machálka. V˙průběhu léta vyrostl u nich na zahradě krásný včelínek. Zatím je ještě ve stadiu rozpracovanosti, ale jeho malebnost už je z fotografie zřejmá. Mirek zazimoval letos patery včelstva, podle včelínu se chystá svoje včelí království ještě o jeden roj rozšířit, takže občané budou mít zas o jeden zdroj medu více.
Co na této zkušenosti stojí za zaznamenání? Zveřejnění nápadu bude možná motivací pro další včelařské organizace a nakonec i pro obecní úřady.Více Demlů
Se zájmem jsem si přečetl článek Ne vždy bude v čele města stát osoba nejváženější, zvláště pasáž týkající se Kunovic. Znám Ing. Jiřího Demla již více než 25 let, od doby, kdy jsem chodil na základní školu do Kunovic. Vzpomínám na něho často, jako na učitele, kterého bych přál mnoha žákům, i jako na člověka, kterého bych přál lidem nejen do čela Kunovic, ale i okresu, či dokonce vyšší územní jednotky. Naposled jsem se s Ing. Demlem setkal před pár měsíci při návštěvě domova a potěšilo mě, že byl (zůstal) tím, koho jsem znával z docházky do školy, ale i z pozdějších let, kdy jsme byli v příležitostném kontaktu. Mám jakýsi přehled o politické situaci v ČR i chování a působení různých politiků (nebo politiků). Je jen škoda, že není více Demlů na současné české politické scéně. Určitě by řada věcí vypadala podstatně lépe, než vypadá. S pozdravem
Josef Křen, Lincoln, USAPříslušníci PTP
V úterý 8. prosince 1998 ve 12.30 hodin bude zahájeno ve velké zasedací místnosti Okresního úřadu v Uherském Hradišti výroční shromáždění bývalých příslušníků PTP-VTNP z našeho okresu. Bude zde zhodnocena činnost Okresního klubu PTP-VTNP od posledního členského shromáždění, podána zpráva o jednání V. republikového sjezdu PTP v Praze a informace o činnosti Moravskoslezského svazu PTP. Na zasedání byli pozváni hosté - přednosta OÚ, zástupce Moravskoslezského svazu PTP a zástupce OVS. PTP - byla skupina lidí, kteří zejména z politických a náboženských důvodu, ale i pro svůj sociální původ byli v padesátých letech vytlačeni až na okraj společnosti a místo vojenské služby zařazováni do vojenských táborů nucených prací na dobu neurčitou. Punc pétépáka a další politickou šikanu nesli pak mnozí i po návratu z tak zvané vojenské služby beze zbraně, strávené v uhelných dolech a na vojenských stavbách, která trvala u mnohých tři roky, a u některých i déle.
Čas rány hojí a není našim úmyslem se mstít, ale je nutno připomenout některým lidem, kterým se po minulém režimu stýská, co se v té době dělo a proč to bylo.Největším uměním je umění dávat...
Bylo to tak vždy a zejména v posledních letech se stává téměř pravidlem, že lidé myslí hlavně sami na sebe. Jen málo zůstalo těch, kteří dokáží darovat nezištně. My takové lidi známe a chceme jim touto cestou poděkovat. Jejich dary byly použity na ty nejlepší účely. Děkujeme rodičům našich dětí a firmě Kovovýroby Hoffman za finanční obnos, který chyběl k zakoupení piana. Dále děkujeme firmě PADMA, s.r.o. za vysoce kvalitní počítačové vybavení. To vše bude sloužit těm nejmenším - naší budoucnosti - DĚTEM.
Kolektiv učitelek MŠ s křesťanskou výchovou v Uh. Hradišti.HYUNDAI V UHERSKÉM HRADIŠTI
Atos se prosadil ve srovnávacím testu
Model Hyundai Atos překvapil celý motoristický svět, když porazil ve srovnávacím testu takové evropské favority mezi malými automobily, jako je např. Fiat Seicento, Renault Twingo a Seat Arosa. Test prováděl časopis Auto Oggi, který patří mezi přední italská motoristická periodika.
V testu byly srovnávány čtyři malé automobily v pěti různých oblastech - v oblasti praktičnosti, pohodlí, požitku z řízení, bezpečnosti a přívětivosti k uživateli. S celkovým výsledkem 75 bodů Hyundai Atos zvítězil nad modely Seicento a Arosa se 72 body. Kromě toho získal model Atos první místo v kategorii Poměr užitné hodnoty a ceny, a také byl vyhodnocen jako nejlepší v kategorii spotřeby paliva a daňových výhod.
Ve strhujícím komentáři redaktoři časopisu Auto Oggi uvedli: Ze čtyř automobilů se nakonec vítězem stal nováček Atos. HMC uvedla model Atos na evropský trh v prosinci 1997 a v Itálii, která je rájem malých vozů, již získal věhlas. Na Apeninském poloostrově se v roce 1997 celkem prodalo 2.45 miliónů automobilů, z toho 1.45 milionu malých vozů, což představuje 56% italského trhu.
HMC zvýšila letošní prodejní plán pro italský trh na 20.000 vozů, čímž reagovala na přijetí modelu Atos ze strany zákazníků, podpořené výsledkem srovnávacího testu. Ve svém každoročním vyhodnocení provozních nákladů automobilů potvrdil australský RACV (Viktoriin královský automobilový klub) to, co již vědí tisíce motoristů - náklady spojené s vlastnictvím a provozem modelu Hyundai Accent jsou při pouhých 35 australských centech na kilometr nižší než u kteréhokoliv jiného automobilu. RACV spočítal, že provozní náklady modelu Accent činí 35,49 centů na kilometr, neboli 102.37 dolarů za týden - méně než u modelů Toyota Starlet, Mitsubishi Mirage a Ford Festiva. Provoz základního modelu Holden Commodore stojí více než 156 dolarů za týden, zatímco majitel modelu Toyota Land Crusier vydá za týdenní provoz šokující částku 224 dolarů.
Hyundai dosáhla ještě jednoho vítězství v kategorii střední třídy s modelem Lantra, jehož provozní náklady a náklady spojené s vlastnictvím jsou nejnižší - o 5 dolarů týdně nižší než náklady jeho soupeře, který se umístnil těsně za ním na druhém místě.
Vyhodnocení klubu RACV je vyčerpávajícím podkladem pro zjištění skutečných nákladů na údržbu a provoz soukromého automobilu, přičemž údaje jsou založené na předpokladu ujetí 15.000 km za rok po dobu pěti let. Náklady zahrnují kupní cenu, amortizaci, úroky, registraci, licenci, pojištění, palivo, pneumatiky, údržbu, opravy a cenu nafty.
Společnosti Hyundai se vždy snažila, aby si automobil mohly dovolit ty nejširší vrstvy. říká slečna Nikki King, generální ředitelka společnosti Hyundai Automotive Distributors Australia. Jsme proslulí svými agresivními cenami a cenově výhodnými nabídkami, jako např. ODJEĎTE A UŽ NIC NEPLAŤTE!
Nyní údaje klubu RACV opět prokázaly, že nákup vozu Hyundai je chytrým finančním tahem. Majitele vozů Hyundai stojí každý týden vlastnictví a provoz jejich automobilu méně než ty, kteří nakoupili u konkurence, navíc v průběhu let ušetří na údržbě, opravách, naftě, pojištění a amortizaci.
(placená inzerce)www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund