Číslo: 6
09.02.1998
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ferdinandka se modernizuje
Kam se poděla morálka?
NATO - Co my na to
100. výročí narození
Odpady stále po starém
O svobodě a odpovědnosti
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Ferdinandka se modernizuje
Výstavba II. železničního koridoru byla zahájena koncem roku 1997 prvním úsekem trati mezi Hodonínem a Rohatcem. Postupně se začně stavět a modernizovat 206 kilometrů dlouhá železnice z Břeclavi přes Hodonín a Staré Město směrem na Přerov, Ostravu až do pohraniční stanice Petrovice u Karviné. Tato bývalá Severní dráha císaře Ferdinanda je nyní součástí železničního spojení Gdynia - Warszawa - Bohumín - Břeclav - Wien. V součastnosti je trať Břeclav - Přerov - Petrovice dvojkolejná s levostranným provozem. Jedná se o kuriozitu u Českých drah. Vlevo se jezdí na naší trati a dál jen v úseku mezi Chomutovem a Chebem. Ostatní dvojkolejné železnice mají pravostranný provoz. Úsek trati mezi Přerovem a Nedakonicemi je elektrifikován stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV, úsek Nedakonice - Břeclav střídavě jednofázovou soustavou 25 kV, 50 Hz. Jízdu vlaků na širé trati zabezpečuje poloautomatický hradlový blok a v železničních stanicích převažuje elektromechanické zabezpečovací zařízení.
Mezi Přerovem a Starým Městem je traťová rychlost 120 km/hod, v úseku Staré Město - Břeclav se jezdí 100km/hod. Největší stoupání na stokilometrové trati Břeclav - Přerov je pouhé čtyři promile a normativ v hmotnosti pro jednu činnou elektrickou lokomotivu řady 363 je 2200 tun. Praktická propustnost tratě je 140 vlaků v každém směru, využití praktické propustnosti je o mnoho nižší, trať je současným rozsahem vlakové dopravy málo využita. V průměru železniční doprava na kilometr a kilogram vytváří jednu šestinu skleníkových plynů a spotřebovává jednu pětinu energie oproti silniční dopravě. V součastnosti ve Starém Městě zastavují přímé rychlíky do Prahy, Ostravy, Břeclavi, Bratislavy, Vídně a Budapešti, pouze projíždí mezinárodní vlaky kategorie Eurocity „Sobieski“ Wien - Warszawa a „Polonia“ Budapest - Warszawa. Od nového jízdního řádu lze očekávat redukci osobních spojů zejména ve večerních hodinách a v sobotu odpoledne a v neděli ráno.
Nákladní přepravu zajištujě několik desítek průběžných nákladních vlaků, dále vlaky vyrovnávkové, manipulační a také nákladní expresy.
Milan KubíčekKam se poděla morálka?
Nevím, kdo z nás si přeje, aby bylo tolikerého násilí, tolik nevraživosti, zloby a křivd. To už se neodvažuji hovořit o vraždách. Nemohu se s tím tak nějak smířit a vyrovnat. Události, o kterých se člověk dovídá z masmédií, hovoří fakta. Vážení čtenáři, dovoluji si vás oslovit a skromně se zeptat:“Kam se poděla výchova v rodinách, jak se k tomu všemu staví škola a vůbec, jak se k tomu všemu staví celá veřejnost. Jednoznačně řečeno, vymklo se nám to, jak se říká, z rukou. Lidé se honí za mamonem a zapomínají na to zásadní, což představuje slušnost, skromnost, píle a někdy i sebezapření. Mnozí mně jistě budou oponovat, ale to mně jaksi nevadí. Sdílím svůj názor. Mám takový nepříjemný pocit, že otázka žití a soužití nám nějak uniká. Dnes už pomalu soused souseda ani nepozdraví.
A děti? Udělejte si trochu času a zajděte se podívat ve večerních hodinách do ulic vašich měst, vesniček a dědinek, jak se ty vaše ratolesti prezentují. V mnohých případech budete překvapení tím, co se všechno dozvíte a uvidíte. Nechci tady mladé lidi nějak slovně šikanovat nebo jim nějak spílat, ba naopak. Jako bývalý kantor se chci jenom přimluvit a podílet se na tom, aby se to nějak srovnalo a byla vidět nějaká snaha o srovnání toho všeho, co se v současné době děje. Přece to už hraničí se vším, co je možné, když v tisku čtete takové zprávy, které proběhly v posledních dnech o napadení a hrubém ublížení vychovatelům chovanci a další jiné případy. Nevím, když jsem chodil na střední školu, měli jsme jednoho pana profesora, který pocházel ze Slezska. Ten vždycky říkával: „Chachaři, pamatujte na jedno. Dobře mířená facka je víc,než deset poznámek.“
A mohu to ze své praxe potvrdit. V rozumné míře se dá všechno použít a využít. Ano, jistě, svět jde dál, ale kam?! Kdo si všímá života a dění kolem sebe, jistě mu neušlo, že kazatelé o morálce, konkrétně v osobě pana Železného, ředitele televize Nova, který si neodpustí skoro při každém jeho vystoupení ve vysílání připomenout otázku morálky. Jenom, aby se tím řídil on sám a jeho okolí. Tak jsem si vzpomněl znovu na svá studentská léta. Rodiče byli oba v zaměstnání. Když jsem odjížděl do Uherského Hradiště do školy, měl jsem pravidelně nachystáno pět korun na svačinu. Je pravdou, že v těch padesátých letech to byla nějaká hodnota, ale na tom se nic nemění. Koupil jsem si v pekárně pět loupáčků a ještě jsem ušetřil. Dnes mladí lidé operují se stovkami a potom se nedivme, že to tak dopadá. Samozřejmě, nejsou všichni stejní, to se nedá říct. Člověka moc potěší a jako by pohladil, když vás potká váš bývalý žák, nebo žákyně a pozdraví a prohodí pár slov.
Dnes už jsou to maminky a tatínkové, ale pořád si pamatují. Takže není zapotřebí všechny házet do jednoho pytle, ale je žádoucí všímat si svého okolí, v daném okamžiku pomoci jeden druhému a pokud je to možno, snažit se tu vyhybku v tom našem dění popostrčit na pravé místo.
Hrabovský JaroslavNATO - Co my na to
Vox populi, vox dei, vox plechová trouba. Takový je obraz naší republiky v posledním čase. Samet sežraly lačné krysy, které vyměnily subtropické pásmo za příjemné klima Karibiku. Před osmi lety jsme šli do Evropy s holým zadkem, teď k němu přidáme ještě hemeroidy. Ptáme se sami sebe, jestli vstoupit, nevstoupit, kdy, za jakých podmínek a desítky dalších otázek. Trpká historická zkušenost nás varuje před zase nějakým dalším vstupem.
Vstoupit do NATO je stejné jako vstoupit do autobusu. Přesvědčit se, stojíme-li na správné zastávce, musíme si počkat, zdali autobus vůbec přijede, nastoupit, zaplatit jízdné, stát a mačkat se, nebo si pohodlně sednout, hlídat vlastní kapsu, počítat s možnou havárií či poruchou, možná i vystoupit.
Údajně naše zapojení do tohoto společenství přiláká zahraniční investory. No, budiž. Záleží však jaké. Úplatkářství a korupce jdou ruku v ruce s politikou dějinami po staletí a nevyhýbají se ani nám. Brečíme a zatínáme zuby nad vyrabovaným uranem, ale jsme schopni prodat Kašperské hory či Beskydy za pár korun. Na lidské povaze se nic nezmění, ať budeme třeba v tichomořském paktu.
Názory, že v případě konfliktu budeme první na ráně, jsou bezpředmětné. S ČR (ČSR) jako nárazovou zónou je defacto počítáno od konce druhé světové války. Teď budeme mít výhodu, že bude po nás o půl hodiny dřív než obyvatelé Washingtonu. Je-li to ovšem výhoda. Zdají se vám tyto vyhlídky moc pesimistické? Nás vstup může být ale i optimistický.
Na nádvoří Pražského hradu si postavíme těžní věž z Dallasu a budeme slavnější než Eiffelovka. Pan Dramatik bude v kukani prodávat vstupenky a paní Herečka provádět turisty z celého světa. Okolo budou ve víru slovanských tanců kroužit bezpohlavní Ken a frigidní Barbie spolu s Krakonošem a věčně těhotnou matrjoškou. Na důkaz výsměchu historickým skutečnostem si rabín Sidon potřepe pacičkou s vrchním velitelem bundeswehru. Prostě idylka.
Mimochodem, lidičky, víte, že v naší zemičce mají natáčet novou řadu seriálu Akta X? Agenti Mulder a Scullyová budou řešit existenci tajuplných kont, časoprostorových tunelů, mizejících miliard ze státního rozpočtu a světe, div se, dokonce reinkarnaci předsedy obvykle demagogické strany z kvákajícího žabáka v šedivou myšku. Proč tedy nevstoupit?
Alexandr PLACAR100. výročí narození
Mudr. Jan Maňásek se narodil 16.2.1898 jako nejmladší syn rolníka a kováře Jana Maňáska. Po vychození obecné školy v Huštěnovicích studoval na reálném gymnáziu v Uherském Hradišti. V roce 1916 byl povolán do armády a bojoval na bojišti u Verdunu a v Itálii na řece Piavě. Byl 2x raněn a z války si odnesl střepinu granátu v plicích. Po skončení I. sv. války dokončil středoškolská studia. Po maturitě v roce 1919 studoval medicínu na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1927 nastoupil místo obvodního lékaře v Březolupech. Po okupaci Československa se zapojil do protiněmeckého odboje Obrana národa, jejímž velitelem byl pplk. Štěrba. 13.11.1940 byl zatčen gestapem v Topolné u porodu. Po výsleších na gestapu v Uh. Hradišti byl převezen do Sušilových kolejí v Brně. Prošel věznicemi ve Wohlau, Vratislavi (Breslau). V roce 1942 proběhlo hlavní soudní líčení u soudu ve Vratislavi. Za přípravu velezrady, poskytování finančních částek pro Obranu národa, za nákup zbraní byl odsouzen na 8 let.
Po soudu byl doktor Maňásek převezen k výkonu trestu do věznice ve Wohlau, kde onemocněl otevřenou plicní tuberkulózou. Po převozu do věznice na Mírově umírá 10.6.1943. Pochován po osvobození na hřbitově v Huštěnovicích v roce 1945.
-MaC-Odpady stále po starém
V pondělí 2.2.jste otiskli článek „odpady zcela nové“. Po jeho přečtení jsem nic nového neshledal, vše zůstane při starém, tzn. že např. na naší Svatováclavské ulici bude nadále 1 kontejner na vše (co lidi napadne do něj hodit) a 2 nádoby (nevyužité) na biologický odpad. Kontejner minimálně 1 na papír tu zase nebude, ačkoliv je zde 7 paneláků po 30 bytech a papír tvoří - dougám si tvrdit - minimálně 1/ 2 objemu. Asi o papír nemá nikdo zájem. To platí i o nádobě na sklo, která tu taky není a obaly z PVC. Tak nevím, kdo rozhoduje o rozmístění 66 kontejnerů na papír a kde jsou, asi tam, kde se papír nevyskytuje v takovém množství jako v panelácích.
Z článku jsem se dozvěděl, co patří do nebezpečného odpadu a že se bude dělat svoz ze 17 míst, ale která je to budova, v článku není.
V menšíchh obcích jsem viděl asi 5 nádob na sběr tříděného odpadu (papír, sklo, PVC, domovní odpad, BIO) Ale v Uh. Hradišti to asi zařídit nejde - asi není chuť.
Václav VandaO svobodě a odpovědnosti
„Jen odpovědný člověk se může stát svobodným“, potud projev politika. Svoboda a odpovědnost jsou tedy veličiny více než přímo úměrné. Trvale neutěšený stav naší země - a dnes i celé pravé části politického spektra - této krátké definici naprosto přesně odpovídá. Ono nestačí totiž ukončit svůj projev jaksi v polovině, ale je nutno pokračovat ještě dál - vydefinovat odpovědnost! Skutečná odpovědnost začíná vždy u sebe sama, ale v žádném případě zde nekončí, protože musí směřovat - umocněna pochopením - k ostatním lidem. Teprve tehdy se stává odpovědnost pravou odpovědností. Vylečme se už z iluzí - částečná odpovědnost (jen o sebe sama) není ve své podstatě ničím jiným než egoismem. Chceme-li se tedy už konečně pohnout z místa, staňme se skutečně odpovědnými. Zkusme se nejprve zbavit svých vlastních (privátních) komplexů, a to nejlépe tak, že si je vůbec připustíme, následně pak pochopíme a tím se jich zároveň i přestaneme bát. To je nejčistější cesta.
A totéž zcela jistě platí i pro věc natolik veřejnou, jakou je politika. Levici se zhroutil ideologický domeček z karet již dávno a žádoucí pokus o rehabilitaci pravicové politiky musí učinit zas a jen pravicoví politikové, nikdo jiný to za ně neudělá. Rehabilitace pravice spočívá jednak v tom, aby konkrétní člověk neztrácel ve stranickém davu svou vlastní identitu (například nekritickým přejímáním cizích názorů). Dalším důležitým momentem je upřímná sebereflexe politických stran. Jde o to si připustit, že ač byl stále a neúnavně proklamován konzervatismus ( = přebírání osvědčených modelů chování a jednání na základě zkušenosti), přesto byl v naší morálně nestabilní a nevyzrálé společnosti realizován liberalismus (= svoboda mající příliš mnoho prostoru, přičemž není zřejmé, jak pozitivně a obsahově tuto svobodu naplnit). Vrcholně odvážným pokusem pak bylo optimistické roubování vzniklého „produktu“ pragmatismem ( = názor, kdy užitek a zisk je v konečném důsledku nadřazen všem ostatním hodnotám).
Sečteno a podtrženo - nemůžeme dnes být jinde, než kde jsme. Je až obdivuhodné, že i přes tato všechna zjištění je v naší populaci poměrně stále velké procento pravicových voličů, kteří jsou ochotni „to ještě jednou zkusit“. Oni totiž zatím nepřestávají věřit, že lék pro churavějící českou pravici opravdu existuje. Je už skutečně nejvyšší čas, aby česká pravice pochopila, že v každém konání musí nejprve předcházet myšlenka (zákon), jinak se hlásaná idea může jmenovat jakkoli pracovitě, a přesto její hmatatelný či finální produkt bude skrz naskrz levicový. Staňme se tedy odpovědnými již dnes, protože stejně nám nakonec nic jiného nezbude! Myslím si, že recept je v podstatě jednoduchý: To, co je dobré pro tebe a pro všechny ostatní - to je moudrost ... To, co je dobré pro tebe a není dobré pro všechny ostatní - to je egoismum ... To, co není dobré pro tebe a je dobré pro všechny ostatní - to je altruismus ... To, co není dobré po tebe a ani pro všechny ostatní - to je hlupáctví ...
Milan Kup, Uh. HradištěPOLICEJNÍ TÝDENÍK

Dopravní nehoda
Dne 28.1. došlo v 17.55 hodin v Uh. Ostrohu k dopravní nehodě, kterou zavinil 28 letý řidič z Veselí nad Moravou, který v nepřiměřené rychlosti na zasněžené vozovce vjel do protisměru, kde čelně narazil do protijedoucího osobního vozidla značky Škoda Favorit, řízeného 40 ti letým řidičem z Uh. Hradiště. Nehoda se obešla bez zranění, hmotná škoda na vozidlech je ve výši 100.000 Kč. U 27 letého řidiče, který nehodu zavinil, bylo zjištěno orientační dechovou zkouškou požití alkoholu. Šetřením dále bylo zjištěno, že řidič nevlastní řidičšký průkaz, tedy řídil vozidlo bez oprávnění a dále bylo zjištěno, že vozidlo uvedeného dne vzal bez vědomí jeho majitelce před zámkem v Uh. Ostrohu. Pro podezření z požití alkoholu musel být předveden k lékařskému vyšetření, které odmítl a lékař pro jeho agresivní chování musel nařídit jeho převoz do záchytné stanice. Následně druhý den byl 27 letý řidič předán vyšetřovateli Okresního úřadu vyšetřování Policie ČR Uh. Hradiště, který mu sdělil obvinění z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci a podal na něj návrh na vzetí do vazby, který Okr. soud v Uh. Hradišti akcepotval. Bylo zjištěno, že jmenovaný byl dne 11.1.1998 propuštěn z výkonu trestu pro obdobnou trestnou činnost.

Vloupání do firmy
V době od 29. do 30.1. se vloupal neznámý pachatel do objektu fy Autoravira v obci Bílovice, odkud odcizil majiteli počítač, fax, televizor, tiskárnu a kalkulačku, čímž mu způsobil škodu ve výši 81.500 Kč.

Planý poplach
Dne 1.2. ve 13.07 hodin bylo na telefonní linku 155 střediska záchrané služby v Uh. Hradišti na ulici Revoluční oznámeno neznámým pachatelem, který sdělil dispečerce, že na budově mají bombu. Dle dispečerky se jednalo o dětský zastřený hlas. Přesto byla ze strany policie provedena prohlídka objektu za účasti 6 policistů pod vedením vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR Uh. Hradiště, z toho byli dva policisté z Kriminální policie. Prohlíkou objektu nebyla nalezena žádná výbušnina. Bylo provedeno zajištění magnetofonové nahrávky telefonního oznámení pro další šetření případu.

Povedená přítelkyně
Dne 3.2. oznámil 43 letý majitel domu z Bojkovic, že mu v době od 26.1. do 2.2. odcizila jeho 40 letá přítelkyně ze Sušic, přechodně byt. Praha, z jeho domu, ve kterém zůstala po jeho odjezdu do zaměstnání na návštěvě, sedací soupravu, obrazy, ledničku, křišťálové lustry, koberce, el. vrtačky, kompletní plynovou svářecí soupravu, různé oděvní svršky a osobní doklady. Tímto svým jednáním mu způsobila celkovou škodu ve výši 67.300 Kč. Věc šetří Obvodní oddělení Policie ČR Bojkovice a po zadokumentování bude postoupena na Okresní úřad vyšetřování Policie ČR v Uh. Hradišti s návrhem na zahájení trestného činu stíhání proti uvedené pachatelce pro tresný čin krádeže.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund