Číslo: 7
14.02.2000
Článků: 76

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ten dělá to a ten zas tohle
Jak se žije v Jalubí

Ten dělá to a ten zas tohle

Poradna pro odvykání kouření funguje pod vedením MUDr. Jany Hrabalové dvakrát týdně
Přestat kouřit znamená nejen překonat psychickou závislost na cigaretách, ale také zvládnout fyzické abstinenční příznaky způsobené poklesem hladiny nikotinu v˙krvi. K˙těmto abstinenčním příznakům patří např. podrážděnost neklid, deprese, snížená schopnost koncentrace, nespavost, bolesti hlavy, závratě, zvyšování hmotnosti.
Také Vás trápí otázky typu: Jak správně přestat kouřit? Jak vytrvat ve svém rozhodnutí? Jak přinutit příbuzného, aby přestal? Ještě se zatím mnoho neví o nedávno otevřené Poradně pro odvykání kouření při OHS v˙Uh. Hradišti ve Františkánské ulici. Stačí zavolat na tel. č. 55 17 27 a domluvit si s˙MUDr. Janou HRABALOVOU schůzku. Poradna samotná je otevřena vždy v˙úterý a čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin.

Jak poradna funguje?
"V první řadě je důležité říci, že poradna je bezplatná a terapie trvá dva až tři měsíce. Při prvním sezení se provádí vstupní rozhovor: jak dlouho klient kouří, kolik cigaret denně, kdy si zapaluje svou první cigaretu, ve kterých situacích kouří. Důležité je také vědět, co klienta přivedlo k˙rozhodnutí skončit s˙kouřením, a také znát jeho motivaci. Důvody mohou být různé: někteří lidé jsou ve finančním tlaku, někteří ve zdravotním, jiní pociťují tlak ze strany zaměstnavatele. Posléze je rovněž důležité zjistit lékařskou anamnézu: jaké léky klient užívá, případně jeho závažné nemoci. Toto je nutné znát z˙hlediska možných kontraindikací doporučené náhradní terapie nikotinem, protože jsou určité výjimky, kdy tuto léčbu není vhodné doporučit.

Náhradní nikotinová terapie?
"S cigaretou se do těla dostává nejenom nikotin, ale také dalších 4000 - 5000 látek, z˙toho nejméně 40 karcinogenů, látek s˙kokarcinogenním účinkem pak dalších cca 60. Náhradní nikotinová terapie, přesněji řečeno žvýkačky a náplasti Nicorette uvolňují do těla pouze nikotin. Žvýkačky nejsou žvýkačkou v˙pravém slova smyslu. Jedná se o speciální gumu napuštěnou nikotinem, který se žvýkáním uvolňuje. Obsahují 2 nebo 4 mg nikotinu. Díky formě zpracování přechází nikotin ústní sliznicí do krve. První dávka se ovšem uvolňuje během vteřin a efekt se projeví v˙několika minutách. Rychlost vstřebávání je ovšem výrazně nižší než u cigarety, díky tomu nevzniká v˙krvi návykový vzestup koncentrace nikotinu. Náplasti se lepí ráno na neochlupenou část těla a během dne se z˙nich vstřebává 5, 10 nebo 15 mg nikotinu. Před spaním se náplast sejme. Náplasti jsou 14 a 24 hodinové. Rozdíl v˙množství nikotinu je jednoprocentní, což je statisticky nevýznamné procento. Při používání 24 hodinových náplastí ale zatím měli všichni klienti děsivé sny, proto doporučuji používat šestnáctihodinové náplasti. Žvýkačky (280,- Kč / krabička) i náplasti (260,- Kč / krabička) jsou volně dostupné v˙každé lékárně. Zdravotní pojišťovny tuto léčbu nehradí."

Protikuřácká kampaň se v˙teoretické rovině zostřuje. Jak je to na poli praktickém?
"Byla vydána celostátní direktiva (číslo 98/43/EC) a Česká republika se jí musí přizpůsobit. Do června roku 2001 by měly zmizet reklamy na cigarety mimo tištěná média, do června 2002 pak i z˙tištěných médií, do června 2003 má zmizet reklama na sportovních akcích mimo světového měřítka a do června 2004 už i ze světových sportovních akcích jako např. F1. Jinak v˙České republice byla již v˙roce 1972 přijata legislativa ohledně kouření, od roku 1989 se setkáváme s˙textem zdravotnického varování na krabičkách cigaret a od roku 1997 je stanovena maximální hodnota dehtu obsaženého v˙jedné cigaretě (konkrétně 12 mg). Dále při Ministerstvu zdravotnictví existuje skupina pro kontrolu kouření, která byla sice za ministra Rubáše zrušena, ale pak se opět založila. Dnes je pod Státním zdravotnickým ústavem."

Jste poradna pro dospělé. Znáte také situaci ve výchově dětí?
"U dětí se nejedná o nikotinovou závislost, ale o závislost sociální. Je pro ně důležité držet zapálenou cigaretu v˙ruce, vyrovnat se spolužákům, cítit se dospělejší. Příklad vidí samozřejmě také v˙rodině. Pokud rodiče přistoupí k "léčebné praxi" v˙duchu našich dědečků - tady máš a kuř, až ti bude špatně, měli by si nejprve uvědomit skutečnost, že sociální tlak okolí je pro ně silnější než příznaky nevolnosti, které ostatně brzy pominou. Jinak už třetím rokem na našich školách probíhá program "Kouření a já". Koná se v˙rámci občanské výuky nebo rodinné výchovy na druhých stupních základních škol. Blok probíhá nenásilnou, hravou formou, kdy se děti baví o kouření, o vlivu reklamy a podobně. Učitelé dostávají k˙dispozici videokazety, manuály, průsvitky a mnohé jiné pomůcky. V˙tomto projektu je zapojeno asi 30 škol v˙okrese Uherské Hradiště."

Co když nemám dostatečně pevnou vůli přestat kouřit?
"V České republice přestane kouřit každý rok několik desítek tisíc osob. Ne každému se to podaří napoprvé, mnozí kuřáci jsou úspěšní teprve po několika pokusech. Je mnoho způsobů, jak kouření zanechat. A my Vám pomůžeme vybrat ten nejvhodnější způsob pro Vás. Nebojte se, jestli opravdu chcete, dokážete to. My Vám poskytneme veškerou podporu."

Co je lepší: přestat kouřit naráz nebo postupně?
"Neexistuje nejlepší způsob. Naprostá většina (95%) bývalých kuřáků však přestala kouřit rázně, ze dne na den. Většinou se lidé obávají toho, že přiberou. Zdaleka ne každý, kdo přestane kouřit, přibere. U těch, kdo přiberou, to bývá průměrně 2 - 3 kg po roce. Aby se však vyrovnalo zdravotní riziko nadváhy riziku kouření, museli byste přibrat nejméně 45 kg. Pro udržení hmotnosti můžete udělat hodně: především si hlídejte množství potravy (zlepší se vám chuť a kromě toho budete podvědomě chtít zaměstnat ústa)."

Na bilanci je asi ještě příliš brzo.
"Přestože je poradna v˙provozu teprve pár týdnů, máme již skupinku klientů, kteří navštěvují poradnu již od jejího vzniku. Musím konstatovat, že všichni klienti se opravdu drží a s˙pomocí nikotinové náhradní terapie se postupně stávají nekuřáky. Musíme smeknout před každým kuřákem, který se pustí touto náročnou a nelehkou cestou."

Text: Jana Hlavačková
Foto: Pavel PaškaJak se žije v Jalubí

Dominantou obce je kostel
Název obce je nejasného původu. Podle lidové etymologie: já líbím po umytí místní vodou. Obec Gelube vznikla asi v˙letech 1250 - 1265 na místě vykáceného lesa. Osu vesnice tvoří potok Svodnice (Jalubský potok). Válečné útrapy postihly obec několikrát v 17. století, zejména v˙r. 1663 (kdy byla úplně vypálena), v˙r. 1683 (částečně vypálena) a v˙r. 1706. V˙obci bylo 35 osídlených domů, 1 nově pustý a 42 starých pustých, obec tedy skýtala strašlivý obraz. V˙obci stávala panská hospoda, v˙níž se po celý rok šenkovalo víno i pivo Vysoký stupeň zpustošení se podařilo poměrně brzy úspěšně překonat. Podle olomoucké matriky zde bylo v˙druhé polovině 18. století 683 dospělých a 285 dětí česky mluvících. V˙roce 1843 bylo v˙obci 583 mužů, 652 žen, celkem tedy 1235 osob. Ves měla 201 domů o 307 bytových jednotkách. Domy byly většinou stavěny z˙nepálených cihel, kryty došky a jen málo bylo z˙pevného materiálu; k˙těm patřila starobylá šenkovní hospoda, obecní dům, obydlí pro oficíry, fara a škola. V˙r. 1880 je zaregistrováno 1450 obyvatel. Kvetla zde hrnčířská výroba a to až do začátku 20. století. Poslední hrnčíř zemřel v˙r. 1937. Starý větrný mlýn zanikl v˙roce 1938, druhý, válcový mlýn z˙r. 1932 byl v˙r. 1942 úředně zavřen. Ve 14. století tu byl kostel sv. Jana Křtitele. Vedle kostela se také připomíná kaple z˙r. 1405. Dnešní kostel pochází z˙r. 1783.

Tradice keramiky nevymře
"Máme v˙obci dvě soukromé keramické dílny. Jedním majitelem je p. Vladimír Škrabal, druhým ing. Roman Vaněk. Jelikož Jalubí má opravdu hlubokou hrnčířskou tradici, uvažujeme postavit funkční repliku původních pecníků s˙možností výroby dřívějších výrobků a za pomocí původní technologie."

Hřbitov s˙novou tváří
"V˙roce 1998 se podařilo opravit komunikaci před kostelem a hřbitovem, prodloužit vodovodní řád na novou část hřbitova a doplnit zeleň při hlavním chodníku. V˙letošním roce plánujeme podle zpracovaného projektu upravit levostrannou část bývalého hřbitova na tzv. místo setkávání pro návštěvníky z˙celé naší farnosti. Součástí této úpravy mimo chodníků a laviček ve spoustě zeleně bude rozmístění restaurovaných starých náhrobků a rovněž pietní místo, kde mohou uctít památku zemřelých příbuzných a známých, kteří nejsou pohřbení na našem hřbitově. Věříme, že spokojeni budou nejen starší občané, kteří tráví u hrobů svých blízkých velkou část svého volna a často se zde spolu setkávají."

Svépomoc především
"Při zvelebování obce se především zaměřujeme na provádění prací svépomocí. Dost nám pomáhají sportovci a hasiči. Peníze, které takto ušetříme, můžeme zčásti použít na podporu činnosti místních složek a jejich vybavení." V˙roce 1998 se právě svépomocí podařilo vybudovat ze staré kotelny v kulturním domě novou posilovnu a v˙roce 1999 tenisový kurt.

Budoucnost v˙plánech
Nejprve si připomeňme, že v˙rámci volebních programů byla v˙obci postavena mateřská škola, zdravotní středisko a fotbalové hřiště. Vodovod o nákladu 6 miliónů korun byl dokončen v˙r. 1973. Koncem osmdesátých let byla vybudována kanalizace, nákupní středisko, filtrační stanice na koupališti a byl rozšířen místní hřbitov. "Čeká nás dokončení kanalizace. Především odkanalizování splaškových vod z potoka a postavit ČOV. Následovat by měla oprava komunikací. V˙očekávání našich občanů je realizace protipovodňových opatření. Jednak se budují tzv. záchytné poldry, jednak zde bude také trvalá vodní plocha o rozloze cca 1 ha. Tento rybník jistě ocení například naši mladí rybáři, kteří zatím musejí dojíždět do okolních obcí."

Program obnovy vesnice
Již jsme si zvykli, že tento program výrazně přispívá k˙utváření původního image našich obcí. Nahrazuje "moderní architekturu i moderní prvky" let sedmdesátých a nahrazuje je vkusnými prvky tradiční lidové architektury. Že k˙tomuto účelu využívá přírodní materiály snad ani není třeba zdůrazňovat. Program obnovy vesnice (POV) je patrný rovněž v˙Jalubí, odkud se postupně vytrácejí ploché střechy domů, nevkusné plechové a drátěné ploty nahrazují ploty dřevěné či živé. "V rámci POV jsme se přihlásili do soutěže Vesnice roku 1999. Díky našim obyvatelům a díky aktivitám Svazu zahrádkářů jsme získali Zvláštní ocenění za zahrádkářskou činnost, čehož si považuji," právem se chlubí starosta Jalubí Karel Malovaný. "Poděkování patří všem občanům, jejichž balkóny a předzahrádky jsou každoročně krásně rozkvetlé, členům zahrádkářského svazu za motivaci, která se projevuje každoroční soutěží o rozkvetlé balkóny a zakoupení sazenic růží v˙hodnotě přibližně 50 tisíc korun pro výsadbu při hlavní silnici."

Tradice a spolky
V˙obci působil čtenářský spolek od roku 1896, hasičský spolek od r. 1893, DTJ vznikla v˙r. 1921 - zanikla v˙r. 1935. FDTJ od r. 1921, kdy též zahájil činnost Orel a Omladina, Domovina od r. 1923, Otčina od r. 1925, Slovácký krúžek vyvíjel činnost od r. 1947, kopaná v˙SK Jalubí rozvinula svou činnost od r. 1932. "Dnes máme SDH, který každoročně pořádá pochovávání basy se zábavou a maškarním průvodem; SK Jalubí, při němž jsou 2 mužstva dospělých, 1 mužstvo dorostu a jedno žáků; působí zde také holubáři, myslivci, skauti a při základní škole vznikl také kroužek ochránců přírody, kde děti například vyrábí budky pro ptactvo nebo čistí studánky." Zde je ještě třeba dodat, že mnohých akcí se účastní také sám starosta. Tradičně se v˙Jalubí pořádají hody s˙právem, jichž se vždy účastní až 25 krojovaných dospělých párů a až 40 krojovaných dětí. K˙tanci jim už rovněž tradičně vyhrává Stříbrňanka. Dále je v˙obci živá tradice dozvuků a dožínek.

Jalubí očima dětí
Této soutěže se zúčastnili žáci MŠ a ZŠ Jalubí. Vítězové místních kol pak vystavovali své výkresy a písemné práce v˙místnosti na obecním úřadě. Soutěžící byli rozdělení do tří kategorií: MŠ a žáci 1. třídy ZŠ, žáci 2. a 3. třídy ZŠ, žáci 4. a 5. třídy ZŠ. Výstavka nejzdařilejších prací se setkala s˙velkým ohlasem i proto, že sami návštěvníci přidělenými body rozhodovali o vítězích jednotlivých kategorií. "Byl jsem potěšen tím, že si děti všímají změn ve své obci. Všímají si dobrých i špatných věcí, věcí udělaných i toho, co by se udělat mělo."

Text: Jana Hlavačková
Foto: Pavel Paškawww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund