Číslo: 10
06.03.2000
Článků: 86

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE
Všecko co chcete





FÓR TÝDNE

Anketa
Pobúření zástupci radnice v Hradišti zašli jednú do Mařatic udělat si malú anketu na ten erotický Joe klub. Ptali sa ludí, jak jich potkávali v tom mařackém kopci, jak by najlepší vyřešili ten hambinec, co je tam. „Já bych celý ten Joe klub vystěhovál do Ostrohu,“ pravíl jeden z občanú. „A proč zrovna do Ostrohu,“ ptál sa starosta. „No, protože kdo sem má z té dálky každý deň furt dojížďat!“

Anketa TV Nova
Televiza Nova nedávno zajela dělat anketu mezi pracovníky Letu Kunovice. Zrovna z brány vycházali manželé Malinovi. Reportér k ním přiskočíl a ptál sa: „Možete našim divákom řéct, jak si žijete?“ „No, my si žijeme jak v pohádce,“ pravíl Jaryn Malinú. „Takže vám nic nechybí?“ ptál sa reportér. „Ale to zas né. Mně totiž chybí Hrnečku vař! a mojí staré zas Oslíčku otřes sa!“

Návrat z lázní
Tetina Kýblová sa vrátila dóm po třech týdňoch z lázní. Rychlo zavolala malého Jožinka a vyzvídala na něm, jak sa po celú tú dobu chovál tata. „Tata si jednú sem dovédl takovú mladú děvčicu, vyslékl ju, hodíl na postél a…“ „Počkaj, nic neříkaj,“ křičala tetina, „já zavolám všecky súsedy, ať si poslechnú jaký je to sviňák!“ Když sa súsedé sešli, tož Jožinek pokračovál. „Tata si teda sem dovédl takovú mladú děvčicu, vyslékl ju, hodíl do postele a tam jí udělál přesně to, jak minulý měsíc to udělál, mami, tobě náš pošťák!“

Malinkatý chlap
Přišél jednú Staňa Němečkúj v Jankovicách do hospody a co neviděl. Na stole hneď u šenku seděl malinkatý chlápek na malinkaté židličce, píl malinkatú slivovičku a četl malinkaté noviny Dobrý den, Slovácko. Staňa na něho hleděl a po chvilce sa ptál hostinského, co je to jako za chlápka? Hospodský sa na teho malinkatého otočíl a pravíl: „Panáčku, povězte tady Staňovi o tom, jak ste býl na dovolenéj v Africe a poslál toho kúzelníka do prdele?“

Pozvánka
Mařka Kráčalíková jela jednú vlakem do Brodu. Naproti ní v kupé seděl takový fešný chlápek a Mařka sa na něho celú dobu zubila. Když už dojížďali k Brodu, tož ten chlápek si dodál odvahy a pravíl: „Slečinko, pokaždé, když sa na mě usmějete, tož mám chuť vás pozvat k sobě na návštěvu.“ Mařka samozřejmě chtěla dělat drahoty a tak sa do něho pustila: „Vy ste ale pěkný chlípník.“ „To ani né,“ pravíl on, „já su totiž zubař.“

Mikropovídka
Šli dvě baby a tá prostřední spadla.

Radost policajta
„Hergot, ten plynový sporák, to je ale věc,“ pochvalovál si policejní náčelník v kanceláři, „včéra ho moja zapálila a on furt eště hoří!“

Návštěva věštkyně
„Vdáte sa za krásného, vysokého a štíhlého chlapa,“ pravila věštkyňa Tománková z Rudic. „To je sice velice pěkné,“ řekla na to Jarča Nerudná, „ale včíl mně poraďte, co mám udělat s tým škaredým, malým a tlustým?“

Procvičování zájmen
Učitel Karásek z Kudlovic procvičovál ve škole s děckama znalosti z češtiny a pravíl: „Budeme včíl tvořit věty s osobníma zájménama já, ty, on, ona, ono.“ Vyvolál teda Jurku Sádlového: „Poslyš, Jurko, tvůj otec třeba například řekne - Já teď půjdu ven. Jak mu odpoví tvoja matka?“ Jurka nezaváhál: „Ty teď ostaneš doma.“

Propagační referent
Do papírnictví v Uherském Brodě došél chlápek a pravíl: „Chtěl bych pět set foteček Klausa a tisíc foteček Zemana.“ „Chcete to na faktúru nebo budete platit v hotovosti, pane propagační referente?“ ptál sa prodavač. „Zaplatím to v hotovosti, ale enom nemožu pochopit, proč ně říkáte propagační referent, já mám přeca na púti střelnicu.“







Všecko co chcete
Pražský podnikatel dojél do hradišťského Grandu a chtěl sa ubytovat. Recepční sa ptál, co všecko by si přál a estli by chtěl na noc nejakú mladú děvčicu.
"To ani né, spíš nejakého mladého chlapca!"
Recepční sa rozčílíl a pravíl:
"Že zavolám policajta!"
"Tak dobrá, teda policajta."







www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund