Číslo: 11
15.03.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

Hergot, tak sa ně zdá, že na tů novů evropskú měnu eště nejsme moc dobře připraveni !
Němci jednú v dvaačtyřicátém hónili po Kunovicách partyzána. Ten v tom fofru vletěl do kostela a když tam uviděl stát v rožku jeptišku, tož jí fúkl pod hábit. Němci prohledali celý kostél a nic nenašli. Když odešli, tož partyzánovi otrnulo, začál naráz jeptišku omakávat a při tom mudrovál: A co to teď enom hladím?
To je moje lýtko, ozvalo sa.
A co to hladím včíl?
To je moje kolénko.
A co to včíl držím v ruce?
To sú moje kulky, ty blbečku, protože já su také partyzán!

CHVÁLILY SA TETINY
Já mám velice chytrého syna, chválila sa tetina Dočková z Mistřic, eště nemá ani sedm měsíců a už chodí! To nic néni, pravila Anča Břúšková z Hradišťa, já mám eště chytřejšího. Ten můj má už tři roky a eště nechodí!

ANDĚL STRÁŽNÝ
Zamyslený Ruda Berkú vešél na silnici zrovna v okamžiku, kdy tama jela vétřieska. Už, už ho měla rozšrotovat, když tu najednú ho neviditelná ruka strhla nazpátky na chodník a z nebe sa ozvál hlas: Máš štěstí, ale příště tu už nemosím byt! A kdo si? ptál sa Ruda. Tvúj anděl strážný. A kdes býl, když sem sa žéníl?

DOPORUČÉNÍ
Strýc Novákú chtěl v Hradišti v jedné drogérii si kúpit toaletní papír, ale nevěděl, který je najlepší, tož sa optál jedné blondýny, co tam prodávala, kerý by mu doporučila. Strýcu, tož abych vám pravdu řekla,tož najlepší je asi ten CIF. Ten vyčistí, ale nepoškrábe.

TO JE TEDA PRŮŠVIH
Právník Ruda Malinú nedávno pořádál doma mejdan, na který měl pozvané tři svoje spolupracovnice z práce. Protože si ale nebýl jistý, estli sa ten mejdan náhodú nezvrhne, tož aby potem nezklamál, tak si zašél ke svojému doktorovi, aby mu předepsál tú viagru. Rudo, nic sa neboj, pravíl mu doktór, po viagře jich zvládneš všecky a eště ti bude málo. Na druhý deň po mejdanu, když sa spolem zas setkali, tož Ruda měl pravú ruku ovázanú a zavěsenú na pásce. Doktór sa ho proto hneď ptál: Rudo, co je? Ony nepřišly!

TO JE TEDA ALE ŠKODA
Náš tata, ten je neobyčejně silný a odvážný, pravíl Jurka Macháček z Mařatic, ten by dokázál přeplavat aj to najvětší moře, vylézl by aj na tú najvětší horu a přemohl třeba aj toho najvětšího medvěda. Ale matka mu to nedovolí.

CO JE TO SEX
Přišél Matúš Kládú do nebe a Svatý Petr sa ho ptál: Tož jak ti bylo, Matúšu, na zemi? Dobře, co bych si stěžovál, ale mrzí mě enom to, že sem nepoznál, co to je ten sex! A protože ani Svatý Petr to nevěděl, proto sa proměníl v mladého jinocha a sestúpíl na zem. A zrovna do Mařatic. Na cestě tam stál takový fešný strýc, a tak mu Svatý Petr pravíl: Neptaj sa mě, kdo su, ani odkáď sem přišél, ale řekni mně, co je to sex. To máš, panáčku, moc těžké vysvětlování, povídál strýc, dám ti ale radu: zajdi toť do teho erotického Joe klubu a tam ti to děvčice povíja. Svatý Petr teda zašél do Joe klubu, kde sa ho hneď ujala taková fešná děvčica. Svatý Petr jí pravíl: Děvčico, neptaj sa mě, kdo su a ani odkáď přicházám, ale řekni mně, co je to sex. To je velice dlúhé povídání, řekla ona, já ti to raděj předvedu. Když Svatý Petr po hodině odcházál z Joe klubu, tož tá děvčica za ním enom křičala: Nevím sice, kdo si, ani odkáď přišéls, ale šlo ti to jak Pánubohu!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund