Číslo: 12
22.03.1999
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Proti byrokracii bojujem její vlastní zbraní. Vymysleli jsme na to úplně nový formulář.“
POHÁDKA
Tetino, proč mlátíte ty svoje děcka? ptál sa Janek Halúzkú svojí súsedky tetky Otépkové z Babic.
Ále kvúli pohádce. Včéra jich ten múj starý pěkně zblbl. Vykládál jím pohádku o třech kúzlátkách.
Šak na tom néni přeca nic špatného?
To sem si myslela také, ale až do té doby, než sem přišla dnes ráno dóm z nákupu a zjistila sem, že nemám klíče. No a potom sem mosela na celý barák řvat: Otevřete, to su já, vaša stará koza!
PRÁŠKY NA SPANÍ
Potkál doktór Stříkačka svojého pacienta Juru Kláska v Kunovicách v hospodě Na Fialce a hneď na něho spustíl: Sakra, strýcu, proč sem vám předepisovál ty prášky na spaní, když vy si tu tak flámujete? To je dobré, doktore, šak ty prášky sem potřebovál pro moju starú!

TO JE ALE DOTAZ
Malý Jurka Drozdú býl pěkně dopálený, protože mosél hrát na husle. Najednú sa ozvál zvonek u dveří a Jurka letěl otevřít. Za dveřima stála súsedka Brúčková a ptala sa: Jurko, sú vaši doma? To je ale blbá otázka, pravíl Jurka, kdyby nebyli, tož bych určitě vrzál na ty husle.

HLEDÁL ZAMĚSTNÁNÍ
Přišél jednú cikán na policejní stanicu a říkál, že by sa rád stál policajtem. Poslali ho teda za náčelníkem. Ten si ho vzál do svojí kanceláře a že mu položí nejaké otázky. Zeptál sa ho teda: Kdo napsál Reportáž psanú na oprátce? Cikán přemýšlál, ale v tom najednú zazvóníl telefón a náčelník mosél odejít. Předál teda cikána svojím podřízeným a řekl jím, že potřebuje od cikána vědět, kdo napsál Reportáž psanú na oprátce. Po hodině když sa náčelník vrátíl, tož viděl cikána ležat skrčeného v rožku a bylo vidět, že je pěkně domlácený. Sakra chlapé, co ste s ním dělali? Celkem nic, přiznál sa sám, že to napsál společně s bráchú#!

ŽE BY KOLEDNÍCI
Mamo, pravíl malý Jurka, před našíma dveřama stójíja dvá chlapé a zpívajú koledy. Tož jím daj každému pět korun a pošli jich pryč! To sice možu, ale nevím, estli odejdú. Jeden z nich je totiž náš tata!

POPLACH V HOTELU
Stalo sa jednú v hradišťském hotelu, že tam vypukl veliký požár. Pokojské létaly jak pominuté a křápaly na dveře a křičaly: Vstávajte! Hoří! Vstávajte! Hoří! Z jednoho pokoja sa ozvalo: Proboha, co tady děláte za kravál a nenecháte člověka vyspat! Já přeca nejsu hasič!

SÚSEDSKÁ VÝPOMOC
Matúš Trčkú křičál v Mařaticách na svojého súseda: Jane, Jane, rychlo mně pošťaj deset kýblú vody. Proboha, na co potřebuješ zrovna ty vodu? Ále, tchyňa u nás spadla do studně a voda jí sahá enom po bradu!

V KUNOVICÁCH NA RYNKU
Vykládaly si dvě robky v Kunovicách na rynku: Ty, Maňo, víš, jaký je rozdíl mezi chlapem a autobusem? To teda nevím, pravila Maňa, já sem eště nikdá pod autobusem neležala!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund