Číslo: 14
05.04.1999
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„… a tady naši zkušební piloti zalétávají nové vložky s křidélky, aby naše ženy mohly jít do kina a cítily se bezpečně…“
V SERVISU
Janek Tetřevú si vyjél jednú v nedělu s celú rodinú na výlet. Co ale čert nechtěl, tož hneď v Jarošově mu začalo v autě cosi syčat. Nedalo mu to a vrátíl sa do Hradišťa. A že měli u Hjundaja v servisu otevřené, tož si to tam dál opravit. Po hodině práce vylézl z pod auta servisman a pravíl Jankovi: Tak už to konečně mám, co vám tam tak syčí. Je to vaša tchyňa na zadním sedadle!

TO BY BYLO
Dvá cigáni kopali v Hradišti základy baráku, když tu naráz kolem nich procházala učitelka z mateřské školky aj s celú třídú. Dežo přestál dělat a otočíl sa na svojého kamoša a pravíl: To by bylo, co? Myslíš tá učitelka? Kdeby učitelka, ale tech rodinných přídavkú!

OSLAVA NAROZENIN
Dědáček Březinú z Ořechova oslavovál devadesát roků. Zešla sa celá rodina, z radnice došli všeci zástupci starosty aj ze samým starostú, ba aj televiza tam byla. Na úvod oslav promlúvíl starosta, po něm kdosi z rodiny a nakonec sa dostalo aj na oslavenca. Dědáček sa postavíl za ten mikrofón, co tam měli a pravíl: Su rád, že ste přišli. Proto vám u této příležitosti mosím řéct, že sem zjistíl, že stáří má né enom samé nepříjemnosti, ale aj nekolik předností. Potom sa odmlčál. Polkl, oblízl si hubu, rozhlédl sa po místnosti, ale nic neříkál. Když už to trvalo pěknú chvílu, tož nekeří začali byt trochu nervózní. Že by býl dědáček nemocný. Bude vúbec moct eště dokončit svoju řeč? Konečně! Dědáček sa znova narovnál a pokračovál: Marně sa ale snažím na nejakú vzpomenút!

JAKÁ RAKEV JE NAJLEPŠÍ
Dědáček Břéskalú už cítíl, že tady na tom světě dlúho nebude, a tak si zašél do jedné pohřební služby, aby si vybrál pěknú rakev na funus. A jakú byste s představovál dědáčku, dubovú nebo kovovú? ptál sa prodavač. A jaký je v tom rozdíl? Tož, kovová je trvanlivější a dubová zas zdravější.

ROZCHOD
Ty, Jarčo, a proč sas vlastně rozešla s Pepú? Protože sem si dycky myslela, že mě tak vášnivě miluje a až potom sem zjistila, že to nebyla vášeň, ale že má astma.

PŘÍBĚH ALADINA
Aladin sa jednú tak procházál po Londýně a svítíl si svojú kúzelnú lampú. Lidé ho zastavovali a ptali sa ho: Co hledáš, Aladine. Ále, chodím tak po všeckých státech a hledám poctivé lidi. Asi za měsíc na to býl spatřený, jak chodí po Kunovicách a pořád enom krútíl hlavú a nahlédál, kde sa dalo. Došél za ním místní starosta a ptál sa ho: Co tady hledáš, Aladine, poctivé lidi? Ále prd, a né poctivé lidi, hledám svoju lampu, nekdo mně ju tady ukradl.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund