Číslo: 15
13.04.1998
Článků: 6

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Z dubnového kalendáře.

Z dubnového kalendáře.
K dubnovým svatým, kteří měli chránit zemi, úrodu a dobytek, patřil sv.Jiří, jehož jméno znamená v překladu rolník, zemědělec. Jeho svátek se slaví 24. dubna. Pocházel z Malé Asie, povoláním byl voják, který byl za víru mučen, pálen hořícími pochodněmi a na příkaz císaře Diokleciána sťat. Legenda vypráví o draku, kterému museli dávat jednu z nejčistších panen, nakonec museli vydat i královskou dceru. Vysvobodil ji rytíř na koni, který draka probodl a uťal mu hlavu. Křesťanská legenda spojuje Jiřího s oním místem, které od draka vysvobodil a obyvatelstvo pak získal pro křesťanství.
Sv.Jiří, jehož svátek se slaví na začátku jara, se projevuje ve svém kultu klíči, kterým odmyká zemi, pole, umožňuje orbu, setí, dává růst trávě pro dobytek. V tento den se nemá pít ze studně voda, měla být jedovatá. Tento den měl být prvním, kdy bylo možno se v přírodě koupat. Sv.Jiří se připisuje schopnost zadržovat celou zimu ve své ohradě vlky a opatrovat stáda. Se svátkem sv. Jiří je spojeno mnoho praktik a lidových obyčejů.
Někteří evropští badatelé hledali za postavou sv.Jiří stará božstva, opatřená různými silami a mocí. Sv.Jiří se stal ochráncem jara, stád, ale také patronem vojáků, jezdců, rolníků a zemědělců.

	Je-li o svátku  sv.Jiří  tak  vysoké žito,
	že se v něm havran skryje, bude úrodný rok na obilí.
	Kolik mrazíků do sv.Jiří, tolik po sv.Václavu.
	Prší-li na sv.Jiří, zdaří se oves i na kameni.
Svátek sv.Marka, evangelisty se slaví 25.dubna. Jeho jméno znamená mírný. Sv.Petr jej přivedl k víře a byl jeho žákem a průvodcem.V tento den a pak v křížových čili prosebných dnech pět týdnů po Velikonocích se konaly prosebné průvody do polí. Tato slavnost je známá z Říma již ze 6.století a je dosti podobná té, kterou známe u nás. Slavnost prosebných průvodů měla všude stejný průběh. Po ranní mši a za zpěvu litanií ke Všem svatým vyšlo procesí do polí. Nejprve šli dva ministranti, kteří nesli křížek. Starší muži, vážení občané obce nesli korouhve. Za nimi šel kněz s kostelníkem, pak představitelé obce a nakonec ženy. V polích se průvod čtyřikrát zastavil, obvykle u křížku nebo sošky, kněz posvětil zasetou úrodu a průvod pokračoval v cestě. Čtvero zastavení mělo být orientováno čtyřmi světovými stranami, kdy se každým směrem četlo evangelium a dané modlitby. Vyprošovalo se tak dostatek deště pro oseté pole, prosilo se za dobrou úrodu a za odvrácení bouřek a krupobití.

	Na Marka saď fazulu a oharka.
	Na svatého Marka deštivo,
	sedm týdnů blátivo.
dr.Ludmila Tarcalováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund