Číslo: 16
19.04.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

VYŠETŘENÍ
Nedá sa nic dělat milostivá, pravíl doktór po vyšetřéní tetině Klofáčové, ale budete moset nosit brýle.
Doktore, šak ale já jich mám přeca na očách.
Aha, tak to je průser, v tom případě jich budu moset nosit já!

VÝZKUMNÁ PRÁCE
Dojél jednú do Míkovic slavný pražský vědec, který deset rokú bádál nad tým, jak prodlúžit lidský život. Když sa tam sešlo púl dědiny na téj jeho přednášce, tož vědec pravíl. Zatým sem svoje pokusy dělál na myšách a mosím řéct, že moje pokusy zaznamenaly už aj první výsledky. Zjistíl sem, jak prodlúžit myškám život. A jaký je to způsob? ptali sa všeci. Je potřeba odstranit všecky pasti!

ŠŤASTNÝ OTEC
Jak sa máš, pravíl Jurka Nešporú svojému bývalému spolužákovi Jarovi Remešovému, kterého potkál po nekolika rokoch v Hradišti. Velice dobře, dnes sem sa právě stál šťastným otcem. Protože sa mně narodíl krásný syn. Tož to ti teda gratuluju. A co manželka? Tá sa o tom nesmí dozvědět.

U VĚŠTKYNĚ
Jura Klásek si zašél jednú do Polešovic k věhlasné věštkyni a tá mu pravila: Vidím, že sa brzo dobře ožéníte, ale eště sa vám to pokusí překazit nejaká ženská. Tož to bude určitě moja stará.

U DOKTORA
A hlavně mosíte přestat pit a kúřit, pravíl doktór strýcovi Uříčkovém. Čujte, doktore, a nebyla tu náhodú přede mnú moja stará?

NA POLICEJNÍ STANICI
Došél cigán na policejní stanicu a když ho zavolali do kanceláře, tož koho tam neviděl? Za stolem seděl náčelník Jarda Trúsilú. Cigánovi sa roztáhla huba od ucha k uchu a zvolál: Jaro, je to možné, to si ty. Pamatuješ, jak sme spolem chodili do páté třídy? Tož ba že pamatuju. To byly opravdu nádherné čtyři roky.

AJ TO SA STÁVÁ
Tetina Ondrúšková ze Štěpnic začala umývat v paneláku schody. Najednú začala strašně křičat: Matúšu, Matúšu, honem sem pojď! Nemožu sa postavit, asi mně ruplo v kříži nebo mám infarkt! Co kecáš, pravíl strýc, když si ju dobře prohlédl, nic ti néni, enom sis přiklekla prsa!

NEŠŤASTNÉ NÁVRATY
Strýc Oharkú sa vrátíl z hospody ve strašném stavu. Jeho roba ho hneď uvítala ve dveřách: No nazdar, ty ale vypadáš šíleně! To máš dnes mimořádně pravdu# protože su opilý#, ale jakú omluvu máš ty?

SEZNÁMENÍ
Dežo, jak sas seznámíl se svojú Arankú? V autobusu do Kunovic. Já sem jí chtěl ukradnút řetízek z krku a ona mně zas peněženku!

ZLATÁ RYBKA
Zlatá rybka ležala v Jarošově na břehu Moravy a šél kolem ní skín. Rybka sa na něho podívala a pravila: Když ně pustíš do vody, tož ti splním tři přání. Skín sa k ní otočíl a kopl ju tú svojú černú botú do vody. Za to, žes ně tak škaredě nakopl, tak ti splním enom jedno přání. Zdechni, pravíl skín.

DOBRÝ NÁPAD
Pěstováním zelého sa věnujeme pravidelně už třetím rokem, pravíl na poradě v Hradišti přeceda družstva z Bílovic. Prvním rokem sme zasadili zelé na pěti hektarech té nejlepší púdy, ale celú úrodu nám zežraly húsenky. To nás ale neodradilo a další rok sme nasadili zelé na deseti hektarech. Ovšem mosím uznat, že aj potom nám všecko zelé zas zežraly húsenky. A co teda nasadíte letos, ptál sa tajemník z Hradišťa. No ze začátku sme sa nemohli u nás na družstvu dohodnút, ale nakonec sme rozhodli, že letos nasadíme zas zelé, ale nejméň na dvaceti hektaroch. Ať sa ty blbé húsenky tým zelím zadusíja!

U DOKTORA
Strýc Klečkú býl u doktora na kontróle a ten mu pravíl: No vidíte, strýcu, šak dnes už kašlete o moc lepší jak včéra. Bodejť bych nekašlál, šak sem celú noc trénovál!

TVRDÁ PRAVDA
Pravíl doktór Jurásek svojému rómskému pacientovi: Protože vím, že ste člověk odvážný, tož před vama nebudu nic tajit a řeknu vám to na rovinu. Od zitřka mosíte nastúpit do práce!

ODJEZD DO LÁZNÍ
Jane, a proč sa tváříš tak truchlivo? ptál sa Metúd svojého súseda. Ále moja roba mně odjížďá do lázní. To sa ale přeca máš usmívat, né? Blázníš, to by také nemosela odjet!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund