Číslo: 16
17.04.2000
Článků: 105

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE
Kdyby čerpal u Aralu

FÓR TÝDNE

"Ale, Božka, dáma je taká nevinná společenská hra!"
Jak na picu
Policajt si objednal v restauraci picu. Číšník sa ho optál: "Pane, a chcete ju rozřezat na šest nebo na dvanáct kúskú?" "Na šest," pravil policajt, "dvanáct bych nikdy nesnědl."

Dvá důchodci
Úředník na penzi Jura Klásek potkál v Hradišti svojého bývalého šéfa, kerý už býl také v důchodě. "Šéfe," pravíl Jura, "mosím sa vám přiznat, já bez té naší práce nemožu vůbec žit. Kúpíl sem si ve sběru pár kilogramů spisú a doma jich zpracovávám." "Výborně! Až jich vyřídíte, tož mně jich přineste k podpisu!"

Špatný doktór
"Tato," pravila Jarča Kulová svojému starému, "byla sem u doktora a ten mně pravíl, že máme jet na Bahamy nebo na Kanáry. Kam teda pojedeme?" "Když sa dívám na svoju peněženku, tož bude najlepší, když zajedeme k jinému doktorovi!"

Jiné starosti
Ptál sa malý Jurka svojí blonďaté matky: "Mamo, co je to mozek?" "Dej mně sakra pokoj s tema tvojíma věčnýma otázkama, já mám v hlavě úplně jiné starosti!"

Práskač
Přišél malý Jurka za tatú a pravíl mu: "Tato, když mně dáš dvacet korun, tož ti řeknu, co říkál dnes listonoš naší mamě!" Tata býl velice žárlivý, a tak hneď vytáhl dvacet korun, ale chtěl vědět úplně všecko. Jurka převzál peníze, kúsek odstúpíl a říkál: "Tady je vaša pošta, paní!"

Pomocná lucerna
Jaryn Prútkú odcházál večér z domu a s lucernú. Zastavíl ho súsed Břúšek a ptál sa: "Poslyš, Jaryne, a kde ideš s tú lucernú?" "Ke galánce. A tú lucernu mám na to, abych lepší viděl." "To je veliká marnotratnost, to já sem chodíl za děvčicama bez lucerny." "Hneď mě to napadlo, strýcu, jak sem sa podívál na vašu tetinu!"

Trocha z galérie
V jedné hradišťské galérii stál před takovým velikým obrazem Janek Škrášků a enom sa usmívál. Došél za ním redaktor z místních novin a ptál sa ho: "Pane, to sa vám ten obraz tak lúbí?" "Víte," pravíl Janek, "já miluju veliké obrazy." "A vy ste výtvarný kritik nebo co?" "Trochu aj kritik, ale hlavně mám kšeft na rámování obrazů!"

Strýc měl štěstí
Policejní náčelník v Hradišti pravíl svojím podřízeným: "Už toho mám plné zuby. Všeci enom o nás vykládajú samé vtipy. Mosíme to zarazit. Ode dneška když uslyšíte nekoho, kdo bude o nás říkat nejaký vtip, tož ho pěkně přetáhněte obuškem." Hneď odpoledně když šél jeden policajt po městě, tož najednú uslyšél: "Víš, jaký je rozdíl mezi blbcem a policajtem?" Policajt hneď vytáhl obušek a ptál sa: "Tož, strýcu, jaký?" "Přeca žádný," pravíl klidně strýc. "No proto, to máte štěstí, ináč byste dostál pěknú mlátičku!"

Inzerát v novinách
Jarča Kašíková z Osvětiman si dala do Dobrého dňa inzerát: "Hledám hodného chlapa!" Po týdňu sa jí ptala súsedka: "Jarčo, tak co, dostalas nejakú odpověď?" "To víš, že dostala. Veliké množství. Všecky ale zněly stejně - možete si vzít toho mojého!"

Ze života
Potkali sa dvá Leťáci před úřadem práce. Ten jeden pravíl: "Zdar, Franto, co děláš?" "Hovno!" "A kde na to bereš materiál?"

Nepodařený dotaz
Malý Jurka dával tatovi podepsat žákovskú knížku, kde bylo napsané: "Je drzý a sprostý!" "Tož, co je toto?" křičál tata. "To máš tak. Naša učitelka došla do školy s novým svetříkem a na levé straně měla napsané Věra. Tož sem sa jí zeptál, jak sa menuje tá druhá koza!"

Šetřílek
Došél strýc Plotek do trafiky a ptál sa: "Prodáváte tady hrací karty?" "To víte že ano." "Tož ně prodajte pikovú desítku!"

Dobrý recept
"Ty, Karle, a proč chodíš pořád do teho erotického klubu v Mařaticách?" "Protože mně můj doktór doporučíl každý večér neco lehkého!"

Nepomohlo to
Jeden hradišťský bezdomovec došél k doktorovi a pravíl: "Doktore, potřebovál bych nejakú masť, protože sa mosím pořád škrábat!" "A zkusíl ste sa už vykúpat?" "Zkusíl, ale nepomáhá to. Za tři měsíce sem sa začál škrábat zas!"

Strýc filozofem
Strýc Pučalíků nedávno v hospodě ve Véskách pronésl túto krásnú větu: "U nás na Slovácku sa chlapé dělíja do třech skupin. Ti první pijú od radosti, ti druzí pijú od žalu a ti třetí pijú od rána!"

Chytrost nejsú žádné kúzla ani čáry
Letěl zajíc po kunovském lesu a vykřikovál: "Sviňám je dobře!" Uslyšela to zvědavá veverka a ptala sa ho: "Poslyš, zajícu, jak to myslíš?" "Šak poď dúle a uvidíš." Veverka teda slézla a zajíc ju znásilníl. "Ty sviňo jedna!" křičala veverka. "Sviňám je dobře!" pokřikovál zas zajíček a métl si to lesem dál.
Kdyby čerpal u Aralu
Borusíkovi z Veletin nechtěli aby jejich Ťapka měla štěnata, a tak strýc použíl starý osvědčený recept a každý deň ju polévál benzínem. Jednú sa ale stalo, že zapomněl. Jejich malý Karlík sa dívál z okna a najednú křičál: "Mamo, tatóó, Ťapce asi došél benzín. Súsedovic Alík ju tlačí!!!"www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 1 sekund