Číslo: 19
10.05.1999
Článků: 52

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

GENTLEMANI
Tak si představ, Jaruno, pravila Maňa svojí súsedce, že když sem jela včéra autobusem z Hradišťa, tož mně třé gentlemani uvolnili místo. A stačilo ti to?

DOBRÁ RADA
Ty, Lojzo, pravíl strýc Drozdú, když je ti smutno, jak říkáš, tož sa ožeň. No tak to pozór, zas tak smutno mně néni!

NOVÝ NÁKUP
V Osvětimanech křičál malý Jurka: Babí, babí, my si jedeme kúpit nové vídeo. Kupte si, co chcete, ale říkám vám, já to krmit nebudu!

MÁLO RADOSTI
Až dovčílška tys mně udělál radosť enom jednú v životě, pravíl strýc Otépkú svojému synovi. Ano, tato? A kdy to, prosím ťa bylo? Devět měsícú před tým, než sas narodíl.

ŽIVOTNÍ MÚDROST
Ptál sa Janek Cigánkú svojí roby: Maňo, víš, proč sa roby po čtyřicítce nemožú hrát na schovku? ???? Protože by jich nikdo nehledál!

ŠPICOVÁ ŘIDIČKA
Tato, a víš, že ženské sú lepší řidičky než chlapé? říkál malý Tonda. A jaks na to, prosím ťa, došél? Tys přeca sám říkál, že sa nedá jezdit se zataženú ruční brzdú. No vidíš, a naša matka tak dnes jezdila celý deň!

NA STAVBĚ
Mistře, mistře, křičál na stavbě v Kunovicách Ruda Prášilú, nekdo nám ukradl sociální zařízení! Dobře vám tak. Měli ste si ho hlédat. Nový kýbl vám už nedám!

OBJEDNÁVKA
Malý Véna Kráčalíkú volál do cukrárny v Mařaticách a objednávál si sto indiánú. Cukrářka sa ptala: A na jaké to bude jméno? Vinetú!

JEDEN CHYTŘEJŠÍ NEŽ DRUHÝ
Chválíl sa malý Jindra Kláskú klukom u baráku: Heč, já už vím, jak přijdú děcka na svět! To nic néni, pravíl Tonda Mrňús, já zas vím, jak nepřijdú!

RYCHLÝ POROD
Rudo, tak sem slyšél, že sa ten tvúj syn narodíl předčasně. To máš pravdu, ale já sa mu vúbec nedivím, protože kdo by to mohl vydržat s mojú starú devět měsícú?!

TELEFONNÍ HOVOR
Janek Drozdú stójí už deset minut v Hradišti před poštú v telefonní budce, sluchátko drží u ucha a nic neříká. Hergot, strýcu, poďte už ven, když nevoláte, křičíja na něho netrpělivci před budkú. Chlapé, velice sa mýlíte, když si myslíte,s že nevolám, já eště pořád mlúvím se svojú starú#!

ŠKOLNÍ INSPEKTÓR
Došél jednú tak školní inspektór do Březolup do školy a dál děckám napsat větu, kerá by obsahovala slovo MANIFEST. První zvládl túto úlohu Jarek Bradú, kerý napsál do sešitu: Našéj Mani fest rostú prsa.

DOBRÝ NÁPAD
K Obdržálkom vrazíl do ložnice večér zloděj. Namíříl na strýca v posteli pistól a zařvál: Ani sa nehněte! Nic vám neudělám, hledám enom peníze. Tož v tom případě možeme klidně rozsvítit, pravíl strýc Obdržálkú, budeme hledat společně.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund