Číslo: 20
17.05.1999
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

NÁVRAT Z DOVOLENÉ
Po prožití krásné dovolené došla Barča Polášková z Břestku ke gynekológovi a pravila mu:
Poslyšte, doktore, mám včíl po dovolenéj jedno veliké přání. Mohl byste mě přivést do původního stavu?

JAKÝ JE ROZDÍL
Jane, víš, jaký je rozdíl mezi mrakama a tchýňú? ???? No přeca žádný. Když odejde jedno nebo druhé, tož je dycky pěkně!

ŽÁDNÝ ROZDÍL
Jane, pravila Mařka Pléšková, víš, jaký je rozdíl mezi tebú a vrabcem? To teda nevím. No přeca žádný, obá zpíváte čím, čím, čím#!

CO TO JE
Ty, Jane, ten AIDS to je nejaká ryba nebo co? A kdes na to došél? No, slyšél sem, jak naša Růža pravila doktorovi, že ho chytila nekde u rybníka!

U VÝSLECHU
V Hradišti na policejní stanici vyslýchali cigána Deža. Poslyš, Dežo, řekni nám, proč jsi vzál tú peněženku, když jsi věděl, že néni tvoja? No, peněženka sice nebyla moja, ale ty peníze sa ně zdály nejaké povědomé!

ODBORNÍK
Učitél v Bílovicách postavíl ve třídě na stůl vedle sebe krtka a křečka. Potom sa obrátíl na Jurku Kláska a ptál sa ho: No, Klásku, a včíl mně řekni, kerý je křeček. To je jasné, pravíl Jurka, přeca ten vedle krtka!

RADA K NIČEMU
Tak sem slyšél, Moniko, že vám vedúcí zvýšíl plat. Jak sa vám to podařilo udělat? No, možu vám to sice prozradit, ale myslím, že vám to stejně nic nebude platné.

U DOKTORA
Slečinko, a víte hlavní důvod, proč ste otěhotněla? ptál sa doktór Jarče Prčovéj. To teda nevím. Protože ste sa milovala bez bázně a Dany!

NOVÁ PRAVIDLA
Pani učitelko, pani učitelko, hlásíl sa Jarynek Oklešťkú, náš tata včéra večér říkál, že sa včíl už bude psat slovo blahobyt s měkkým -i-. A kde na to přišél? No protože je to prý pro nás už cizí slovo.

KATASTROFA
Rudo, tak si představ, pravíl Jara Břúšek svojému súsedovi, že Matúš Prčú si vzál o hlavu větší robu! No, ale šak na tom néni nic tak hrozného. No ja, ale tys neviděl tú hlavu!

ZNÁSILNĚNÍ
V hradišťském parku znásilňovál chlap robu a tá křičala: Ty jeden hnusáku, grázle, grázlíku, ty jeden grázlíčku můj kudrnatý#!

MODLITBA PŘED OBĚDEM
Malý Ruda Hrnčířú sa ptál Jary Kráčalíka, estli sa u nich doma modlíjú před obědem. To víš, že modlíja, pravíl Jara, ale enom tehdy, když tata donese z lesa nejaké hřiby#!

PODIVNÁ BOLESŤ
Tetino, a kde máte vašu Terezku? No, řekla bych, že sa včíl nekde svíjá na diskošce. To ju neco bolí? Spíš si myslím, že svrrrbí!

ČERNÝ HUMOR
Má to čtyři nohy a jednu ruku. Víte, co to je? No přeca doga,s kerá sa vracá z dětského hřišťa!

VEČERNÍ HOVORY
Tož co, Maňo, ptala sa Jarča svojí kamarádky, tys byla včéra večér na rande, jaks dopadla? Jak bych dopadla? Přeca na záda!

U ZPOVĚDI
Lida Klásková býla po čtyřiadvaceti rokoch poprvé u zpovědi. Když sa vrátila, tož sa jí kámošky ptaly: Tož co, dál ti pan farář rozhřešéní? Nedál, eště sa z toho vzpamatovává!

HAVÁRIJA
Na rovném úseku za Jarošovem vletěl autobus do příkopy. Jak sa vám to mohlo stat, ptál sa policajt šoféra. To opravdu nemám tušéní, já sem akorát vybírál vzadu jízdné.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund