Číslo: 22
31.05.1999
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

VELIKÝ PROBLÉM
Doktore, pravila tetina Balcárková, mám veliký problém, no, ani vlastně né tak já, jak můj starý. Na něho, když dojde to milostné vyvrcholéní, tož začne dycky velice křičat.
Teti, šak ale to je úpně normální, říkál doktór.
"No ja, normální, ale on mě při tom pokaždé obudí!

PROBLÉMY ZE ŠKOLY
V Mařaticách na ulici mlátili dvá kluci třetího. Co ho tak bijete, křičál na nich strýc Kráčalíků. Protože špatně napsál písemku, pravili ti kluci. No, ale proto ho přeca nemosíte bit. Dyť to je přeca jeho problém, né. Možná by to měl byt jeho problém, ale my sme ju od něho opsali!

DOBRÁ RADA
Došla jednú tetina Dvořáková k jednomu veterinářovi v Mařaticách a pravila: Doktore, prosím vás, podivte sa mně na toho mojého psíka. On mně nežere, nežere a nežere. Zvěrolékař si teda poctivo prohlédl, posunúl si brýle na čele a povídál: Tetino, ten pes vám žrat nebude, nebude a nebude. On je totiž dřevěný!

MOBILISTA
Strýc Křúmalú si kúpíl mobila. Jednú když si zašél do teho mařackého erotického klubu, tož si ho vzál s sebú a když býl zrovna v najlepším, tož mu ten mobil začál vyzváňat jak zběsilý. Strýc ho vzál a na druhém konci byla jeho stará. Hergot, to ně řekni, pravíl strýc překvapeně, jaks ňa tady enom našla?

RAFINOVANÍ POLICAJTI
V Kunovicách na cestě směrem na Novú Ves klečali dvá policajti a řezali nožem do cesty. Šél kolem strýc Halúzkú, chvílu sa na ně enom tak dívál a potem pravíl: Sakra, chlapé, co tady blbnete? Strýcu, my neblbneme, ale máme hlášené, že hradišťským policajtom utékl nebezpečný zločinec a my mu tady chceme odřezat cestu!

KÚZELNÁ FLAŠKA
Ruda Kučerú z Polešovic jednú zašél do sklepa a mezi regálama tam objevíl velikú flašku, kerá tam byla eště po jeho dědovi. Když tak nad ňú seděl, tož mu to nedalo a vzál vývrtku a otevřél ju. A najednú sa to stalo. Z flašky sa zaprášilo a naráz sa mu zjevíl džin, který pravíl: Děkuju ti, Rudo, za to, žes ňa vysvobodíl. Tož, za to tvoje děkuju, pravíl Ruda, si nic nekúpím. Co tak nejaké přání, že bys mně splníl? To si ze mě děláš prču anebo co? odvětíl džin. Kdybych uměl plnit nejaké přání, tož si myslíš, že bych celú dobu trčál tady v té flašce?

VÝBĚR POVOLÁNÍ
Ptala sa jednú učitelka v Hradišti děcek, čím by chtěly byt. Přihlásila sa malá Anička a říkala: Prosím, když mně narostú prsa, tož bych chtěla byt matkú#, a když né, tož asi učitelkú!

NEKLIDNÝ SPÁNEK
Doktore, pravila Jarča Otrusinová, mám problém. Večér velice špatně usínám, pořád mosím na neco myslet. Tak to vám dám dobrú radu. Než idete spat, tož vypijte púl litru kyselého mléka. A pomože to? To ani né, ale budete mět úplně iné starosti!

TAK TO NA SVĚTĚ CHODÍ
Neurochirurg Prášek z hradišťského špitála sa vrátíl z dovolené a našél doma sklep plný vody. Neváhál a zavolál si rychlo instalatéra. Ten přijél v červeném Hjundaju a dál sa hneď do práce. Za pár minut býl aj hotový. Nekdo nechál v prádelce otevřený kohútek, vysvětlovál doktorovi. Zavřél sem ho teda a otevřél odtok vody. Kolik budu dlužný, vyzvídál doktór. Šest tisíc korun, odpověděl instalatér. Cože, zalapál doktór po dechu. Dyť tolik nedostávám ani za tú nejsložitější operaci. Šak to ně nemosíte vysvětlovat, to já vím, také sem vyštudovál medicínu.

U SÚDU
V Hradišti u súdu sa ptál súdca obžalované: Vdaná? Občas, hlesla ona.

TELEFÓN
K doktorovi v Brodě došél policajt a měl obě uši popálené. Jak sa vám to proboha stalo? ptál sa doktór. Tož si to představte, večér sem doma žehlíl prádlo a v tom zazvóníl telefón a já sem si žehličku splétl se sluchátkem. No dobrá, ale jakto, že máte spálené aj to druhé ucho? To sa ně stalo, když sem chtěl zavolat pohotovost!

RODIČOVSKÉ KÁRÁNÍ
Že sa nestydíš, pravíl strýc Hodařů malému Jurkovi. To já sem v tvojém věku eště vůbec nevěděl, co je to lhaní. A kdy ste, strýcu, s tým až začál? zeptál sa Jurka.

BOLESTI HLAVY
Tak si představ, Lojzo, že ňa druhý deň po opíci strašně bolí hlava, pravíl Jara Klásek svojému súsedovi. Tebe bolí po flámu, ale mě zas z mojích botů, říkál na to Lojza. A co to máš, prosím ťa, za blbé boty? No, to nevím, ale dycky když sa ráno probudím v botách, tož ně strašně bolí hlava#

STŘÍBRNÁ SVATBA
Tetina Drozdová z Mistřic sa ptala Anče Korvasové: Poslyš, Růžo, a půjdete nekde oslavit tú vašu stříbrnú svatbu? Já asi ani né. Rači ostanu doma a trochu si pobečím.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund