Číslo: 25
21.06.1999
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

KONCERT OLYMPIKU
Došél Jura Břúšek dóm z koncertu skupiny Olympik, vešél do ložnice, kde jeho stará ležala nahá na posteli, a hneď spustíl: Kdo tě líbááááááá, když néé jáááááá!
Naráz sa otevřela skříň, vylézl z ní chlápek a spustíl: Já, já, já, enom jááá!

VAROVÁNÍ
Když procházala tetina Kolajová se svojím chlapem v˙Hradišti po náměstí, tož tetina pravila: Estli budeš pořád robám hledět na nohy, tož ti opravdu přerazím ty tvoje parohy!

DOBRÝ PŘÍPITEK
Janek Kláskú, když oslavovál svoje šedesátiny, tož pronésl túto řeč: Všeci enom připíjajú na krásné roby na obúch polokulách. Tož to já teda rači připiju na obě polokule na krásných robách!

JEDEN JEDOVATÝ
Plazili sa dvá hadi kunovským lesem a jeden říkál druhému: Poslyš, kamaráde, myslíš si, že su jedovatý? To teda nevím, a proč sa ptáš? Ále, před chvilkú sem sa kúsl do jazyka!

U DOKTORA
Strýcu, poslyšte, pravíl doktór Berousek, mosíte přestat pit, ináč oslepnete! To je mně jedno, nedál sa strýc, beztak sem už v˙životě viděl všecko, co sem potřebovál!

VZÁCNÁ KNÍŽKA
Přišla jednú tetka Brázdilová do knihkupectví U Sovy v˙Hradišti a ptala sa prodavačky, kde má hledat knížku Proč sú roby chytřejší jak chlapé. Zkuste to pod sci-fi, tetino, pravila zkušeně prodavačka.

TĚŽKÝ ŽIVOT BEZDOMOVCA
Jeden hradišťský bezdomovec sa jednú tak potulovál po té mařacké vilové čtvrti Hliník, když tu najednú sa odvážíl a zazvóníl na jeden zvonek. Došla mu otevřít tetina, na první pohled hlava rodiny, a bezdomovec jí pravíl: Poslyšte, paničko, nemáte náhodú nejaké prázdné flašky? Co si myslíte, že piju, nebo co? No, já sem myslél nejaké flašky od octa!

CHLAPSKÁ ŘEČ
Bavili sa dvá chlapé v˙Kunovicách: Nebudeš mně věřit, Lojzo, pravíl ten první, ale já ti mám dycky takovú radosť, když potkám tú tvoju robu. A to proč, diví sa ten druhý. No, protože néni moja!

VYPADÁL DOBŘE
Poslyš, Jaruno, ten mladíček, cos s˙ním byla včéra večér, tož vypadál velice dobře. Nó, býl opravdu moc milučký. Aj mě potom pozvál k˙němu na televizu, že sa budeme dívat na nejaký seriál. Ale představ si, že sem si teprú až ráno všímla, že vlastně žádnú televizu neměl!

PROTEKCE
Strýc Krula navštívíl známého, kerý dělál vysokého úředníka na pracovním úřadě v˙Hradišti, a pravíl mu: Poslyš, Rudo, nemohl bys tomu mojému klukovi najít nejaké zaměstnání? To víš, že mohl. Co ten tvůj kluk umí? Nic. Tož to je ideální, aspoň ho nemosíme posílat na rekvalifikaci!

ROZHOVOR NA DĚDINĚ
Bavily sa dvě děvčice ze Strání: Poslyš, Máňo, ten múj Franta, ten je celý po svojích rodičoch. Oči modré po mamě a červeného Forda po tatovi.

NÉNI NÁKUP JAKO NÁKUP
Ty, Jane, jak je možné, že sis to svoje auto vybírál skoro měsíc, než sas rozhodl, a mě ználs sotvá týdeň a už byla svadba? To máš tak, pravíl Jura. U auta chcu mět jistotu, že mně vydrží aspoň deset rokú!

BUŠENÍ BUCHTY
Potkali sa ve Štěpnicách ráno dvá súsedé a jeden pravíl: Ty, poslyš, Tondo, včéra sem v˙noci slyšél, jak u tebe pořád nekdo búchál na dveře. Ále, to byla jedna buchta. Tož, proč si ju teda nepustíl dovnitř? Jak dovnitř, šak ona přeca chtěla ven!

ODJEZD DO LÁZNÍ
Strýc Kozákú odjížďál do lázní a tetina, když ho vyprovázala na nádraží, tož mu říkala: Tak sa tam měj dobře, drahouši, a né abys tam vyhazovál peníze za neco, co máš doma zadarmo!

KDO TO VÍ, ODPOVÍ
Karle, poslyš, tak by mě zajímalo, keré roby sú najlepší milenky. Estli sú to blondýnky, brunetky, alebo nakonec ty zrzavé? Já myslím, že barva vlasú nehraje vúbec žádnú rolu. A podle čeho tak súdíš? Moja stará sa už dala obarvit na všecky tyto tři odstíny a v˙posteli stójí furt za prd! ® M-Studio s.r.o.
Vaše připomínky a náměty posílejte na E-mail redakce:
dds@uh.cz
do HTML převádí: Stanislav Lopata  www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund