Číslo: 29
26.07.1999
Článků: 63

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE
CESTA DO NEBE

Ruda umřél a dostál sa až k˙nebeské bráně. Tam ale uviděl dvoje dveřa. Před jednýma stála dlúhá fronta a před tema druhýma enom jeden jediný chlápek. Ruda sa teda ptál svatého Petra, co to má znamenat. "No, ty dveře, před kterýma stójí tolik chlapú, tož ty sú určené pro ty, kteří byli na zemi utlačovaní od svojích rob. A tema druhýma procházajú ti neutlačovaní."
Ruda zakrútíl hlavú, došél k˙temu osamocenému chlápkovi u tech druhých dveří a ptál sa ho:
"Poslyš, co ty tu vlastně děláš?"
"Já nevím, stará ně řekla, abych sa postavíl sem!"

DOBRÉ HESLO
V hospodách prý budú mět včíl pověsené heslo: Alkohol je metla lidstva, ale jednotlivcom neuškodí!

NEZAPOMNĚLA
Tetina Bršlicová psala poslední vúli. „A Jankovi, kterému sem slúbila, že na něho nezapomenu v závěti, posílám srdečný pozdrav!“

V OBCHODĚ
Došél strýc Klásek v Hradišti do obchodu s nábytkem a ptál sa: „Sú ložnice?“ Panička za pultem sa na něho podívala tým škaredým a říká: „Né, prodavačka!“

INZERTÁT V NOVINÁCH
V pondělním Dobrém dňu sa objevíl inzerát: Prodám devítisvazkový naučný slovník. Značka: Moja stará, tá ví všecko lepší!

TO SA FAKT STAUO
Kráčajú dve tetky v Kunovicách z pohřebu. Potkaly třetí a tá sa jich ptala: „Počúvajte a nač zomreua Anéška?“ „Znásiuniui ju.“ „Znásiuniui? Nepovídajte. Panenko skákavá. Tá aue mieua pieknú smrt…“

TAK TO CHODÍ
Tetce Erteplové umřél ten její chlap, a proto trávila svoje volné chvilky na chatě na Smraďavce úplně sama. Její súsedka ju tam pořád pozorovala, a když už jí to nedalo, tož zašla za ňú na kus řeči. „Poslyš, Růžo, a na co ten tvúj vlastně umřél?“ „Ále, na ABC…“ „No, počkaj, chtělas snáď řéct na TBC?“ „To teda né. On opravdu umřél na ABC - alkohól, baby a cigarety!“

VĚŘTE NEVĚŘTE
Laďa Batúškú jednú tak vyprávjál chlapom v Podolí v hospodě. „Chlapé, řeknu vám, nedávno sem sa pěkně vylekál. Vracál sem sa tak navečér dóm z hospody a najednú vidím, jak sa proti mně řítí moja stará. Lekl sem sa, že by sa ve mně krve nedořezál. Naštěstí ale když sa přiblížila ke mně blíž, tož sem zjistíl, že to néni moja stará, ale traktór!“

SETKÁNÍ
Potkali sa dvá strýcé v Komni a ten jeden pravíl: „Poslyš, Jane, a pořád máš eště stejné šéfy?“ „Ba, ba, moju starú a tchýňu!“

VÝSTRAŽNÁ TABULA
„Tá propast za vašú dědinú je velice nebezpečná. Proč ste tam nedali nejakú výstražnú cedulu,“ ptál sa turista starosty v jedné brodské dědině. „Výstražná tabula tam byla celé tři roky,“ pravíl starosta, „ale když nikdo do propasti nespadl, tož sme ju dali pryč!“

ZAŠEPTÁNÍ
Jura Zlámalúj sa při zábavě v Topolnéj přitlačíl na Jarču Břúškovú a pravíl jí: „Jarčo, zašeptaj mně do úška tá dvě slovíčka, kerá spojujú milence na celý život!“ „Su těhotná!“

TITULOVANÝ
Bavily sa dvě robky v Hradišti u holiča. „Ten múj starý, ten dělá v Kunovicách v Letu a má dva tituly.“ „Tož to nic néni,“ pravila tá druhá, „ten múj je fotbalový rozhodčí a každú nedělu má titulú nekolik!“www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund