Číslo: 3
18.01.1999
Článků: 56

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Jakú výplatu? Šak do nového roku bez starých peněz.“
Těsně před Vánocama přišli na policejní stanicu třé stážisté, policajti z Vietnamu, keří měli od nového roku organizovat prodej na tržnici u Centrumu v Hradišti. Náčelník policajtů, protože to býl takový lidumil, teda navrhl, aby si ty tři rákosníky vzali chlapé dóm přes svátky. Tak sa také stalo. Hneď po novém roku sa velitel ptál tech třech, co měli doma ty tři malé policajty rákosníky, jak že to probíhalo s nima o Vánocách:
První policajt pravíl: Dobré, dobré to bylo. On si pořád enom neco žvatlál, vúbec sme mu nerozuměli, ale ináč faň.
Druhý policajt pravíl: Dobré, dobré to bylo. Býl to šikovný kluk, televizu opravíl, ledničku opravíl a aj s úklidem nám pomohl.
A třetí policajt to završíl: Dobré, dobré, ale kapr je kapr#

U BABIČKY
Halúzkovi jeli do Prahy do divadla, a tak malého Matúška strčili k babičce a dědovi do Horněmčí. Matúškovi sa tam sice velice lúbilo, ale aj trochu mu bylo smutno. Proto teda když šél večér spat, tož mu babička pravila: Matúšku, nic sa neboj a běž si lehnút. Kdybys neco potřebovál, tož stačí enom zavolat babí a děda hneď přijde!

DOBRÁ ZPRÁVA
Kamila Búřková, známá hradišťská podnikatelka, byla na vyšetřéní u gynekologa. Po téj chúlostivéj prohlídce jí doktór pravíl: Paničko, nedá sa nic dělat, ale mosím vám řéct, že máte kapavku. No eště že tak, já sem si už myslela, že ně tečú nervy.

Z POLICEJNÍ STANICE
Zločin býl spáchaný v noci z pátého na šestého ledna, informovál svoje podřízené náčelník měststké policie. Promiňte, hlásíl sa jeden z příslušníků, špatně sem slyšél, v noci z pátého na kolikátého?

U DOKTORA
Strýc Peléškú býl jednú u psychiatra, který když ho vyšetřovál, tož sa ptál: Poslyšte strýcu, co by sa stalo, kdybych vám uřezál jedno ucho? Tož, co by sa stalo, no, neslyšél bych. Psychiatr si to pečlivo zapsál a zas sa ptál: A co by sa stalo, kdybych vám uřezál aj druhé ucho? Tož to bych přestál vidět. A to proč? divíl sa psychiatr. Protože by mně spadly brýle!

RANDE STRÝCA MATÚŠA
Strýc Matúš si jednú domlúvíl s tetkú Rúžú rande, ale eště než sa naň vypravíl, tož sa dobře nacpál hrachem. Když potem seděli s tetkú v parku na lavečce, tož tetině spadla na zem kabelka. Strýc hneď hépl, ohl sa pro ňu, ale najednú to v jeho gaťách prásklo, jak kdyby myslivci střelili z pušky. Tetina byla hneď celá uražená nad jeho neomalenosťú a pravila: Tož neco takového sa ně eště nestalo! Strýc sa na ňu enom nevěřícně podívál a říkál: Tak to ste si prdla vy? No vidíte, a já sem býl přesvědčený, že sem to býl já.

ZE ZOO
Bavili sa dvá chlapé v hospodě: Tak sem slyšél, Lojzo, že ťa vyhodili ze ZOO v Lešné. No, máš pravdu, vyhodili. Prý sem býl moc pomalý. A to jak to? Tož ráno sem stál a šél sem krmit. Otevřél sem klec a# frnk, frnk, #obě želvy zdrhly.

ŠPATNÁ ZPRÁVA
Strýcu, nedá sa nic dělat, pravíl doktór v hradišťském špitále Jankovi Břúškovém, tú nohu vám mosíme amputovat. No eště že tak, já sem si už myslél, že ně zakážete pit!

SEZNAMOVAČKA
Ja chlapé, na západě, tam sa na roby mosí jinak, vyprávjál Janek Masaříkú chlapom v hospodě v Novéj Vsi. To já když sem býl v Americe, tož tam býl jeden a ten to udělál takto: Jednú došél do salónu a spatříl tam velice pěknú děvčicu, jak seděla s chlapama u stolu. Chvílu přemýšlál, jak sa s ňú seznámit, a hneď ho to napadlo. Vytáhl revolvér a všecky chlapy tam postřílál. Potom si přisedl k té děvčici a pravíl: A co vy tady, slečínko, tak sama#

Z ČERNÉHO HUMORU
Kukačko, kukačko, zakukaj mně, kolik rokú mně eště zbývá. Ku# Proč tak má#

MÁ TO LOGIKU
Tetino, ptál sa strýc Kráčalík svojí súsedky, víte, jakú výhodu má těhotná roba před netěhotnú? Tož to teda nevím, pravila tetina. No přeca když těhotná roba šlápne na hrabě, tož ju přeca nešvacíja do nosa!

ZE ŠKOLSKÉHO ÚŘADU
Ptál sa jeden učitél zástupca školského úřadu v Hradišti: Pane zástupca, umí krokodýl létat? To víš, že neumí. Opravdu neumí? Sakra, že neumí. Ale ředitel pravíl, že umí létat. No, tož trošku umí létat.

NA NÁVŠTĚVĚ
Strýc Klofáčú došél k Drdúlom na návštěvu a tetina sa ho ptala: Strýcu, dáte si hrnek kafého nebo raděj pohárek slivovice? Tož děvčico, abych ti pravdu řekl, tož najradči bych si vzál hrnek slivovice.

TO SÚ BORCI
Nekolikrát trestaný zloděj Janek Křúpek z Hradišťa býl po třech rokoch propuštěný z vězéní na svobodu. Hneď ale první den sa vlúpál do klenotnictví, všecko vybrál a zmizél. Kriminálka z Brna na něho vypsala zatykač a připojila k němu aj jeho pět fotografií ze všeckých pozicí: zepředu, zezadu, z boku# Za tři dni došél do ústředí do Brna telegram z Hradišťa tohoto znění: Čtyři zločince sme už zatkli, po pátém eště intenzivně pátráme!

AJ TO SA STALO
Malý Jurka Zlámalíkú sa ptál v Hradišti jedného chlápka v uniformě: Strýcu, a vy ste policajt? Mé, nejsu, já su železničář, to sem sa enom tak blbě zahleděl#

VOJENSKÁ REALITA
V hradišťských kasárňách pravíl jeden nováček druhému: Když sem býl malý, tož mně matka říkala, papej, papej, abys vyrústl a vzali ťa na vojnu. A já vůl žrál a žrál!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund