Číslo: 33
23.08.1999
Článků: 61

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

Zájemce
Seděly dvě tetiny v Mařaticách na lavečce a tá jedna najednú pravila: "Růžo, podívaj sa, jak si mě ten chlap, co stójí hen u teho keřa, pořád prohlédá." "To sa nedivím," pravila tá druhá, "to je místní archeológ!"

Nepřekvapíl ho
Za sedlákem Krholú doletěl Ruda Dráček a křičál na něho: „Strýcu, strýcu, vaša žena je vám nevěrná hen v tom vašém seně!“ Sedlák sa podívál tým směrem a po chvilce zkušeně pravíl: „To néni moje seno!“

Zbytečná investice
Laďa Nachú pravíl svojí robce: „Ty, Rúžo, co kdyby sme si nechali zavést ten telefón?“ „A proč, prosím ťa? Šak nám stejně nikdo netelefónuje!“

Dárek z lázní
Tetina Břúšková odjížďá do Františkových Lázní a praví strýcovi: „Karle, co ti mám z tech lázní dovézt?“ „Mně je to jedno. Dneska už dokážú vyléčit všecko!“

Boléní hlavy
Tetinu Bělešovú pořád bolela hlava, a proto si ju nechala ve špitále zrengénovat. Když ju sestra vézla z teho rentgénu na pokoj, tož jí pravila: „Tetino, možete byt klidná, nic tam nemáte!“

Nový matematik
„Tak co,“ ptala sa matka céry, „jaký je ten váš nový učitel matematiky?“ „No, nic moc, ale zdá sa ně, že je nejak moc pobožný.“ „A jak si na to došla.“ „Když ně dneska zkúšál, tož pořád enom opakovál: Panebože, panebože…“

Parková příhoda
Jednú v zimě tak Jura Křápek venčíl v hradišťském parku svého věrného psa dobrmana. Když šél okolo lavičky, kde sa k sobě zimú lepili dvá bezdomovci, tak sa ptál: „Chlapé, co je? Je vám zima?“ „Ej, věru je, Jurko.“ „A chcete neco na zahřátí?“ „Tož, když dáš.“ „Azore, vem si jich!“

Kalvádos
„Poslyš, Maruno,“ pravila tetina Ondrúšková svojí súsedce, „že ten tvúj starý zas minulý týdeň pálíl nejaký ten kalvádos?“ „A jak sas to, prosím ťa, dozvěděla?“ „No, protože vaši králíci našému psovi zas rozbili hubu!“

Z našich masen
V Brodě v masně pravila tetka Drozdová prodavačce: „Řekněte mně, proč mně k těm patnácti dekám salámu přibalujete aj ty dva konce?“ „No dovolte, jaké dva konce. Šak ten druhý je přeca začátek!“

Speciální matrace
„Prosím ťa, proč máš tak velikú nafukovací matraci pod oknem?“ „Ále, to máš tak. Moja stará mně pořád vyhrožuje, že skočí z okna.“ „No ja, včíl už to chápu.“ „Nic nechápeš. Tú matracu sem totiž nafúkál betónem!“

Divná slivovica
„Strýcu, co ste nám to prodál za slivovicu, pálíl ste ju vúbec v pálenici?“ „A kde bych ju měl pálit?“ „No, já sa enom ptám, protože včéra sme jí s tatú vypili tři litry a bylo nám strašně blbě!“

Kýho výra
Potkali sa ve Starém Městě dvá kamoši a jeden pravíl: „Tak sem slyšél, že ťa nechala tvoja galánka, hned jak sa dozvěděla, že si synem bohatého podnikatela!“ „To máš pravdu, vzala si tatu!“

Nenapravitelný
Rúža Mařáková jednú tak nadávala tomu svojému: „Poslyš, Karle, ty si ale úplně nenapravidelný pijan. Dyť tys včéra propíl už aj ty peníze, keré sme měli připravené na rozvod!“

Životní pravda
Pepa Drozdú sa ráno probudíl, hlava mu duněla, v hubě jak v polepšovni, kosti jak dolámané, měchýř plný. Horko těžko sa postavíl a došúrál na záchod. Když sa vyprazdňovál, tož vyčítavě pravíl: „Vidíš to, vidíš to, když sa chce tobě, já dycky stanu!“

Po mejdanu
Na mejdanu v Bojkovicách sa seznámili dvá mladí ludé a po prohýřené noci on pravíl: „Možu ti říkat Evo?“ „A proč zrovna Evo?“ „Protože si moja první žena.“ „Dobře teda. A možu ti já říkat Favorit?“ „A proč?“ „Protože si múj 136.“

Hormóny v pivě
V hospodě Na Lapači pravíl Jindra Kolajú: „Chlapé, tak sa ně zdá, že v tom pivě, co nám tady dávajú, sú nejaké ženské hormóny.“ „A jaks na to došél?“ „No, dycky když jich vypiju víc jak deset, tož blbě kecám a vůbec neumím řídít auto.“

Parašutisti
V Kunovicách na letišti skákali parašutisti. Těsně před seskokama ale Janek Mráčkú pravíl instruktorovi: „Šéfe, dnes nebudu skákat, naša babka mně říkala, že měla hrozný sen, a že sa jí zdálo, že sa ně neotevře padák.“ „Ale běž! Tady máš, vem si múj padák!“ Tak sa teda Janek nechál ukecat a šél skákat. Že měl plné gatě, o tom žádná. No ale když vyskočíl, zatáhl za tú šňúrku a padák sa mu otevřel, tož si ulevíl. Naráz ale okolo něho jak kameň proletěl instruktor a Janek enom zaslech, jak křičál: „Čert aby poskákál tú tvoju babkúúúúúúú!“
www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund