Číslo: 34
30.08.1999
Článků: 82

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE"Tak pojďte, paninko, já vás kousek svezu."FÓR TÝDNE
Návraty
Strýc Puchýřú z˙Novéj Vsi sa vracál k˙ránu z˙hospody a býl pěkně našrubovaný. Vytáhl klíče, ale né a né sa trefit do zámku. Tetina už to po púlhodině nemohla vydržat, tož sa šla podívat. Když uviděla strýca, tak pravila:
"No, ty máš teda ale opícu!"
Strýc na ňu pohlédl a odpověděl: "To su rád, že si také jednú trochu sebekritická!"
Nový závozník
Jura Otépkú dostál nového závozníka a hneď sa ho ptál: "Chceš sa projet po Hradišti?" "Nó, to bych chtěl." A teda jeli. Když dojeli na první křižovatku se semafórem, tož ju Jura proletěl na červenú a závozník sa ho ptál: "Co to bylo? Šak tam byla červená?" "Takto jezdíja frajéři," pravíl Jura a jeli dál. Když projeli aj tú křižovatku u Koruny na červenú, tož závozník sa zas vyplašeně optál: "Dyť aj tady svítila červená!" "Tak jezdíja frajéři," odfrrkl mu Jura. Když dojeli ke křižovatce ve Starém Městě, tož tam zrovna svítila zelená. Jura hépl na brzdy, že závozník málem proletěl předním sklem. "Co blbneš, šak tam svítí zelená?" "No ja, to máš pravdu, ale co kdyby tam jél nejaký frajér," pravíl Jura.

Silniční neštěstí
V Kunovicách ležál uprostřed cesty Janek Otépkú. Došél k němu policajt, zatřepál s ním a ptál sa ho: "Strýcu, co sa vám stalo?" "Ále, ani sa neptaj, porazilo mě to." "A pamatujete si číslo a značku?" "To víš, že jo. Bylo to dvanáct boroviček a sedm piv!"

Nepodařilo sa
"Co si takový naštvaný?" "Ále," pravíl Janek Chrústú, "měli sme jet na Macochu a já sem si plánovál, že tam do té propasti hodím všecky svoje starosti a budu mět už konečně pokoj." "No a co?" "No a co, moja stará nechce jet!"

Okresní anketa
"V hradišťském okrese dělala agentúra Ratata prúzkum a zjistila, že tady žije sedm tisíc chlapú, keří by sa chtěli ožénit," pravila Jarča Pléšková svojí súsedce. "No, a proč sa neožéníja?" "Protože už sú ženatí!"

Realita
"Tož si představ, Jane," pravíl Mira Drozdú z Vések, "včéra na zábavě sem sa bavíl s nádhernú děvčicú." Opravdu? A co ti říkala?" "Že né!"

Flaškoman
Strýc Peléšek si tak štrádovál po Kunovicách a táhl velikú tašu narvanú prázdnýma flaškama. Potkál ho Tonda Otrusinú a ptál sa ho: "To jich neseš všecky vrátit?" "Ale kdeby. Pohádál sem sa se svojú starú a ona mně řekla - seber si všecky svoje věci a možeš táh-nút!"

Reklama
Reklamní šot na televizi Stařa. Reportérka se ptá v Hradišti jedného bezdomovca: "Jak vám chutná Rama?" "Výborně! Zrovna včéra sem našél v jedné popelnici kelímek, vylízál sem ho a velice sem si pochutnál. Asi u Ramy zostanu!"

Známá facka
Jura Klásek sa tak jednú vracál dóm z hospody a býl už pořádně trefený. Na cestě, jak tak vrávorál, tož vrazíl do jedné robečky a tá mu hneď jednu vlepila. Jura sa zarazíl a pravíl: "Hergot, to sa ně ani nezdá, že bych už býl doma?"

Láska je láska
"Ježišmaryja, Franto, co sa stalo, tys mně kúpíl prstének. Kolik ťa, prosím ťa, stál?" "Dvanáct padesát, ale ani nevím, estli je v něm ten diamant pravý!"

Při startu letadla
V˙Kunovicích jednú přistálo obrovské letadlo, které mělo všecky zaměstnance přepravit k˙tomu Ayresovi na dovolenú do Ameriky. V letadle ke všeckým promlúvíl kapitán: "Dámy a pánové, su kapitám letadla a menuju sa Heris Ertepla. Právě sa nacházáte na palubě najvětšího letadla na světě. V˙tomto patře najdete bar a restauraci, ve druhém potom bazén a kurty. Ve třetím patře si pak možete ukrátit cestu návštěvú kina nebo divadla. No a včíl mně všeci držte palce, já sa to hovado pokusím rozjet!"

Koko koktavý
Přišél tak jednú koktavý chlápek do vlaku, co jél ze Starého Města do Přerova, a ptál sa jedného strýca: "Strý strý cu ko ko ko kolik je ho ho ho hodin?? Strýc nic, ani necekl, a tak sa chlápek ptál jiného, kerý mu to řekl, a potem koktavý odešél. Janek Křápkú, co tam jél také, tak sa ptál teho tichého strýca: "Strýcu, čujte, a proč ste mu nic neřekl, šak hodinky máte." "Bál se se sem s sa že mně rrr ro zbi bije hu hu hubu."
www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund