Číslo: 36
07.09.1998
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Rád bych vás upozornil: To, že jste vytuneloval banku neznamená, že bude tunelovat i zde!“
Jednému velikému podnikatelovi z Hradišťa sa trošku nepovédl ten jeho synátor. Ze všeckých škol ho vyhodili, a proto sa otec rozhodl, že ho naučí dělat ve svojém podniku. Zavédl ho teda do téj najmodernější haly a pravíl mu:
Tož tady na masu sem si já vydělál svoje první milióny. Když si ty tak hlúpý a nechceš sa učit, tak budeš dělat rukama. Podívaj sa třeba na tento stroj. Pracuje úplně bez dotyku lidských ruk. Enom stiskneš tento čudlík, strčíš tam vola a tady na konci z teho vyjede párek. Dobré, né?
Synáček chvílu na to hleděl, přemýšlál a potom říkál: Ty, tato, a nešlo by to udělat obráceně? Že by sa tam strčíl párek a vyjél by z teho vůl?
Tata sa enom zamračíl a vzteklo zasyčál: No, taková mašina byla na světě enom jedna, a to byla tvoja matka!

Konkurence je konkurence
Debatovali dvá strýcé v Mařaticách ve sklépku: Ty, Juro, tak ty si teda pochvaluješ, že je v Mařaticách ten erotický Joe klub? To víš, že si to pochvaluju! Já si myslím, že když budú mět ty naše roby trochu konkurence, tož že sa budú moset doma víc snažit.

Tady orél, tady orél ...
Na taneční zábavě v Mistřicách sa to nejak zvrhlo a mlátili tam policajta. Ten vzál vysílačku a rychlo přivolávál pomoc: Tady orél, tady orél, bijú mňa! A kde?, ptál sa náčelník. Všady, po hlavě, po zádech#

Kdo je odvážnější
Potkali sa dvá strýcé v Ořechově a ten jeden sa ptál teho druhého: Ty, Jane, kdo si myslíš, že je odvážnější, chlapé nebo roby? No, já bych řekl, že určitě roby. Enom si vem, kerý chlap by si dovolíl jít se stovkú v peněžence do obchodu, tam si vyzkúšat dvacet párú botú a nic si nakonec nekúpit#!

Veselá kráva
V jednom obchodě sa ptál děda Peléšek, který už býl také dobře zblblý tú televizní reklamú: Slečinko, prosím vás, máte tady tú Veselú krávu? Pradavačka sa na něho enom uščúřila a pravila: Chvilku si mosíte počkat, paní vedúcí si odskočila na záchod!

To je pravda
Když sem býl svobodný, pravíl Janek Ostružinú z Nové Vsi, tož ně nikdy nenapadlo šetřit! No a včíl! ptál sa Jura Strakú. No, včíl enom pořád myslím na to, kolik bych našetříl, kdybych ostál svobodný!

Ženská logika
Budu sa rozváďat, svěřovala sa Růža Otépková svojí súsedce. Ale běž# A to proč? No, přeca nebudu žit s paroháčem!

Nová práca
Tož ti mosím Maruno řéct, pravila Anča Trtková z Brodu svojí známé, že ten múj už týdeň dělá v pivovaře u teho Janáčka. A jak sa mu tam lúbí? ptala sa Maruna. No, to právě nevím, protože eště nebýl doma.

Nová diéta
Tož si přectav, že sem objevila novú diétu, svěřovala sa Filka v nedělu po hrubéj Světlaně. Možeš jest všecko a do týdňa zhodíš deset kilo! To sa ně nezdá. Tož tomu teda věř. Má to ale malý háček. Možeš jest sice všecko, ale nesmíš to polykat!

Na ústředně
Haló, je tam ústředna, volál Jan Prášilú v kunovském Letu, spojte ně s mojú robú! A jaké má číslo? Jak, jaké má číslo? Šak já ty roby nemám očíslované!

Pudová záležitosť
Ptali sa jednú rozhlasoví reportéři staříčka Máčalového, estli prý víja, že sex je vlastně pudová záležitosť. Tož baže, že to vím, pravíl staříček, buď to pújde, nebo to nepújde!

Podvod
Janek Halúzkú doletěl dóm jak havarovaný eroplán a hneď mezi dveřama začál hulákat: Já ťa zabiju, ty potvoro jedna, slyšél sem, že mňa podváďáš! To je přeca blbost, pravila mu tá jeho. Podváďáš mňa s vysokým černým chlápkem! Tož to už je teprú pěkná blbost!

Asi je to tak najlepší
Seděli v nedělu navečér dvá strýcé v Bílovicách v parku a ten jeden sa ptál: Ty, Jane, stává sa ti, že tá tvoja roba má úplně iný názor než ty? Stává, a velice často! A jak na to tá tvoja reaguje? Nijak, ona o mojich názorách nic neví!

Kolová diéta
Tož si přectav Karle, že tá moja roba sa zbláznila a začala jezdit na kole. Prý chce byt chudčí! No, a má to nejaké výsledky? To víš, že má, už su chudčí o osm kilo! Jak to prosím ťa? No, mosél sem zaplatit za opravu teho kola.

Dvacetikoruny
Slečínko, pravíl strýc Kolajú jednéj cérce u pokladny na Deltě v Hradišti, mohla byste mně dat za stovku dvacetikoruny? To víte že možu, strýcu, pravila ona, a kolik byste jich chtěl?www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund