Číslo: 36
13.09.1999
Článků: 77

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE


FÓR TÝDNE
Janek Břúškú sa poprvní ve svojém životě vypravíl do Hradišťa do nočního baru, kde hneď natrefíl na krásnú ženskú a zkusíl ju pozvat nekam na hotél. Ona mu ale začala vysvětlovat, že to asi nepújde, protože je lesba. Janek pochopitelně ale takové slovo slyšél vúbec poprvé, a to už mu to ona začala vysvětlovat:
"Vidíš tam tú pěknú blondýnu? Tak s˙tú bych sa chtěla pomilovat!"
"Hergot," pravíl Janek "tak sa ně zdá, že su asi také lesba."

To býl výdup
Ruda Klásek pravíl jedné prodavačce v Bojkovicách v obchodě: „Slečinko, vy ste sa splétla o 250 korun.“ „Strýcu, včíl už je pozdě, to ste měl řéct hneď.“ „Co sa dá dělat,“ říkál na to strýc, „já si jich teda nechám!“

Hodná letuška
Jednú tak letěl ten kunovský Turbolet do Prahy a mezi sedadlama si hrál takový malý klučisko. Letuška sa mu pořád enom s úsměvem vyhýbala, ale když roznášala kafé, tož už jí začál vadit, a proto mu pravila: „Poslyš, nemožeš si jít hrát na chvilku ven?“

Chlapé, ti sa nedajú
Tonda Křápkú slúbíl svojí staré, že už nebude nikdy pit. Co ale čert nechtěl, tož jednú zašél do hospody a nakonec sa aj pěkně ožrál. Když už chtěl jít dóm, tož jak stúpl, tak sa aj pěkně ozvracál. Co dělat? Jak ho uviděl hospodský, tak mu hneď začál radit. „Tondo, to máš jednoduché, jak pújdeš dóm, tož si strč do kapse stokorunu a staré řekni, že ťa nekdo velice oblúl a že ti dál stovku na čistírnu.“ Tonda teda došél dóm a jeho roba mu našla v kapse tú stovku, a proto sa ho hneď ptala: „Jak to, že máš v kapse stovku?“ „Ále jeden chlap mě oblúl, a tak mně dál stovku na čistírnu,“ říká Tonda. „Tak to ti měl dat dvě stovky, protože ti do gatí aj nasrál!“

Jedna parková
„Martine, to mně enom řekni, kde sas seznámíl s tú svojú novú galánkú?“ „Ále co ti budu vykládat. Býl sem v hradišťském parku. Zapískál sem na svojého psa… ale ona byla rychlejší!“

Tajemství
Strýc Juráskú ležál doma na gauči a býl dobře zrychtovaný. Tetina, když ho viděla, tož chvílu nadávala a potem sa ho ptala: „Řekni, prosím ťa, co ty na téj gořalce pořád vidíš?“ Strýc si ju prohlédl a pravíl: „To víš, zrovna tobě to řeknu a ty začneš chlastat také!“

Sportovní sázka
Chlápek přijde do hospody a v ruce drží malučkú želvu, kerá byla celá potlučená. Jedno oko měla namodralé, dvě nohy zafačované a celý krunýř omotaný lepící páskú. Chlapé sa ho ptali, co že té želvě je? „Nic. Ona je akorát velice rychlá. Schválně, dajte si nekdo s ňú závod o stovku.“ Chlapé teda vybrali Rudu, najrychlejšího chlapa v dědině. Ruda sa postavíl do jedného kúta v hospodě a vedle něho aj ten chlápek s želvú. Cíl býl stanovený u šenku. Hosposký zařvál raz, dva tři včíl. A Ruda vyletěl jak raketa. Chlápek ale nezaváhál a švác s želvú přes celú hospodu až dopadla na nálevní pult. Potem sa otočíl k chlapom a pravíl: „Tož vidíte, vyhrála, šak sem vám říkál, že je velice rychlá.“

Nemohl za to
Uprostřed hradišťského parku klečál na zemi slepec a bědovál: „Dajte mně prosím malou almužničku, mám doma deset hladových děcek.“ Šél kolem podnikatel Klásek, hodíl mu tam asi dvacet korun, ale neodpustíl si poznámku: „Proboha, jak to pořád děláte, že máte tolik děcek?“ „Co já za to možu, šak já přeca nevidím, co dělám, né!“

Hádanka
Víte, co udělá policajt, když dostane chuť na marmeládu? No přeca si olúpe koblížek!

Sponzorský dar
Na papežské konferenci na Velehradě sa sešli všeci kardinálé s papežem, kerý si vzál slovo a pravíl: „Vážení kardinálé, zkontaktovala mě firma Coca-Cola a nabídla naší církvi veliký sponzorský dar. Dala si enom jednu podmínku a tá je, abysme změnili slova „chléb náš vezdejší“ na „Coca-Cola naše vezdejší“. Tak sa vás ptám, estli nekdo neví, kdy nám končí smlouva s boršickú pekárnú?

Ze života
„Chlapé, víte, jak sa oslovuje cigán v obleku a kravatě?“ ptál Ruda chlapú v hospodě. „To teda nevíme.“ „No přeca, obžalovaný, vstaňte!“

Manželská hádka
„Včéra sem sa s mojú starú dobře pohádál, ale nakonec sem měl poslední slovo já,“ pravíl Jura Trčkú chlapom. „A cos jí řekl?“ „A tož si to teda kup!“
www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund