Číslo: 37
20.09.1999
Článků: 73

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE"Koukej si očistit nohy, než vletíš do bytu!"FÓR TÝDNE
Veselé historky
Staříček Horehleďú z Uherského Brodu sa tak jednú vracál dóm vlakem a sedl si do kupé k takové pěkné děvčici. Po chvilce, aby navázál hovor, tož jí pravíl: "Slečinko, já, dycky, když sa vracám vlakem dóm do Brodu, tož si velice rád poslechnu veselé historky od spolucestujících. Neznáte nejakú?"
"Znám, staříčku, znám. Tento vlak jede do Napajedel."

Telegram
Ruská vláda poslala po olympiádě české vládě u příležitosti vítězství hokejistú tento telegram: Blahoprejeme k vitezstvi STOP Ropovod STOP Plynovod STOP

Nový fond
„Jane, už si to slyšél, v Kunovicách založili nový investiční fond alkoholikú.“ „A jaké majú heslo?“ „Spojíme vaše peníze s naší žízní!“

Ze špitálu
Došél doktór za strýcem Břúškem v hradišťském špitálu a pravíl mu: „Strýcu, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrú a druhú špatnú.“ „Tož napřed rači mně řekněte tú dobrú.“ „Podle laboratorních testú vám zbývá enom jeden den života.“ „A sakra. A včíl teda tú špatnú!“ „Já sem vám to včéra zapomněl řéct!“

Rafinované heslo
Přišél Ruda Klásek ráno celý ospalý dóm a pravíl svojí robě: „Tož to ti teda pěkně děkuju. Kvúli tobě sem býl až do rána zavřený na policajtech!“ „Jak kvúli mně, snáď kvúli sobě, né? Protožes býl zas někde pěkně ožralý.“ „To sa teda pleteš. Tebe přeca napadlo dat vkladní knížku na heslo: „Peníze nebo život!“

Z kunovského letiště
K letišti v Kunovicách sa přibližuje tá jejich čtyřistadesítka a z ní čučí dvacet párů nohú. Z palubního rozhlasu sa najednú ozvál hlas kapitána: „Až zařvu včíl, tož utěkajte jak o život!“

Dobrý kup
Franta Ocásek kupuje od staré cigánky koňa. „Kolik za něho chcete?“ „Dvacet tysýc.“ „Je ale nejaký moc chudý.“ „On né chudý, on štíhlý.“ „Ten kúň kulhá.“ „On né kulhá, on tákovú zvláštní chúzi mít.“ A tak to pokračuje dál, Frantovi sa pořád neco nezdá a cigánka mu pořád tlačí nejaké klíny do hlavy, a že sa na něm má projet, že prý ať uvidí, jaký je to dobrý kúň. Franta teda sedne na koňa, kúň sa rozběhne a švác do zdi. „Proboha, šak ten kúň je slepý!“ „On né slépý, on odvážný.“

Pozdní omluva
Do hradišťského knihkupectví vejde tetina v černém a drží knihu „Houby okolo nás“. Knihkupec jí stisknúl ruku a pravíl: „Tetino, upřímnú soustrast, vydavatelství už tú chybu napravilo.“

Hádanka jedna
Víte, jaký je rozdíl mezi robama a komárama? Komáři otravujú enom v létě.

Hádanka dvě
Ide roba proti zdi a zeď spadne. Víte, jaké z toho plyne ponaučení? No přeca, že múdřejší ustoupí.

Ochutnávání vína
V Mařaticách sa konala sútěž v ochutnávání vína. Po prvním kole vypadlo 70% lidí. Po druhém kole zbylo už jen pár šťastlivců, kteří sa náhodú trefili. Po dalších kolech zbýl už enom jeden jediný člověk, strýc Kročú, kerý všecko věděl. Při 25. ochutnávce s klidem povídá sudímu: „Champagne, 1978.“ Pořadatelé už opravdu nevěděli, co by mu předložili. Nakonec mu podali poslední pohárek. Strýc k němu čuchl, trochu upíl a potom to všecko vyplúl na zem a zařvál: „Hergot, dyť je to petrolej!“ A porota na to: „Správně, ale kerý ročník?“

V hospodě
To jednú tak došél Jura Vranú v Brodě do hospody a poručíl si pět velikých borových a naráz jich vypíl. Tak to šlo druhý den, třetí… až to hospodskému bylo už divné a ptál sa ho: „Proč si dycky dáváte zrovna pět panáků?“ „Víte,“ pravíl Jura, „nás je totiž pět kamarádů a sme zvyklí sa takto scházat.“ „No, a protože včíl ti čtyřé sú daleko v cizině, tož piju aj za ně.“ Tak tam chodíl každý deň, až najednú asi po třech měsícoch sice došél zas, ale poručíl si enom čtyři panáky. „Co sa stalo? Umřel vám kámoš?“ „To né, ale já sem přestál pit.“

Po dovolené
Potkali se dvá kamarádi a jeden měl úplně šedivé vlasy. „Co sa ti stalo, že máš tak bílé vlasy?“ „Ále, plavil sem sa po Nilu a ztroskotali sme.“ „No to sa teda nedivím, že máš bílé vlasy!“ „Ale to není ono. Plaval sem ke břehu, a proti mně obrovský krokodýl!“ „No, to sa ti teda nedivím.“ „Ale to také není ono. Najednú mě něco chytlo za límec a na větev mě vytáhla obrovská gorila.“ „No, to sa teda nedivím.“ „To ale eště není ono. Donesla si mě dóm a tam mě znásilnila.“ „No, to sa ti teda opravdu nedivím, že si tak šedivý.“ „To pořád eště není ono, protože teď už su asi čtvrť roku doma a ona mně eště nenapsala!!!“

Dobrá rada na prd
Došél Mira Slenkú k doktorovi, ten ho prohlédl a potom pravíl: „Člověče, vy musíte chlastat jako duha! Měl byste to omezit.“ „Nojo, pane doktore, ale to je strašně těžké.“ „Tak zkuste třeba si místo každé štamprle dat jablko.“ „No, to je sice pěkné… ale kde já veznu denně šedesát jablek???“
www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund