Číslo: 38
21.09.1998
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Velice pěkný popel, Růžo, ten tvůj mosel byt za mlada fešák.“
Strýc Peléškú sa jednú dostál do Japonska. Seznámíl sa tam za týdeň s jedným Japoncem, který mu na důkaz přátelství nabídl svoju céru na večér, aby zažíl trochu té japonské sexuální rozkoše. Když strýc si začál teda s tú Japonečkú užívat, tož tá pořád enom křičala: Šikobamína! Šikobamína! Strýc si býl istý, že to asi znamená, že je velice šťastná a spokojená.
O pár dní později šél strýc s tým Japoncem si zahrát golf a když sa strýcovi podařilo hneď prvním úderem trefit jamku, tož chtěl neco řéct japonsky, a tak zakřičál: Šikobamína, Šikobamína!
Japonec sa na něho podívál a pravíl: Co ste myslél tým nesprávná ďúra?

Trabant to zaviníl
Strýc Otépkú jél jednú s tetinú přes Buchlovské hory v Trabantu. Bylo léto, bylo teplo, a tož to na ně došlo. Strýc rychlo zastavíl Trabanta, tetina vyskočila ven, honem sa vyslékla, zalehla do trávy a čekala. A čekala. Sakra, Matúšu, křičala po chvilce, estli rychlo nevylezeš z teho Trabanta, tož ňa to přejde! Anéško, lamentovál strýc, estli mě to zas nepřejde, tož sa z teho trabanta nikdy nedostanu!

Lupiči
Na Juru Novákového sa v Novéj Vsi vrhli lupiči. Rvál sa s nima jak čert, ale nakonec sa přeca enom neubráníl. Lupičé mu prohledali kapsy, ale našli enom drobné. Poslyš, možeš nám řéct, proč sas tak bráníl, když máš enom pár drobných? ptál sa jeden z lupičů. No, kdybych věděl, že vám ide enom o tech pár drobných, tož bych sa nebráníl. Ale měl sem strach, že ně veznete tech deset tisíc, co mám v ponožce!

Havárija letadla
Strýc Kúřilú, Žid a Cikán zahynuli při haváriji letadla a dostali sa do pekla. Náhodú ale zastihli ďábla v dobré náladě a ten jim nabídl, že sa možů za tisícovku vrátit živí na zem. Chvílu o tom rozmlúvali a potem strýc vytáhl tisícovku a fííííí - už býl doma. Co sa ti k čertu stalo? ptala sa ho jeho roba. Když jí to vysvětlíl, tož vyzvídala dál: A kde sú ti dvá další? To nevím jistě, pravíl na to strýc, ale když sem odlétál, tož Žid to měl s ďáblem usmlúvané na pětistovku a Cikán tvrdíl, že každým dněm by mu měla dojít státní podpora.

Joe klub
Přišél strýc Práškú v Mařaticách do teho Joe klubu. Co sa ale nestalo, jak na potvoru tam zrovna neměli žádné robky. Ten, co tomu šéfovál, si ale pomyslél, že strýc moc zkušený néni, že stejně nic nepozná, a tak mu dál nafúknutú figurínu. Býl ale velice zvědavý, co to se strýcem udělá, a tak čekál za dveřima. Když strýc za pět minut vyšél z pokoja ven, tak sa ho hneď ptál: Tož co, strýcu, jaké to bylo? No, abych ti pravdu řekl synku, tak ani nevím, pravíl strýc, kúsl sem tú cérku do ňadra, ona si prdla a vyfrrrkla oknem ven.

To je pravda
Chlapé, ptál sa Jura Otépkú chlapú v hospodě, víte, jaký je rozdíl mezi novou manželkou a novým psem? To teda nevíme, odpovídali chlapi. No přeca, že po roku je pes eště pořád nadšený, když vás vidí!

Pohádka pro dospělé
Princ si rozepnúl poklopec a Sněhurka uviděla osmého trpaslíka.

Kolejní řád
Stalo sa, že v Kunovicách na tem jejich Harwardu měl ředitél proslov k novým studentom: Máme tady pro vás aj nové koleje, ale už včíl vám mosím řéct, že kolejní řád zakazuje návštěvy ogarů u děvčic a naopak. Kdo bude chycený, že porušuje tento řád, tož zaplatí pokutu pětistovku. Když bude chycený podruhé, tož bude platit už dva tisíce a když třikrát, tož to bude dělat pět tisíc. Sú nejaké dotazy? Bylo ticho, až za chvílu sa z davu ozvalo: A kolik stójí permanentka?

Zácpa
Strýc Gořalkú trpěl zácpú, a tak zašél k doktorovi, kerý mu předepsál čípky. Za týdeň si strýc doktorovi stěžovál, že mu ty čípky vůbec nefungujú. A brál ste si jich pořádně? zjišťovál doktór. To víte, že brál, pravíl na to strýc, co ste si myslél, že sem si jich strkál do prdele!?

Jaká otázka, taká odpověď
Ruda Otrubú z Lopeníka došél dóm a pravíl té svojí: Máňo, proč, prosím ťa, žehlíš tú podprsenku, když si do ní nemáš co dat? Máňa na něho pohlédla a odvětila: Šak tobě přeca také žehlím trenýrky!

Z hradišťského žita
Jeden veliký hradišťský podnikatel pravíl jednú svojí manželce: Poslyš, Růžo, myslím, že bys sa měla už konečně naučit žehlit, abysme mohli propustit tú našu paničku na žehléní. Manželka sa enom tak uščúřila a říkala: Poslyš, Karle, myslím, že by sas měl už konečně naučit pořádně milovat, abysme mohli propustit našého zahradníka!

Roby na lavečce
Děvčice, a víte, jak si ten můj starý představuje pomoc s domácíma prácama, meditovala Anča Hlúškova v Popovicách. No asi tak, že zdvihne nohy, až budu vysávat.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund