Číslo: 39
04.10.1999
Článků: 72

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE
Odborné vyšetřéní

FÓR TÝDNE

"Hele, mámo, todle je asi nějaká utajená trasa."Odborné vyšetřéní
Došla mladá Anička Prúdká ke gynekológovi na vyšetřéní a ten jí pravíl:
"Vyslečte sa!"
"Víte, doktore, ale já sa velice stydím."
Doktór teda zhasl světlo. Anička sa vyslékla a ptala sa:
"A kde si mám položit svoje věci?"
"Sem na ty moje!" pravíl doktór.
Všeobecné znalosti
Soudružka učitelka sa ptala děcek v Prakšicách: "Děcka, kdo ví, jak sa menovál nejvýznamnější člověk 20. století?" Nikdo sa nehlásíl. "No děcka, kdo správně odpoví, dostane čokoládu." Přihlásíl sa Pepíček a říkál: "Vladimír Iljič Lenin." "Výborně, pojď si vzít čokoládu!" Pepíček si vzál čokoládu, a když si sedl do lavice, říkál si potichu: "Sorry, Rambo, ale obchod je obchod."

Jazykové znalosti
Děcka majú ve škole tvořit věty, kde sa objevujú slova jelikož a patrně. Přihlásila sa Janička: "Jelikož je venku zamračené, patrně bude pršet." Další děcka sypú z rukáva podobné geniální nápady, až sa přihlásíl Tonda: "Babička ide po dvorku a nese si pod pažú Timesy." "No ale Tondo, šak tam néni ani jelikož ani patrně." "No, to taky néni eště všecko. Jelikož neumí ani slovo anglicky, patrně ide do kadibudky."

Boží trest
Sedlákovi umřela nejdřív koza, potom kráva a nakonec aj jeho stará. Zničený sedlák si sednúl na mez a bědovál: "Panebože, co sem udělál, že mě takto trestáš?" Zjeví sa mu pánbúh, poškrábál sa na bradě a pravíl: "Já ti vlastně ani nevím, ty mě prostě tak nějak sereš."

To je pravda
Malý Jurka stál na rohu parku v˙Hradišti a spokojeně vykuřovál. Došla k˙němu jedna tetina z˙Jarošova a pravila mu: "Poslyš, pazúre, a co by ti řekl tata, kdyby viděl, že tady kúříš?" Jurka si ju prohlédl a říkál: "A co by tomu řekl váš starý, kdyby viděl, že tady obtěžujete cizího chlapa?"

Má to logiku
"Jane, mosíš pořád chlpat to pivo?" ptala sa tetina Drdová. "To máš tak, doktór mně řekl, že mně scházajú vitamíny. No a v˙pivu je jich velice málo, proto ho mosím vypit velice moc!"

Upřímnost nadevšecko
"Tato, kup mně kolo." "Nemám žádné peníze." "Tak prodejme matku." "Jak ťa to napadlo?" "No co, mě už nekójí, tobě už nestójí a pro súseda ju živit nebudeme!"

Postrach školy
Nová učitelka zeměpisu v˙Kunovicách měla první hodinu ve třídě, před kterú sa třásli aj zkušení profesóři. Po začátku hodiny sa všeci učitelé sešli ve sborovně a tipovali, kolik minut vydrží. Co sa ale nestalo, učitelka tam vydržala celú hodinu. A navíc po hodině začali na přestávku vycházat žáci podezřele klidní a zamyšlení, někteří dokonca mířili rovnou do knihovny. "Jak ste toho dosáhla," ptali sa všeci kantoři? "Nejdřív sem jich ohromila a potom zaúkolovala." "A to jak?" vyzvídali. "Když sem vešla do třídy, pozdravila sem: Ahoj, zasrani! a oni ostali stát s otevřenýma hubama. Tak sem sa jich zeptala:" "Víte, co je prezervativ?" "Ano." "A umí ho někdo natáhnút na glóbus?" "Enomže nikdo nevěděl, co je to glóbus, tož to včíl zjišťujú."
www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund