Číslo: 4
24.01.2000
Článků: 79

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE
Oční problémy jednéj malířky
Dluží Vám někdo peníze?





FÓR TÝDNE

Všecko pro peníze
Ruda sa chválíl v hospodě chlapom, jakú má pracovitú robu. Ráno prý dělá v kanceláři, po obědě prodává lístky v kině a v noci hraje v Joe klubu v Mařaticách na klavír. "Prosím ťa, Rudo, a kdy vlastně spí?" ptali sa chlapé. "Tož přeca při polední přestávce ve výloze na Deltě, kde dělá reklamu na noční košule."

Chtěla jí polichotit
"Hergot, Maňo, ty ale vypadáš dobře," říkala Anča Malinová svojé súsedce, "najvíc sa ně na tobě lúbíja ty oční stíny, to je Dior?" "Né, to ně praštili na Silvestra létačky!"

Flegmatik
"Juro," říkala tetina Mráčková svojému synovi, "ludé o tobě říkajú, že si flegmatik." "Mně je to jedno."

Hádanka
Co je to? Ve dně to štěká a v noci to spí v krabici. Odpověď: Protéza tchýně.

Stalo sa na honě
"Poslyšte, strýcu, a proč ste střílál po starostovi?" "Myslél sem si, že je to jeleň." "A kdy ste poznál, že to néni jeleň?" "Když začál aj on střílat po mě."

Ježčí sex
Ležál v˙lesu ježek na ježkovi. "Miláčku, nepíchám ťa?" ptál sa jeden. "Nekecej a píchej!" pravíl druhý.

Milovníci
Na jedné zoceánské lodi pluli třé námořníci. Všeci třé byli z˙Horněmčí a všeci třé byli aj velicí milovníci. Po týdňu plavby stačili znásilnit všecky roby na lodi. Kapitána to velice nahněvalo, a tak jich nechál vysadit na pustém ostrově. Aby jím ale udělál radost, tož jim tam dál každému aj jednu desku s˙vyvrtaným otvorem. Když sa k˙ostrovu za rok vrátíl, tož tam našél enom jedného námořníka. "Čujte, a co sa stalo s˙tema dvúma, co tu byli s˙vama?" ptál sa kapitán. "Tož, ten první sa umilovál k˙smrti. No, a ten druhý mě podváďál s˙mojú deskú, tak sem ho zastřelíl."

Upřímnost
Dvá dědci seděli v˙Hradišti v˙parku na lavečce a ten jeden sa ptál teho druhého: "Víte, kolik já mám roků?" "To teda nevím." "98." "Tak to už ani nemosíte chodit dóm."

Ze života
"Pokaždé, když ťa vidím, tož si vzpomenu na Lojzu," pravila Anča Hnátková. "Já ale nejsu Lojzovi vůbec podobný." "To sice nejsi, ale také je to s˙tebú na prd v˙posteli!"

Kunovjané v˙Německu
V˙Německu na parkovišti zastavila škodovka a z˙ní vystúpili dvá Kunovjané. Zdělali stěrače, zamkli volant, zamkli šajtrpáku, vytáhli kábl z˙rozdělovača, dali cihlu pod kola a šli pryč. Dvá němečtí policajti to všecko sledovali, a když ti Kunovjané už byli pryč, tož došli k˙autu a ten jeden říkál: "Hergot, to mosí byt ale pořádně drahé auto, když ho tak zajišťujú." Druhý sa opřél do blatníku a přitakávál: "Asi opravdu bude, šak aj pérování si zamkli!"








Oční problémy jednéj malířky
Jedna známá hradišťská malířka měla veliké problémy s˙očima, a proto vyhledala známého očního chirurga. Po náročné oční operaci sa její zrak rázem zlepšíl. Malířka sa proto rozhodla, že doktorovi z˙vděčnosti vymaluje jeho ordinacu. Hlavním motivem její malby bylo veliké oko. Když prácu dokončila, tož sa rozhodla uspořádat tiskovú konferenci, kde také odhalila svoje dílo. Když sa tak stalo, tož sa novináři ptali chirurga:
"Jaká byla vaša první myšlenka, když ste uviděl nový kabát vaší ordinace a zvlášť to veliké oko?"
"Tak to sem si teda říkál: Chválabohu, že nejsu gynekológ!"







Dluží Vám někdo peníze?
S˙novou službou pro občany přichází na trh pobočka Komerční banky v˙Uh. Hradišti. Od prvního ledna 2000 totiž začala vykupovat finanční pohledávky jednotlivých firem, podnikatelů, ale i normálních občanů, které mají u jiných firem, podnikatelů, či normálních občanů. "Dnešní doba je špatná," řekl nám jeden z˙úředníků Komerční banky, " všichni dluží všem a nikdo nikomu neplatí. Proto jsme se rozhodli od lidí vykupovat tyto pohledávky."
Jestli vám někdo dluží peníze, pak neváhejte a běžte do Komerční banky. Jedinou vaší povinností bude písemně potvrdit, kdo vám peníze dluží a kolik. Komerční banka od vás pak tuto směnku vykoupí a peníze dostanete hned na dřevo.
Ptáte se kolik dostanete? "Směnku pochopitelně nevyplatíme celou. V˙ bance zůstane čtyřicet procent," konstatoval ředitel banky Karel Jáně. Že je o tuto službu mezi občany i firmami velký zájem, dokázal hned první lednový týden. Od ranních hodin se před bankou tísnily desítky zájemců.
"Je to super služba," pochvaloval si podnikatel Antonín K. z˙Jarošova, "přijdu sice o část peněz, ale většinu dostanu. Jistá firma z˙Hradiště mi dlužila již téměř dva roky pěknou sumu peněz. Už jsem se s˙nimi rozloučil. Proto mám radost, že banka tuto mou pohledávku odkoupila." Jak jsme se dozvěděli z˙dobře informovaných kruhů, banka bude tyto pohledávky vymáhat buď pomocí převodů mezi jednotlivými firmami, anebo po zlém.
"Spoléháme hlavně na tu druhou variantu," prohodil s˙tajuplným úsměvem Karel Jáně a dodal, "nemějte obavy, my ty peníze z˙těch podvodníků dostaneme." Nám nezbývá než podotknout, že ten, kdo zná Karla Jáně, určitě jeho slovům rád věří.
Pavel Slavík







www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund